Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2021 Výběrové řízení: údržbář - oznámení o vyhlášení Městský úřad Dobříš
22. 01. 2021 Záměr pronájmu nebo výpůjčky v k.ú. Žežice
22. 01. 2021 Záměr výpůjčky pozemku p.č. 4505/107 v k.ú. PB
22. 01. 2021 Záměr prodeje p.č.2738/1 v k.ú.Příbram
22. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060751766
22. 01. 2021 OŽP-Oznámení: UR/SP - kanalizace OÚ (Jablonná)
22. 01. 2021 Omezení úředních hodin a pokyny pro klienty při vyřizování úředních záležitostí od 23.01. do 14.02.
22. 01. 2021 Záměr prodeje p.č.2738/1 v k.ú.Příbram
21. 01. 2021 OŽP-Oznámení-společné-studna: SP-studna, Milín, 424/11, Staněk
21. 01. 2021 Záměr změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 239/MERK/2019 formou dodatku č. 3 - p
21. 01. 2021 Zrušení dražební vyhlášky dne 4. 2. 2021 - V. Kopecký
21. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060751765 dne 10.2.2021
21. 01. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, nové dopravní značení P2 a P4 na místních komunikacích, Háje
20. 01. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Výstavba chodníku podél silnice č. III/1911 v obci Třebsko + ř
20. 01. 2021 OŽP-Oznámení: Kanalizační řád - Dodatek 1 OÚ (Obecnice)
20. 01. 2021 Ztráty a nálezy - leden 2021
20. 01. 2021 OŽP-Oznámení: Kanalizační řád - dodatek 1 OÚ (Zduchovice)
20. 01. 2021 OŽP-Oznámení: Kanalizační řád - dodatek 1 OÚ (Drahlín)
20. 01. 2021 Doplnění OOP - prodl. termínu přech. úpr. provozu, označ. výjezdu stavby OD Baumax, Jinecká, Příbram
20. 01. 2021 Doplnění OOP - přechod. úpr. provozu, vyhraz. park. pro odběr. místo Covid-19, areál I nemocnice Pb
20. 01. 2021 Návrh OOP - stan. místní úpravy provozu, zákaz zastavení na sil. č. III/11555 u obce Běřín (Jince)
20. 01. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: Oprava a rozšíření místní komunikace Tušovice
20. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060751915 dne 9. 2. 2021
19. 01. 2021 Oprava usnesení - dražba nemovité věci ve vlastnictví povinného - P. Przyhoda
19. 01. 2021 Zrušení dražby - J. Kala
19. 01. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent stavebního úřadu
19. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025
19. 01. 2021 Záměr výpůjčky nebytový prostor v části objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 17, k.ú. Žežice
19. 01. 2021 OŽP-Rozhodnutí: Změna SP - pozemky, OÚ D.HBITY (Luhy)
18. 01. 2021 Záměr pronájmu části objektu Trhové Dušníky, č.p. 111
18. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: kNN ul. Březnická, Příbram IV
18. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: optické připojení objektů FTTS v Příbrami VII
18. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2022-2025
18. 01. 2021 OOP stanovení MÚP na silnici I/66, km 6,800 , ul. Milínská, Příbram, vyhrazené parkování
18. 01. 2021 Aukční vyhláška-parc.č.3073, 3074, 3075, k. ú. Příbram
15. 01. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, stavba kVN pro parc. č. 4366/44 (KFC), Příbram
15. 01. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, PDZ pro opravy komunikací v obvodu ORP Příbram pro r. 2021
15. 01. 2021 Určení data úmrtí - J. Navrátil
15. 01. 2021 OOP - stan. místní úpravy provozu, nové trvalé DZ na křižovatkách s III/1185, Drmlovo Pole, Podlesí
15. 01. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. 28. října, Příbram
15. 01. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, vstupní plocha do Brd, Orlov
15. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060750725 dne 4. 2. 2021
15. 01. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, stavba kNN v ul. Obr. Míru a 9. května, Březnice
14. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060750599 dne 3. 2. 2021
14. 01. 2021 Dražba - O. Nováková, dne 28. 1. 2021
14. 01. 2021 Dražební vyhláška, dražba dne 11. 2. 2021 - J. Pucholt
14. 01. 2021 Aukční vyhláška - Aukce bytové jednotky č. 275/13 v Příbrami V - Zdaboř
14. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky vody
13. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060750560 dne 2. 2. 2021
12. 01. 2021 Dražební vyhláška, dražba dne 15. 2. 2021 - P. Skuhrovec

XML