Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 OOP - SPDZ - ul. Žižkova - rekonstrukce kanalizační přípojky
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a odkleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 Seznámení s podklady pro rozhodnutí
17. 09. 2019 OOP - SPDZ - ul. Na Ostrůvku u čp. 88 - umístění lešení
16. 09. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov
16. 09. 2019 vyhodnocení - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení územního plánu obce Draženov
16. 09. 2019 003EX 5622/13-65 Draž.vyhl.
13. 09. 2019 OOP-stan.přech.úprav na III/1901 Č.Kubice-pořádání zábavních akcí
13. 09. 2019 Oznámení o rozpočtových opatření č. 151/2019 - 179/2019
13. 09. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
13. 09. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
12. 09. 2019 Hříchovice-Křížkovi,ČOV do VK-OZNÁMENÍ
11. 09. 2019 OOP-stan.přech.úprav na IIII/1924 Pocinovice-překop pro kabel NN
11. 09. 2019 informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: novostavba železobetonové jímky k.ú. Milavče
11. 09. 2019 Nález č.46/2019
10. 09. 2019 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 18.9.2019 od 16:00 hodin
10. 09. 2019 Oznámení
10. 09. 2019 Konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení
10. 09. 2019 Opětovné oznámení veřejnou vyhláškou -Vrtané studny HV-1 a HV-2 pro údržbu lesní školky, Podzámčí
09. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 26.9.2019 od 10:30 do 14:30, Týnské Předměstí
06. 09. 2019 OOP-přech.úpravy provozu na II/195 Postřekov-výměna void.potrubí a Hamr-kan. a vod.příp.
06. 09. 2019 Nález č. 45/2019
06. 09. 2019 4P A NC202/2019, vyhláška
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška, dražební vyhláška
05. 09. 2019 Výběrové řízení s aukcí č. PDO/20/2018
04. 09. 2019 Opatření obecné povahy
04. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 23.9.2019 od 12:00 do 15:00, Týnské Předměstí
04. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 23.9.2019 od 12:00 do 15:00
04. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 23.9.2019 od 7:30 do 10:30, Týnské Předměstí
04. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S): Žádost o změnu stavby před dokončením - vybudová
04. 09. 2019 OOP-stan.přech.úprav na III/18415 a chodníku Prapořiště a k.ú. Prapořiště-stavba kabelu NN v chodník
02. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 19.9.2019 od 13:00 do 15:00, Týnské Předměstí
30. 08. 2019 OOP - SPDZ - ul. Čapka Choda ve městě Domažlice - pokládka kabelu NN
29. 08. 2019 Dokument "Uveřejnění dražební v..." již není dostupný.
29. 08. 2019 OOP - stan.přech.úprav provozu na III/18415 Prapořiště - překop vozovky pro stavbu kabelu NN
28. 08. 2019 Oznámení o konání 17. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 9. 9. 2019
28. 08. 2019 OOP - stanovení přech.úprav provozů na kom. ve městě Domažlice - údržba poz.kom. (bloková schémata)
28. 08. 2019 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na III/0221 na Koráb-rychlostí zkouška při srazu vozů Škoda
27. 08. 2019 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 30/2019 - pozemky v k. ú. Česká Kubice
27. 08. 2019 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 29/2019 - pozemek v k. ú. Domažlice
27. 08. 2019 Oznámení záměru města směnit hmotnou nemovitou věc 28/2019 - pozemky v k. ú. Bořice
27. 08. 2019 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Závěr ZŘ - I/26 Babylon - obchvat
27. 08. 2019 Oznámení záměru města prodat hmotnou nemovitou věc 31/2019 - pozemek v k. ú. Česká Kubice
26. 08. 2019 Pozvánka na 13. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Domažlice, 4.9.2019 od 16 hodin
26. 08. 2019 Výběrové řízení číslo PDO/6/2018 a PDO/13/2018 s následnou aukcí
23. 08. 2019 Oznámení o záměru vyhlášení památného stromu, Chodov
22. 08. 2019 Návrh - Ochranná pásma stávajících vodních zdrojů HJ1, HJ2 a HJ3 pro Koloveč

XML