Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-změna-povolení-prodloužení: Změna SP - infrastruktura BŘEZNICE (Hluboká cesta)
20. 11. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: investiční referent v OIRM
20. 11. 2019 ÚZSVM -Aukční vyhláška - prodej nemovitostí v k. ú. Příbram
19. 11. 2019 Ministerstvo obrany: OOP Brdy
18. 11. 2019 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 4. 11. 2019
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020; Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 - Svazek obcí podbrd.reg.
18. 11. 2019 Mníšek pod Brdy: Výběrová řízení na pracovní pozice (ved. FO a ved. OSMI)
18. 11. 2019 Záměr změnit smlouvu o pronájmu velké tělocvičny
18. 11. 2019 Záměr pronájmu tělocvičny s příslušenstvím
18. 11. 2019 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1504 v k. ú. Příbram
18. 11. 2019 Záměr prodat části pozemků v k. ú. Příbram
15. 11. 2019 OŽP-Rozhodnutí-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP,V+K Březnice, Beck,Kadeřábek,Voříšková
15. 11. 2019 Záměr prodat pozemky v k. ú. Příbram
15. 11. 2019 Záměr prodat část p. č. 179/30 o vým. 110 m2 v k. ú. Příbram
15. 11. 2019 Záměr změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
15. 11. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: D4 křižovatka II/118 - Milín , DSP - doprovodné komunikac
13. 11. 2019 Záměr prodat část pozemku p. č. 28/64 v k. ú. Zdaboř
13. 11. 2019 Dražba - M. Lála - odročení na 10.01.2020
13. 11. 2019 Dražba - J. Lálová - odročení na 10.01.2020
11. 11. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství
11. 11. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent dotací - projektový manažer
08. 11. 2019 Rozhodnutí, závěr zjišťovacího řízení na LIDL, ul. Evropská
08. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: stavební úpravy prodejny automobilů,
08. 11. 2019 Záměr změny smlouvy o nájmu prostoru k podnikaní č. 701 v PB1/132
06. 11. 2019 Záměr pronájmu objektu č. p. 7 v Žežicích_5 - bývalá restaurace
06. 11. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: administrativní pracovník podatelny v OVV MěÚ
04. 11. 2019 Záměr prodat obálkovou metodou pozemky v k. ú.Zdaboř a Příbram
04. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2020
04. 11. 2019 OŽP-Usnesení-Doplnění-účastníka-řízení: SP - studna BERGER BETON (Příbram, parc.č. 3102/133)
04. 11. 2019 DSO ORP Příbram: Návrh rozpočtu na r. 2020, Návrh střednědobého výhledu do r. 2023
01. 11. 2019 UP Třebsko_VVoznVydání
31. 10. 2019 OŽP-Oznámení-společné-ČOV-tok: Žádost o vydání společného povolení - Nepomuk - intenzifikac
31. 10. 2019 OŽP-Rozhodnutí-společné-ČOV-vsak: žádost o SP, dčov, Obecnice,Ručka
31. 10. 2019 Usnesení, že žadatel JE účastníkem řízení: Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a Legionářů
30. 10. 2019 Rozpočtová opatření č. 165 - 184 na rok 2019
30. 10. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - I/66 - Příbram, Plzeňská ulice
30. 10. 2019 usnesení - oprava zřejmých nesprávností: stavební úpravy a přístavba stavba pro rodinnou rekreaci, P
30. 10. 2019 Příbram, p.č. 4366/63, žádost o zveřejnění vyhlášení elektronické aukce
29. 10. 2019 VŘ - prodej nepotřebného státního majetku
25. 10. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP: SP - D4 SO310, ŘSD (Milín)
25. 10. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: investiční referent
25. 10. 2019 Dokument "Usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
25. 10. 2019 Tabulka ztráty a nálezy, říjen 2019
24. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
24. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška, dr..." již není dostupný.
23. 10. 2019 Výběrové řízení - projektový manažer/projektová manažerka pro město Dobříš
23. 10. 2019 Závěr ZŘ ke koncepci "Strategie rozvoje územního obvodu SK na období 2019-2024, s výhledem do 2030"
23. 10. 2019 Záměr pronájmu - výběrové řízení - bytu č. 8 v Příbrami VII-190
23. 10. 2019 Dokument "Záměr pronájmu - výbě..." již není dostupný.

XML