Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE č.1/2019
17. 05. 2019 Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 15/2019 - volný byt č. 56/1, Branská ul., DO
17. 05. 2019 Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc - pozemky a kůlny u BD
16. 05. 2019 OOP-stan.přech.úprav provozu - uzavírky na III/0221 na Koráb-závody automobilů do vrchu
16. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 4.6.2019, Bezděkovské Předměstí
16. 05. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: vnitřní rozvod plynu pro bytový dům č.p. 507, Kunešova ul.,
16. 05. 2019 návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán
15. 05. 2019 Oznámení o prodeji majetku veřejnou dražbou - k. ú. Domažlice
15. 05. 2019 OOP-stan.přech.úprav provozu na III/19523 Nový Kramolín - překop pro stavbu kanal.příp.
15. 05. 2019 Nález č.21/2019
15. 05. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Rekonstrukce plynové kotelny NTK
14. 05. 2019 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva města Domažlice
14. 05. 2019 OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. Waldhegerova - vodovodní a kanalizační přípojka
14. 05. 2019 Výzva vlastníkům lesa
14. 05. 2019 oznámení - adresát neznámý: obytná zóna v obci Folmava
14. 05. 2019 Nařízení státní veterinární správy-opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka
13. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
10. 05. 2019 Nález č. 20/2019
10. 05. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
07. 05. 2019 návrh OOP - výměna P 6 za P 4 na křižovatce I/22 a silnice II/193 Domažlice
06. 05. 2019 oznámení o době a místě koná voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice r. 2019 - 2021
06. 05. 2019 Oznámení pro všechny vlastníky a nájemce pozemků ve městě Domažlice
03. 05. 2019 VV- oznámení, změna č.1 územního plánu Díly
03. 05. 2019 Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 14/2019 - WC v Chodské ulici
03. 05. 2019 Oznámení záměru města propachtovat hmotnou nemovitou věc 13/2019 - část pozemku v k.ú. Domažlice
03. 05. 2019 Oznámení - Splašková kanalizace, Únějovice
03. 05. 2019 Výběrové řízení číslo PDO/20/2018 s následnou aukcí
02. 05. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu, po podstatné úpravě: Územní plán obce Česká Kubice
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné dle cenových předpisů pro vodné a stočné
30. 04. 2019 Vyhlášení konkursního řízení DD Nepomuk
30. 04. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA rozh..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Oznámení o rozpočtových opatření č. 1/2019 - 100/2019
30. 04. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stav
29. 04. 2019 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 10/2019 - část pozemku v k. ú. Česká Kubice
29. 04. 2019 Oznámení záměru města směnit/prodat hmotnou nemovitou věc 43/2017 - Vrbova ul. v Domažlicích
29. 04. 2019 Oznámení záměru města směnit hmotnou nemovitou věc 11/2019 - pozemky v k. ú. Domažlice
29. 04. 2019 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 12/2019 - pozemky v k. ú. Bořice u Domažlic
27. 04. 2019 OOP - SPDZ - ul. Vojtěchova - uzavírka provozu + zákazy stání
26. 04. 2019 Nález č. 19/2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška, Hromadný předpisný seznam
26. 04. 2019 stanovení přech.úprav provozů na MK Bělá n.R. -stavby kan. a vod.příp.
26. 04. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
25. 04. 2019 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
25. 04. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 13.5.2019 od 8:30 do 13:30, Domažlice
24. 04. 2019 návrh OOP-stanovení mísních.úprav provozu na MK Chrastavice
24. 04. 2019 N8lez č. 18/2019
18. 04. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 7.5.2019 od 7:30 do 12:30, Domažlice/Město
18. 04. 2019 Nález č.15/2019

XML