Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 OOP - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Mnichov
03. 07. 2020 Nález č. 9
03. 07. 2020 Pocinovice-Obec,stoka A3,změna trasy-OZNÁMENÍ
02. 07. 2020 OOP- dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Nový Kramolín
01. 07. 2020 OOP - stan.přech.úpravy provozu na III/1839 Bořice - částečná uzav. - stavba obrub chodníku
01. 07. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
01. 07. 2020 OOP - stan.přech.úpravy na III/18318 k.ú. Strýčkovice - výjezd vozidel stavby
30. 06. 2020 Oznámení o schvalení plánu nákladů a výnosů na rok 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022 u p.o.
30. 06. 2020 Oznámení vydání změny č.1 územního plánu Domažlice a vyhotovení úplného znění ÚP Domažlice
29. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17.07.2020 Domažlice, Bezděkovské Předměstí
29. 06. 2020 Záměr města darovat hmotnou nemovitou věc č. 34/2020 - pozemky pod komunikacemi
29. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 17.07.2020 Domažlice, Týnské Předměstí
29. 06. 2020 Oznámení odstávky elektřiny Domažlice, Město
26. 06. 2020 stanovení přech.úprav provozu na MK - Žižkova ul. Poběžovice - uzavírky provozu
26. 06. 2020 Záměr města propachtovat hmotnou nemovitou věc č. 32/2020 - pozemky - autobusová nádraží
26. 06. 2020 Záměr města propachtovat hmotnou nemovitou věc č. 33/2020 - zemědělské pozemky
26. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 16.7.2020 od 7:30 do 15:30
25. 06. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 14.7.2020 od 7:30 do 14:30
25. 06. 2020 VSOD - Schválený závěečný účat za rok 2019
25. 06. 2020 DSO Povodí Berounky - Schválený závěrečný účet za rok 2019
24. 06. 2020 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Thomayerova ve městě Domažlice
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška
23. 06. 2020 stan. přech.úprav na II/190 a II/184 Všeruby - označ.odklon.trasy-práce v SRN
23. 06. 2020 veřejná vyhláška
22. 06. 2020 Oznámení vydání změny č. 2 ÚP Babylon a vyhotovení úplného znění ÚP Babylon
22. 06. 2020 OOP-stan.přech.úprav na dotčených silnicích - výměna vodičů el. vedení VVN
22. 06. 2020 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Spálená u domu čp. 153
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška
18. 06. 2020 Nález č.8/2020
18. 06. 2020 120 EX 6275/10-42-EPN,183-Dražební vyhláška
17. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Mrákov - rekonstrukce místní komunikace
17. 06. 2020 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 územního plánu Chodská Lhota
17. 06. 2020 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán
16. 06. 2020 Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 24.6.2020 od 16:00 hodin
12. 06. 2020 OOP - stan.přech.úpravy na III/1975 k.ú. Štítary nad Radbuzou - oprava mostů
11. 06. 2020 OOP-stan.přech.úprav na poz. kom. -uzav. na II/183 - závod motocyklů
11. 06. 2020 Oznámení o rozpočtových opatření č. 103/2020 - 132/2020
11. 06. 2020 Návrh střednědobého výhledu Města Domažlice - aktualizovaný dopis
11. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu Města Domažlice - aktualizovaný dopis
10. 06. 2020 OOP-stan.místních úprav provozu na poz. komunikacích v obci Pařezov
10. 06. 2020 návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán obce Postřekov
10. 06. 2020 Oznámení vydání nového územního plánu Poběžovice
09. 06. 2020 OOP-omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Klenčí pod Čerchovem
09. 06. 2020 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Rybník
09. 06. 2020 OOP- omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Trhanov
09. 06. 2020 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Postřekov
09. 06. 2020 OOP - omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Chodov
08. 06. 2020 134 ED 00006/20-010 dražební vyhláška - nemovitosti-el.dražba
03. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Mánesova a ul. Thomayerova ve městě Domažlice
03. 06. 2020 Klenčí-Městys,doplnění kanalizační sítě-SPOLEČNÉ POVOLENÍ

XML