MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Mgr. Jan Škarpa - soudní exekutor - dražební vyhláška    
19. 09. 2019 Mgr. Jan Škarpa - soudní exekutor - dražební vyhláška  
19. 09. 2019 MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Močále, Třebějická a Na Jezerách v Praze 4 - Libuši  
19. 09. 2019 MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuši   
19. 09. 2019 MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Zahrádkářské kolonie v Praze 4 - Libuši 
16. 09. 2019 MČ Praha-Libuš - Svolání 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 23. 9. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1
13. 09. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Močále, Třebějická a na Jezerách v Praze 4 - Libuši
13. 09. 2019 MČ Praha 4 - Oznámení, zahájení územního řízení - Trasa I.D v Praze, provozní úsek I.D, N8městí Míru - Depo Písnice
10. 09. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
10. 09. 2019 MČ Praha-Libuš - Písemá výzva k prokázání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Oprava povrchu povozky v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš
09. 09. 2019 Exekutorský úřad Pardubice, soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník - Dražební vyhláška
09. 09. 2019 MČ Praha-Dolní Chabry - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referen/ka výstavby, dopravy a životního prostředí
09. 09. 2019 MČ Praha-Dolní Chabry - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referen/ka sekretariátu starostky
06. 09. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
05. 09. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš  
05. 09. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 12/2019, rozpočtové opatření č. 40/2019 a č. 41/2019
05. 09. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha-Libuš
05. 09. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr výpůjčky  nemovitého majetku na pozemku parc.č. 341 v k.ú. Písnice, obec Praha na dobu neurčitou pro Zdravotní asistenční službu Praha
03. 09. 2019 MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celomšstsky významných změn ÚP SÚ HMP
03. 09. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny úprav 08, U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
28. 08. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Hájovně, Ohrobecká, Vranská v Praze 4 - Libuši a Kamýku
28. 08. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
28. 08. 2019 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru životního prostředí 
28. 08. 2019 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, účetní Odboru financí a rozpočtu 
28. 08. 2019 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje 
22. 08. 2019 MČ Praha-Dolní Měcholupy - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent správy místního hospodářství
22. 08. 2019 MČ Praha-Dolní Chabry - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referen/ka výstavby, dopravy a životního prostředí
22. 08. 2019 MČ Praha-Dolní Chabry - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referen/ka sekretariátu starostky
22. 08. 2019 Dokument " MČ Praha 12 - Rozhod..." již není dostupný.
22. 08. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Mílová, Klokotská, Na Domovině a NN1525 v Praze 4 - Libuši
22. 08. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
22. 08. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronájmu nemovitého majetku, bytu 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická, v k.. Libuš, obec Praha předem zámému zájemci panu Pavlu Juhosovi
19. 08. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobronická v Praze 4 - Libuši
19. 08. 2019 MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení, veřejná zakázka malého rozsahu - Info Kout Libuš
16. 08. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobronická v Praze 4 - Libuši
16. 08. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Březině v Praze 4 - Písnici
16. 08. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
14. 08. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
13. 08. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019
12. 08. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 08. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Mílová, Klokotská a NN1525 v Praze 4 - Libuši 
12. 08. 2019 MČ Praha 12 - Rozhodnutí, novostavba parkovacích ploch v k.ú. Písnice
08. 08. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 10/2019, RO č. 38/2019
02. 08. 2019 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
31. 07. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Putimská v Praze 4 - Písnici
31. 07. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce, Zátoňská, Ladislava Coňka, Putimská a Hoštická v Praze 4 - Písnici
31. 07. 2019 Dokument " Mgr. Ing. Jan Vrána,..." již není dostupný.
30. 07. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, prodloužení stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám, v Praze 4 - Libuši
30. 07. 2019 MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
30. 07. 2019 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

XML