MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  
19. 07. 2019 MČ Praha 12 - Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního povolení - Stavba č. 0088 TV LIbuš, etapa 0022, K Vrtilce 
18. 07. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2018
18. 07. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš, RO 21/2019 a 22/2019
11. 07. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce, U Vrtilky, Zátoňská v Praze 4 - Písnici
11. 07. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Mílová, Klokotská a NN1225 v Praze 4 - Libuši
09. 07. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy
09. 07. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy
08. 07. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn z 2600/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
08. 07. 2019 MČ Praha-Dolní Měcholupy - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent správy místního hospodářství
02. 07. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
01. 07. 2019 MČ Praha-Libuš - Informace občanům - uzavření hřiště Klokotská z důvodů čerpání dovolené správce hřiště
28. 06. 2019 dokument
27. 06. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
26. 06. 2019 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikace
26. 06. 2019 MHMP - Seznámení s podklady pro rozhodnutí, tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa
26. 06. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikacích Dobronická, Chladírenská, V Koutě a V Rohu v Praze 4 - Libuši
26. 06. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Novodvorská, Mašovická a Kolektivní v Praze 4 - Kamýku a Libuši  
26. 06. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Jezerách, Třebějická, Na Močále a Libušská v Praze 4 - Libuši
26. 06. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K hájovně v Praze 4 - Libuši
25. 06. 2019 Dokument " MČ Praha-Libuš - Ozn..." již není dostupný.
25. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení, veřejná zakázka malého rozsahu - Info Kout Libuš 
25. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Info Kout - Libuš 
18. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 557/94 v k.ú. Libuš, předem známému zájemci společnosti Central Group KOšíře, a.s., Praha 4
18. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Informuje o otevírací době Odboru správního a školství po dobu letních prázdnin
17. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Svolání 4. zasedání Zastupitelstva na 25. 6. 2019
12. 06. 2019 MČ Praha-Libuš přijme pracovníka technické čety
12. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha-Libuš
12. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš
12. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš
10. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Svolání 3. zasedání Zastupitelstva na 17. 6. 2019
05. 06. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu na rok 2019 č. 06/2019
02. 06. 2019 Praha 12 - Oznámení, zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání, novostavba parkovacích ploch, parc.č. 910/80 v k.ú. Písnice
02. 06. 2019 MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022, K Vrtilce
31. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 07/2019, RO č. 21/2019 a č. 22/2019
31. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu roční účetní závěrky MČ Praha-Libuš za rok 2018
31. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2018
27. 05. 2019 MHMP - Veřejná výzva, oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
27. 05. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Bavorovská v Praze 4 - Písnici
19. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2019, rozpočtová opatření č. 18/2019 až č. 19/2019
17. 05. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
16. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmout část pozemku parc. č. 290/1, druh pozemku ostatní plocha - zeleň v k. ú. Písnice, obec Praha uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec hl. m. Praha
16. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - INFO KOUT - Libuš
15. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce a navýšení kapacity ŠK MŠ K Lukám
15. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o umístění stavby, INSCZ_14427_Praha-Libuš, 1. etapa, Praha 4 - Písnice
15. 05. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
07. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019

XML