Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 OOP - stanovení dočasného zákazu stání a zastavení - Chsl 2021
22. 07. 2021 OZNÁMENÍ, STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
22. 07. 2021 Nález č. 25/2021
22. 07. 2021 Nález č. 26/2021
22. 07. 2021 Zavist-Baceovi-COV+vypousteni_do_PV-spolecne_povoleni
19. 07. 2021 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán
19. 07. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Sergiu Salaru
19. 07. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Havlíčkova ve městě Domažlice
15. 07. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Giorgi Tsereteli
15. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 3.8.2021 od 7:30 do 14:30
15. 07. 2021 Oznámení o rozpočtových opatření č. 130/2021 - 147/2021
15. 07. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Jaroslav Radič
15. 07. 2021 Svazek Domažlicko - Schválený závěrečný účet za rok 2020
13. 07. 2021 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na II/195 - oprava žel.přejezdu u N.Kramolína
13. 07. 2021 Dražební vyhláška, 139EX 08161/16-213
12. 07. 2021 oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov
12. 07. 2021 Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Zubřina v ř. km 0,000-33,620
12. 07. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení ve městě Domažlice: ul. Mánesova, Thomayerova a Vrchlického
12. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Mrákov, průtah obcí - rekonstrukce
12. 07. 2021 OOP - stanovení přechodných úprav provozu na MK a ÚK - oprava okružní křiž. u HP Folmava
09. 07. 2021 návrh OOP - stan.míst.úprav na nových MK bývalá kasárna Domažlice
08. 07. 2021 OOP - stan.přech.úpravy na III/1902-větev Mrákov-stavba kabelu NN
08. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy - Chodské slavnosti 2021
08. 07. 2021 sdělení - zemřelý: Společné oznámení záměru -přístavba chaty
08. 07. 2021 OOP- omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Chodov
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Mnichov
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Postřekov
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Úsilov
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Trhanov
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obciKlenčí
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Rybník
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Nový Kramolín
08. 07. 2021 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Stráž
07. 07. 2021 DSO Lazce - Schválený závěrečný účet za rok 2020
07. 07. 2021 Oznámení o schválení záveřečného účtu města Domažlice za rok 2020
07. 07. 2021 Oznámení o schválení střednědobého výhledu města Domažlice na rok 2021 - 2023
07. 07. 2021 DSO Povodí Berounky - schválený Závěrečný účet za rok 2020
02. 07. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Přístřešek na závěsné zemědělské stroje Kanice
02. 07. 2021 VPS o zabezpečení zápisů údajů do RUIAN s obcí Kanice
02. 07. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.7.2021
01. 07. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Prokopa Velikého, ul. Švabinského ve městě Domažlice
01. 07. 2021 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán obce Postřekov
01. 07. 2021 Nález č. 22/2021
01. 07. 2021 Nález č. 23/2021
01. 07. 2021 Záměr města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc č. 25/2021 - pozemky v k. ú. Havlovice
01. 07. 2021 Rozhodnutí - Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba
01. 07. 2021 Nález č. 24/2021
29. 06. 2021 Pozvánka na 37. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 7.7.2021 od 16:00 hodin
29. 06. 2021 Oznámení o konání mimořádného 6. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
28. 06. 2021 Zavist-Baceovi-COV+vypousteni_do_PV-oznameni

XML