Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Stanovení přechodného DZ - ÚK - úrovňové křížení tratě J.n.Ú./Domažlice
30. 09. 2020 Oznámení o rozpočtových opatření č. 199/2020 - 222/2020
25. 09. 2020 Záměr města uzavřít dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 44/2020
25. 09. 2020 Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Domažlice o provádění stavby
25. 09. 2020 Záměr města uzavřít dodatek k existující smlouvě č. 43/2020 - OZ Na Bábě
23. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 1858 v k. ú. Zichov
22. 09. 2020 návrh - oznámení společného jednání o návrhu: Územní plán
22. 09. 2020 003EXD 53/20-4 Draž.vyhl.
22. 09. 2020 Veřejná vyhláška
22. 09. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 8.10.2020 od 8:00 do 13 :00
21. 09. 2020 návrh OOP-stan.míst.úprav ma parkovišti u obch.centra Penny market Domažlice
17. 09. 2020 OOP - stan.přech.úprav na III/0221 a III/18413 - Rallye Šumava
17. 09. 2020 Oznámení opakované veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Zahořany
17. 09. 2020 OOP - stan.přech.úpravy na III/19525 Postřekov.výměna vod. a II/195 Trhanov-kan.příp.
15. 09. 2020 Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 23.9.2020 od 16:00 hodin
15. 09. 2020 Stanovení přechodného DZ - ul. Pelnářova a ul. Voborníkova - úprava v zabezpečovacím zařízení
15. 09. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
11. 09. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Kout na Šumavě - revitalizace sídliště a veřejného osvětlení
11. 09. 2020 Pozvánka na školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů OVK
11. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
10. 09. 2020 Nález č.15/2020
10. 09. 2020 Dokument "134 EX 10733/13-649 d..." již není dostupný.
10. 09. 2020 Nález č.16/2020
10. 09. 2020 Nález č.17/2020
09. 09. 2020 Návrh a vyhodnocení koncepce "Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraj
09. 09. 2020 oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
09. 09. 2020 Záměr města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc č. 42/2020 - část p. č. 987/7, k. p. Domaž
08. 09. 2020 Nález č. 13/2020
08. 09. 2020 Dokument "134 EX 08402/19-157Dr..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Nález č. 14/2020
08. 09. 2020 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
07. 09. 2020 Kanalizace a ČOV, část 1 - splašková kanalizace, Koloveč - oprava zřejmých nesprávností
07. 09. 2020 Pozvánka na mimořádné 16. Shromáždění zástupců členských obcí VSOD
07. 09. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 25.9.2020 od 8:00 do 12:00
03. 09. 2020 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
03. 09. 2020 Oznámení o rozpočtových opatření č. 183/2020 - 198/2020
01. 09. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
01. 09. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referent na úseku evidence obyvatel, OP a CD
31. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
28. 08. 2020 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: rekonstrukce komunikace III/1846, Husova ulice
28. 08. 2020 Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 40/2020 - pozemky v k. ú. Domažlice
28. 08. 2020 Záměr města darovat hmotnou nemovitou věc č. 41/2020 - pozemky v k. ú. Domažlice
28. 08. 2020 Dokument "EX 8604/16-60 Dražebn..." již není dostupný.
28. 08. 2020 návrh stanovení přechodných úprav provozu - den za obnovu lesa na Korábu
28. 08. 2020 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí a změny stavby před dokončením: Polní cesty HPC 1 a VP
28. 08. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Spálená ve městě Domažlice
27. 08. 2020 Oznámení o konání 24. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
27. 08. 2020 Nález č. 13/2020
26. 08. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Ebenova ve městě Domažlice
24. 08. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): III/19511 a III/1959 v úseku sil. II/195 - dobývací prostor Mu

XML