MČ Brno - Tuřany

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://turany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 84/1
620 00 Brno

Datová schránka: f9ubyek
E-mail: info@turany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 15/2016 – referent/ka odboru školství a kultury – technik
31. 03. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Vedoucí bytového odboru, Stavební technik obecného stavebního úřadu
31. 03. 2016 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
30. 03. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
24. 03. 2016 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – povoluje žadateli svodu koní – 23. 4., 2. 7., 24. 9. 2016
24. 03. 2016 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení – ředitel/ka mateřské školy Brno, Žižkova 57, p. o.
24. 03. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sekretář/ka tajemnice úřadu
23. 03. 2016 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
23. 03. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – Úředník/ce – samostatný/ná referent/ka odboru výstavby a územního plánování
22. 03. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent Stavebního úřadu
17. 03. 2016 Dokument "Usnesení – dražební v..." již není dostupný.
16. 03. 2016 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o umístění stavby “Napojení obce Sokolnice směr Tuřany”
14. 03. 2016 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
14. 03. 2016 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
14. 03. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení- referent/ka odboru všeobecného
14. 03. 2016 Výběrové řízení – účetní bytového odboru – VHČ
14. 03. 2016 Výběrové řízení – účetní
14. 03. 2016 Plán čištění komunikací na rok 2016
11. 03. 2016 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – dočasný zákaz stání na místních komunikacích
04. 03. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
04. 03. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 03. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 03. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
03. 03. 2016 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
03. 03. 2016 Záměr městské části Brno-Tuřany propachtovat svěřený nemovitý majetek
03. 03. 2016 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
03. 03. 2016 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
03. 03. 2016 Veřejná vyhláška – oznámení – zahájení správního řízení a pozvání k ústnímu jednání
03. 03. 2016 Program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity
26. 02. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 13/2016 – Sociální pracovník/ce oddělení pečovatelské služby
26. 02. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 12/2016 – Sociální pracovník/ce – kurátor/ka OSPOD
26. 02. 2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
25. 02. 2016 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
24. 02. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
23. 02. 2016 Oznámení pokračování územního řízení, seznámení s podklady rozhodnutí, veřejná vyhláška
23. 02. 2016 Oznámení pokračování územního řízení, seznámení s podklady rozhodnutí, veřejná vyhláška
19. 02. 2016 Výroční zpráva úřadu městské části o poskytování informací za rok 2014
19. 02. 2016 Svolanka 9/VII zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
19. 02. 2016 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
19. 02. 2016 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
19. 02. 2016 Záměr městské části Brno-Tuřany pronajmout svěřený nemovitý majetek
19. 02. 2016 Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku
19. 02. 2016 Oprava zřejmé nesprávnosti obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2015 – oprava tiskové chyby
19. 02. 2016 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa vedoucího úředníka – Rozpočtář
19. 02. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2016 – Referent/ka odboru školství a kultury
19. 02. 2016  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 5/2016 – referent/ka odboru majetku, rozvoje a investic
19. 02. 2016 Upozornění pro občany
19. 02. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2016 – vedoucí odboru stavebního
19. 02. 2016 Dokument "Usnesení o termínu dr..." již není dostupný.
19. 02. 2016 Oznámení o změně adresy

XML