Město Plzeň

Okresní město
Okres Plzeň

http://plzen.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1/1
301 00 Plzeň

Datová schránka: 6iybfxn
E-mail: posta@plzen.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 11. 2014 Záměr města prodat nově vzniklé pozemky p.č. 1609/218 a p.č. 1609/219, oba v k.ú. Bolevec
25. 11. 2014 Záměr města uskutečnit zpětný převod nemovitého majetku formou bezúplatného převodu
25. 11. 2014 Návrh rozpočtu na r. 2015 s výhledem na r. 2016-2018
24. 11. 2014 Záměr města Plzně prodat nemovité věci v k.ú. Dýšina
24. 11. 2014 Informace o návrhu výroku - umístění stavby: Nová Valcha - 3. fáze/1. část
24. 11. 2014 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
21. 11. 2014 Zrušení dražby bytu v k.ú. Plzeň, povinný: Adela Peťková, Peter Rozinaj
21. 11. 2014 Dražba bytu k.ú. Plzeň, povinný: Martina Křížová
21. 11. 2014 Dražba bytu k.ú. Bolevec, povinný: Zdenka Kleinhamplová
21. 11. 2014 Záměr města prodat díl "a" p.č. 1218/3 v k.ú. Bručná
21. 11. 2014 Záměr města vybrat vhodné nájemce do bytu s výměrou podlahové plochy do 90 m2
21. 11. 2014 Záměr města uzavřít dodatek ke SBSK - VGP - k.ú. Bručná
21. 11. 2014 Oznámení o zahájení správního řízení
20. 11. 2014 Záměr města pronajmout nebytové prostory - 28. ZŠ
20. 11. 2014 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: VGP Park, Plzeň - Bručná II
20. 11. 2014 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: Haly BP16 a BP17
19. 11. 2014 Dražba bytu k.ú. Lobzy, povinný: Petr Vavřinec
19. 11. 2014 Dražba movitých věcí, povinný: Martin Jelínek
19. 11. 2014 Záměr města uzavřít dodatek č. 3 ke SOBSK č. 2008/005063 - prodloužení termínu
19. 11. 2014 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností: 2 x BYTOVÝ DŮM KŘIMICE
19. 11. 2014 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
19. 11. 2014 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28.října I
18. 11. 2014 Rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: stavební úpravy (rekonstrukce) a nástavba bytového dom
18. 11. 2014 Dražba bytu k.ú. Plzeň, povinný: Jindřiška a František Glaserovi
18. 11. 2014 Dražba nemovitosti k.ú. Skvrňany, povinný: Miroslav Šrámek
18. 11. 2014 Záměr města prodat pozemky p.č. 87/16, 415 a nově vz.poz.p.č.373/46 k.ú. Útušice
18. 11. 2014 Záměr města prodat nově vzniklé pozemky p.č. 627/4 a 628/2 k.ú. Štěnovice
18. 11. 2014 Dokument "Usnesení o ustanovení..." již není dostupný.
14. 11. 2014 oznámení o doručení písemnosti
14. 11. 2014 Rozhodnutí o umístění stavby: Plzeň - Vinice, rekonstrukce ulice Na Chmelnicích, úsek Znojemská - Se
12. 11. 2014 Záměr města uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 2014/004101/NS na prodloužení termínů
12. 11. 2014 Záměr města uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 2013/000008/NS na prodloužení doby nájmu budov
12. 11. 2014 Záměr města uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 2012/004594/NS k prodloužení doby nájmu a termínu dokončení
12. 11. 2014 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obnova kanalizace Nepomucká ulice
11. 11. 2014 Oznámení o zahájení řízení - jednání: Pokládka HDPE trubek Chrást
10. 11. 2014 Rozhodnutí o dělení pozemků: založení obytné zóny "Plzeň, Malá Homolka"
07. 11. 2014 Výběrové řízení na pozici úředník/úřednice v odd.registru řidičů v ORVŘ MMP
07. 11. 2014 Výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: 2 x BYTOVÝ DŮM KŘIMICE
07. 11. 2014 Záměr města uzavřít podnájem. sml. - Církevní gymnázium Plzeň a O2 CR a.s.-prostory Mikuláš. nám. 15
06. 11. 2014 Rozhodnutí o umístění stavby: Hromadné garáže Rabštejnská - 1. etapa
06. 11. 2014 Dokument "Michael Kovács - ozná..." již není dostupný.
05. 11. 2014 Záměr města pronajmout nebytové prostory - 17. ZŠ
05. 11. 2014 Odročení dražby na neurčito, povinná: Jana Janoušková
05. 11. 2014 Dražba nemovitosti v k.ú. Srby nad Úslavou, povinný: Světlana Dankerová
04. 11. 2014 Záměr města vyjmout z nájemní smlouvy část pozemku p.č. 1302/2 a 2416/38 v k.ú. Hradiště u Plzně
04. 11. 2014 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Haly BP16 a BP17
04. 11. 2014 Rozhodnutí o umístění stavby: ŠKODA ELECTRIC - úpravy areálu, etapa II. - vnitřní areál
04. 11. 2014 Rozhodnutí o umístění stavby: PCC - rozšíření odstavných ploch a parkovacích stání
03. 11. 2014 Záměr města propachtovat pozemek p.č. 2416/36 v k.ú. Plzeň 4
03. 11. 2014 Záměr města propachtovat pozemky p.č. 2416/34 a 2416/38 v k.ú. Plzeň 4

XML