Město Žatec

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://mesto-zatec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žatec
náměstí Svobody 1
438 01 Žatec

Datová schránka: q7ebuu4
E-mail: posta@mesto-zatec.cz, epodatelna@mesto-zatec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 12. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Mládežnická v Žatci
07. 12. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Hájkova v Žatci
06. 12. 2022 Oznámení o uložení zásilky
03. 12. 2022 Záměr města propachtovat pozemek v k.ú. Žatec
02. 12. 2022 Oznámení o uložení zásilky
02. 12. 2022 Záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Žatec
02. 12. 2022 Záměr města propachtovat pozemky v k.ú. Bezděkov u Žatce k zemědělské činnosti
02. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Žatci, ul. Jabloňová
01. 12. 2022 Oznámení o uložení zásilky
01. 12. 2022 ROZHODNUTÍ - „Změna v užívání stavby čp. 115 v Žatci - výroba dřevěných pelet, Žatec, K Bezděkovu č.p.115“
01. 12. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
01. 12. 2022 Oznámení o uložení zásilky
01. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v areálu Průmyslové zony Triangle, na silnici č. III/25021 a na budované veřejně přístupné účelové komunikaci budovaného areálu "CTPark Žatec, hala ZA4"
30. 11. 2022 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE ZA ROK 2023
30. 11. 2022 NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE 2024 - 2025
29. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilkay
29. 11. 2022 Magistrát města Kladna - oddělení daní a poplatků
29. 11. 2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Pražská v Žatci v rámci připravovaného stavebního záměru "Okružní křižovatka na silnici II/225 a III/22532"
29. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
29. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na místní komunikaci v ulici Stroupečská a na veřejně přístupné účelové komunikaci od ulice Stroupečská podél řeky Ohře ve směru k obci Stroupeč
29. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při stavbě "Obnova Nerudova náměstí v Žatci"
24. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
24. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
24. 11. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Studentská a v ulici Husova v Žatci
24. 11. 2022 Dokument "Krajský úřad Ústeckéh..." již není dostupný.
24. 11. 2022 Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ
24. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
24. 11. 2022 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
24. 11. 2022 Oznámení zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Žatec, Rooseveltova, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v prostoru náměstí Svobody v Žatci
22. 11. 2022 Ministerstvo životního prostředí - STANOVISKO ,,Plán dílčího povodí Berounky 2021-2027"
22. 11. 2022 Mikroregion Nechranicko - Rozpočet na rok 2023
22. 11. 2022 Oznámení zahájení společného vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Žatec, Tyršova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
22. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
22. 11. 2022 záměr pronajmout pozemek a nebytový prostor v areálu bývalého Dreherova pivovaru v Žatci
17. 11. 2022 Oznámení o uložení zásilky
17. 11. 2022 POZVÁNKA na 7.jednání zastupitelstva města Žatce
17. 11. 2022 Návrh opatření obecné povahy - zrušení označení autobusových zastávek v ulici Husova v Žatci u čp. 821 a u budovy regionálního muzea K.A. Polánka
17. 11. 2022 Návrh opatření obecné povahy - cyklozóna úsek č. 6
17. 11. 2022 Veřejná vyhláška - výzva - odstranění vozidla s ukončenou životností - FORD FOCUS, SPZ 4P6 7618, VIN WF0NXXGDNXP65126, modré barvy
17. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v Žatci, ul. Volyňských Čechů
17. 11. 2022 VŘ - Vodní hospodářství 01/2023
17. 11. 2022 VŘ - Referent/ka stavebního úřadu 01/2023
17. 11. 2022 VŘ - Pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany 01/2023
17. 11. 2022 Činnost koordinátora BOZP na staveništi akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci“
17. 11. 2022 Technický dozor stavebníka akce: „Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci“
17. 11. 2022 „Rekonstrukce chodníků ul. Pražská, Žatec – II. etapa“
16. 11. 2022 Zpráva o uplatňování ÚP Zálužice
15. 11. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Děčí..." již není dostupný.

XML