Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, stavební práce pro park u Čekalíkovského rybníka, Příbram
28. 06. 2022 Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran
28. 06. 2022 Seznam obecních úřadů v obcích, kterým se kandidátní listiny podávají přímo
28. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent pro pozemní komunikace v OSH
28. 06. 2022 KÚ SK: rozhodnutí o opožděném odvolání pí Navarové proti povolení stavby V+K v k.ú. Zdaboř
27. 06. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu ke 4. etapě opravy povrchu silnice I/4, Zalužany
24. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840096-14.7.2022
24. 06. 2022 Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 85/115, p. č. 79/1, p. č. 295/2 a p. č. 79/85, vše v k. ú. Zdaboř
24. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): novostavba rodinného domu vč. vodovodní přípojky, jím
24. 06. 2022 Zveřejnění: o_regulaci_hlucnych_cinnosti_v_nevhodnou_denni_dobu
24. 06. 2022 Záměr snížení nájmu parkoviště pod Sv.Horou
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840039-12. 7. 2022
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840021-11. 7. 2022
23. 06. 2022 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 400 k.ú. Březové Hory (Kulturní dům Příbram)
23. 06. 2022 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace: Rozpočtové opatření č. 2/2022
23. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: kNN z TS PB_0343 Příbram, Nová Hospoda
23. 06. 2022 rozhodnutí o změně využití území: Výstavba parkovacích ploch
23. 06. 2022 OŽP-Rozhodnutí: UR/SP - vodovod TOMASY (Rožmitál pod Tř.)
23. 06. 2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa na OIRM: Investiční referent
23. 06. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, Pouť Hvožďany 2022
22. 06. 2022 Záměr poskytnout výpůjčku - Příbram VI, čp. 291
22. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Na Leštině, Příbram - II.etapa
22. 06. 2022 Záměr změnit smlouvu o nájmu částí budov pro instal. ZS Pb II-328, parc. č. 179/31, 179/32, 179/33
22. 06. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, obnova kabelového NN vedení, Zalužany
21. 06. 2022 OOP - stanov. přech. úpr. provozu, motokrosové závody s uzavírkou III/1918, Zalány (Rožmitál p. Tř.)
21. 06. 2022 Renault - 9S63356 úmrtí-výzva vyvěšením Porušení § 19, odst. 2, písm. h), zákona č. 13/1997 Sb.
20. 06. 2022 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 129, ul. Školní v Příbrami VIII
20. 06. 2022 Návrh OOP - omezení vjezdu nákl. dopravy úpravou stálého dopr. značení v obci Bohostice
17. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu, jednosměrný provoz v části ul. Boženy Němcové, Příbram
16. 06. 2022 OOP - stanovení přechod. úpravy provozu, oslava výročí otevření cukrárny, Fantova Louka, Příbram
16. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Podlesí - Lazec, kNN + SR 602 pro parc.č.: 682/1
16. 06. 2022 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
16. 06. 2022 Zveřejnění: Narizeni_1_2022
16. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky vody - 16. 6. 2022
16. 06. 2022 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, sportovní akce Příbramský triatlon 2022
16. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba dvou bytových jednotek k rodinnému domu č.p. 329, Ob
16. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): rodinný dům, včetně přívodu elektro, vodovodní přípojky zakonč
16. 06. 2022 sdělení: MeUPB/06513/2022/SÚÚP/JB
16. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: PŘÍBRAM, BROD kNN od TS PB_3186, IE-12-6009415
16. 06. 2022 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: Dodat. SP-vrt. studna, Zduchovice, 477/7, Beneš
16. 06. 2022 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Novostavba chodníků v obci Narysov
16. 06. 2022 Středočeský kraj: Oznámení záměru pronájmu budovy a pozemku v k. ú. Březové Hory
16. 06. 2022 OÚ Háje: VV-Oznámení o zaháj. řízení o vydání změny č. 1 ÚP Háje-veřejné projednání
16. 06. 2022 OÚ Lešetice: VV - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 ÚP Lešetice - veřejné projednání
16. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky vody 15. 6. 2022
16. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060808027 -4. 7. 2022
16. 06. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace
14. 06. 2022 OOP - stanov. přechod. úpr. provozu, staveb. plošina pro čištění okapů, Politických vězňů, Příbram
14. 06. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: Výstavba sítě elektronických komunikací BTS-PBBRE
14. 06. 2022 Usnesení - přerušení řízení (+výzva 0020): novostavba polyfunkčního domu vč. přípojek inženýrských s

XML