Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 08. 2019 Příbram, neznámí vlastníci pozemků - aktualizováno
28. 08. 2019 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby, dokončená: přístavba stavby pro rodinnou rekreaci
28. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: D4 křižovatka II/18 - Milín , DSP - doprovodné komunikace
27. 08. 2019 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Dokument "Dražba dne 25. 9. 201..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060669432
23. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Kotenčice NN v.v. mezi PB 6436 - PB 2222
23. 08. 2019 OŽP-Oznámení-SP-změna-povolení: Změna SP - termín, OÚ D.HBITY (Luhy)
22. 08. 2019 Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060667476 dne 10.9.2019
22. 08. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-vodní-dílo: Žádost o SP (UR) - D4 křižovatka II/18, ŘSD, Milín
22. 08. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - požární ochrana, civilní ochrana, bezpečnost práce
22. 08. 2019 VŘ na obsazení pracovního místa - výkon státní správy a samosprávy na úseku silničního hospodářství
22. 08. 2019 Záměr změnit nájemní smlouvu A 150/OP/2010
22. 08. 2019 Záměr směny pozemků v k. ú. Březové Hory
22. 08. 2019 Záměr prodeje p.č. 3740 a části p.č. 3737/72, oba v k.ú. Příbram
22. 08. 2019 Záměr prodat části p.č.3812/51 a 3860/3 v k.ú. Příbram
22. 08. 2019 Ceník za stání motor. vozidel - doplnění
22. 08. 2019 Záměr změnit pachtovní smlouvu A/1119/OSM/2018
21. 08. 2019 Záměr propachtovat p.č. 616/2 v k.ú. Lhota u Příbramě
21. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Sanace bývalé deponie Dubno - výhybny staveništní kom
20. 08. 2019 Dokument "Dražba - Kleindiensto..." již není dostupný.
20. 08. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): porodna krav vč. jímky, Starosedlský Hrádek
19. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060667810
19. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060667810
19. 08. 2019 Tabulka ztráty a nálezy 8/2019
19. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060666458
19. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060666334
19. 08. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 715/70 v k. ú. Březové Hory
19. 08. 2019 Dokument "Dražba dne 20. 9. 201..." již není dostupný.
16. 08. 2019 Záměr směny pozemků v k. ú. Příbram
16. 08. 2019 Záměr vypůjčit nebo pronajmout části pozemků v k. ú. Příbram
16. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060668448
16. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060666453
15. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Určení data smrti Zdeňky Kubíkové, nar. 3. 7. 1956, posl. bytem Slunná 299, Příbram V-Zdaboř
14. 08. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství
14. 08. 2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Trhové Dušníky
14. 08. 2019 Elektronická informace - Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny č. 110060665622
14. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Orlov - Místní komunikace
12. 08. 2019 VŘ na obsazení pracovního místa: vedoucí Odboru investic a rozvoje města
09. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
09. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
09. 08. 2019 Elektronická informace - Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny č. 110060665660 - 26. 8.
09. 08. 2019 Dokument "sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
09. 08. 2019 Zveřejnění záměru výpůjčky zděného přístavku k objektu č.p. 282, k. ú. Březové Hory
09. 08. 2019 VŘ na obsazení pracovního místa: investiční referent
08. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Balbínova ulice - úpravy dopravního značení, bezbarié
07. 08. 2019 Dokument "Ministerstvo dopravy:..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019 - Příbram
07. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060665660

XML