Jihočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-jihocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Podřízené úřední desky

Okres České Budějovice Okres Český Krumlov Okres Jindřichův Hradec Okres Písek Okres Prachatice Okres Strakonice Okres Tábor

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 11. 2020 Zveřejnění informace o návrhu koncepce „Program Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí č. 781/2020 vyvěšeno dne: 27.11.2020 Datum sejmutí: 13.12.2020
27. 11. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Přírodní koupací biotop Dolní Dvořiště" č. 780/2020 vyvěšeno dne: 27.11.2020 Datum sejmutí: 28.12.2020
26. 11. 2020 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03: Aktualizace 2020" č. 779/2020 vyvěšeno dne: 26.11.2020 Datum sejmutí: 12.12.2020
26. 11. 2020 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna Tábor, a.s. - Výroba a rozvod tepla a výroba elektřiny" č. 775/2020 vyvěšeno dne: 26.11.2020 Datum sejmutí: 27.12.2020
26. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v k.ú. Sedlec z důvodu provádění stavby „Úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců - Sedlec I/20 – 3.etapa“ č. 778/2020 vyvěšeno dne: 26.11.2020 Datum sejmutí: 12.12.2020
26. 11. 2020 Výzva Krajského soudu v Ostravě o povolení stavby silnice "I/19 Chýnov" č. 776/2020 vyvěšeno dne: 26.11.2020 Datum sejmutí: 30.11.2020
26. 11. 2020 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Bc. Monika Kubecová, obor nutriční terapeut č. 774/2020 vyvěšeno dne: 25.11.2020 Datum sejmutí: 25.05.2021
26. 11. 2020 Nařízení Státní veterinární správy. Ukončení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze - tularémii zajíců na katastrálním území Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice č. 770/2020 vyvěšeno dne: 24.11.2020 Datum sejmutí: 10.12.2020
26. 11. 2020 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Stavební řád v oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu; 11. platová třída, doba neurčitá; místo výkonu práce: České Budějovice č. 777/2020 vyvěšeno dne: 26.11.2020 Datum sejmutí: 22.12.2020
25. 11. 2020 Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb - Bc. Monika Kubecová, obor nutriční terapeut č. 774/2020 vyvěšeno dne: 25.11.2020 Datum sejmutí: 25.05.2021
25. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí. ,, Novostavba bytového domu 1.PP-6.NP, přeložka kabelového vedení + zpevněné plochy a veřejné parkování Hálkova a Nerudova Č.Budějovice " č. 773/2020 vyvěšeno dne: 25.11.2020 Datum sejmutí: 11.12.2020
24. 11. 2020 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 11. 2020 č. 757/2020 vyvěšeno dne: 19.11.2020 Datum sejmutí: 31.01.2021
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/4 v místě mostu ev. č. 4-072, u obce Kubova Huť, okr. Prachatice č. 772/2020 vyvěšeno dne: 24.11.2020 Datum sejmutí: 10.12.2020
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Oznámení. Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - stavba "D3 0311 - OPLOCENÍ DÁLNICE - SO 175" č. 771/2020 vyvěšeno dne: 24.11.2020 Datum sejmutí: 25.12.2020
24. 11. 2020 Nařízení Státní veterinární správy. Ukončení mimořádných veterinárních opatření proti nebezpečné nákaze - tularémii zajíců na katastrálním území Zliv u Českých Budějovic, okres České Budějovice č. 770/2020 vyvěšeno dne: 24.11.2020 Datum sejmutí: 10.12.2020
24. 11. 2020 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Lověšice" č. 769/2020 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 24.12.2020
24. 11. 2020 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Blanko a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 762/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 06.12.2020
24. 11. 2020 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Vrbenská tůň a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 761/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 06.12.2020
24. 11. 2020 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výkrmna brojlerů Karlov" č. 760/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 21.12.2020
24. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Zdena Sádlová, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Spojařů 1252, 386 01 Strakonice č. 768/2020 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
24. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Ladislav Dolanský, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Jeronýmova 20/27, 370 01 České Budějovice č. 758/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
24. 11. 2020 Oznámení ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností platné od 23. 11. 2020 č. 764/2020 vyvěšeno dne: 21.11.2020 Datum sejmutí: 12.12.2020
24. 11. 2020 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat ve čtvrtek 3. prosince 2020 od 10:00 hodin č. 763/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 03.12.2020
24. 11. 2020 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Administrátor projektů na oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, odboru evropských záležitostí; 10. platová třída, doba neurčitá; předpokládaný nástup k 1. 2. 2021; místo výkonu práce: České Budějovice č. 765/220 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 18.12.2020
24. 11. 2020 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka odpadů Lověšice" č. 769/2020 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 24.12.2020
23. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Zdena Sádlová, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Spojařů 1252, 386 01 Strakonice č. 768/2020 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
23. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnicích I/3, I/20 a I/34 v k.ú. České Budějovice z důvodu provádění velkoplošných výsprav č. 767/2020 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 09.12.2020
23. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19 v obci Plíškovice (Mirovice), okres Písek při částečné uzavírce silnice I/19 v km 49,534, z důvodu provádění stavebních prací při akci „Plíškovice oprava kanalizace“ SO 301 č. 766/2020 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 09.12.2020
23. 11. 2020 Ředitel krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na místo Administrátor projektů na oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, odboru evropských záležitostí; 10. platová třída, doba neurčitá; předpokládaný nástup k 1. 2. 2021; místo výkonu práce: České Budějovice č. 765/220 vyvěšeno dne: 23.11.2020 Datum sejmutí: 18.12.2020
22. 11. 2020 Oznámení ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost a stanovení zvláštních pravidel pro styk s veřejností platné od 23. 11. 2020 č. 764/2020 vyvěšeno dne: 21.11.2020 Datum sejmutí: 12.12.2020
20. 11. 2020 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat ve čtvrtek 3. prosince 2020 od 10:00 hodin č. 763/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 03.12.2020
20. 11. 2020 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Blanko a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 762/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 06.12.2020
20. 11. 2020 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Vrbenská tůň a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče č. 761/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 06.12.2020
20. 11. 2020 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Výkrmna brojlerů Karlov" č. 760/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 21.12.2020
20. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí ve věci "Víceúčelová novostavba o max. 5 NP, Na Zlaté stoce, České Budějovice" č. 759/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 06.12.2020
20. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Ladislav Dolanský, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Jeronýmova 20/27, 370 01 České Budějovice č. 758/2020 vyvěšeno dne: 20.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
19. 11. 2020 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 11. 2020 č. 757/2020 vyvěšeno dne: 19.11.2020 Datum sejmutí: 31.01.2021
19. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Věra Staňková, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Krumlovská 293, 384 02 Lhenice č. 756/2020 vyvěšeno dne: 18.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
18. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Věra Staňková, obor zubní lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Krumlovská 293, 384 02 Lhenice č. 756/2020 vyvěšeno dne: 18.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
14. 11. 2020 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 11. 2020 č. 751/2020 vyvěšeno dne: 11.11.2020 Datum sejmutí: 31.01.2021
14. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v Jindřichově Hradci v ulici Rezkova č. 748/2020 vyvěšeno dne: 09.11.2020 Datum sejmutí: 25.11.2020
14. 11. 2020 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4 a I/39, okres Prachatice č. 747/2020 vyvěšeno dne: 09.11.2020 Datum sejmutí: 25.11.2020
14. 11. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Soubor staveb - ubytovací areál na parc. č. 1295/13, k.ú. Borkovice“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 755/2020 vyvěšeno dne: 12.11.2020 Datum sejmutí: 28.11.2020
14. 11. 2020 Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Recyklační dvůr Borek u Dačic – navýšení kapacity“ č. 754/2020 vyvěšeno dne: 12.11.2020 Datum sejmutí: 28.11.2020
14. 11. 2020 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Skládka TKO Munice" č. 750/2020 vyvěšeno dne: 11.11.2020 Datum sejmutí: 12.12.2020
14. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Zdeňka Vítková, obor všeobecné praktické lékařství, s místem poskytování zdravotních služeb Lustigova 403/13, 392 01 Soběslav č. 753/2020 vyvěšeno dne: 12.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
14. 11. 2020 Oznámení o ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Jaroslav Smíšek, obor gynekologie a porodnictví, s místem poskytování zdravotních služeb Jeřábkova 158, 399 01 Milevsko č. 752/2020 vyvěšeno dne: 12.11.2020 Datum sejmutí: 31.12.2020
14. 11. 2020 Oznámení o konání veřejné sbírky Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. č. 749/2020 vyvěšeno dne: 09.11.2020 Datum sejmutí: 25.11.2020
12. 11. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
12. 11. 2020 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.

XML