MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 10. 2020 Pronto Elektro Praha, s.r.o. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Dobronická 281/10
26. 10. 2020 HMP - MHMP - Odbor územního rozvoje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP
26. 10. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Barbora Bezděková
22. 10. 2020 Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení správního řízení - Nařízení veřejného ústního jednání
22. 10. 2020 Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Neveřejná vrtná studna bez připojení
22. 10. 2020 Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Neveřejná vrtná studna bez připojení
22. 10. 2020 Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Neveřejná vrtná studna bez připojení
22. 10. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
22. 10. 2020 Městský úřad Černošice - Oznámení o zahájení zemního řízení - Napojení území STAR na metro D
21. 10. 2020 MČ Praha-Libuš - Informace o uzavření úřadu
20. 10. 2020 Městská část Praha 4 - Oznámení o pokračování společného řízení - Bytový dům Libuš 
20. 10. 2020 Sbírka zákonů 168/2020 o přijetí krizového opatření
20. 10. 2020 PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Ke Kašně, K Pomníku
16. 10. 2020 Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemní komunikaci V Koutě - Praha 4
14. 10. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP sídelního útvaru HMP
14. 10. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚP sídelního útvaru HMP
14. 10. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3131/12 ÚP sídelního útvaru HMP
13. 10. 2020 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy na komunikacích Podchýšská, Libušská, Hrazanská, Kunratická spojka, NN2429
13. 10. 2020 MČ Praha-Libuš - Záměr prodeje pozemků parc.č. 675/1, 675/14 v k.ú. Libuš
13. 10. 2020 Vládní usnesení související s bojem proti šíření COVID 
13. 10. 2020 Usnesení vlády ČR č. 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029 a 1033
13. 10. 2020 Nouzový stav a mimořádné opatření - co aktuálně platí 
13. 10. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření -  nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 13.10. 2020
13. 10. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření -  krajští koordinátoři intenzivní péče s účinností od 14.10. 2020
12. 10. 2020 Nařízení HSHMP č. 16/2020
12. 10. 2020 MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 317
09. 10. 2020 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 07/2020
09. 10. 2020 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 06/2020
09. 10. 2020 Usnesení vlády č. 995, 996 a 997 a 998
09. 10. 2020 Omezení fungovaní úřadu od 12.10.2020
08. 10. 2020 Městská část Praha 12 - Rozhodnutí - Rozšíření parkovacích kapacit a řešení dopravní obslužnosti
06. 10. 2020 Úřad městské části Praha - Zbraslav - Výběrové řízení
02. 10. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
02. 10. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
02. 10. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22, Z 3402/22 ÚP sídelního útvaru HMP
02. 10. 2020 Dokument " Obvodní soud pro Pra..." již není dostupný.
01. 10. 2020 Nařízení HSHMP č. 15/2020 
01. 10. 2020 Nařízení vlády - Nouzový stav
29. 09. 2020 MČ Praha 4 - Dooznámení - Zahájení společného řízení - Bytový dům Libuš 
29. 09. 2020 Nařízení HSHMP č. 14/2020
25. 09. 2020 Nařízení HSHMP č. 13/2020
22. 09. 2020 Městská část Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 557/1 v k.ú. Libuš
22. 09. 2020 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
21. 09. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. HMS/022/2020 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Písnice
18. 09. 2020 Dokument " MČ Praha 12 - Rozhod..." již není dostupný.
18. 09. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15  ÚP sídelního útvaru HMP
17. 09. 2020 Dokument " Exekutorský úřad Pře..." již není dostupný.
14. 09. 2020 MČ Praha - Libuš - Svolání 6. zasedání Zastupitelstva v roce 2020
14. 09. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 ÚP sídelního útvaru HMP
11. 09. 2020 MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem pozemku parc. č. 4/3 v k.ú. Písnice

XML