Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 návrh OOP-stan.míst.úprav provozu na MK - parkoviště u plaveckého bazénu Domažlice
30. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kozinova ve městě Domažlice
27. 11. 2021 sdělení zemřelý: Sklad zemědělských produktů
26. 11. 2021 DD 01/2021_114 Usnesení - dražba nemovitostí
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-Jednorázová akce-mládež do 18 let rok 2022
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-Otevřená sportoviště v roce 2022
26. 11. 2021 Program pro poskyt. dotací z rozpočtu Města Domažlice-Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova
26. 11. 2021 Program pro poskyt. dotací z rozpoč. Města Domažlice-Podpora čin.dospělých-reprezent. města
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-Podpora činnosti mládeže-sport a tělových.
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-Podpora významných počinů v roce 2022
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-Reprezentace města-mládež do 18 let
26. 11. 2021 Program pro poskyt. dotací z rozpočtu Města Domažlice-Reprezentace města dospělých-sport a tělových.
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-sociálně zájmová oblast 2022
26. 11. 2021 Záměr města uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby č. 45/2021 - k. ú. Havlovice
26. 11. 2021 Program pro poskyt. dotací z rozpočtu Města Domažlice-Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města
26. 11. 2021 Program pro poskyt. dotací z rozpočtu Města Domažlice-Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města
26. 11. 2021 Program pro poskyt. dotací z rozpočtu Města Domažlice-podpora pořadatelských aktivit na území města
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-publikační a vydavateská činnost místních
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-Publikační a vydavatelská činnost
26. 11. 2021 Program pro poskytnutí dotací z rozpočtu Města Domažlice-sociální oblast 2022-registr. soc. služby
26. 11. 2021 Záměr města prodat hmotnou nemovitou věc č. 44/2021 - část pozemku k. ú. Domažlice
25. 11. 2021 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice - oblast sociální
25. 11. 2021 Výběrové řízení na pozici kronikář/ka města Domažlice
25. 11. 2021 Oznámení o plánu nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024 u P.O.
25. 11. 2021 DSO VSOD - Pozvánka na shromáždění zástupců, návrh rozpočtu r. 2022, návrh střednědobý výhled
25. 11. 2021 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice - oblast kultura
25. 11. 2021 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice - oblast školství, mládeže a sportu
25. 11. 2021 vyhodnocení - zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém období: Vyhodnocení územního plánu
25. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: III/1921 a III/1923 Chodská Lhota
24. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 10.12.2021 od 7:30 do 14:30, Domažlice
24. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa úředník - referent/ka pro úsek stavebního úřadu
19. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. náměstí Míru ve městě Domažlice
19. 11. 2021 Nález č. 41/2021
19. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 9.12.2021 od 8:00 do 16:00
19. 11. 2021 Rozhodnutí-Stavba ČOV pro RD č. p. 1, 2, 13, 16..s vypouštěním odpadních vod do kanalizace,Všepadly
19. 11. 2021 OOP - zrušení ochranného pásma - Vodovod pro 8 b. j., Česká Kubice
19. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. náměstí Míru ve městě Domažlice
17. 11. 2021 Pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 24.11.2021 od 16:00 hodin
16. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozzu - ul. nám. Míru - akce "Vánoční trhy"
16. 11. 2021 Oznámení o vydání změny č.3 Územního plánu Babylon
16. 11. 2021 Svazek Domažlicko - návrh rozpočtu na r.2022, návrh střednědobého výhledu na rok 2023 - 2024
16. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. nám. Míru ve městě Domažlice
16. 11. 2021 209 EX 32/03-282 Dražební vyhláška
15. 11. 2021 OOP - stan.místní úpravy na MK - osazení P 4 na MK v křiživatce s I/26 k.ú. Č.Kubice
15. 11. 2021 Rozhodnutí - Změna povolení - Kanalizace a ČOV, Koloveč - část 1, splašková kanalizace
15. 11. 2021 Rozhodnutí - Vodovod a kanalizace pro obytnou zónu, Díly
15. 11. 2021 návrh OOP - stan. míst.úprav na ÚK k.ú. Petrovice - nová obytná zóna
15. 11. 2021 OOP - stan.míst.úprav na nové ÚK a stáv. MK k.ú. Pleš
12. 11. 2021 Záměr města uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě č. 43/2021
11. 11. 2021 výpis z RM + výpověď

XML