Obec Míškovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://obecmiskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice

Datová schránka: rs9atwz
E-mail: ou@obecmiskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 06. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 10. 4. 2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o volbách do Evropského parlamentu (1 příloha)
18. 06. 2019 Mikroregion Židelná - Návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobého výhledu 2020-2023 (2 přílohy)
18. 06. 2019 Dokument "Elektronická dražba (..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 4.3.2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 30. 1. 2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí… (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (3 přílohy)
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Mikroregionu Holešovsko (1 příloha)
18. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2018 - zrušení školského obvodu ZŠ (1 příloha)
18. 06. 2019 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 10.12.2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (2 přílohy)
18. 06. 2019 DSO Mikroregion Holešovsko - Návrh rozpočtu 2019, Návrh střednědobého výhledu (2 přílohy)
18. 06. 2019 Návrh rozpočtu obce Míškovice na rok 2019 (3 přílohy)
18. 06. 2019 PO MŠ Míškovice - návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 (3 přílohy)
18. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Mikroregionu Holešovsko (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.11.2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 VAK Kroměříž - cena za pitnou vodu a odvádění odpadních vod pro rok 2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky - medvěd hnědý (2 přílohy)
18. 06. 2019 Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu… (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o konání ustavujícího zasedání (1 příloha)
18. 06. 2019 Výsledky voleb do zastupitelstva obce konané 5. a 6. 10. 2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 3.9.2018
18. 06. 2019 INFORMACE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Č. 491/2001 SB., K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, KTERÉ SE…
18. 06. 2019 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU - změna č. 2 (1 příloha)
18. 06. 2019 STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
18. 06. 2019 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU - změna č. 1 (1 příloha)
18. 06. 2019 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Mikroregionu Holešovsko (1 příloha)
18. 06. 2019 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (2 přílohy)
18. 06. 2019 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŠKOVICE KTERÉ SE USKUTEČNÍ 4.6.2018
18. 06. 2019 Dokument "Mikroregion Holešovsk..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - ZS KLM (1 příloha)
18. 06. 2019 Dokument "Veřejné projednání ná..." již není dostupný.
18. 06. 2019 E.ON ČR - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (2 přílohy)
18. 06. 2019 Obec Míškovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (6 příloh)
18. 06. 2019 VAK Kroměříž - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2017 (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 (3 přílohy)
18. 06. 2019 Obec Míškovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017 (1 příloha)
18. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu - Svazek obcí pro hospodaření s odpady (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (2 přílohy)
18. 06. 2019 ZÁMĚR OBCE PRODAT POZEMEK PAR.Č. 127/5 PODLE G.PLÁNU Č. 1353-1673/2018
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - veřejnoprávní smlouva ZS KLM (1 příloha)
18. 06. 2019 ZS KLM Míškovice - oznámení o aplikacích přípravků nebezpečných pro včely (1 příloha)
18. 06. 2019 POZVANKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 4.4.2018

XML