MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Svolání 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha- Libuš v roce 2021
12. 04. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mílová, NN1525, Na Domovině a Klokotská
09. 04. 2021 Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
09. 04. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Domu služeb, K Břečkám, Předposlední, V potočkách, Brunelova, U Vlečky, Písnická, Ke Kálku, Na Šancích, Hasova, U Obce
09. 04. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 3/2021
08. 04. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích a výzva
07. 04. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška
06. 04. 2021 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V
06. 04. 2021 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20
01. 04. 2021 Úřad městské části Praha 12 - stanovení přechodné úpravy na komunikacích Na Šejdru, Skalská a Meteorologická
01. 04. 2021 Úřad městské části Praha 12 - stavební povolení přechody pro chodce
29. 03. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.
29. 03. 2021 MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o výběrovém řízení 
29. 03. 2021 MČ Praha 12 - Oznámení o společném jednání - změna ÚP Z 2837/00
29. 03. 2021 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
23. 03. 2021 Dne 29. a 31. 3. 2021 je uzavřen pro veřejnost odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš na adrese K Lukám 664
23. 03. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 2/2021
15. 03. 2021 HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04
15. 03. 2021 HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 38300/00
11. 03. 2021 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - Mílová, Na domovině a Klokotská
10. 03. 2021 MČ Praha-Libuš - Záměr pronajmout pozemky v k.ú. Písnice
09. 03. 2021 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Mirotická
08. 03. 2021 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 1/2021
05. 03. 2021 Úřad MČ Praha-Libuš - Informace občanům - uzavření odboru správního a školství ve dnech 8. a 10. 3. 2021
04. 03. 2021 MHMP - Oznámení primátora hl. m. Prahy 
03. 03. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Branišovská, K závorám, Keltská, Hrazanská, Podchýšská, Čs. exilu, Gen. Šišky, Komořanská, K Vrtilce, Zlíchovská, Nad Belárií, Barunčina, K vyhlídce, Zátišská
03. 03. 2021 MČ Praha - Libuš - informace občanům - uzavření odboru správního a školství dne 3.3.2021
03. 03. 2021 MČ Praha - Libuš - zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky v MŠ Lojovická
02. 03. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Domovině v Praze 4 Libuši
02. 03. 2021 MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění schváleného stednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 vč. důvodové zprávy
02. 03. 2021 MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 vč. důvodové zprávy a schváleného fin. plánu ek. činnosti na rok 2021
02. 03. 2021 Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy o vykonávání nezbytné péče o děti od 2 do 10 let během nouzového stavu
01. 03. 2021 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na poz. kom. Libušská a Jalodvorská
24. 02. 2021 MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu pozemku parc. č. 259/1 v k.ú. Písnice
24. 02. 2021 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
23. 02. 2021 PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U zahrádkářské kolonie a K lesu
23. 02. 2021 PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U zahrádkářské kolonie a K lesu
22. 02. 2021 Oznámení ČSÚ - o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
22. 02. 2021 MHMP - Zastavení odvolacího řízení - Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa
22. 02. 2021 MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 910/81
22. 02. 2021 MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - vypůjčení části budovy Klubu Junior
22. 02. 2021 MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - vypůjčení části budovy Klubu Junior
22. 02. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích Na Šejdru, Skalská, Meteorologická v Praze 4 - Libuši
19. 02. 2021 MČ Praha-Libuš - Vyhlášení dotačního programu MČ Praha-Libuš na rok 2021
17. 02. 2021 Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku
16. 02. 2021 MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Mílová, Na Domovině v Praze 4 - Libuši
16. 02. 2021 Dokument " Mgr. Jan Škarpa - Dr..." již není dostupný.

XML