Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18. 02. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: polní cesta S4 v k.ú. Všeruby u Kdyně
18. 02. 2020 Kanice_u_Domazlic-Cibulkova_Cibulka-odber_PZV+vrtana_studna-OZNAMENI
17. 02. 2020 Oznámení o prodeji majetku veřejnou dražbou - k. ú. Domažlice
17. 02. 2020 Dražební vyhláška, 165 EX 00037/19-021
14. 02. 2020 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2020
14. 02. 2020 Dražební vyhláška - movité věci, 165 EX 00060/13-013
13. 02. 2020 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na III/0221 na Koráb - závod automobilů do vrchu
13. 02. 2020 Žádost o vydání spol.povolení -vrtaná studna Sedlec č.p.22
12. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 03.03.2020
11. 02. 2020 OOP - stan.přech.úprav na poz.kom. - uzav. na III/0221 na Koráb - závody automobilů do vrchu
10. 02. 2020 zadání - návrh zadání, oznámení (+zastupitel) [S]: Změna č.1 územního plánu Luženičky
05. 02. 2020 vyhodnocení - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení územního plánu obce Draženov
05. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
04. 02. 2020 Prapořiště-Larvová,vrtaná studna+odběr PZV-OZNÁMENÍ
04. 02. 2020 stanovení přech.úprav na poz.kom. - obecná schémata - práce na haváriích vod. a kan.řadů
03. 02. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit právo stavby č. 6/2020 - OZ na Bábě
03. 02. 2020 Záměr města uzavřít dodatek k existující smlouvě č. 7/2020 - OZ na Bábě
03. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Břetislavova ve městě Domažlice
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozov
31. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: I/26 Babylon - průtah
31. 01. 2020 Dokument "EX1327/14:-152:-Draže..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Dokument "sdělení - zemřelý: St..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Oznámení 20.zasedání ZPK 10.2.2020
29. 01. 2020 Dokument "Doručení písemnosti -..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Stanovení přechodného značení - ul. Msgre. B. Staška - uzavírka provozu
28. 01. 2020 Dokument "oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Výběrové řízení - sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví
24. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
23. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení
23. 01. 2020 Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 5/2020 - část pozemku k.ú. Domažlice (předzahrádka)
23. 01. 2020 Nález č. 3/2020
23. 01. 2020 Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 4/2020 - část pozemku k.ú. Domažlice
22. 01. 2020 Dokument "120 EX 26438/16-260-D..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Rozhodnutí - Vodovod a kanalizace pro lokalitu Díly - statek
21. 01. 2020 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 29.01.2020
21. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ly..." již není dostupný.
21. 01. 2020 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Spálená - havárie kabelu VN
21. 01. 2020 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. Kostelní ve městě Doamžlice
17. 01. 2020 Dokument "191EX 3055/15-96 Draž..." již není dostupný.
17. 01. 2020 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Vyhodnocení změny č.1 územního plánu obce Chocomyšl
16. 01. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: obytná zóna Brnířov - III.etapa
16. 01. 2020 Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 3/2020 - část nebyt.pr.v bud.čp.56, ul.Branská, DO
15. 01. 2020 Životní podmínky 2020 (SILC 2020) - výběrové šetření v domácnostech
15. 01. 2020 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.2 územního plánu Babylon
15. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředník/ce- vedoucí odboru správy majetku
15. 01. 2020 OOP - stan.přech.úprav na III/19523 Nový Kramolín - překop pro stavbu kabelu NN
14. 01. 2020 OOP - stan.přech.úprav provozu - uzavírka na III/1901 Č.Kubice - oprava kanalizace

XML