Obec Míškovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://obecmiskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice

Datová schránka: rs9atwz
E-mail: ou@obecmiskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 5.8.2019 (1 příloha)
16. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Mikroregionu Holešovsko (1 příloha)
15. 07. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 (7 příloh)
20. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice, rozpočtové opatření č. 2 (2 přílohy)
20. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice, rozpočtové opatření č. 3 (2 přílohy)
18. 06. 2019 dokument
18. 06. 2019 DSO Mikroregion Židelná - účetní závěrka, závěrečný účet 2017 (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Míškovice (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Spolek rybářů Míškovice (1 příloha)
18. 06. 2019 DSO Svazek obcí pro hospodaření s odpady - informace ke zveřejnění (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva (1 příloha)
18. 06. 2019 dokument
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 17.6.2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Mikroregion Holešovsko - návrh závěrečného účtu za rok 2018 (5 příloh)
18. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Míškovice za rok 2018 (7 příloh)
18. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.5.2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
18. 06. 2019 VaK Kroměříž - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise 2.5.2019 v 16:00 hod (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 6.5.2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2019 (4 přílohy)
18. 06. 2019 Obec Míškovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o záměru prodeje pozemku (1 příloha)
18. 06. 2019 Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele okrskové volební komise (1 příloha)
18. 06. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 10. 4. 2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o volbách do Evropského parlamentu (1 příloha)
18. 06. 2019 Mikroregion Židelná - Návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobého výhledu 2020-2023 (2 přílohy)
18. 06. 2019 Dokument "Elektronická dražba (..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 4.3.2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 30. 1. 2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi městem Holešov a obcí… (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (3 přílohy)
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Mikroregionu Holešovsko (1 příloha)
18. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška 1/2018 - zrušení školského obvodu ZŠ (1 příloha)
18. 06. 2019 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 10.12.2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Obec Míškovice (2 přílohy)
18. 06. 2019 DSO Mikroregion Holešovsko - Návrh rozpočtu 2019, Návrh střednědobého výhledu (2 přílohy)
18. 06. 2019 Návrh rozpočtu obce Míškovice na rok 2019 (3 přílohy)
18. 06. 2019 PO MŠ Míškovice - návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021 (3 přílohy)
18. 06. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory (1 příloha)
18. 06. 2019 Veřejná vyhláška - aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Mikroregionu Holešovsko (1 příloha)
18. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 12.11.2018 (1 příloha)
18. 06. 2019 VAK Kroměříž - cena za pitnou vodu a odvádění odpadních vod pro rok 2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky - medvěd hnědý (2 přílohy)
18. 06. 2019 Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu… (1 příloha)
18. 06. 2019 Informace o konání ustavujícího zasedání (1 příloha)

XML