MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://udeska.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého náměstí 78/11
621 00 Brno

Datová schránka: py6bvvq
E-mail: info@reckovice.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2022 Výběrové řízení - právník právního odd. odboru organizačního ÚMČ Brno-sever
15. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV statutárního města Brna č. 14/2022 - o ochraně zeleně
15. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV statutárního města Brna č. 13/2022 - o místních poplatcích
15. 06. 2022 Výběrové řízení - vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku ÚMČ Brno-sever
14. 06. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/223
09. 06. 2022 Výběrové řízení - referent/ka majetkového odboru ÚMČ Brno-Slatina
09. 06. 2022 Svolání XX. zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora
09. 06. 2022 Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu MČ Řečkovice a Mokrá Hora
08. 06. 2022 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - novostavba RD na parc. č. 2342, k.ú. Řečkovice - situační nákresy
08. 06. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
08. 06. 2022 Výběrové řízení - referent/ka Odboru sociálního, agenda SPOD ÚMČ Brno-Královo Pole
07. 06. 2022 Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 11/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
06. 06. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/222
03. 06. 2022 Oznámení zahájení stavebního řízení - pozvání k ústnímu jednání - KUKLY II - Zkapacitnění parkování na ul. Nachová
02. 06. 2022 Výběrové řízení - právník přestupkového oddělení ÚMČ Brno-Královo Pole
02. 06. 2022 Výběrové řízení - referent/ka odboru stavebního ÚMČ Brno-sever
01. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Vitáskova
31. 05. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
31. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2021
30. 05. 2022 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Brno-Slatina
27. 05. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
27. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení statutárního města Brna č. 12/2022 - Oblasti stání silničních vozidel za cenu
26. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2022 - o nočním klidu
24. 05. 2022 Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu MČ Brno-Ivanovice
23. 05. 2022 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - LEOM s.r.o.
23. 05. 2022 Výběrové řízení - účetní bytového odboru - ÚMČ Brno-Černovice
23. 05. 2022 Výběrové řízení - samostatný referent/ka - ÚMČ Brno-Černovice
23. 05. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Banskobystrická 178
23. 05. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - Z8/38
18. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení statutárního města Brna č. 10/2022 - Tržní řád
17. 05. 2022 Výběrové řízení - vedoucí Odboru stavebního úřadu ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
13. 05. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/219
13. 05. 2022 Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 10/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
13. 05. 2022 Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 9/OSM/2022 propachtovat hmotnou nemovitou věc
11. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2022
10. 05. 2022 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Krejzovi Martin a Jana
10. 05. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Družstevní
10. 05. 2022 Dokument "Usnesení ve věci žádo..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu - speciální SÚ a silničně správní úřad ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora
09. 05. 2022 Výběrové řízení - vedoucí Odboru správy bytového a nebytového fondu ÚMČ Brno-Královo Pole
09. 05. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/217
05. 05. 2022 Výběrové řízení - referent/ka agendy SPOD ÚMČ Brno-Vinohrady
05. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - "Bytový dům, Žilkova ulice, Brno-Řečkovice"
05. 05. 2022 Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nachová
04. 05. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy - I/41, I/42, I/43, I/50
04. 05. 2022 Územní rozhodnutí č. 882 - stanoviště na tříděný odpad při ulici Duhová
02. 05. 2022 Návrh opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Bohatcova
02. 05. 2022 Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/216
02. 05. 2022 Výběrové řízení - údržbář ÚMČ Brno-sever
28. 04. 2022 Výběrové řízení - referent/ka stavebního úřadu ÚMČ Brno-Ivanovice

XML