Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 FÚ: Veřejná vyhláška - Předpis daně z nemovitých věcí na rok 2021
09. 04. 2021 POKYNY PRO KLIENTY PŘI VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ PLATNÉ OD 12. 4. do 30. 4. 2021
09. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060768041 - 30. 4. 2021
09. 04. 2021 záměr prodeje části pozemku p. č. 74/9 v k. ú. Příbram
08. 04. 2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotní péče - MUDr. Zdeňka Bendová-zubní ortodontická ordinace
08. 04. 2021 OŽP-Rozhodnutí-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: SP - splašková kan. Bratkovice, Dominikální Paseky
08. 04. 2021 Monitorovací kalendář 2021 - návrh
08. 04. 2021 Záměr pronájmu startovacího bytu č. 3 v Příbrami IV/5 pokračování
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů
08. 04. 2021 Vozidlo: reg. značka 1SZ 6254 - neplatná STK - výzva k nápravě
07. 04. 2021 ÚP CHRAŠTICE - VP - Vv
07. 04. 2021 Záměr prodeje bytových jednotek v Příbrami VII/301 - 305 a 306 - 309
07. 04. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent v Městské realitní kanceláři Příbram
07. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody 22. 4. 2021 - Průmyslová zóna Balonka a celá Lhota u Pb
07. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky vody - 7. 4. 2021 Drkolnov
07. 04. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, dopr. značení pro cyklotrasu Drkolnov - Nový rybník, Příbram
06. 04. 2021 Rozpočtová opatření č. 2-4/2021
06. 04. 2021 Záměr prodat pozemek p. č. 2521/48 v k. ú. Příbram
06. 04. 2021 Záměr prodat část pozemku p. č. 515/37 v k. ú. Březové Hory
06. 04. 2021 OOP - stan. přechod. úpravy provozu, oprava okruž. křižovatky u Dolejší Obory, Příbram - další etapy
06. 04. 2021 OŽP-Oznámení-OOP-ochranné-pásmo: žádost o stanovení OP VZ na par.č. 785 k.ú.St. Hrádek,
01. 04. 2021 POKYNY PRO KLIENTY PŘI VYŘIZOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ PLATNÉ OD 1. 4. do 11. 4. 2021
01. 04. 2021 Záměr pronájmu startovacího bytu č. 3 (1+0) v Příbrami IV/5
01. 04. 2021 Záměr pronájmu - výběrové řízení - bytu č. 5 (3+1) v Příbrami I-101
01. 04. 2021 Záměr pronájmu - výběrové řízení - bytu č. 5 (3+1) v Příbrami I-101 pokračování
01. 04. 2021 OŽP-Rozhodnutí-Schválení-kanalizačního-řádu: Kanalizační řád - obec Jablonná
01. 04. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Lazec - kNN mezi TS PB 6783 a PB 3098
31. 03. 2021 OŽP-Rozhodnutí-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP, Příbram -Milínská
31. 03. 2021 Střč. kraj: Oznámení záměru prodat pozemek p.č. 4842/29 v k. ú. Příbram
31. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, pokládka kabelového NN vedení v ul. Drkolnovské, Příbram
31. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, pokládka kabelového NN vedení v ul. Klaudova, Příbram
31. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, pokládka kNN v ul. Žižkova a Balbínova, Příbram
31. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, výstavba kanalizace v osadě Lazec (Příbram), 3. část
31. 03. 2021 OOP - stanovení přechod. úpr. provozu, výst. inž. sítí pro RD p.č. 631 na silnici III/1762, Hvožďany
30. 03. 2021 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: SP - MVN OÚ (Zduchovice)
30. 03. 2021 OŽP-Rozhodnutí-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP, Příbram -Milínská
29. 03. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, pokládka kabelového NN vedení, silnice III/1185, Drahlín
29. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060762674 - 19. 4. 2021 Zdaboř
29. 03. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060764208 - 9. 4. 2021 Březové Hory
29. 03. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060764210 - 9. 4. 2021
26. 03. 2021 OOP - stanovení přechod. úpr. provozu, výstavba kanalizace Lazec (Příbram) - ul. Dubová, Do Polí
26. 03. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování, vnitroblok tř. Osvobození, Příbram
26. 03. 2021 Záměr prodeje p.č. 3621/8 a 12, v k.ú. Příbram
26. 03. 2021 OOP - stanov. přech. úpr. provozu, vyznač. objízd. trasy k opravě I/18 - úsek ul. Evropská, Příbram
26. 03. 2021 Záměr výpůjčky části p.č. 3203/3 v k.ú. Příbram
25. 03. 2021 OŽP-Oznámení: UR/SP - vodovod OÚ (Rožmitál pod Tř.)
25. 03. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Příbram, Rožmitálská kNN IE-12-66007075
25. 03. 2021 usnesení - zastavení řízení (U+S): neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
24. 03. 2021 OŽP-Oznámení-OOP: Ochranné pásmo VZ - studna OÚ (Obory)
24. 03. 2021 Opravené Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody

XML