MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 07. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská
28. 07. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na domovině
27. 07. 2021 MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí - stanovení počtu členů okrskových volebních komisí
26. 07. 2021 PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
19. 07. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2020
16. 07. 2021 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z3416/24 a Z 3419/24 ÚP SÚ HMP
16. 07. 2021 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U1365/08 a U 1367/08 ÚP SÚ HMP 
16. 07. 2021 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání vlny 10 Z 3107/10 ÚP SÚ HMP 
13. 07. 2021 MČ Praha-Libuš - písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace "Oprava kanalizační přípojky k objektu Libušská 1/204"
12. 07. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Švihovská
12. 07. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám
08. 07. 2021 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
08. 07. 2021 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 11/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 24/2021
08. 07. 2021 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 10/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 23/2021
08. 07. 2021 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 09/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 22/2021
08. 07. 2021 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 08/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 18/2021 - č. 21/2021
08. 07. 2021 MČ Praha 12 - OOP - pro dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš
02. 07. 2021 VŘ - vedoucí Odboru kancelář starosty
30. 06. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
30. 06. 2021 MČ Praha 4 - Odstraňování souboru staveb Areál Dobronická s.r.o.
28. 06. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - samostatný referent/ka odboru správního a školství
28. 06. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o uzavření ekonomického odboru dne 14. 7. 2021
25. 06. 2021 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 07/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 17/2021
25. 06. 2021 Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 06/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 13/2021 - č. 16/2021
24. 06. 2021 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem objektu občanské vybavenosti č. p. 320 v k.ú. Písnice, který je součástí pozemku parc. č. 920/4
22. 06. 2021 Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2021
21. 06. 2021 MČ Praha-Libuš - Informace občanům
21. 06. 2021 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ÚP
17. 06. 2021 Informace - doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území hl. m. Prahy od 18. 6. 2021
17. 06. 2021 MHMP - Oznámení o návrhu OOP - územní opatření pro dostavbu východní části Městského okruhu
16. 06. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb
16. 06. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
15. 06. 2021 PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny
15. 06. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2797/00
14. 06. 2021 MHMP - Oznámení o návrhu OOP - územní opatření pro dostavbu východní části Městského okruhu
09. 06. 2021 MČ Praha 12 - OOP - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích
08. 06. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2020
07. 06. 2021 MHMP - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00
04. 06. 2021 MČ Praha 12 - oznámení dodatečné stavební povolení
03. 06. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
03. 06. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
03. 06. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
01. 06. 2021 MČ Praha 12 - rozhodnutí o umístění stavby INSCZ_14427_Praga Libuš - 2. etapa
31. 05. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/6 a U 1360/06 
31. 05. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00 ÚP SÚ HMP
31. 05. 2021 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3126/12 a Z 3139/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
28. 05. 2021 MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 317, ul. K Vrtilce
27. 05. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění výsledků dotačního řízení
27. 05. 2021 Dokument " Východočeská realitn..." již není dostupný.
26. 05. 2021 MHMP - Oznámení o pokračování odvolacího řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

XML