Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2019 OŽP-Oznámení-SP-stavba- nakl. s vodami: Žádost o stavební povolení : Mil - nová R420 kV-SO 360 - Are
29. 05. 2019 Ceník za stání silničních motorových vozidel na MK dočasný
28. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - schválení kan. řádu stokové sítě obce Starosedlský Hrádek
28. 05. 2019 Záměr pronájmu části p. č. 2520/1 v k. ú. Příbram
28. 05. 2019 Vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2018
28. 05. 2019 Oznámení účastníkům - Těchnice, veřejná účelová komunikace
27. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Chodníky v obci Suchodol podél komunikace III/11417 -
27. 05. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Obecnice U Cejnovny, kNN od TS_PB-3205
27. 05. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Úprava veřejného prostranství Cíl
24. 05. 2019 OOP OP SSR Kopec Písek KOPI
24. 05. 2019 OŽP-Oznámení-SP-ČOV-tok: žádost o SP, Zavržice 11x dčov
24. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Příbram, Horymírova obnova NN
24. 05. 2019 OOP OP SSR Kopec Písek KOPI
24. 05. 2019 OOP OP SSR Kopec Písek KOPI
24. 05. 2019 OOP OP SSR Kopec Písek KOPI
24. 05. 2019 OOP OP SSR Kopec Písek KOPI
24. 05. 2019 Plánované přerušení dodávky elektřiny 10. 6. 2019 v Příbrami I a IV
24. 05. 2019 Plánované přerušení dodávky elektřiny 10.6.2019 v Příbrami IX
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6. 6. 2019 v Příbrami III
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 5. 6. 2019 v Příbrami II
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3. 6. 2019 v Příbrami I a VI
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 31. 5. 2019 v Příbrami I a VI
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 31. 5. 2019 v Příbrami I
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29. 5. 2019 v Příbrami VI a v Lazci
24. 05. 2019 Záměr pronájmu NP v objektu č.p. 75, trafostanice v 7.ZŠ
24. 05. 2019 Ztráty a nálezy, květen 2019
22. 05. 2019 Dokument "Zrušení dražby 22.5.2..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Záměr pronájmu části objektu č. p. 346, ul. Plynárenská
22. 05. 2019 Směna pozemků k. ú. Žežice, Brod u Pb., Příbram
22. 05. 2019 Dokument "Dražba nemovité věci ..." již není dostupný.
21. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S): Přístavba truhlárny u rodinného domu Dubenec 2
20. 05. 2019 výzva - zjednání nápravy závady: podnět
16. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce ul. Mariánské údolí
15. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa v OIT - správa počítačové sítě, správa GIS, technik
15. 05. 2019 Dokument "Dražba nemovité věci ..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Zápis z 6. zasedání ZM Příbram dne 29.04.2019
15. 05. 2019 Záměr pronájmu části objektu č. p. 346, ul. Plynárenská
15. 05. 2019 Dokument "Dražba nemovité věci ..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Záměr výpůjčky objektů č.p. 282 a 155, k.ú. Březové Hory
15. 05. 2019 Dokument "Dražba nemovité věci ..." již není dostupný.
14. 05. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Oprava stávající komunikace v obci Podlesí
14. 05. 2019 Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro spol. ČEZ Distribuce, a. s., v Jerusalémě
13. 05. 2019 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
13. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): zatrubnění lokality Struha
10. 05. 2019 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
10. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): rekreační chata - ZK Sázky
10. 05. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-vodní-dílo-bez-nakládání: splašková kanalizace V. etapa
10. 05. 2019 Záměr pronájmu NP v budově č.p. 7, k. ú. Žežice, obec Příbram
10. 05. 2019 Záměr prodeje p.č. 49/57 v k.ú. Zdaboř

XML