Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 OŽP-Oznámení-Schválení kanalizačního řádu: Souhlas - kanalizační řád obce Drásov
30. 11. 2021 Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 2817/1 o výměře cca 21 m2 v katastrálním území Příbram
29. 11. 2021 Záměr prodeje osobního automobilu ŠKODA FABIA, RZ: 4S6 7043 - 2.
29. 11. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 715/80 v k. ú. Březové Hory
26. 11. 2021 OŽP-Rozhodnutí-Schválení-kanalizačního-řádu: kanalizační řád obec Bezděkov p. Tř.
26. 11. 2021 OOP - stanov. přechodné úpravy provozu, pokládka kNN vedení, I. etapa - ul. Mírová, Sokolská, Milín
26. 11. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava poruchy kabelu VN, nám. Dr. Theurera, Příbram
26. 11. 2021 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: SP - vrt. studna, Brod u Příbramě, 120/50, Dvořák
26. 11. 2021 SÚJB: Ochrana pracovníků před ozářením z radonu
25. 11. 2021 Zápis ze zasedání ZM Příbram dne 8. 11. 2021
25. 11. 2021 Program jednání Zastupitelstva města Příbram 6. 12. 2021
25. 11. 2021 Informace o existenci nadzemních a podzemních sítích
25. 11. 2021 Záměr prodat část pozemku p. č. 515/7 v k. ú. Březové Hory
25. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: hospodářsko-správní činnost, zásobování v OVV
25. 11. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, umístění B4 na VPÚK u automyčky, Milínská, Příbram
25. 11. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, zahájení adventu 2021, nám. T.G.M., Příbram
25. 11. 2021 Město Dobříš: výběrové řízení na obsazení pracovního místa stavební/investiční technik
25. 11. 2021 rozhodnutí - povolení výjimky, územní: přístavba stavby pro rodinnou rekreaci, Příbram I
25. 11. 2021 Svazek obcí Podbrdského regionu: Návrh rozpočtu na r. 2022, Návrh střednědového výhledu 2024-26
23. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
23. 11. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, pokládka kNN vedení v ul. Sladkovského, Rožmitál p. Tř.
22. 11. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, oprava komunikací, Alšovo nám. a okolí, Příbram
22. 11. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, pokládka kabelového VN vedení v ul. Jinecká, Příbram
22. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody - 27. 11. 2021
22. 11. 2021 OŽP-Oznámení: UR/SP - studna JÁNSKÝ (K/V)
22. 11. 2021 2. doplnění OOP - stanovení přechodné úpr. provozu, rekonstrukce VH sítí, ul. Dlouhá, Příbram
21. 11. 2021 Město Příbram: Návrh střednědobého výhledu na léta 2023-2026
21. 11. 2021 Město Příbram: Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2022
19. 11. 2021 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: UR/SP - studna+výjimka ŠOUL (Věšín)
19. 11. 2021 OOP - stan. přechod. úpr. provozu, pokládka vedení pro T-mobile, ul. Čechovská, Budovatelů, Příbram
19. 11. 2021 Návrh OOP - stan. míst. úpr. provozu, omez. délky vozidel (12 m) na žel. přejezdu P541, Trh. Dušníky
19. 11. 2021 OOP - přech. úpr. provozu, dopr. značení pro výjezd vozidel při opravě dálnice D4, Háje - Milín
19. 11. 2021 OOP - přech. úpr. provozu, dopr. značení pro výjezd vozidel při opr. dálnice D4, Milín - Zalužany
15. 11. 2021 OOP - stanov. přech. úpr. provozu, Vánoč. jarmark lidových řemes. a zaháj. adventu, Rožmitál p. Tř.
15. 11. 2021 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: UR/SP - studna HORÁČKOVÁ (Orlov)
15. 11. 2021 OŽP-Oznámení: UR/SP - studna MRÁZE/ENGLÁRT (K/V)
12. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
12. 11. 2021 Určení data úmrtí - J. Polák
12. 11. 2021 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: SP - DČOV, Velká n. Vlt., 1159/20, 1159/22, Černý
12. 11. 2021 Investiční činnost v oblasti údržby a oprav komunikací - dohoda o pracovní činnosti
12. 11. 2021 Oprava mostu na silnici I / 66 v Příbrami - prodloužení termínu
12. 11. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, kulturní akce Ledově čertovský Novák 2021, Příbram
12. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - investiční referent
12. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - energetický manažer
12. 11. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa u Městské policie Příbram - strážník/čekatel
11. 11. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 - regulace zábavní pyrotechniky
11. 11. 2021 ÚZSVM: Aukční vyhláška - pozemek p. č. 310 v k. ú. Zdaboř - aukce 8. 12. 2021
10. 11. 2021 Krajský úřad Středočeskéhpo kraje: 4_rozhodnutí - deklaratorní řízení_VPÚK Lazec
10. 11. 2021 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
10. 11. 2021 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: UR/SP - studna+čov MAŠKOVÁ (Bohutín)

XML