Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 30.1.2019 od 16:00 hodin
21. 01. 2019 Výběrové řízení s aukcí číslo PDO/4/2018
21. 01. 2019 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: vnitřní rozvod plynu pro bytový dům č.p. 507, Kunešo
18. 01. 2019 nález č. 2/2019
17. 01. 2019 Nabídka nemovitého majetku k bezúplatného převodu/prodeji
17. 01. 2019 pozůstalost po Josefu Nedomovi
14. 01. 2019 sdělení-možnost převzít písemnost: Přístavba venkovního schodiště k RD u terasy, nové okno do p
14. 01. 2019 nález č. 1/2019
14. 01. 2019 Oznámení o prodeji majetku veřejnou dražbou - k.ú. Domažlice
14. 01. 2019 Zveřejnění na úřední desce
12. 01. 2019 OOP - SPDZ - ul. Haltravská - havárie na vodovodním řadu
12. 01. 2019 191EX 3055/15-81 Draž. vyhláška prodej nem.věci
11. 01. 2019 návrh OOP - stan.míst.úprav provozů na poz.kom. v obci Pasečnice
10. 01. 2019 Opatření obecné povahy - Ochranná pásma vodních zdrojů HV 1 a HJ 2 pro město Hostouň
10. 01. 2019 Vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
10. 01. 2019 Oznámení o rozpočtových opatření č. 283/2018 - 303/2018
10. 01. 2019 OOP - stan.přech.úprav (obecná schémata) v obvodu MěÚ Domažlice - odstr.havárií vod. a kanal.řadů
09. 01. 2019 Oznámení o stavbě, která řeší výměnu stávajícího kabelu NN
08. 01. 2019 DSO Povodí Berounky - pozvánka na Shromáždění zástupců, návrh rozpočtu 2019 + výhled do roku 2021
08. 01. 2019 OOP-stan.přech.úpravy na II/184 k.ú. Kdyně-práce při zřizování sjezdu
08. 01. 2019 návrh OOP-stan.míst,úpravy na VPÚK k.ú. Havlovice -osazení B 1
07. 01. 2019 Oznámení o schválených pravidlech rozpočtového provizoria Města Domažlice na rok 2019
06. 01. 2019 Výzva č.j. 59 A 16/2018-162
06. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
06. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
06. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
05. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
05. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
04. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
04. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
04. 01. 2019 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
03. 01. 2019 návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán
31. 12. 2018 nález č. 72/2018
27. 12. 2018 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 58/2018 - Kozinovo pole
27. 12. 2018 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemov. věc a zřídit právo stavby 55/2018 - OZ Vrbova
27. 12. 2018 Oznámení záměru města prodat hmotnou nem. věc a zřídit právo stavby 57/2018 - OZ Bába
27. 12. 2018 Oznámení záměru města prodat hmotnou nem. věc a zřídit právo stavby 56/2018 - OZ Bába
19. 12. 2018 Návrh - Plán nákladů a výnosů 2019, strřednědobý výhled 2020 - 2021 u příspěvkových organizací
19. 12. 2018 Nález č. 71/2018
18. 12. 2018 OOP - stan.přech.úpravy na III/18415 Kout n.Š.-havárie vod.řadu
18. 12. 2018 OOP - stan.přech.úpravy provozu na II/183 Kanice-stavba nadzem.vedení NN
18. 12. 2018 OOP-stan.přech.úprav provozu na II/184 Prapořiště-havárie vod.řadu
17. 12. 2018 Opravné odeslání - Návrh OOP - Ochranné pásmo pro vodní zdroj HV 01, Smolov
14. 12. 2018 Návrh opatření - Ochranné pásmo pro vodní zdroj HV 01, Smolov
14. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán (ÚP) OTOV
14. 12. 2018 Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc 54/2018 - dodatky zemědělci
13. 12. 2018 OOP-stan.přech.úpravy na III/19528 Újezd - stavba kanal. a vod.příp.
13. 12. 2018 Oznámení o rozpočtových opatření č. 264/2018 - 282/2018
11. 12. 2018 Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 19.12.2018 v malém sále MKS v Domažlicích
11. 12. 2018 nález č. 70/2018

XML