MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 MČ Praha-Libuš - Informace občanům uzavření úřadu 7. a 8.7.2022
21. 06. 2022 Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2022
17. 06. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci NN3146 (Na domovině)
13. 06. 2022 MČ Praha 12 - rozhodnutí - odběr PZV, studny: Žádost o vydání společného povolení
10. 06. 2022 MČ Praha 4 - Oznámení I. zahájení řízení - areál betonárny při ul. Dobronická
10. 06. 2022 MČ Praha 12 - oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Klenovická a Modravská
09. 06. 2022 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu za rok 2021
07. 06. 2022 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
03. 06. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K lesu a Šatrova
02. 06. 2022 Dokument " MČ Praha 12 - oznáme..." již není dostupný.
31. 05. 2022 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění výsledků dotačního řízení 2022
27. 05. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu
25. 05. 2022 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - odprodej pozemku Bytovému družstvu Libuš
24. 05. 2022 MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, vrtaná studna p. č. 391/9 k. ú. Libuš
24. 05. 2022 MČ Praha 12 - Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci NN1531 a umístění pevné překážky při ulici Mílová
19. 05. 2022 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
18. 05. 2022 Dokument " Mgr. Jan Vrána - dra..." již není dostupný.
13. 05. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Dobronická a NN1525
13. 05. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Hoštická, Putimská a Ladislava Coňka 
12. 05. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích K Vrtilce, Libušská, NN499, Velká Lada, Na konečné, Hoštická, Putimská a Ladislava Coňka
12. 05. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Modravská a Libušská
11. 05. 2022 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky v objektu MŠ Mezi Domy
10. 05. 2022 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Zahrádecká, Výletní, Mezi Domy a Na Domovině
09. 05. 2022 MHMP - Oznámení o vydání územního opatření o stavební uzávěře
09. 05. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Klenovická, Libušská a Na losách
05. 05. 2022 MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - studna Praha 4, Písnice p.č. 835/97
04. 05. 2022 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
03. 05. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Skalská
28. 04. 2022 MČ Praha-Libuš - Tramvajová trať Modřany – Libuš a očekávané komplikace v dopravě a přístupu do ZŠ Meteorologická
28. 04. 2022 MČ Praha 12 - usnesení ohledání vozidla Citroen Berlingo, bez RZ
28. 04. 2022 MČ Praha 12 - usnesení ohledání vozidla BMW, bez RZ
27. 04. 2022 MČ Praha 12 - OOP - pro dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v Praze 4
26. 04. 2022 Dokument " JUDr. Alan Havlice -..." již není dostupný.
26. 04. 2022 MHMP - Oznámení o konání dvou veřejných projednání 
26. 04. 2022 MČ Praha-Libuš - Vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/ka odboru správního a školství
22. 04. 2022 Dokument " JUDr. Marcel Smékal ..." již není dostupný.
14. 04. 2022 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
14. 04. 2022 MČ Praha-Libuš - Vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/ka odboru správního a školství
13. 04. 2022 MČ Praha 12 - usnesení ohlednání vozidla Citroen Berlingo , bez RZ
12. 04. 2022 MČ Praha 12 - rozhodnutí o umístění stavby "RS 3680 Posílení výkonu pro Písnici, Kunratická spojka - obnova k VN"
11. 04. 2022 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
07. 04. 2022 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
01. 04. 2022 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními
01. 04. 2022 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
01. 04. 2022 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
01. 04. 2022 MHMP - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Generála Šišky
01. 04. 2022 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na pozemních komunikacích MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš
30. 03. 2022 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 439/2
30. 03. 2022 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru pronajmout oplocení za účelem umístění výstavy
29. 03. 2022 MHMP - Oznámení termínu konání druhého veřejného projednání změny Z 3822/00

XML