Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2015 Výběrové řízení - vedoucí OŽP
25. 05. 2015 rozhodnutí o umístění stavby: vrtaná studna pro individuální zásobování
25. 05. 2015 Oznámení záměru města prodat nemov. majetek a zřídit právo stavby 33/2015
22. 05. 2015 Předání nálezu
21. 05. 2015 Záměr prodeje speciálního hasičského automobilu
21. 05. 2015 Úřední záznam o předání nálezu
21. 05. 2015 vyhodnocení - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Změna č.1 územního plánu
21. 05. 2015 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vrtaná studna a vodovod pro rekreační chatu u ev. č. 534, D
20. 05. 2015 Přerušení dodávky elektřiny :Domažlice od č.p.486 směr Smolovský rybník,dne 24.6.2015
20. 05. 2015 Oznámení o zveřejnění návrhu koncepce "Plán opatření pro německé dílčí povodí Labe"
18. 05. 2015 Vyhlášení popisu věci: obv. Pavel Svoboda nar. 4.7.1985
15. 05. 2015 Veřejná vyhláška č.195 - Pozvánka na 8.zasedání zastupitelstva města Domažlice dne 20.5.2015 od16hod
15. 05. 2015 Přerušení dodávky elektřiny Domažlice, Chrastavická ul
15. 05. 2015 Veřejná vyhláška č.194 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.6.2015 od 7.30 - 9.30 hod.
15. 05. 2015 Veřejná vyhláška č.192 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.6.2015 od 13.00-15.00hod
15. 05. 2015 Veřejná vyhláška č.193 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.6.2015 od 10.00-12.00hod
15. 05. 2015 Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 31/2015 - bytovou jednotku č. 216/3 v ul. Palackého
15. 05. 2015 Přerušení dodávky elektřiny:Horní Baldov, celá obec vč. vysílače od 7:30 - 9:30, dne 11.6.2015
15. 05. 2015 Oznámení záměru prodat nem. majetek (32/2015) - Vojtěchova
15. 05. 2015 Přerušení dodávky elektřiny:10.6.2015 od 7:30-15:00, Domažlice, Baldovská od č.p. 101 po 26
15. 05. 2015 "Plán řízení povodňových rizik v bavorském dílčím povodí Dunaje"
15. 05. 2015 Oznámení
15. 05. 2015 rozhodnutí - společné rozhodnutí (U+S): novostavba rodinného rodinného domu parc. č. 59/3 a 59/9 k.ú
15. 05. 2015 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Domažlice, p.o.
15. 05. 2015 Konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
15. 05. 2015 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: venkovní terasa u restaurace Dubina č.p. 101, nám. Míru,
15. 05. 2015 Oznámení - vydání opatření obecné povahy: Územní plán Draženov
15. 05. 2015 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
15. 05. 2015 Dokument "Elektronická dražba d..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Přerušení dodávky elektřiny:1.6.2015 od 12:00-15:00,Komenského 10 -Pivovar
15. 05. 2015 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015
15. 05. 2015 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE č.4/2015
15. 05. 2015 Přerušení dodávky el. 1.6.2015 od 8:00-11:00hodin, Masarykova 45,Domažlice
15. 05. 2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.5.2015 od 9:00 - 12:00 hodin.
15. 05. 2015 Usnesení : oprava 081 EX 00324/07-019 : povinný Rita Sokolová nar. 1.5.1983
15. 05. 2015 Dokument "Elektronická dražba d..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Dokument "Usnesení: dražební je..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Dokument "Usnesení-dražební jed..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Oznámení záměru města směnit nemovitý majetek 28/2015 - pozemky v k. ú. Domažlice
15. 05. 2015 Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 29/2015 - pozemky v OZ Na Bábě v Domažlicích
15. 05. 2015 Oznámení záměru města prodat nemovitý majetek 30/2015 - části pozemku v k. ú. Domažlice
15. 05. 2015 Dokument "Dražební jednání movi..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Dražba dne 29.5.2015 v 10:hodin.Sofijské nám. 3400/6,Praha12, pov.Rita Sokolová nar.10.5.1983
15. 05. 2015 Veřejná vyhláška: Výzva aby se Tomáš Pokorný ve lhůtě 3 měsíců přihlásil soudu nebo opatrovníkovi
15. 05. 2015 Dokument "Elektronická dražba d..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Oznámení:o prováděné stavbě v době 04/2015-07/2015
15. 05. 2015 Dokument "Elektronická dražba: ..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Dokument "Elektronická dražba d..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Dokument "Elektronická dražba d..." již není dostupný.
15. 05. 2015 Oznámení záměru města pronajmout nemovitý majetek 25/2015

XML