Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 27.3.2019 od 16:00 hodin
19. 03. 2019 Nález č. 8/2019
19. 03. 2019 OOP-stan.přech.úprav - částeč.uzav. na II/183 Chrastavice-oprava povrchu silnice
18. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 4.4.2019 od 7:30 do 17:30, Bezděkovské Předměstí
18. 03. 2019 Oznámení záměru města bezúplatně převést hmotnou nemovitou věc 6/2019 - majetkoprávní vypoř. se SPÚ
18. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 4.4.2019, od 7:30 do 17:30, Hořejší Předměstí
18. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 5.4.2019 od 7:30 do 12:30, Týnské Předměstí
15. 03. 2019 OOP - SPDZ - ul. Vojtěchova - pokládka kabelu NN
15. 03. 2019 OOP-stan.přech.úprav na III/0222a Kout n.Š.-stavba chodníků
14. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 2.4.2019, od 7:30 do 15:30
14. 03. 2019 Oznamovací povinnost, Domažlice, Havlíčkova, parc.č. 5852 - kNN; IV-12-0013673
12. 03. 2019 OOP-stan.přech.úprav na poz.kom. - uzav. na III/0221 na Koráb a III/18413 - rallye Šumava
12. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 1.4.2019 od 7:30 do 15:30
12. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 1.4.2019 od 10:30 do 14:30
12. 03. 2019 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2019
12. 03. 2019 OOP-stan.přech.úprav provozu na III/18411 od křiž. s I/22 po zač.obce Němčice-oprava silnice
08. 03. 2019 OOP - SPDZ - Bělá nad Radbuzou - stavba vodovodní a kanalizační přípojky
08. 03. 2019 OOP - SPDZ - ul. Chrastavická - zhotovení plynových a a kanalizačních přípojek
08. 03. 2019 OOP - stan.přech.úprav provozů na II/195 a II/196 Poběžovice - opravy silnic
08. 03. 2019 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na III/0221 na Koráb - závody automobilů do vrchu
07. 03. 2019 OOP - SPDZ - ul. Chodská ve městě Domažlice - zhotovení plynové přípojky
07. 03. 2019 Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 5/2019 - veřejné WC
06. 03. 2019 OOP - stanovení přech.úpravy provozu na III/1903 Domažlice - osazení B 28
06. 03. 2019 návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Změna č.1 územního plánu města Domažlice
06. 03. 2019 OOP-stan.přech.úpravy provozu na III/19710 v osadě Nový Dvůr-protlak pro kabel NN
06. 03. 2019 Výběrové řízení s aukcí číslo PDO/16/2017
06. 03. 2019 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na III/0221 na Koráb - automobilový slalom
06. 03. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 26.3.2019, od 7:30 do 14:30, Hořejší Předměstí
06. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení s aukcí číslo PDO/14/2017
05. 03. 2019 Pozvánka na 6.zasedání ZM Domažlice dne 13.03.2019 od 16 hod. v zasedcí místnosti MěÚ Domažlice
04. 03. 2019 Aktualizovaný seznam NIV k 1. 2. 2019 (B - K)
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Ždánov
04. 03. 2019 EX 2394/11-144 Draž. vyhl.
28. 02. 2019 Výběrové řízení číslo PDO/13/2018 a PDO/6/2018 s následnou aukcí
28. 02. 2019 OOP - stan.přech.úprav na III/19528 Újezd-stavba kanal., vod. a plyn. příp.
27. 02. 2019 OOP - stan.míst.úprav na poz.kom. Pasečnice
27. 02. 2019 vyhodnocení - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení územního plánu obce Nevolice
27. 02. 2019 nález č. 7/2019
27. 02. 2019 OOP - stan.přech.úprav provozu na II/197 Bělá n.R. - stavba kanal.příp.
27. 02. 2019 nález č. 6/2019
26. 02. 2019 návrh OOP - stan.míst.úprav na VPÚK - parkoviště Folmava
26. 02. 2019 Dokument "USN 139EX 00516/11-16..." již není dostupný.
25. 02. 2019 OOP . osazení B 1 na VPÚK v katastrálním území Havlovice u Domažlic
25. 02. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 14.3.2019 od 7:30 do 15:30, Týnské Předměstí
22. 02. 2019 Stan. DZ na sil. I/22 Domažlice pro Swietelsky
22. 02. 2019 nález č. 5/2019
22. 02. 2019 Dokument "sdělení-adresát nezná..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Výroční zpráva o činnosti města Domažlice v oblasti poskytování informací za rok 2018
21. 02. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán obce Újezd
20. 02. 2019 OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. Msgre. B. Staška ve městě Domažlice

XML