MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2021 MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v objektu Klubu Junior zájemci Rodinné centrum Kuřátko, z.s.
01. 12. 2021 MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v objektu Klubu Junior zájemci KPM Křížem Krážem
30. 11. 2021 Svolání 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2021
29. 11. 2021 MČ Praha-Libuš - Uzavření Klubu Senior
26. 11. 2021 MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna p. č. 391/9 k. ú. Libuš
25. 11. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhů rozpočtu zřizovaných příspěvkových organizací
25. 11. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U libušské sokolovny
25. 11. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Meteorologická
25. 11. 2021 MHMP - Oznámení termínu druhého veřejného projednání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
23. 11. 2021 Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 
22. 11. 2021 MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o výběrovém řízení 
19. 11. 2021 Dokument " MČ Praha 12 - Oznáme..." již není dostupný.
19. 11. 2021 MČ Praha 12 - odbor dopravy - Rozhodnutí - povinnost odstranění vraku v ul. Na Okruhu
19. 11. 2021 MHMP - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2845/00, Z2848/00, Z2859/00, Z2896/00, Z2898/00, Z2899/00, Z2925/00, Z2947/00 a Z2951/00
19. 11. 2021 MHMP - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15
19. 11. 2021 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - směna části pozemku v k.ú. Písnice
16. 11. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci Ke Kašně
16. 11. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci Brunelova
16. 11. 2021 Dokument " Oznámení zahájení ří..." již není dostupný.
15. 11. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení VŘ - referent Odbor správní a školství
15. 11. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení VŘ - referent Odbor správy majetku a investic
15. 11. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - dr..." již není dostupný.
12. 11. 2021 MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem zasedací místnosti ul. K Lukám, č.p. 664
09. 11. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 14/2021
05. 11. 2021 MHMP - Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022
05. 11. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 15
05. 11. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3543/00
05. 11. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25
05. 11. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
05. 11. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10
05. 11. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
04. 11. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích K Vrtilce, Na Močále, Třebějická, Výletní
04. 11. 2021 MČ Praha 12 - OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Skalská
03. 11. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Provozní
27. 10. 2021 MČ Praha 12 - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - oprava komunikací ul. Hoštická a Putimská
27. 10. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
25. 10. 2021 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem prostor v objektu č.p. 318, Zdravotnické Asistenční Službě Praha z. s.
25. 10. 2021 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem objektu v ul. Zahrádecká (nová služebna Městské policie)
21. 10. 2021 MČ Praha-Libuš - Informace občanům
20. 10. 2021 Dokument " MČ Praha 12 - oznáme..." již není dostupný.
20. 10. 2021 Magistrát města Kladna - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. FO/6023/21-2 
19. 10. 2021 Dokument " MČ Praha 12 - Oznáme..." již není dostupný.
15. 10. 2021 MHMP - Veřejná vyhláška - aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
14. 10. 2021 Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - místní poplatek za komunální odpad
13. 10. 2021 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. Písnice
12. 10. 2021 MČ Praha-Libuš - Informace občanům - uzavření odboru správního a školství dne 13. 10. 2021
11. 10. 2021 MČ Praha-Zbraslav - Poptávkové řízení na pozici šétredaktor/ka Zbraslavských novin
11. 10. 2021 MČ Praha-Zbraslav - Ohlášení o vypsání výběrového řízení - Vedoucí odboru kultury a školství
07. 10. 2021 MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Cyklostezka A42 ul. Na Okruhu - Hoštická
06. 10. 2021 MHMP - Informace o obdržení oznámení záměru "Skladové haly jihovýchodní části areálu Vimbau s.r.o." 

XML