MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2020 Výzva k podaní nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Oprava oplocení u objektu Klubu Junior - 2 část, Na Okruhu 395/1, Praha 4
27. 03. 2020 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 4, Lhotka, ul. Mirotická č.p. 626, 929, 396, č. parc. 315
27. 03. 2020 Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Mirotická v Praze 4
27. 03. 2020 Městská část Praha 12 - OOP - pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 - Libuši a Písnici
27. 03. 2020 Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích
27. 03. 2020 Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Konečné, K Vrtilce, Těšovická, Ladislava Coňka, Vltavická, Putimská, NN4125 a Libušská v Praze
25. 03. 2020 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
25. 03. 2020 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
25. 03. 2020 Dokument " Zrušení dražební vyh..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Us..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Rozhodnutí primátora hlavního města Prahy -  zákaz vstupu, pobytu a pohybu veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest
19. 03. 2020 Hlavní město Praha - Nařízení - veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve skupinách po nejvýše 15 dětech
19. 03. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhu změny Z 3164/12 vlny 12
19. 03. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn vlny 12 - Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12
19. 03. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání návrhů změn vlny 17 -  Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17, Z 3280/17
19. 03. 2020 Nařízení - zákaz vstupu, pobytu a pohybu cestujících ve všech prostředcích městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy bez ochranných prostředků dýchacích cest
16. 03. 2020 Informace občanům - Fungovaní Úřadu městské části Praha - Libuš
16. 03. 2020 Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zátoňská, Putimská, Těšovická, Ladislava Coňka a K Vrtilce v Praze 4 
13. 03. 2020 Mimořádné opatření - zrušena všechna setkání Klubu Seniorů a zrušeny všechny výlety organizované Klubem pro členy Klubu Senior
13. 03. 2020 Odložení vítání nových občánků městské části a souvisejícího společného sázení stromu
13. 03. 2020 Opatření - Změna ve způsobu předávání přání a dárkových balíčků jubilantům
13. 03. 2020 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
11. 03. 2020 Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích 
11. 03. 2020 Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - NN3147 (K Lukám) v Praze 4 - Libuši
11. 03. 2020 Městská část Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - K Lukám, Na Domovině, U Bazénu, Zbudovská, Mirotická, V Rohu
11. 03. 2020 Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy povozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši 
11. 03. 2020 FAQ ke koronaviru
11. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob ode dne 10. března 2020 od 18:00
11. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol ode dne 11. března 2020
11. 03. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
11. 03. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
10. 03. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
10. 03. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
10. 03. 2020 MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka odboru správního a školství Úřadu městské části Praha - Libuš 
09. 03. 2020 Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Jezerách v Praze 4 - Libuši
04. 03. 2020 Městská část Praha 12  - Dodatečné povolení - Povolení k nakládání s vodami
03. 03. 2020 Dokument " Exekutorský úřad Pra..." již není dostupný.
26. 02. 2020 Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
26. 02. 2020 Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kálku, K Pomníku, Ke Brezině a Vacovská v Praze 4 - Písnici
26. 02. 2020 Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.155/8 v k.ú. Písnice, obec Praha
26. 02. 2020 Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.1001/38 v k.ú. Písnice, obec Praha
25. 02. 2020 PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 186/21, čp. 111/19 - U Nové Louky čp. 189
25. 02. 2020 PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 151
25. 02. 2020 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 0155,čp. 235,čp. 54
25. 02. 2020 Hlavní město Praha - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
24. 02. 2020 MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva v roce 2020 na 2. 3. 2020
20. 02. 2020 Dokument " Soudní exekutor JUDr..." již není dostupný.
19. 02. 2020 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Na Konečné, K Vrtilce, Zátoňská, Velká Lada, Těšovická a U Vrtilky
19. 02. 2020 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace L. Coňka
18. 02. 2020 MČ Praha-Libuš - Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací

XML