Městys Velký Újezd

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://velkyujezd.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Velký Újezd
Olomoucká 15
783 55 Velký Újezd

Datová schránka: jxbbamv
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2022 Příloha k Veřejné vyhlášce - Oznámení zahájení územního řízení - Velký Újezd, Přerovská, rekonstrukce VO
17. 02. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
17. 02. 2022 Nabídka práce - Charita Olomouc
14. 02. 2022 Kominictví Olomouc - Jaroslav Šefčík
10. 02. 2022 Příloha k Veřejné vyhlášce - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 02. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Česk..." již není dostupný.
01. 02. 2022 Nová podoba sběrného kontejneru na textil
31. 01. 2022 Příloha k Veřejné vyhlášce - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
31. 01. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
27. 01. 2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby
27. 01. 2022 Letní stanový tábor v Dolních Nětčicích
24. 01. 2022 Výpis usnesení ze zápisu 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
24. 01. 2022 Pozvánka na valnou hromadu TJ Sokol
24. 01. 2022 Nabídka práce - AGROSPOL Velká Bystřice s.r.o.
20. 01. 2022 Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 v městysi
20. 01. 2022 Lékárna U Anděla Strážce
20. 01. 2022 Lednové vydání měsíčníku Olomoucký kraj
18. 01. 2022 Informace MPSV ČR - pomoc lidem s energiemi
18. 01. 2022 Jak správně topit a ušetřit
14. 01. 2022 Nabídka práce - SIMACEK HS, spol. s r.o.
12. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizace č. 4
11. 01. 2022 Kreativní odpoledne v knihovně městyse
11. 01. 2022 Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji
10. 01. 2022 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022)
09. 01. 2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu
09. 01. 2022 Tříkrálová sbírka
09. 01. 2022 Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
09. 01. 2022 Nabídka práce - CEDRO Sole
09. 01. 2022 Poplatky za komunální odpad 2022
09. 01. 2022 Klenoty s vůní benzínu - dokumentární cyklus
09. 01. 2022 Informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k dodavatelům elektřiny a plynu
05. 01. 2022 Výroční zpráva městyse Velký Újezd o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2021
03. 01. 2022 Svoz komunálních odpadů ve Velkém Újezdě v roce 2022
21. 12. 2021 Informace o záměru městyse Velký Újezd směnit nemovitý majetek
21. 12. 2021 Výpis usnesení ze zápisu 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd
17. 12. 2021 Plánovaná kalkulace ceny vody pro kalendářní rok 2022
17. 12. 2021 Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat movitý majetek
16. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška městyse Velký Újezd č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
14. 12. 2021 Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat movitý majetek
14. 12. 2021 Informace o záměru městyse Velký Újezd prodat movitý majetek
07. 12. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení
07. 12. 2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva městyse Velký Újezd (volební období 2018 - 2022)
19. 11. 2021 Návrh rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička na r. 2022
09. 11. 2021 Veřejná vyhláška - USNESENÍ o přerušení společného řízení a o prodloužení lhůty pro doplnění náležitostí
09. 11. 2021 ARRIVA MORAVA a.s. - nabídka práce
08. 11. 2021 Oznámení o době provedení odstřelu - lom Výkleky
03. 11. 2021 Stolní kalendář městyse
03. 11. 2021 Člověk v tísni - novinky v dluzích a MILOSTIVÉ LÉTO
28. 10. 2021 Ztráta psa - již nalezen

XML