Jihočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-jihocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Podřízené úřední desky

Okres České Budějovice Okres Český Krumlov Okres Jindřichův Hradec Okres Písek Okres Prachatice Okres Strakonice Okres Tábor

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2023 Rozhodnutí o odvolání č.j. KUJCK 31192/2023, spis.zn. OREG/122292/2022/veva1 – Prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu nazvanou: „Přeložka silnice II/155 a III/15522 Komařice“
17. 03. 2023 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 ul. Rezkova v Jindřichově Hradci.
17. 03. 2023 Rozhodnutí. Stavební záměr pro stavbu "I/3 Boršov nad Vltavou, protihluková stěna"
17. 03. 2023 Rozhodnutí o odvolání, Bydlení Luční jez - objekt K, L, M, N
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška – Návrh územního opatření o stavební uzávěře Vodní nádrž Hněvkovice, 2. projednání
17. 03. 2023 „Vrty V1 a V2 pro tepelné čerpadlo, na pozemku parc. č. 4, k. ú. Hlásná Lhota“
17. 03. 2023 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení „Výkrmna prasat Dešná u Dačic“
17. 03. 2023 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo referent státní správy na úseku zdravotnictví, 11. platová třída, doba určitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
16. 03. 2023 Zveřejnění informace o vydání rozhodnutí k záměru „Umístění výrobní linky povrchových úprav“ společnosti Galvanovna Duchoň s. r. o., Písek.
16. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Tábor a obcí Nadějkov
16. 03. 2023 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/4, I/19 Písek – uzavírka I/19 výstavba dálnice D4 Lety - Čimelice (KUJCK 35043/2023)
15. 03. 2023 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 3. 2023
15. 03. 2023 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu I/20 Písek - Nová Hospoda (KUJCK 34275/2023)
15. 03. 2023 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 Sezimovo Ústí – Tábor.
15. 03. 2023 „Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr „Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku parc. č. 185/138 v k.ú. Černá v Pošumaví“
14. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Krumlov a obcí Loučovice
14. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Krumlov a obcí Věžovatá Pláně
14. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Český Krumlov a obcí Bohdalovice
13. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu prasat Mydlářka a.s. – závod Jeníčkova Lhota“ právnické osoby Mydlářka a.s.
10. 03. 2023 Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23. 3. 2023
10. 03. 2023 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: dermatovenerologie - pouze dermatologie - specializovaná ambulantní péče. Pro území: okres Prachatice
09. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/036794-C
09. 03. 2023 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu I/4 a I/20 Nová Hospoda, Písek – střední dělící pás D4
08. 03. 2023 Oznámení návrhu na vyhlášení PP Pohoří na Šumavě
08. 03. 2023 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí "Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-003 a S-NO"
08. 03. 2023 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: dětská a dorostová psychiatrie. Pro území: Jihočeský kraj
08. 03. 2023 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: psychiatrie. Pro území: okres České Budějovice
07. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu prasat Mydlářka a.s. – závod Jeníčkova Lhota“ právnické osoby Mydlářka a.s.
07. 03. 2023 Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 v obci Bukovec
07. 03. 2023 Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/3 v obci Borek z důvodu provádění opravy MK ulice U Kabelovny
07. 03. 2023 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Sociálně-právní ochrana dětí, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
06. 03. 2023 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/033631-G
06. 03. 2023 Oznámení návrhu na vyhlášení PP Údolí Lužnice a Vlásenického potoka
06. 03. 2023 Rozhodnutí o odvolání (KUJCK 9614/2023) proti rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice č. j. ODSH/9207/2021-10 ze dne 05.09.2022
06. 03. 2023 Opatření OP - Stanovení PÚP I/4 ČIMELICE-RAKOVICE
06. 03. 2023 Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/3 u obce Řípec, okr. Tábor
06. 03. 2023 Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 v Jindřichově Hradci
06. 03. 2023 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo STK, autoškoly, BESIP, 11. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
06. 03. 2023 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, jednodenní péče. Pro území: ORP Dačice.
06. 03. 2023 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, ambulantní péče. Pro území: ORP Dačice.
03. 03. 2023 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí - Řízená skládka odpadů Řídká Blana
03. 03. 2023 Dokument "Usnesení o přerušení ..." již není dostupný.
02. 03. 2023 Rozhodnutí č.j. KUJCK 28464/2023 ze dne 28. 2. 2023 o odvolání proti rozhodnutí MM České Budějovice č.j. ODSH/6164/2019-27 ze dne 22. 6. 2022
02. 03. 2023 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
02. 03. 2023 Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení v ochranném pásmu silnice I/24 v Třeboni
02. 03. 2023 Veřejná vyhláška – usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci vydané Změny č. 2 územního plánu Svatá Maří
01. 03. 2023 Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu narozených dětí z Jčk - Chyšky, Nová Včelnice, Omlenice, Rataje, Slavče, Volfířov, Všemyslice
01. 03. 2023 Rozhodnutí o odvolání č.j. 25783/2023, sp.zn. OREG/7632/2023/vipe – novostavba bytového domu o max. 5 NP a zpevněné plochy, Na Zlaté stoce, České Budějovice
01. 03. 2023 Veřejná vyhláška – usnesení o zahájení přezkumného řízení Územního plánu Volary
01. 03. 2023 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Papírenská 23, České Budějovice

XML