Městys Velký Újezd

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://velkyujezd.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Velký Újezd
Olomoucká 15
783 55 Velký Újezd

Datová schránka: jxbbamv
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 10. 2021 Ztráta psa
26. 10. 2021 Člověk v tísni - nabídka pomoci
26. 10. 2021 Informace KIDSOK
25. 10. 2021 Sběr elektrozařízení ve Velkém Újezdě - hasiči
20. 10. 2021 Informace KIDSOK
20. 10. 2021 Kalkulátor cen energií
20. 10. 2021 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
20. 10. 2021 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
18. 10. 2021 CHARITA Olomouc - nabídka práce
14. 10. 2021 ČEZ Distribuce - upozornění
14. 10. 2021 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
09. 10. 2021 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Velký Újezd - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. 10. 2021
05. 10. 2021 Nález klíčů
29. 09. 2021 Lékárna u Anděla Strážce - oznámení
29. 09. 2021 Oznámení o době provedení odstřelu - lom Výkleky
27. 09. 2021 Informace o záměru městyse Velký Újezd směnit nemovitý majetek
27. 09. 2021 Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat nemovitý majetek
24. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
24. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
24. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
24. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Výpis usnesení ze zápisu 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
22. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20. 09. 2021 Informace úřadu městyse
20. 09. 2021 Upozornění
20. 09. 2021 ČEZ - upozornění na odstávku elektřiny
17. 09. 2021 Informace úřadu městyse
15. 09. 2021 Příloha č. 1 k Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
10. 09. 2021 SIMACEK HS spol. s r.o. - nabídka práce
10. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
07. 09. 2021 TRUMF International s.r.o. - nabídka práce
06. 09. 2021 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022)
06. 09. 2021 Informace KIDSOK
02. 09. 2021 Příloha
02. 09. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizované údaje o nemovitých věcech
02. 09. 2021 NAŘÍZENÍ Újezdního úřadu Město Libavá číslo 5/2021, ze dne 27. srpna 2021, kterým se zakazuje vstup a vjezd na území vojenského újezdu Libavá ve dnech 18. a 19. září 2021
30. 08. 2021 Informace KIDSOK - připomínkování jízdních řádů
26. 08. 2021 Slavnostní otevření hřiště (TJ Sokol)
24. 08. 2021 Příloha - grafická podoba přechodné úpravy provozu
24. 08. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 08. 2021 Zájezd do Náměště nad Oslavou
23. 08. 2021 Paragan Horseboxes s.r.o., Lipník nad Bečvou přijme ELEKTROTECHNIKA
18. 08. 2021 Meopta - optika, s.r.o. - nabídka práce
17. 08. 2021 Informace KIDSOK
09. 08. 2021 Honeywell Aerospace- nabídka práce
09. 08. 2021 Obec Mrsklesy - výběrové řízení
04. 08. 2021 Záměr prodeje movitého majetku
04. 08. 2021 Záměr prodeje movitého majetku
04. 08. 2021 Dovolená na úřadě

XML