Jihočeský kraj

Kraj
Čechy

http://kraj-jihocesky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Podřízené úřední desky

Okres České Budějovice Okres Český Krumlov Okres Jindřichův Hradec Okres Písek Okres Prachatice Okres Strakonice Okres Tábor

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2022 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr – „Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 493/88 k.ú. Vyšný“. č. 76/2022 vyvěšeno dne: 28.01.2022 Datum sejmutí: 28.02.2022
28. 01. 2022 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Rukávečská obora a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. č. 75/2022 vyvěšeno dne: 28.01.2022 Datum sejmutí: 13.02.2022
27. 01. 2022 Informace o rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu a rozvod tepelné a elektrické energie“, provozované společností Teplárna Písek, a.s., se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek. č. 74/2022 vyvěšeno dne: 27.01.2022 Datum sejmutí: 27.02.2022
27. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Oznámení o pokračování v odvolacím řízení a seznámení účastníků s podklady pro rozhodnutí ve věci umístění stavby "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1". č. 73/2022 vyvěšeno dne: 27.01.2022 Datum sejmutí: 12.02.2022
27. 01. 2022 Usnesení o přerušení odvolacího řízení ,, Novostavba bytového domu, Na Zlaté stoce, České Budějovice. č. 72/2022 vyvěšeno dne: 27.01.2022 Datum sejmutí: 12.02.2022
27. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby I/23 Kardašova Řečice. č. 71/2022 vyvěšeno dne: 26.01.2022 Datum sejmutí: 11.02.2022
27. 01. 2022 Nařízení Státní veterinární správy. Ukončení ochranných a zdolávacích opatření v uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - aviární influenzy v k. ú. 622222 - České Budějovice 4. č. 70/2022 vyvěšeno dne: 26.01.2022 Datum sejmutí: 11.02.2022
26. 01. 2022 Usnesení o zahájení přezkumného řízení, ve věci změny č.3 ÚP Rudolfov. č. 67/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 25.02.2022
26. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy ve věci přechodné úpravy provozu na silnici I/4 v k.ú. Mirotice (pro ÚK 8-1), okr. Písek. č. 66/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
26. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy ve věci přechodné úpravy provozu na silnici I/22 v obci Strakonice - místní část Dražejov. č. 65/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
26. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o určení právního vztahu, které vydal Městský úřad Tábor, Odbor dopravy pod č.j.: METAB 27379/2020/OD/SMar ze dne 1. 6. 2020. č. 64/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
25. 01. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné. č. 69/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
25. 01. 2022 Závěr zjišťovacího řízení. Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu. č. 68/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
25. 01. 2022 Usnesení o zahájení přezkumného řízení, ve věci změny č.3 ÚP Rudolfov. č. 67/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 25.02.2022
25. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy ve věci přechodné úpravy provozu na silnici I/4 v k.ú. Mirotice (pro ÚK 8-1), okr. Písek. č. 66/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
25. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy ve věci přechodné úpravy provozu na silnici I/22 v obci Strakonice - místní část Dražejov. č. 65/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
25. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o určení právního vztahu, které vydal Městský úřad Tábor, Odbor dopravy pod č.j.: METAB 27379/2020/OD/SMar ze dne 1. 6. 2020. č. 64/2022 vyvěšeno dne: 25.01.2022 Datum sejmutí: 10.02.2022
25. 01. 2022 Nařízení Státní veterinární správy. Změna mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k. ú. 706272 - Údolí u Nových Hradů (okres České Budějovice). č. 63/2022 vyvěšeno dne: 24.01.2022 Datum sejmutí: 09.02.2022
25. 01. 2022 Nařízení Státní veterinární správy. Změna mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k. ú. 706191 - Byňov (okres České Budějovice). č. 62/2022 vyvěšeno dne: 24.01.2022 Datum sejmutí: 09.02.2022
24. 01. 2022 Nařízení Státní veterinární správy. Změna mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k. ú. 706272 - Údolí u Nových Hradů (okres České Budějovice). č. 63/2022 vyvěšeno dne: 24.01.2022 Datum sejmutí: 09.02.2022
24. 01. 2022 Nařízení Státní veterinární správy. Změna mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k. ú. 706191 - Byňov (okres České Budějovice). č. 62/2022 vyvěšeno dne: 24.01.2022 Datum sejmutí: 09.02.2022
22. 01. 2022 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 1. 2022. č. 57/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 31.01.2023
22. 01. 2022 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 31. 12. 2021. č. 58/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 31.01.2022
22. 01. 2022 Informace o rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „MOTOR JIKOV – Slévárna litiny“, provozované společností MOTOR JIKOV. č. 61/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 21.02.2022
22. 01. 2022 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Skalka a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. č. 56/2022 vyvěšeno dne: 20.01.2022 Datum sejmutí: 05.02.2022
22. 01. 2022 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Bachmač a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. č. 55/2022 vyvěšeno dne: 20.01.2022 Datum sejmutí: 05.02.2022
22. 01. 2022 Záměr prodeje pozemku parcely KN č. 1603/54 v k. ú. Kaplice. č. 54/2022 vyvěšeno dne: 20.01.2022 Datum sejmutí: 20.02.2022
22. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Tábor. č. 60/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 07.03.2022
22. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Český Krumlov. č. 59/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 07.03.2022
21. 01. 2022 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 20. 1. 2022. č. 57/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 31.01.2023
21. 01. 2022 Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 31. 12. 2021. č. 58/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 31.01.2022
21. 01. 2022 Informace o rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „MOTOR JIKOV – Slévárna litiny“, provozované společností MOTOR JIKOV. č. 61/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 21.02.2022
21. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Tábor. č. 60/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 07.03.2022
21. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: zubní lékařství. Pro území: okres Český Krumlov. č. 59/2022 vyvěšeno dne: 21.01.2022 Datum sejmutí: 07.03.2022
20. 01. 2022 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Skalka a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. č. 56/2022 vyvěšeno dne: 20.01.2022 Datum sejmutí: 05.02.2022
20. 01. 2022 Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Bachmač a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče. č. 55/2022 vyvěšeno dne: 20.01.2022 Datum sejmutí: 05.02.2022
20. 01. 2022 Oznámení o zahájení řízení ve věci společného povolení stavebního záměru "Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec". č. 53/2022 vyvěšeno dne: 19.01.2022 Datum sejmutí: 04.02.2022
20. 01. 2022 Záměr prodeje pozemku parcely KN č. 1603/54 v k. ú. Kaplice. č. 54/2022 vyvěšeno dne: 20.01.2022 Datum sejmutí: 20.02.2022
20. 01. 2022 Oznámení o zahájení řízení ve věci společného povolení stavebního záměru "Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec". č. 53/2022 vyvěšeno dne: 19.01.2022 Datum sejmutí: 04.02.2022
20. 01. 2022 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr – „Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ2 na pozemku parc. č. 235/4, k. ú. Chlístov u Lažišť“. č. 48/2022 vyvěšeno dne: 17.01.2022 Datum sejmutí: 17.02.2022
20. 01. 2022 Nařízení státní veterinární správy. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 654116 - Klínovice (okres Strakonice). č. 52/2022 vyvěšeno dne: 18.01.2022 Datum sejmutí: 03.02.2022
20. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o umístění stavby silnice I/39 Přísečná. č. 51/2022 vyvěšeno dne: 18.01.2022 Datum sejmutí: 03.02.2022
20. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péče (odbornost 925). Pro území: ORP Dačice. č. 50/2022 vyvěšeno dne: 17.01.2022 Datum sejmutí: 28.02.2022
20. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: okres Jindřichův Hradec. č. 49/2022 vyvěšeno dne: 17.01.2022 Datum sejmutí: 28.02.2022
18. 01. 2022 Nařízení státní veterinární správy. Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 654116 - Klínovice (okres Strakonice). č. 52/2022 vyvěšeno dne: 18.01.2022 Datum sejmutí: 03.02.2022
18. 01. 2022 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí o umístění stavby silnice I/39 Přísečná. č. 51/2022 vyvěšeno dne: 18.01.2022 Datum sejmutí: 03.02.2022
18. 01. 2022 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení pro záměr – „Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ2 na pozemku parc. č. 235/4, k. ú. Chlístov u Lažišť“. č. 48/2022 vyvěšeno dne: 17.01.2022 Datum sejmutí: 17.02.2022
18. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecná sestra – zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta, domácí péče (odbornost 925). Pro území: ORP Dačice. č. 50/2022 vyvěšeno dne: 17.01.2022 Datum sejmutí: 28.02.2022
18. 01. 2022 Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Rozsah hrazených služeb: všeobecné praktické lékařství. Pro území: okres Jindřichův Hradec. č. 49/2022 vyvěšeno dne: 17.01.2022 Datum sejmutí: 28.02.2022
16. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024. č. 891/2021 vyvěšeno dne: 30.11.2021 Datum sejmutí: 17.01.2022

XML