MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 MČ Praha-Libuš - Svolání 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 25. 11. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1
16. 11. 2019 MČ Praha-Libuš - Návrhů rozpočtu – plánů výnosů a nákladů pro rok 2020 a Návrhů střednědobých výhledů rozpočtu - plánů výnosů a nákladů pro roky 2021 a 2022 všech příspěvkových organizací
15. 11. 2019 MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu a návrhy střednědobých výhledů - MŠ K Lukám 
14. 11. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
14. 11. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr  projednat prodej pozemku parc.č. 614 v k.ú. Libuš předem známému zájemci paní Prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.
14. 11. 2019 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, prodloužení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobronická v Praze 4 - Libuši    
14. 11. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
14. 11. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobronická Praze 4 - Libuši 
11. 11. 2019 MČ Praha-Libuš si dovoluje oznámit, že dne 28. 11. 2019 bude pro veřejnost z technických důvodů uzavřen odbor správní a školství
06. 11. 2019 MČ Praha 4 - Rozhodnutí, územního rozhodnutí o rpodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby - Stavba dráhy speciání metra I.D, včetně vymezení obvodu dráhy v Praze, provozní úsek I.D, N8městí Míru - Depo Písnice 
05. 11. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Výletní, K Vrtilce, Jirčanská a Kolektivní v Praze 4 - Písnici a Libuši 
05. 11. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy 
05. 11. 2019 MHMP - Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Tvamvajová trať MOdřany - Libuš, 1. etapa
04. 11. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš
04. 11. 2019 MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš
04. 11. 2019 MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš
30. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nebytového prostoru a 2 mobilních Unimo buněk, parc.č. 466 v k.ú. Libuš, předem známému zájemci - Českomoravskému svazu poštovních holubů, ZO 0111 Chovatelů poštovních holubů Praha-Libuš od 1.1.2020 - 1.1.2023 
30. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednatvý půjčku části budovy Klubu Junior, parc.č. 910/34 v k.ú. Písnice, pro KPM Křížem Krážem, z.s., na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
30. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části budovy Klubu Junior, parc.č.910/34 v k.ú. Písnice, pro Rodinné centrum Kuřátko, z.s. na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021       
29. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 14/2019 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2019 až č. 47/2019  
24. 10. 2019 MČ Praha 12 . Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opratření obecné povahy, vázva k uplatnění  připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Novodvorská, Zbudovská a Zlatokorunská v Praze 4 - Kamýku a Libuši
24. 10. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Novodvorská, Zbudovská, Zlatokorunská v Praze 4 - Kamýku a Libuši
23. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodloužit pronájem části pozemku parc.č. 910/69 a parc.č. 910/81v k.ú. Písnice předem známému zájemci Saba Parking CZ, a.s.
22. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Info Kout - Libuš
21. 10. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie Sídliště a okolí budocí stanice metra D Libuš 
16. 10. 2019 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář tajemníka - RR (Public relations)
16. 10. 2019 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kultury a školství - pro oblast školství 
16. 10. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Výletní, Zahrádecká v Praze 4 - Písnici
16. 10. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
15. 10. 2019 MHMP - Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studiíí Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice
14. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 13/2019, rozpočtová opatření č. 42/2019 a č. 43/2019
14. 10. 2019 Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 12/2019, rozpočtová opatření č. 40/2019 a č. 41/2019
14. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019
08. 10. 2019 MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš
08. 10. 2019 MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš 
07. 10. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
07. 10. 2019 MHMP - Oznámen í o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP 
07. 10. 2019 Dokument " MČ Praha 12 - I. Ozn..." již není dostupný.
02. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš  
02. 10. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha-Libuš
27. 09. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Okruhu, Výletní, Zahrádecká Praze 4 - Písnici
25. 09. 2019 MHMP - Rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby nazvané Bytový dům Novodvorská 
25. 09. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Chladírenská v Praze 4 - Libuši     
25. 09. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Domovině v Praze 4 - Libuši 
25. 09. 2019 MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 
25. 09. 2019 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP 
24. 09. 2019 MČ Praha-Libuš - zveřejňuje záměr projednat prodej části pozemku parc.č. 318 v k.ú. LIbuš, obec Praha předem známému zájemci Michaele Růžičkové
19. 09. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - so..." již není dostupný.
19. 09. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - so..." již není dostupný.
19. 09. 2019 MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Močále, Třebějická a Na Jezerách v Praze 4 - Libuši  

XML