MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 Soudní exekutor JUDr. Podkonický - Dražební vyhláška - Lucie Mašek Miričová
19. 02. 2020 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Na Konečné, K Vrtilce, Zátoňská, Velká Lada, Těšovická a U Vrtilky
19. 02. 2020 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace L. Coňka
18. 02. 2020 MČ Praha-Libuš - Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací
14. 02. 2020 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přeušení dodávky elektřiny
14. 02. 2020 Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 
14. 02. 2020 Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 
14. 02. 2020 Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 
14. 02. 2020 Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 
14. 02. 2020 Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 
14. 02. 2020 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Dražební vyhláška
13. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  
13. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  
13. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  
13. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  
13. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
13. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/12, 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy       
13. 02. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
12. 02. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
11. 02. 2020 MČ Praha-Libuš - Výroční zráva MČ Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb.
07. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
05. 02. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Územní opatření o tsavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
05. 02. 2020 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce v Praze 4 - Libuši   
05. 02. 2020 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši      
05. 02. 2020 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
05. 02. 2020 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
05. 02. 2020 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
03. 02. 2020 MČ Praha-Libuš - Svolání 1. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 10. 2. 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1
31. 01. 2020 MČ Praha - Libuš - Zveřejňuje záměr vypůjčit část budovy (ul. Ladislava Coňka), která je součástí pozemku parc .č. 341 v j,p, Písnice předem známému zájemci Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy. Praha 10 na dobu od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020
29. 01. 2020 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové po dobu jednoho roku
29. 01. 2020 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové
28. 01. 2020 Dokument " MHMP - Výzva k vyjád..." již není dostupný.
28. 01. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš
24. 01. 2020 Dokument " MČ Praha 12 - Výzva,..." již není dostupný.
22. 01. 2020 MŠ K Lukám - Informace o pracovních nabídkách
22. 01. 2020 MČ Praha-Libuš - pozvána na ples SDH Libuš, v sobotu dne 2. 1. 2020.
21. 01. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení  návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
13. 01. 2020 MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
09. 01. 2020 MHMP - Rozhodutí, stavební povolení, Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa
08. 01. 2020 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha-Libuš
20. 12. 2019 MČ Praha-Libuš - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ, Rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací – Rozpočty 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů 2021 a 2022
18. 12. 2019 Dokument " JUDr. Ondřej Mareš, ..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
13. 12. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš II., III., IV. třídy   
12. 12. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Novodvorská, Zbudovská a Zlatokurunská v Praze 4 - Libuši a Kamýku
12. 12. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Dokument "  Jan Škarpa, Exekuto..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Dokument " Exekutorský úřad Pra..." již není dostupný.

XML