MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2019, rozpočtová opatření č. 18/2019 až č. 19/2019
17. 05. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
16. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmout část pozemku parc. č. 290/1, druh pozemku ostatní plocha - zeleň v k. ú. Písnice, obec Praha uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec hl. m. Praha
16. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - INFO KOUT - Libuš
15. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce a navýšení kapacity ŠK MŠ K Lukám
15. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o umístění stavby, INSCZ_14427_Praha-Libuš, 1. etapa, Praha 4 - Písnice
15. 05. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
07. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019
06. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019
03. 05. 2019 MHMP - Rozhodnutí, podání odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby, Praha 12, umístění komunikace stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0012, Obchvatová komunikace
03. 05. 2019 Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor - Odročení dražební vyhlášky 
03. 05. 2019 Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška 
02. 05. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
02. 05. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Skalská Praze 4 - Libuši   
02. 05. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 03/2019
30. 04. 2019 MČ Praha-Libuš přijme pracovníka technické čety
30. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš
30. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš
29. 04. 2019 MČ Praha-Libuš přijme pracovníka technické čety
29. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správy majetku a investic (OSMI) Úřadu městské části Praha-Libuš
29. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš
27. 04. 2019 MHMP - Nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
25. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu dne 29. 4. 2019
25. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Informuje o zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce MČ Praha-Libuš
25. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchu Na Jezerách, třebějická, K Jezírku, U Pejřírny a Libušská Praze 4 - Libuši
25. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Informuje o zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce MČ Praha-Libuš
18. 04. 2019 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Hájovně Praze 4 - Libuši, spočívající v vyznačení vodorovného dopravního značení č. V12c 
18. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích NA Jezerách, Třebějická, K Jezírku, U Pejřárny a Libušská v Praze 4 - Libuši
18. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Klokotská a Mílová Praze 4 - Libuši
17. 04. 2019 MHMP - Rozhodnutí, připojení objektů FTTS Praha 4  - 3. stavba na síť TMCZ
16. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, III etapa - 2 fáze
11. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, pro dočasný zákaz zastvení silničních vozidel, instalaci dopravních značek B28 - zákaz zastavení
11. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci V Zákopech Praze 4 - Písnici
11. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám Praze 4 - Libuši
11. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Okruhu Praze 4 - Libuši
09. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout byt 2+1 v obejktu MŠ mezi Domy, Praha 4 - Písnice 
08. 04. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vyystavení návrhu změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
08. 04. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
05. 04. 2019 MČ Praha-Dolní Chabry - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazeníá funkčního místa tajemník/tajemnice úřadu městské části
04. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. května 2019 a 25. května 2019 
04. 04. 2019 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru správních věcí - správa místních poplatků
04. 04. 2019 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, hlavní účetní Odbor finanční a rozpočtu
04. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Březině, Hoštická a Libušská Praze 4 - Písnici
02. 04. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
02. 04. 2019 MČ Praha - Újezd - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa, referent/referentka Odboru kancelář starosty MČ Praha - Újezd 
02. 04. 2019 Dokument " Soudní exekutor Mgr...." již není dostupný.
02. 04. 2019 MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 8. 4. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1
02. 04. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 - Libuši a Písnici, spočívající v instalaci dopravních značek B28
02. 04. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
01. 04. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

XML