Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2024 OOP PÚP silnice II/604 Jesenice - Háje
11. 06. 2024 OOP PÚP - osada Hojšín
11. 06. 2024 Záměr prodat p. č. 4246/97 v k. ú. Příbram obálkovou metodou
11. 06. 2024 OOP PÚP - PPP D4 SKHA - Výstavba okružní křižovatky Háje
11. 06. 2024 OŽP-Rozhodnutí: UR/SP - Vodovod Jelence OU (D.Hbity)
11. 06. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Přístavba truhlárny u rodinného domu Dubenec 2 - změna stavby
11. 06. 2024 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č.p.48 PB VIII
11. 06. 2024 Záměr č.p.163- PB III
11. 06. 2024 Záměr pronájmu nebyt. prostoru-č.p. 193, PB VII
11. 06. 2024 Rozhodnutí-společné-Vodní-dílo: čerpací stanice Lešetice, Svazek obcí pro Va K
11. 06. 2024 OOP PŮP triatlon Příbram
10. 06. 2024 ztráty a nálezy - červen 2024
10. 06. 2024 OŽP-Oznámení: UR/SP - studna RISCHKOVÁ (Příbram)
10. 06. 2024 OOP PÚP ulice Jana Drdy Příbram
10. 06. 2024 OOP PÚP dočasný zákaz zastavení ulice Jana Drdy
08. 06. 2024 OOP PÚP - Bratkovice
07. 06. 2024 Přechodná úprava provozu - Slavnost Královny Johanky (Rožmitál)
07. 06. 2024 OŽP-Oznámení: UR/SP - dčov LEJČAROVÁ (Příbram)
07. 06. 2024 Zápis ze zasedání ZM ze dne 20.05.2024
07. 06. 2024 OŽP-Rozhodnutí-společné-studna: SP-vrt. studna, Dlouhá Lhota u Dobříše, 707/30, Vorel
07. 06. 2024 OOP PÚP - Miloslav Vítek - Na Leštině 366, Pb
07. 06. 2024 Záměr pronájmu nebytového prostoru v budově Pb VII č.p. 537, p.č. st. 1165, k.ú. Březové Hory
07. 06. 2024 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 129, ul. Školní v Příbrami VIII
06. 06. 2024 usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: nástavba a stavební úpravy výrobního objektu "YOKO"
06. 06. 2024 Odstavené vozidlo PEUGEOT BEZ REGISTRAČNÍ ZNAČKY_Sadová
06. 06. 2024 Odstavené vozidlo Škoda Superb BEZ REGISTRAČNÍ ZNAČKY_Sadová
06. 06. 2024 Odstavené vozidlo MERCEDES-BENZ BEZ REGISTRAČNÍ ZNAČKY A SE ZAKRYTÝM VIN_SADOVÁ
06. 06. 2024 Město Dobříš: Výběrové řízení na místo referent/ka stavebního úřadu
06. 06. 2024 Záměr prodat pozemek p. č. 3812/297 v k. ú. Příbram
05. 06. 2024 OŽP-Oznámení: Dodatečné SP - studna MLÁDKOVÁ (Příbram)
05. 06. 2024 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 74/25 v k. ú. Příbram
05. 06. 2024 Program zasedání ZM dne 17.06.2024
05. 06. 2024 OOP - PÚP "III/1915 mezi obcemi Chrást a Tochovice"
05. 06. 2024 OŽP-Rozhodnutí: UR/SP - VaK ROM (Březnice)
05. 06. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram
05. 06. 2024 oznámení-přeložka vodovodu: Žádost o vydání spol.povolení-přeložka vodovodu,Zduchovice
04. 06. 2024 Oznámení-Schválení kanalizačního řádu: schválení Kanalizačního řádu dešťové kanalizace města Příbram
04. 06. 2024 OOP PÚP Březnice ulice Ludvíka Kuby
04. 06. 2024 OOP PÚP Vestecký most stanovení objízdné trasy
04. 06. 2024 Návrh OOP MÚP - Konětopy
04. 06. 2024 OOP - PÚP "výstavba chodníku v obci Jelence"
04. 06. 2024 OOP - PÚP "II/174 Březnice most"
04. 06. 2024 KÚ SK: Zahájení ZŘ ke koncepci "Koncepce rozvoje cyklistiky ve Střč. kraji...."
04. 06. 2024 KÚ SK: Zahájení ZŘ - Bytíz - Rozšíření skládky TKO Bytíz - 4. etapa
03. 06. 2024 OŽP-Oznámení: Dodatečné SP - studna ŠEFRNOVÁ (Příbram)
01. 06. 2024 OOP PÚP Příbramský 1/2 maraton
01. 06. 2024 Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka za rok 2023
01. 06. 2024 ÚZSVM: Aukční vyhláška č. 067/2024: pozemek p. č. 3111/8 k. ú. Příbram
30. 05. 2024 OŽP-Rozhodnutí: UR/SP - VaK SWIETELSKY (Dubenec)
30. 05. 2024 ÚZSVM: Aukční vyhláška č. EAS/SPB/065/2024 - pozemek p. č. 3729/6 a id.3/4 p. č. 372 v k. ú. Příbram

XML