Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Pb IV/5-40 Záměr pronájmu - byt standard - pokračování
01. 10. 2020 Pb IV/5-40 Záměr pronájmu - byt standard
01. 10. 2020 Pb I/77-46 Záměr pronájmu bytu standard
01. 10. 2020 Pb I/77-46 Záměr pronájmu bytu standard pokračování
01. 10. 2020 OOP - stan. přechod. úpr. provozu, opr. chodníků a pokl. opt. kabelů v lokalitě u Zámečku, Příbram
01. 10. 2020 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: studna PALKOVI (Bor u Březnice)
01. 10. 2020 OOP - Návrh na stanovení místní úpravy provozu - I/66 - Příbram, Milínská - Vyhrazené parkování
01. 10. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu v Odboru Stavební úřad a ÚP
01. 10. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa u MP Příbram: strážník - čekatel
01. 10. 2020 Dotační programy v oblasti sportu 2021
01. 10. 2020 Dotační program Památky místního významu 2021
01. 10. 2020 Dotační program Kulturní aktivity 2021
01. 10. 2020 Dotační program hasiči 2021
01. 10. 2020 Program dotace 2021 oblast zdravotnictví
01. 10. 2020 Program dotace 2021 oblast sociální
01. 10. 2020 Dotační program_Zahraniční a meziobecní spolupráce 2021
01. 10. 2020 Dotační program Životní prostředí 2021
01. 10. 2020 Dotační program VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 2021
01. 10. 2020 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: D4 II/118 - Milín, dálniční odpočívka BUK
01. 10. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Višňová, kNN od PB_2174 do R14 a R36, IE-12-6009233
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060733198 - 16. 10. 2020
29. 09. 2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 14. 9. 2020
29. 09. 2020 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 12. 10. 2020
29. 09. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava chodníku na II/191, ul. Tyršova, Rožmitál pod Tř.
25. 09. 2020 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky UŽITKOVÉ vody dne 12. 10. 2020
25. 09. 2020 Oznámení o návrhu ZADÁNÍ územního plánu Lazsko
24. 09. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava místních komunikací s úplnou uzavírkou, Drahenice
24. 09. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava místních komunikací s úplnou uzavírkou, Hudčice
24. 09. 2020 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: Žádost o SP - vrt. studna Milín - Jiroušek
23. 09. 2020 Návrh OOP - stan. místní úpravy provozu, úprava DZ na účel. komunikacích nad OD Albert, Brodská, Pb
23. 09. 2020 zveřejnění záměru výpůjčky prostor Dopravního terminálu autobusového nádraží_ADRA
23. 09. 2020 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: UR/SP - čov PODLENOVÁ (R/T)
23. 09. 2020 Určení data úmrtí paní Věry Kadlecové, nar. 1. 10. 1935
23. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyznačení V12c v ul. Spojovací u č.p. 133, Příbram
23. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060713855 - 13. 10. 2020
23. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška města Příbram č. 2/2020 - zábavní pyrotechnika
23. 09. 2020 Záměr prodat, příp. pronajmout části pozemků p. č. 604/6,p.č. 604/4, p. č. 604/1 Bř. Hory
22. 09. 2020 OOP - stanov. přechodné úpravy provozu, stavba vodovod. a kanaliz. přípojky, ul. Bubovická, Březnice
22. 09. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, stavba vodovodu a kanalizace, Sedlice
22. 09. 2020 Schválená rozpočtová opatrení v roce 2020 - úřední deska
22. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060733172 - 8. 10. 2020
22. 09. 2020 ČEZ Distribuce: Výzva vlastníkům k provedení ořezu stromoví
22. 09. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. Průběžná, Příbram, u č.p. 143
22. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu, DZ B20a (70km/h) před novým sjezdem, III/11817, Velká
22. 09. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - stavební kontejner v ul. Mixova, Příbram
22. 09. 2020 Nařízení KHS č. 6/2020 - mimořádná opatření při epidemii
22. 09. 2020 Návrh OOP - stanov. místní úpr. provozu, vyhraz. parkování v ul. Mariánské naproti č.p. 83, Příbram
22. 09. 2020 OOP - Stanovení místní úpravy provozu - I/18 - Příbram, OK Dolejší Obora
18. 09. 2020 Nařízení KHS č. 5/2020 - mimořádné opatření při epidemii platné od 21. 9. 2020
18. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060732996 dne 8. 10. 2020

XML