Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Nález č. 35/2019
19. 07. 2019 Nález č. 34/2019
18. 07. 2019 OOP - SPDZ - ul. Hradská - umístění kontejneru
18. 07. 2019 Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc - pozemky a kůlny u BD
17. 07. 2019 OOP - SPDZ - povolení ZUMK -ul. Fastroa - umístění lešení na chodníku u čp. 148
17. 07. 2019 OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. Fastrova - umístění lešení u čp. 148
16. 07. 2019 oznámení - adresát neznámý: obytná zóna v obci Folmava
16. 07. 2019 220 EX 11177/10-526-Sdělení,553-Usn.nař.dražby nem.,555-Žádost
16. 07. 2019 Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc 24/2019 - k. ú. Domažlice
16. 07. 2019 OOP - stan.míst,úprav na MK Dpmažlice
16. 07. 2019 OOP - stan.přech.úprav provozu na II/195 Poběžovice - Nový Kramolín - oprava silnice
12. 07. 2019 OOP - stanovení dopravního značení Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť 2018 - příloha k uzavírce
12. 07. 2019 134 EX 17390/11-147 Usnesení - dražební vyhláška-povinný SILMET Příbram a.s.
12. 07. 2019 Oznámení záměru města pronajmout nemovitou hmotnou věc č. 23/2019
11. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
10. 07. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: rekonstrukce silnice II/0223, Dělnická ulice ve Kdyni
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška -přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Domažlice
10. 07. 2019 OOP - stanovení zákazu stání a zastavení na PK v Domažlicích - Chsl 2019
09. 07. 2019 Oznámení o schválení plánu nákladů a výnosů na r.2019, střednědobý výhled na r.2020-2021 u p.o.
08. 07. 2019 Oznámení o schválení Střednědobého výhledu města Domažlice na rok 2019 - 2021
08. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
08. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
08. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
04. 07. 2019 OOP - stan.přech.úpravy provozu na MK-parkoviště náměstí kdyně-pořádání kulturní akce-Císařské slavn
03. 07. 2019 OOP - stan.přech.úprav provozů - uzav. na III/19521 Poběžovice - oprava mostu
02. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. náměstí a ul. Smolovská v k. ú. Bělá n. R.
02. 07. 2019 Nález č. 32/2019
02. 07. 2019 Nález č. 33/2019
01. 07. 2019 Zubřina-zákaz odběru povrchové vody,opatření obecné povahy
01. 07. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
28. 06. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna územního plánu obce Nemanice
27. 06. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 17.7.2019, od 7:30 do 18:30
27. 06. 2019 Oznámení o rozpočtových opatření č. 117/2019 - 139/2019
27. 06. 2019 Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotné nemovité věci 20/2019 - k. ú. Domažlice
27. 06. 2019 Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 21/2019 - k. ú. Domažlice
27. 06. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 16.7.2019, od 7:30 do 18:30
27. 06. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 16.7.2019, od 7:30 do 18:30
27. 06. 2019 Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 22/2019 - k. ú. Domažlice
26. 06. 2019 OOP - dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu obce Klenčí pod Čerchovem
26. 06. 2019 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 19/2019 - pozemek k. ú. Domažlice
26. 06. 2019 Pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka
26. 06. 2019 Dokument "oznámení - adresát ne..." již není dostupný.
26. 06. 2019 OOP - SPDZ - ul. Havlíčkova - stavba kanalizační přípojky
26. 06. 2019 OOP - dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu obce Trhanov
26. 06. 2019 OOP - dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu obce Postřekov
26. 06. 2019 OOP - dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu obce Chodov
25. 06. 2019 OOP - SPDZ - ul.nám. Míru - akce Bohemia Jazzfest - zákaz stání
25. 06. 2019 Oznámení o schválení závěrečného účtu města Domažlice za rok 2018
24. 06. 2019 Závěrečný účet DSO POvodí Berounky za rok 2018 po schválení
24. 06. 2019 Dokument "příkaz..." již není dostupný.

XML