Městys Maršovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://mestysmarsovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Maršovice
Maršovice 89
257 55 Maršovice

Datová schránka: h69a7zx
E-mail: ou@obecmarsovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 02. 2022 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 22. 2. 2022
22. 02. 2022 Agenda neznámých vlastníků 2/2022
10. 02. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 22. 2. 2022
07. 02. 2022 Oznámení o vydání Opatření obecné povahy - povodí Labe
07. 02. 2022 Aukční vyhláška - p.č. 200/2 a p.č. 1624/1 v k.ú. Zahrádka u Benešova
07. 02. 2022 Záměr pronájmu obecního bytu - Maršovice 74
25. 01. 2022 Záměr práva stavby - k.ú. Maršovice - kabiny
20. 01. 2022 Rozpočtové opatření 9/2021
19. 01. 2022 Výroční zpráva o poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2021
12. 01. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p.č.st. 58 v k.ú. Maršovice
12. 01. 2022 Záměr dlouhodobého pronájmu nebytových prostror - Maršovice 74 - bývalé kanceláře
12. 01. 2022 Záměr dlouhodobého pronájmu nebytových prostor - Maršovice 74 - bývalá prodejna
12. 01. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p.č.1137/5 v k.ú.Maršovice
12. 01. 2022 Schválený rozpočet městyse Maršovice na rok 2022
12. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Maršovice u Benešova
12. 01. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu BENE-BUS na r. 2023-2025
12. 01. 2022 Schválený rozpočet na rok 2022 - BENE-BUS
12. 01. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Maršovice na r. 2023-2024
12. 01. 2022 Schválený rozpočet MŠ Maršovice na rok 2022
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření 8/2021
12. 01. 2022 Rozpočtové opatření 7/2021
07. 10. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice - 19.10.2021
05. 10. 2021 Rozpočtové opatření 6/2021
30. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o povinném školení
29. 09. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021/2747 - vodovod Zderadice
20. 09. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 609/4 v k.ú. Zderadice
15. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.-9.10.2021
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů - změna
06. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
01. 09. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
01. 09. 2021 Rozpočtové opatření 5/2021
26. 08. 2021 Upozornění Finančního úřadu o zrušení osvobození (remízky, háje, větrolamy a meze)
23. 08. 2021 Rozpočtové opatření 4/2021
23. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.-9.10.2021
18. 08. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámí vlastníci 8/2021
18. 08. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Dlouhá Lhota)
11. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8.-9.10.2021
06. 08. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 3. 8. 2021
06. 08. 2021 Dokument "Oznámení o prodloužen..." již není dostupný.
02. 08. 2021 Protokol o zkoušce č. 2021-2091, 2021/2092, 6361/21 - vodovod Maršovice
24. 07. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 3. 8. 2021
21. 07. 2021 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
21. 06. 2021 Zápis a schválená usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 15. 6. 2021
21. 06. 2021 Rozpočtové opatření 3/2021
21. 06. 2021 Závěrečný účet městyse Maršovice za rok 2020
08. 06. 2021 Aukční vyhláška na prodej pozemku v k.ú. Šebáňovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
03. 06. 2021 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice - 15.6.2021
01. 06. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe

XML