Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení
21. 01. 2021 Záměr města propachtovat hmotnou nemovitou věc č. 1/2021 - pozemek k. ú. Domažlice
21. 01. 2021 Oznámení o svolání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
21. 01. 2021 Záměr darovat nemovitosti ve vlastnictví Plzeňského kraje
21. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zdeněk Bělohlav, nar. 27.11.1974
21. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Salková Žaneta
20. 01. 2021 Klenčí-SPÚ,revitalizace Černého potoka-OZNÁMENÍ
20. 01. 2021 Nález č.2
19. 01. 2021 Pozvánka na 29.zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 27.1.2021 od 16:00 hodin
19. 01. 2021 návrh OOP-stan.míst.úprav na II/193 Domažlice - osazení 3x P 2 a 2x A 12b
19. 01. 2021 OOP - stanovení míst.úpravy na MK postřekov - osazení zákazu zastavení
15. 01. 2021 Stanovení přechodného dopravního značení - ul. nám. Míru ve městě Domažlice
15. 01. 2021 ÚŘEDNÍ DESKA - vlastník stavby neznámý: žádost o oddstranění stavby- č.1907 a 270/116
15. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o ÚP Mrákov
15. 01. 2021 OOP - Ochranné pásmo vodního zdroje na p. p. č. 201 pro bytové domy čp. 84 - 87, Babylon
15. 01. 2021 Návrh OOP - Ochranné pásmo vodního zdroje, Hora Svatého Václava
14. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o ÚP Trhanov
13. 01. 2021 stanovení místních a přechodných úprav provozu na poz.kom. Mrákov a jeho části (pasport DZ)
13. 01. 2021 OOP - stan.míst.úprav provozu na MK Kout na Šumavě
12. 01. 2021 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na III/0221 na Koráb - 2x závod minikár
11. 01. 2021 stan.míst. a přech.úprav provozu na poz.kom. Chodov (pasport DZ)
08. 01. 2021 Nález č.1/2021
08. 01. 2021 DSO VSOD - Informace o zveřejnění na webových stránkách CHVaK - schválený rozpočet 2021 a výhled
07. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Zichov - stavba vodovodních přípojek
07. 01. 2021 DSO Domažlicko - Schválený rozpočet na rok 2021, střednědobý výhled na roky 2022 a 2023
06. 01. 2021 Oznámení - Kanalizace a ČOV, část 2 - čistírna odpadních vod, Koloveč
05. 01. 2021 návrh zadání ÚP Rybník: Územní plán
04. 01. 2021 Oznámení provozní doby Městského úřadu Domažlice
31. 12. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Maškova - havárie na kanalizační přípojce
31. 12. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 20.1.2021 od 7:30 do 15:00
31. 12. 2020 Dokument "Domažlice-Město,proti..." již není dostupný.
29. 12. 2020 Oznámení o plánu nákladů a výnosů - návrh 2021, střednědobý výhled 2022 - 2023 u P.O.
28. 12. 2020 Oznámení o vydání závěru zjišťovacího řízení "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad"
23. 12. 2020 DSO VSOD - Schválený rozpočet na rok 2021 a schválený střednědobý výhled 2022 - 2024
22. 12. 2020 Vyrozumění a výzva - 59 A 4/2020-110 Návrh na zrušení části opatření obecné povahy ÚP Česká Kubice
22. 12. 2020 Oznámení o schválených pravidlech rozpočtového provizoria Města Domažlice
22. 12. 2020 Oznámení o rozpočtových opatření č. 272/2020 - 294/2020
22. 12. 2020 stanovení přech.úprav provozu na poz.kom. ve spr.obvodu MěÚ Domažlice (obecná schémata)
21. 12. 2020 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 územního plánu Luženičky
21. 12. 2020 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna č.1 územního plánu Domažlice
18. 12. 2020 Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 56/2020 - byt č. 506/3, ul. Kunešova, Domažlice
18. 12. 2020 Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc a zřídit právo stavby k pozemku č. 57/2020 - Husova ul.
18. 12. 2020 Záměr města uzavřít trojstrannou dohodu o převodu práv a povinností ze smlouvy č. 58/2020
17. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška města Domažlice č.3/2020
17. 12. 2020 vyhodnocení - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení územního plánu
17. 12. 2020 Dokument "Žádost o vydání spole..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů
14. 12. 2020 Návrh OOP-Ochranné pásmo vodního zdroje na p. p. č. 201 pro bytové domy čp. 84 - 87, Babylon
14. 12. 2020 Dokument "106 EX 14540/09-205-D..." již není dostupný.
11. 12. 2020 usnesení - přerušení řízení: vnitřní rozvod plynu pro bytový dům č.p. 507, Kunešova ul., Týnské Před

XML