Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: III/1921 a III/1923 Chodská Lhota
19. 11. 2019 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 27.11.2019 od 16:00 hodin
19. 11. 2019 stanovení přechodných úprav provozů na silnicích II. a III. tř. ve správním obvodu Domažlice
18. 11. 2019 vyhláška Indriksons
18. 11. 2019 Oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Loučim
18. 11. 2019 oznámení o možnosti převzít písemnost rozhodnutí: obytná zóna v obci Folmava
15. 11. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: dopravní řešení obytné zóny, Draženov
15. 11. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Územní plán města Poběžovice
14. 11. 2019 návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán obce
14. 11. 2019 Šibanov-HTL SERVIS,biocentrum Šibanov-SPOLEČNÉ POVOLENÍ
13. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Ochranná pásma stávajících vodních zdrojů HJ1, HJ2 a HJ3 pro Koloveč
13. 11. 2019 Nález č. 54/2019
13. 11. 2019 Oznámení - Odvádění důlních vod z kamenolomu Tisová u Mrákova
13. 11. 2019 Rozhodnutí-Prodloužení vodovodu a kanalizace vč. vodovodních a kanalizačních přípojek, Postřekov
12. 11. 2019 OOP-místní úpravy provozu na MK Poběžovice a III/19522 Ohnišťovice
12. 11. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředník- referent odboru životního prostředí
12. 11. 2019 Oznámení vydání opatření obecné povahy: Změna č.1 Územního plánu Zahořany
11. 11. 2019 OOP - stan.přech.úprav provozů - zvl.užív.II/192 Pocinovice-stavba kanalizace a vodovodu
08. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. náměstí Míru - uzavírky provozu
07. 11. 2019 Oznámení o rozpočtových opatření č. 207/2019 - 234/2019
07. 11. 2019 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. nám. Míru - uzavírka provozu
06. 11. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
06. 11. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
05. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. nám. Míru - uzavírka provozu
05. 11. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Změna územního plánu obce Nemani
05. 11. 2019 Spáňov-Obec,rekonstrupce MVN,prodloužení platnosti stavebního povolení-OZNÁMENÍ
04. 11. 2019 Dokument "EX 12361/14-100 DVN, ..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Nález č.53/2019
01. 11. 2019 Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 40/2019 - pozemek v k. ú. Domažlice
01. 11. 2019 Záměr města směnit hmotnou nemovitou věc č. 43/2019 - část pozemku v k. ú. Domažlice
01. 11. 2019 Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 41/2019 - pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic
01. 11. 2019 Záměr města směnit hmotnou nemovitou věc č. 42/2019 - budova čp.275 v ul. Petrovická, DO + pozemky
31. 10. 2019 DSO Povodí Berounky - Pozvánka na Shromáždění zástupců, návrh rozpočtu na r.2020, rozpoč.výhled 2022
30. 10. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředník -správní referent/ka pro úsek územního plánování
30. 10. 2019 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Na Ostrůvku ve městě Domažlice
29. 10. 2019 Dokument "091 EX 02257/09-124, ..." již není dostupný.
29. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: obytná zóna Brnířov - III.etapa
29. 10. 2019 Výběrové řízení - úředník - sociální pracovník/ice odboru sociálních věcí a zdravotnictví
29. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
25. 10. 2019 Nález č. 52/2019
25. 10. 2019 Záměr města pronajmout- uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 39/2019 - Chodský hrad
25. 10. 2019 Záměr města pronajmout- uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 38/2019 - budova čp. 275 ul. Petrovická
25. 10. 2019 nález č. 51/2019
25. 10. 2019 Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č.37/2019 - volná b. j. 56/5 v ul. Branská, Domažlice
24. 10. 2019 Hříchovice-Křížkovi,ČOV do VK-SPOLEČNÉ POVOLENÍ
24. 10. 2019 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Dukelská - uzavírky provozu
23. 10. 2019 Dokument "Usnesení, vnitřní roz..." již není dostupný.
23. 10. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán obce Trhanov
22. 10. 2019 Pozvánka na 15. zasedání ZM Domažlice, která se bude konat dne 30.10.2019 v malém sále MKS
22. 10. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán

XML