Jihočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-jihocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Podřízené úřední desky

Okres České Budějovice Okres Český Krumlov Okres Jindřichův Hradec Okres Písek Okres Prachatice Okres Strakonice Okres Tábor

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu – Střelské Hoštice
22. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/20 Nová Hospoda - MUK Krašovice, uzav. PJP Změna 1. (č.j. KUJCK 63663/2024)
22. 05. 2024 Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/34 a I/3 České Budějovice – ½ maraton, č.j. KUJCK 63626/2024 ze dne 22. 5. 2024
21. 05. 2024 Informace o podané žádosti - změna stavby před dokončením I/20 Hněvkov-Sedlice
21. 05. 2024 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - Tábor
21. 05. 2024 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Referent pro majetkové dispozice, 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
20. 05. 2024 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Referent pro dopravní obslužnost, 10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
20. 05. 2024 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník (v samostatné a přenesené působnosti kraje, dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí), 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
17. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/4 a I/39 okr. Prachatice (č.j. KUJCK 61483/2024)
17. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- OZNÁMENÍ o návrhu stanovení místní úpravy provozu sil. I/39 v Českém Krumlově, DZ karavany(č.j. KUJCK 60993/2024)
16. 05. 2024 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 16. 5. 2024
16. 05. 2024 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres České Budějovice
15. 05. 2024 Záměru prodeje nemovitostí v k. ú. Slavkov u Českého Krumlova
15. 05. 2024 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: oftalmologie, ambulantní péče, úvazek 1,0 – 30 hodin. Pro území: město Tábor
14. 05. 2024 Opatření obecné povahy – místní úprava provozu – I/3 Krasejovka, okr. České Budějovice, č.j. KUJCK 60126/2024 ze dne 14. 5. 2024
14. 05. 2024 Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení poskytování zdravotních služeb – Venuše Kratochvílová, fyzioterapeut – ambulantní péče, č. p. 19, 391 26 Tučapy
14. 05. 2024 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: fyzioterapeut, ambulantní péče. Pro území: město Český Krumlov, okres Český Krumlov.
13. 05. 2024 opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/3 České Budějovice, č.j. KUJCK 59523/2024 ze dne 13. 5. 2024
13. 05. 2024 Zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku parcela č. 342 a 343 v k. ú. Zvonková“
10. 05. 2024 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Právník odboru, 12. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: České Budějovice.
10. 05. 2024 Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/4 lom Výškovice a Sudslavice, č.j. KUJCK 58723/2024 ze dne 10. 5. 2024
10. 05. 2024 Seznámení s podklady rozhodnutí I/3 Kaplice, okružní křižovatka se silnicí II/154
09. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Volyně
09. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/34, MUK 131 Úsilné - portály (č.j. KUJCK 58136/2024)
09. 05. 2024 Stavební povolení – Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, SO 104 Úprava stávající silnice I/20
09. 05. 2024 Zveřejnění informace o vydání závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „Retail park Vimperk“
07. 05. 2024 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení „Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ10 na pozemku parc.č. 275/53 a 275/58 k. ú. Kvilda“
07. 05. 2024 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení „Instalace nové výrobní linky 52 do stávající haly firmy SILON s.r.o.“
07. 05. 2024 Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru „I/4 Strunkovice nad Volyňkou - Volyně“ na životní prostředí
06. 05. 2024 Nařízení ústního jednání č. j. KUJCK 56294/2024, vyvlastňovací řízení sp. zn. OREG/142167/2023/stko – „I/20 Hněvkov – Sedlice“
06. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/19, úu III1228 k.ú. Stádlec (č.j. KUJCK 54638/2024)
06. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/19, úu III12130 Božetice (č.j. KUJCK 54688/2024)
06. 05. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu – místní část Kladruby, obec Dolní Hořice, okres Tábor
06. 05. 2024 Rada Jihočeského kraje vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova PETRA Mačkov
03. 05. 2024 Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/3 a I/39 okr. České Krumlov a České Budějovice, č.j. KUJCK 55711/2024 ze dne 2. 5. 2024
03. 05. 2024 Zveřejnění informace o dokumentace vlivů záměru „Přesun těžby a technologické linky na nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný včetně dotěžení kamenolomu Ševětín“ na životní prostředí.
03. 05. 2024 Záměr prodeje pozemku v areálu bývalých kasáren Planá u Českých Budějovic
03. 05. 2024 „Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí – zařízení: „Teplárna Strakonice – výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny“
02. 05. 2024 Dokument "Zveřejnění informace ..." již není dostupný.
02. 05. 2024 Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny“
02. 05. 2024 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 5. 2024
30. 04. 2024 opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/39 Lenora – Horní Planá, č.j. KUJCK 54357/2024 ze dne 30. 4. 2024
30. 04. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/3, ul. Soběslavská, Tábor – festival Mighty Sounds (č.j. KUJCK 54688/2024)
30. 04. 2024 Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – I/34 MUK I/34 s D3, č.j. KUJCK 55165/2024 ze dne 30. 4. 2024
30. 04. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/39, ul. Budějovická, Český Krumlov (č.j. KUJCK 54148/2024)
30. 04. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- stanovení přechodné úpravy provozu sil. I/20, okr. Písek (č.j. KUJCK 53894/2024)
30. 04. 2024 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu – Katovice
30. 04. 2024 Zveřejnění přepracované dokumentace záměru „ZEVO Písek“
30. 04. 2024 Závěr zjišťovacího řízení k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Krašlovice a hornická činnost na výhradním ložisku štěrkopísku Krašlovice“
30. 04. 2024 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ambulantní péče. Pro území: okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

XML