Město Louny

Okresní město
Okres Louny

http://www.mulouny.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Město Louny
Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Datová schránka: gc9bxmk
E-mail: podatelna@mulouny.cz, info@mulouny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2015 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, ze dne 27.07.2015
03. 08. 2015 Posuzování vlivů na životní prostředí "Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ04 - SEVEROZÁPAD"
03. 08. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
31. 07. 2015 Dokument "Předvolání v exekuční..." již není dostupný.
30. 07. 2015 Referent majetkové správy odboru správy majetku
28. 07. 2015 Dokument "Rozhodnutí a umístění..." již není dostupný.
28. 07. 2015 Dokument "Zahájení územního říz..." již není dostupný.
28. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
27. 07. 2015 Zadání veřené zakázky "Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod"
27. 07. 2015 Nečichy - kořenová čistírna odpadních vod
27. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
27. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - O..." již není dostupný.
24. 07. 2015 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
24. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
24. 07. 2015 Dražební vyhláška - František Kopena, nar.17.09.1975, t.č. Věznice Pankrác, Soudní 988/1, Praha
23. 07. 2015 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu, Louny, ul. Přemyslovců 2039
22. 07. 2015 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o prodloužení platnosti, "Silnice I/28 a okružní křižovatka"
21. 07. 2015 Nabídka pronájmu bytových jednotek
21. 07. 2015 Nabídka pronájmu bytových jednotek ve vlastnictví Města Louny - obálkový výběr nájemců dne 09.09.2015
21. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - K..." již není dostupný.
21. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - P..." již není dostupný.
20. 07. 2015 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek
20. 07. 2015 Veřejná zakázka - rekonstrukce podlahy v tělocvičně vč. nářaďovny ZŠ Přemyslovců
20. 07. 2015 ZŠ Přemyslovců – rekonstrukce podlahy v tělocvičně vč. nářaďovny
20. 07. 2015 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
17. 07. 2015 Veřejná vyhláška - zahájení insolvenčního řízení, Vladislav Musil,Výškov 37
17. 07. 2015 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
16. 07. 2015 Veřejná vyhláška - zahájení insolvenčního řízení, Lenka Demeterová, Miroslav Demeter, 5. května 397, Dobroměřice
16. 07. 2015 Dokument "Exekuční příkaz - SER..." již není dostupný.
16. 07. 2015 Usnesení - přerušení řízení, "Přičlenění pozemků ze zaniklé honitby Medvědice"
15. 07. 2015 Oznámení o záměru města pronajmout nemovitý majetek, ze dne 15.07.2015
15. 07. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
15. 07. 2015 Oznámení o záměru pronajmout nemovitý majetek
14. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - K..." již není dostupný.
14. 07. 2015 Dokument "Dražební vyhláška - Č..." již není dostupný.
14. 07. 2015 Veřejná vyhláška - "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04"
10. 07. 2015 Dokument "Usnesení o opakované ..." již není dostupný.
10. 07. 2015 Dokument "Usnesení o opakované ..." již není dostupný.
10. 07. 2015 Oznámení o výběrovém řízení - prodej nemovitostí v k.ú. Louny, ze dne 25.06.2015
09. 07. 2015 Dokument "Rozhodnutí o novém pr..." již není dostupný.
09. 07. 2015 Veřejná vyhláška - rozhodnutí, "Kanalizace a čistírna odpadních vod, k.ú. Jimlín, Zeměchy''
09. 07. 2015 Veřejná vyhláška - Nařízení města Loun - Zpracování lesní hospodářské osnovy
07. 07. 2015 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení "ESTCOM CZ Louny"
07. 07. 2015 Oznámení o zahájení územního řízení "Touchovice - splašková kanalizace"
07. 07. 2015 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v Lounech, ul. Kosmonautů, ze dne 03.07.2015
07. 07. 2015 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v Lounech, ul. Cítolibská, ze dne 03.07.2015
07. 07. 2015 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu v Lounech, ul. P. Obrovce
03. 07. 2015 Závěr zjišťovacího řízení - "Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025", ze dne 25.06.2015
03. 07. 2015 Územní plán Hřivice, ze dne 24.06.2015
03. 07. 2015 Územní rozhodnutí-Protipožární opatření Obora

XML