Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 OŽP-Rozhodnutí: Změna SP - vodovod Městys Jince
31. 03. 2023 Zápis ze zasedání ZM ze dne 13.03.2023
30. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - "TUNING EXTREME SHOW"
30. 03. 2023 Přechodná úprava provozu "PB Narysov -kNN+SS300 pro parc. č.607/61, IV-12-6031680"
30. 03. 2023 Adresný záměr na uzavření dodatku pro společnost NKD Móda s.r.o.
30. 03. 2023 PÚP - silnice č. II/102 před obcí Obory
30. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - sil. č. III/1185 mezi obcemi Hluboš a Bratkovice
29. 03. 2023 Zápisy do 1. tříd příbramských ZŠ pro školní rok 2023/2024
29. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - "PPP D4 - MI - LE - Chraštičky"
29. 03. 2023 OŽP-Oznámení: UR/SP - dčov BUCHTA (Nepomuk)
29. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - "PB-Buková-PB+svod+SP100 na parc.č.4/2, IV-12-6031373"
28. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - "Rekonstrukce komunikace pro pěší" a "Komunikace pro pěší, parc. č. 148"
28. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - "PPP D4 HA - MI SO 132 - převedení provozu ze silnice I/4 - změna příjezd
28. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - Uzavírka silnice č. I/19 z důvodu výstavby dálnice D4
27. 03. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Stavební úpravy domu č.p. 43, ul. Březnická, Příbram IV
27. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - "Pečice - výměna TS PB 3045 Obec, IE-12-6009893" - výkop ve vozovce
27. 03. 2023 Úplná uzavírka silnice č. III/11418, Pičín – kř. se silnicí č. III/11419 Buková u Příbramě
27. 03. 2023 Záměr propachtovat pozemky p. č. 4172/211 a p. č. 4170/86, oba v katastrálním území Příbram
27. 03. 2023 Zápis o výsledku voleb do ZO Narysov - nové volby
27. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - silnice č. III/10245 "PPP D4 - MI - LE - SO 192.5"
27. 03. 2023 Určení data smrti: Miroslav Pech, nar. 22. 6. 1960, naposledy bytem Bohostice 55, + opatrovník
27. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885787 - 14. 4. 2023
27. 03. 2023 KHS Středočeského kraje: Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2023
27. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - ul. Nádraží, ul. U Kasáren, Příbram
24. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - silnice č. III/1911 v ul. Zdabořská, Příbra, lokalita Pod Červenou
24. 03. 2023 záměr změny smlouvy o pronájmu prostor v budově č.p. 1, k.ú. Březové Hory
24. 03. 2023 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 129, ul. Školní v Příbrami VIII
24. 03. 2023 Záměr pronajmout budovu č.p. 7 v obci Příbram, v části obce Žežice
23. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060880668-13. 4. 2023
23. 03. 2023 Město Dobříš: prodloužení VŘ na pracovní místo referent/ka SÚ - do 17. 4. 2023
22. 03. 2023 Přechodná úprava provozu - Prokopská ulice, Příbram
21. 03. 2023 1. výběrové řízení FOZ 2023
21. 03. 2023 PÚP - silnice č. "III/1763 Hvožďany, oprava komunikace"
21. 03. 2023 PÚP - "Novostavba chodníků v obci Narysov"
21. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodáv.vody dne 21.3.2023 - Příbram IV-Březové Hory
21. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodáv.vody dne 21.3.2023 - Příbram III
20. 03. 2023 PÚP - Pod Vyhlídkou 382, Milín, vodovodní a kanalizační přípojka
17. 03. 2023 MÚP - obec Višňová
17. 03. 2023 MÚP - obec Sádek
17. 03. 2023 MÚP - Úprava hlavního vstupu - Nový rybník
17. 03. 2023 PÚP - ZTP parkovací místo, Jungmannova 212, Příbram
17. 03. 2023 MÚP - obec Bohostice, osada Kamenná
17. 03. 2023 PÚP - Vyhrazené parkovací stání na místní komunikaci, ul Drkolnovská, Příbram
17. 03. 2023 Záměr prodat poz pc. 338/1,338/2,339/2,339/3,339/4,347/3 ku Dubno
17. 03. 2023 Záměr vypůjčit část poz pc 2733/48 a část poz pc 2738/2, ku PB
17. 03. 2023 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově v Pb VII, č. p. 193, p. č. st. 573/2, k. ú. Březové Hory
16. 03. 2023 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: Změna SP - studna ŘÍHA (Chraštice)
16. 03. 2023 Stanovení PÚP OOP I/4 a I/19 výstavba Dálnice D4 úsek Lety - Čimelice
16. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu - ul. Družstevní, sídliště Drkolnov, Příbram
15. 03. 2023 MÚP - ul. Na Svahu, Příbram

XML