MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2020 MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2020 provedená rozpočtovým opatřením č. 12 až č. 16/2020
31. 07. 2020 MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodej pozemků parc. č. 318/4 v k.ú. Libuš
30. 07. 2020 MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Připojní objektů FTTS Praha 12 - 2. stavba na síť TMCZ
24. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření od 27. 7. 2020 do odvolání
24. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření od 25. 7. 2020 do 26. 7. 2020
23. 07. 2020 MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Rozšíření parkovacích kapacit a řešení dopr. obslužnosti
20. 07. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2019
17. 07. 2020 MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení společného územního a stavebního řízení
15. 07. 2020 MČ Praha - Libuš - písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Oprava sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická 181, pavilon E 1 NP, Praha 4 - Libuš
15. 07. 2020 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komnikacích Putimská, Zátoňská, U nové louky v Praze 4 - Písnici
09. 07. 2020 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 4/2020
07. 07. 2020 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komnikaci Na Okruhu v Praze 4 - Písnici
03. 07. 2020 MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - rozšíření přdmětu nájmu stávající nájemní smlouvy o nebytové prostory
03. 07. 2020 MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - směna části pozemku parc. č. 259/1 v k.ú Písnice
01. 07. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
01. 07. 2020 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
01. 07. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
30. 06. 2020 MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Zpomalovací prahy v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš 
30. 06. 2020 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění
30. 06. 2020 MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k projednání kvalifikace - Dodávka herních prvků
30. 06. 2020 MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k projednání kvalifikace - Oprava kuchyňky a sociálního zařízení v objektu č.p. 35, Praha 4
24. 06. 2020 PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K novému sídlišti, Mašovická
22. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP sídelního útvaru HMP
22. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav ÚP sídelního útvaru HMP
22. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP sídelního útvaru HMP
19. 06. 2020 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  Na Močále a Na Jezerách v Praze 4
19. 06. 2020 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám
16. 06. 2020 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
15. 06. 2020 MČ Praha - Libuš - Svolání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2020
15. 06. 2020 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 Z 1424/07 ÚP sídelního útvaru HMP
12. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav ÚP sídelního útvaru HMP
12. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19 ÚP sídelního útvaru HMP
12. 06. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění  změny rozpočtu č. 03/2020
11. 06. 2020 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
11. 06. 2020 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
09. 06. 2020 MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Zpomalovací prah v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš
08. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
08. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 ÚP sídelního útvaru HMP
08. 06. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav ÚP sídelního útvaru HMP
04. 06. 2020 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
04. 06. 2020 Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška
29. 05. 2020 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš - sadové úpravy
29. 05. 2020 MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru správních věcí - přestupková agenda
29. 05. 2020 MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru kancelář tajemníka - PR 
27. 05. 2020 MČ Praha-Libuš - Účetní závěrka za rok 2019
27. 05. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejní Návrhu závěrečného účtu za rok 2019
27. 05. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění  změny rozpočtu č. 03/2020
25. 05. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - Z 2748/00
22. 05. 2020 PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Nad Šejdrem, Hvězdonická, Zahrádecká

XML