MČ Praha - Libuš

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-libus.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200
142 00 Praha 4

Datová schránka: u8xaktr
E-mail: mc.libus@praha-libus.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - Dražební vyhláška
21. 01. 2019 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - Dražební vyhláška
18. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací
15. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr o výpůjčce části pozemku parc.č. 557/25 v k.ú. Libuš, umístění přístřešku MHD včetně elektropřípojky společnosti JCDECAUX Městský mobiliář, spol. s.r.o.
15. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotku o dispozici 2+1, v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové
15. 01. 2019 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním územní MČ Praha 12
14. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - svolání 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 21. 1. 2018 v 18.00 hodin do zasedací místnosti, Libušská č.p. 1
14. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 19/2018, rozpočtová opatření č. 49/2018 až 53/2018
10. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Usnesení o zrušení dražby nemovitých věcí
09. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Mikuláš Lakatoš
09. 01. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
08. 01. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
08. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - přijme pracovníka technické čety
08. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš
04. 01. 2019 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2019
03. 01. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
03. 01. 2019 Dokument " Mgr. Jan Škarpa, Exe..." již není dostupný.
02. 01. 2019 Dokument " Mgr. Jan Beneš, soud..." již není dostupný.
02. 01. 2019 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
02. 01. 2019 Dokument " JUDr. Juraj Podkonic..." již není dostupný.
20. 12. 2018 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 18/2018, rozpočtová opatření č. 46/2018 až 48/2018
20. 12. 2018 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 17/2018, rozpočtové opatření č. 45/2018
19. 12. 2018 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 16/2018, rozpočtové opatření č. 44/2018
14. 12. 2018 MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa  tajemník/tajemnice Úřadu MČ Praha - Zbraslav
14. 12. 2018 MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje
13. 12. 2018 Dokument " MČ Praha 12 - Oznáme..." již není dostupný.
13. 12. 2018 Dokument " MČ Praha 12 - Rozhod..." již není dostupný.
13. 12. 2018 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním území MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš
10. 12. 2018 MČ Praha-Libuš informuje občany o otevíracích a úředních hodinách o vánočních prázdninách
08. 12. 2018 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, Oznámení a výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru životního prostředí Ú MČ Praha 12, č.j. 43633/2018 OŽP 
08. 12. 2018 MČ Praha 12 - Oznámení o výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 12, č.j. P12 41564/2018 OŽP
08. 12. 2018 MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení o prodloužení platnosti, stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0008 - komunikace Písnice
08. 12. 2018 MČ Praha 12 - Rozhodnutí, Bytový dům Mílová, Praha 4 - Libuš - část komunikace parc.č. 557/38 v k.ú. Libuš
30. 11. 2018 MČ Praha 12 - Rozhodnut, schválení stavebního záměru na stavbu, Dobronická, Mílová - směr Libuš, Praha 4, č. 2960101
27. 11. 2018 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací
27. 11. 2018 Dokument " Soudní e..." již není dostupný.
27. 11. 2018 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu v Praze 4 - Libuši
22. 11. 2018 MČ Praha-Křeslice - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa tajemník/tajemnice úřadu městské části
22. 11. 2018 MČ Praha-Křeslice - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa, pracovník/ce oddělení řivotního prostředí úřadu městské části
22. 11. 2018 Dokument " Mgr. Jan..." již není dostupný.
21. 11. 2018 MČ Praha 4 - Oznámení o zahájení o prodloužení platnosti stavebního povolení, Stavba č. 0088 - TV libuš, etapa 0013 - Dobronická - obj. SO 03, SO 04
13. 11. 2018 MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 15/2018, rozpočtová opatření č. 41/2018 až č. 43/2018
12. 11. 2018 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 11. 2018 PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
12. 11. 2018 Dokument " MČ Praha..." již není dostupný.
09. 11. 2018 MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností, infrastruktura 16 ŘD V Hrobech
09. 11. 2018 Dokument " MČ Praha..." již není dostupný.
09. 11. 2018 MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích Výletní, K Vrtilce, K Novému sídlišti a Na Šejdru v Praze 4 - Písnici a Libuši
09. 11. 2018 MČ Praha-Libuš - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích Smotlachova, U Zahrádkářské kolonie v Praze 4 - Libuši a Kamýku
09. 11. 2018 MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí pro stavební úpravu, BBP Libušská a Božejovická, Praha-Libuš, č. akce 60291

XML