Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Msgre. B. Staška u čp. 2 ve městě Domažlice
15. 04. 2021 Oznámení o provádění stavby
15. 04. 2021 Oznámení o rozpočtových opatření č. 1/2021 - 69/2021
15. 04. 2021 OOP - stan.přech.úpravy na silnicích II. a III.tř. ve spr.obvodu - nefunkční žel.přejezdy
15. 04. 2021 OOP - dočasný zákaz stání a stan.přech.úprav na MK Domažlice-údržba komunikací
15. 04. 2021 Klenčí-SPÚ,revitalizace Černého potoka-ROZHODNUTÍ
14. 04. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci, Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022-2027
13. 04. 2021 Záměr města uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby č. 11/2021
13. 04. 2021 Vyrozumění o možnosti seznámit se s odvoláním, Modernizace trati Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN
12. 04. 2021 OOP - stan.přech.úprav na MK Hradiště - uzavírka pro stavbu kanalizace
12. 04. 2021 Oznámení Městského úřadu Domažlice, úřední hodiny od 12.4.2021
09. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
09. 04. 2021 návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán
09. 04. 2021 sdělení - zemřelý: Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu (parc.č. 156/2, 156/3
09. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 29.4.2021 od 7:30 do 15:00, Domažlice
09. 04. 2021 Oznámení Městského úřadu Domažlice, úřední hodiny od 12.4.2021
08. 04. 2021 Mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
08. 04. 2021 Oznámení o svolání 4. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
07. 04. 2021 Oznámení o projednávání zprávy o uplatňování ÚP Babylon včetně zadání pro změnu č.3 ÚP Babylon
07. 04. 2021 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na III/0221 a III/18413 - rallye Šumava
06. 04. 2021 Přestupek KŘ - Oznámení o možnosti převzít písemnost Mário Danyi, nar. 25.08.1991
06. 04. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Chodská ve městě Domažlice
01. 04. 2021 veřejná vyhláška o možnosti vyzvednutí písemnosti - Zdeněk Holub
01. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060759585
31. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 20.4.2021 od 11:30 do 15:30, Domažlice
31. 03. 2021 Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů od 1.4.2021
31. 03. 2021 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Změna č.1 územního plánu Chodsk
31. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - př..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Návrh monitorovacího kalendáře
30. 03. 2021 Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 7.4.2021 od 16:00 hodin
30. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - vy..." již není dostupný.
29. 03. 2021 vyhodnocení - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení změny územního plánu obce Pase
29. 03. 2021 Oznámení úředních hodin MěÚ Domažlice od 29.3.2021 do 11.4.2021
26. 03. 2021 OOP - stan.přech.úprav provozu - uzav. na III/1902 (větev) Mrákov-uvedení do pův.stavu a stavba 2 př
25. 03. 2021 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
24. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol
24. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 13.4.2021, Domažlice
23. 03. 2021 OOP - stanovení míst.úpravy provozu na MK - Mánesova a Fastrova ul. Domažlice
23. 03. 2021 zveřejnění sčítacích obvodů, jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů
23. 03. 2021 sčítací obvody ve městě Domažlice, jména, příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů
19. 03. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Školní ve městě Domažlice
19. 03. 2021 Oznámení o schváleném rozpočtu města Domažlice na rok 2021
19. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Školní ve městě Domažlice
18. 03. 2021 návrh OOP - dočas.zákaz stání a stan.přech.úprav na MK Domažlice - čištění ulic
18. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 7.4.2021 od 7:30 do 15:30, Domažlice
16. 03. 2021 Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 24.3.2021 od 16:00 hodin
16. 03. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
15. 03. 2021 návrh OOP - stan.míst.úpravy provozu na VPÚK k.ú. Koloveč
12. 03. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Petrovická ve městě Domažlice
12. 03. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 31.3.2021 od 7:30 do 12:00, Domažlice

XML