Jihočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-jihocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Podřízené úřední desky

Okres České Budějovice Okres Český Krumlov Okres Jindřichův Hradec Okres Písek Okres Prachatice Okres Strakonice Okres Tábor

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Stavební řád - právní agenda v oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu; 12. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce České Budějovice 22.03.2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v místě MUK Boršov nad Vltavou z důvodu provádění opravy povrchu vozovky. V termínu: ve dnech od 23.4.2019 – do 3.5.2019 21.03.2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 v místě křižovatky silnic I/4, II/139 a III/00427a, v cca km 91,100, okres Strakonice Termín: 01. 04. 2019 – 05. 04. 2019 21.03.2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 v k.ú. Střelské Hoštice, okr. Strakonice, dle doloženého návrhu DIO Schéma B/1 Termín: 28. 03. -30. 07. 2019 21.03.2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22 – obchvat, okr. Strakonice, dle doloženého návrhu DIO – jedná se o posuvné pracovní místo v délce cca 50m, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. 21.03.2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/22 u obce Křtětice při úplné uzavírce této silnice z důvodu provedení stavby „I/22 Křtětice, most ev.č. 22-045“, a to na dobu od 26.3. – 14.8. 2019. 21.03.2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v úseku Děbolín – Jindřichův Hradec při úplné uzavírce silnice III/02311 v Děbolíně z důvodu výstavby kanalizace a ČOV. 21.03.2019
21. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu v k.ú. Boršov nad Vltavou z důvodu provádění opravy povrchu vozovky. 20.03.2019
19. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy. Změna MVO k AMP - celostátní intenzivní odlov - trofeje. 18.03.2019
19. 03. 2019 Ukončení platnosti mimořádných veterinárních opatření. Oblast s intenzivním odlovem. K zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat. 18.03.2019
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení pro stavbu: „R4 Lety – Čimelice, SO 130 Rozšíření silnice I/19“ 18.03.2019
16. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 1 územního plánu Čestice. 15.03.2019
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku Jarošov nad Nežárkou – Nová Včelnice – hranice Jihočeského kraje z důvodu provedení čištění silničních příkopů, a to na dobu od 1.4. do 30.5. 2019 13.03.2019
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení a rozeslání žádosti. Žádost právnické osoby Martínkov, družstvo, č. p. 19, 383 73 Dešná, provozující zařízení „Výkrmna prasat Dešná u Dačic“. 13.03.2019
12. 03. 2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, vydaného právnické osobě ODPADY PÍSEK s.r.o., se sídlem Vydlaby 175, 397 01 Písek, IČO 490 62 417, pro zařízení „Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby“. 12.03.2019
12. 03. 2019 Zveřejnění informace o oznámení záměru „Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár“. 11.03.2019
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Horosedly, okr. Písek. 11.03.2019
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/4 v k.ú. Drhovle, okr. Písek. 11.03.2019
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Seznámení účastníků řízení s podklady pro rozhodnutí. „Přístavba jednopodlažní budovy – lisovny (1. etapa) a dvoupodlažní budovy – (2. etapa) v areálu společ. CENTES, spol. s r. o., ul. E. Rošického 364/9, České Budějovice. 11.03.2019
08. 03. 2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Václav Chmela - Galvanovna s. r. o.“, umístěné na adrese Sedláčkova 472/6, 397 01 Písek (Městský areál Písek). 08.03.2019
08. 03. 2019 Zveřejnění informace o oznámení záměru „I/20 Kasejovice, obchvat – 2019“ 08.03.2019
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Stavba: Rekonstrukce Źižkovy třídy v Písku - 3. etapa v k.ú. Písek. Odvolání Josefa Podhradského, bytem Žižkova třída 283/41, Písek, se zamítá a napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 25.1.2016 se potvrzuje. 08.03.2019
07. 03. 2019 Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Metodik usměrňování obcí ve výkaznictví v oddělení výkaznictví odboru ekonomického 11. platová třída, doba určitá 07.03.2019
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení v k.ú. České Budějovice 2 v ochranném pásmu silnice I/20 vpravo ve směru jízdy Č. Budějovice – Písek, oproti Lidlu. 07.03.2019
06. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. SH-21/2006. Město Blatná a Obec Škvořetice 06.03.2019
06. 03. 2019 Ministerstvo zemědělství vypisuje výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Černovický potok 3, které se bude konat 29. dubna 2019 06.03.2019
06. 03. 2019 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Produkční stáj Opařany II“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 06.03.2019
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/19, okr. Písek, vyvolanou stavbou - rekonstrukcí mostu evid. č. 4-031 v k.ú. Nerestce a při úplné uzavírce uvedeného úseku silnice I/4 a navazujících objízdných trasách. 06.03.2019
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/3, na obchvatu Kaplice, okr. Český Krumlov dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Důvod: rekonstrukce a rozšíření silnice III/1572 06.03.2019
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/24, v místě mostu evid. č. 24- 002 přes Zlatou stoku, k.ú. Horusice, okr. Tábor Termín: 11. 03. 2019 – 31. 05. 2019 Důvod: oprava mostu evid.č. 24-002 přes Zlatou stoku 06.03.2019
05. 03. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Zastavovací plán dostavby areálu Krsice - II. etapa" 05.03.2019
05. 03. 2019 Rozhodnutí doručované VV. Záměr "Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terén. úpravy střeliště a ostatních ploch na pozemcích parc.č.785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k.ú. Čekanice u Tábora" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 05.03.2019
05. 03. 2019 Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo psycholog náhradní rodinné péče na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí; 11. platová třída; doba neurčitá; nástup možný ihned místo výkonu práce: České Budějovice 05.03.2019
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. Napadené rozhodnutí SÚ ze dne 3.9.2018, č.j. Výst1186-445/2017/Cí se potvrzuje. 05.03.2019
05. 03. 2019 Záměr pronájmu nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvími Jihočeskému letišti Č. Budějovice a.s. - v k.ú. Homole, v k.ú. Planá u Č. Budějovic, v k.ú. Litvínovice 05.03.2019
04. 03. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení k záměru: Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu - provozovna Číčenice 04.03.2019
04. 03. 2019 Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Administrativní a spisový pracovník oddělení stavebního řádu v odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu 04.03.2019
02. 03. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru "Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava" na životní prostředí 01.03.2019
02. 03. 2019 Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo organizační pracovník odbor kancelář ředitele 8. platová třída; doba neurčitá 01.03.2019
01. 03. 2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení MOTOR JIKOV - Tlaková slévárna 28.02.2019
28. 02. 2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení ze dne 21. 2. 2019, vydaného právnické osobě Technické služby Třeboň, s.r.o., se sídlem Rybářská 811, 379 01 Třeboň II, pro zařízení „Skládka odpadů Stráž nad Nežárkou - Pístina“. 28.02.2019
28. 02. 2019 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. „Změna dokončené stavby – přístavba a nástavba stávajícího objektu č.p. 1692/38 pro vytvoření bytového domu (7 bytů, 3 komerční prostory a garáž) v ul. Boženy Němcové, České Budějovice, v k.ú. České Budějovice 7. 27.02.2019
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4, okr. Strakonice. 27.02.2019
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v Písku, z důvodu rekonstrukce rampy mostu evid. č. 20-068b1 v k.ú. Písek, a stavbou vyvolanou úplnou uzavírkou uvedené rampy – sjezdu ve směru na Č.Budějovice ze silnice II/139 26.02.2019
26. 02. 2019 Mimořádné veterinární opatření. Nařízení zajistit provedení laboratorního vyšetření na přítomnost salmonel - hovězí maso z Polska. 25.02.2019
26. 02. 2019 Nařízení Státní veterinární správy. Mimořádné veterinární opatření. Změna podmínek pro přemisťování domácích prasat. 25.02.2019
26. 02. 2019 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Aluprogress a.s., se sídlem Písecká 1329, Strakonice I, 386 01 Strakonice, pro zařízení „Průmyslový výrobní areál Aluprogress a.s.“, 25.02.2019
26. 02. 2019 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci z důvodu provádění stavby "Zastávky MHD Dlouhá louka České Budějovice". 22.02.2019
22. 02. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení záměru „Retail Park České Budějovice“. 21.02.2019

XML