Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 OŽP-Rozhodnutí-SP-změna: Žádost o vydání společného povolení - Nepomuk - intenzifikac
07. 12. 2023 Záměr směny nemovitostí mezi městem Příbram a Středočeským krajem
06. 12. 2023 Program zasedání ZM dne 18.12.2023
06. 12. 2023 Záměr prodat pozemek p. č. 1838/4 v k. ú. Příbram
06. 12. 2023 Dražební vyhláška: Dražba dne 22. 1. 2024, Martin Maier
06. 12. 2023 Místní komunikace ul. Zborovská, Jince
06. 12. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově Pb VII č.p. 537, p.č. st. 1165, k.ú. Březové Hory
06. 12. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 400 par. č. st. 1306 k.ú. Březové Hory (Kul. dům)
05. 12. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově Pb VIII č.p. 48, p.č. 4239/10, k.ú. Příbram
05. 12. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově Pb III č.p. 163, p.č. 440, k.ú. Příbram
05. 12. 2023 Rozpočtová opatření č. 64-68 na rok 2023
05. 12. 2023 OOP PÚP náměstí 17.listopadu "Adventní Stříbrná neděle"
05. 12. 2023 OOP PÚP a úplná uzavírka náměstí J.A.Alise, Příbram "Advent bronzová neděle"
05. 12. 2023 OŽP-Oznámení: UR/SP - rybník Miroslav OU (Bubovice)
04. 12. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově Pb VII, č.p. 193, 2. pavilon, k. ú. Březové Hory
04. 12. 2023 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Rodinný dům včetně ochranného oplocení a zpevněných ploch
01. 12. 2023 Obec Občov: Veřejná vyhláška - Zadání ÚP obce Občov
01. 12. 2023 OŽP-Oznámení: UR/SP - vodovod LET/DUDÁK (Zdaboř)
01. 12. 2023 OŽP-Rozhodnutí: Dodatečné SP - studna LEJČAROVÁ (Příbram)
01. 12. 2023 Návrh OOP "III/11810 - Lhota u Příbramě"
01. 12. 2023 Návrh OOP "III/1185 - Lhota u Příbramě"
30. 11. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní vedení SEK a nadzemní sloupky, Kozičín
30. 11. 2023 VŘ na obsazení pracovního místa u Městské policie Příbram: koordinační a programový pracovník
30. 11. 2023 OŽP-Oznámení-SP-kanalizace-ČOV-oprava: Žádost o stavební povolení k vodním dílům - splašková kanali
29. 11. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Příbram - Svatá Hora - oprava zpevněné plochy
28. 11. 2023 VŘ na obsazení prac. místa na ODÚ - státní správa na úseku dopravy
27. 11. 2023 Svazek obcí Podbrdského regionu - Návrh rozpočtu na rok 2024
27. 11. 2023 Určení data smrti - M. Szvisztak
27. 11. 2023 OOP PÚP a částečná uzavírka nám.T.G.Masaryka, Příbram "Zahájení adventu 2023"
27. 11. 2023 OOP - PÚP "PPP D4, HA-MI - převedení dopravy na SO 102 Milín"
27. 11. 2023 OOP - PÚP "II/118 ul. Jinecká, Příbram"
27. 11. 2023 OŽP-Oznámení-SP-kanalizace-a-ČOV: Kanalizace a ČOV Hudčice
27. 11. 2023 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy obecnými schématy pro 2024
24. 11. 2023 OOP - PÚP "PPP D4 -MI-LE-SO 132 - SO 135 Těchařovice"
23. 11. 2023 PÚP ul. Čs. armády "Parkovací dům Příbram"
22. 11. 2023 Zápis ze zasedání ZM ze dne 06.11.2023
22. 11. 2023 Program zasedání ZM dne 04.12.2023
22. 11. 2023 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska (U+S): Jelence - chodník podél silnice III/1181
22. 11. 2023 SOVK: Návrh rozpočtu na r. 2024;Návrh SV 2024-2026; Pozvánka na VH;Kalkulace vodné, stočné
22. 11. 2023 Rozpočtová opatření č. 60-63 na rok 2023
22. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060926208 - 13. 12. 2023
22. 11. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Modernizace zemědělského areálu AGROSPOL, v.o.d. Bubo
22. 11. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Modernizace zemědělského areálu AGROSPOL, v.o.d. Bubo
21. 11. 2023 OŽP-Rozhodnutí: Souhlas § 17 - g) VALTER (Kozičín)
21. 11. 2023 Dražební vyhláška: Dražba dne 3. 4. 2023, Bohumil Elčkner
21. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060925839 - 12. 12. 2023
20. 11. 2023 Záměr prodat část pozemku p. č. 2762/47 k. ú. Příbram
20. 11. 2023 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 129, ul. Školní v Příbrami VIII
20. 11. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1, Pb I, k.ú. Příbram
20. 11. 2023 VŘ na obsazení prac. místa na OSVZ - zajišťování státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí

XML