Městys Maršovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mestysmarsovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Maršovice
Maršovice 89
257 55 Maršovice

Datová schránka: h69a7zx
E-mail: ou@obecmarsovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 15. 6. 2021
21. 06. 2021 Rozpočtové opatření 3/2021
21. 06. 2021 Závěrečný účet městyse Maršovice za rok 2020
08. 06. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
03. 06. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice - 15.6.2021
01. 06. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe
28. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu městyse Maršovice za rok 2020
24. 05. 2021 Záměr směny pozemků a jejich částí - k.ú.Zderadice
18. 05. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace_Sokol Maršovice 2021
17. 05. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet za rok 2020 - BENE-BUS
14. 05. 2021 Rozpočtové opatření 2/2021
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r.2021 od Krajské hygienické stanice
06. 05. 2021 Aukční vyhláška - pozemek k.ú. Šebáňovice
04. 05. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 27. 4. 2021
03. 05. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 27. 4. 2021
03. 05. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - JIŽ JEN DO 11. 5. 2021 - V Maršovicích sečteno zatím pouze 56%
30. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - uzavírka Tisem-Tvoršovice
26. 04. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021/1176 - vodovod Maršovice
21. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Zahrádka u Benešova
21. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosní - k.ú. Zderadice
21. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
15. 04. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice
13. 04. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Neveklov
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška finančního úřadu - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
09. 04. 2021 Aukční vyhláška - pozemek k.ú. Šebáňovice
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - PRODLOUŽENO
06. 04. 2021 Záměr směny pozemků v k.ú. Zderadice
30. 03. 2021 Záměr propachtování pozemků v k.ú. Zahrádka
17. 03. 2021 Stavební povolení - křižovatka s III/11447a- křižovatka s III/11438-PD
17. 03. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021/0687 - vodovod Maršovice
17. 03. 2021 Odpověď na info dle zákona č. 106/1999 Sb._internet
17. 03. 2021 Rozpočtové opatření 1/2021
17. 03. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v k.ú. - Neznámí vlastníci 3/2021
05. 03. 2021 Aukční vyhláška - pozemek k.ú.Šebáňovice
05. 03. 2021 Záměr prodeje částí pozemků k.ú. Strnadice
02. 03. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 23. 2. 2021
23. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
23. 02. 2021 Hospodaření s odpady městyse Maršovice za rok 2020
11. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2020
11. 02. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 23. 2. 2021
09. 02. 2021 Aukční vyhláška - pozemek p.č. 1016/3 k.ú. Šebáňovice
29. 01. 2021 Záměr pronájmu pozemků v k.ú.Maršovice
29. 01. 2021 Rozpočtové opatření 10/2020
27. 01. 2021 Oznámení o zahájení SŘ na stavbu: III/11447-křižovatka s III/11447a - křižovatka s III/11438 - PD
27. 01. 2021 Záměr přenechání části pozemku k užívání
27. 01. 2021 Záměr pronájmu obecního bytu
12. 01. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice
29. 12. 2020 Informace k podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

XML