MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemá výzva k prokázání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vybudování fitparku Libuš
26. 03. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemá výzva k prokázání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, III etapa - 2 fáze
26. 03. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemá výzva k prokázání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce topení v MŠ Mezi Domy
26. 03. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemá výzva k prokázání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce oplocení u ZŠ s RVJ Písnice, Ladislava Coňka č.p. 40, Písnice
22. 03. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu provedenou rozpočtovými opatřeními č. 05/2019 až č. 14/2019
22. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha-východ - Mgr. Jiří Nevřela - Dražební vyhláška - Michal Šedek
22. 03. 2019 OK dražebník, a.s. - Dražební vyhláška - Zdeněk Bezouška
19. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha - Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška - Průcha Peter
19. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha - Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška - Hryzálek Petr
14. 03. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Zbudovská
14. 03. 2019 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích
11. 03. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu 2019
07. 03. 2019 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, instalace svislých dopravních značek č. B28, zákaz zastavení
07. 03. 2019 MČ Praha 12 - Usnesení, Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0008 - Komunikace Písnice 
07. 03. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
07. 03. 2019 Exekutorský úřad Cheb - Usnesení o dražební vyhlášce
04. 03. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ladislava Coňka a NN504  v Praze 4 - Písnici
04. 03. 2019 Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška
04. 03. 2019 Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška
27. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Petr Šponiar
27. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Dominik Mrázek 
27. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Jana Mrázková
27. 02. 2019 MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, INSCZ_14427_Praha Libuš_ 1. etapa 
22. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva MČ Praha-Libuš zveřejnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
21. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků se sídlem Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnice
20. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva MČ Praha-Libuš zveřejnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
20. 02. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Klokotskáma a Mílová v Praze 4 - Libuši
19. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, rekonstrukce vzduchotechniky ve kolní jídeln v ZŠ Meteorlogická
19. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Rekonstrukce části kamenné zdi na pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Libuš
19. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, dodávka osobního automobilu
18. 02. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
18. 02. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
18. 02. 2019 MČ Praha-Vinoř - vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa - tajemník/tajemnice úřadu MČ Praha-Vinoř
18. 02. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka Odboru ekonomického Úadu městské části Praha-Libuš
13. 02. 2019 MČ Praha - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019
12. 02. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
12. 02. 2019 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši
12. 02. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V zákopech v Praze 4 - Písnici
07. 02. 2019 MČ Praha 12 - Rozhodnutí, schválení stavebního záměru - řadové domy Libuš, ulice Na Močále, Praha 4 - Libuš
07. 02. 2019 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, Na Okruhu v  Praze-Libuši
06. 02. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
06. 02. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu Praze 4 - Libuši
06. 02. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Okruhu Praze 4 - Libuši
31. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Dotační program MČ Praha-Libuš  na rok 2019 pro poskytování programových dotací
29. 01. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Mirotická v Praze 4 - Libuši
29. 01. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy
29. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr výpůjčky nemovitého majetku na dobu neurčitou paaní Mgr. Janě Kaněrové za účelem zkušebny a zázemí pro Ženský komorní sbor Libuše
29. 01. 2019 Dokument " Soudní exekutor, Mgr..." již není dostupný.
29. 01. 2019 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
25. 01. 2019 MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav a VVURÚ

XML