Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce ul. Mariánské údolí
15. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa v OIT - správa počítačové sítě, správa GIS, technik
15. 05. 2019 Dražba nemovité věci dne 25. 6. 2019
15. 05. 2019 Zápis z 6. zasedání ZM Příbram dne 29.04.2019
15. 05. 2019 Záměr pronájmu části objektu č. p. 346, ul. Plynárenská
15. 05. 2019 Dražba nemovité věci dne 9. 7. 2019
15. 05. 2019 Záměr výpůjčky objektů č.p. 282 a 155, k.ú. Březové Hory
15. 05. 2019 Dražba nemovité věci dne 20. 6. 2019
14. 05. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Oprava stávající komunikace v obci Podlesí
14. 05. 2019 Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro spol. ČEZ Distribuce, a. s., v Jerusalémě
13. 05. 2019 usnesení - ustanovení opatrovníka: Žádost o ustanov. opatrov. - stavba Drásov Skalka -rozšíření
13. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): zatrubnění lokality Struha
10. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část
10. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část
10. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): rekreační chata - ZK Sázky
10. 05. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-vodní-dílo-bez-nakládání: splašková kanalizace V. etapa
10. 05. 2019 Záměr pronájmu NP v budově č.p. 7, k. ú. Žežice, obec Příbram
10. 05. 2019 Záměr prodeje p.č. 49/57 v k.ú. Zdaboř
10. 05. 2019 Záměr prodeje p.č. 1373/4 v k.ú. Příbram
10. 05. 2019 Program ZM Příbram dne 20.05.2019
09. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: D4 Milín - Lety
09. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: D4 Milín - Lety
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25. 5. 2019
07. 05. 2019 Oznámení - NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ: Dálnice D4 Milín - Lety
07. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Automatické výsuvné sloupky v ul.Pražská
07. 05. 2019 Rozpočtová opatření č. 28 - 53 na rok 2019
07. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: zpevněné plochy - veřejně nepřístupné
07. 05. 2019 OŽP-Oznámení-společné-studna: žádost o SP (společné) na stavbu studny a odběr na par.č. 78
06. 05. 2019 Rozhodnutí - Ochranné pásmo Chraštice - oprava zřejmých nesprávností
06. 05. 2019 elektronická informace č. 110060651628 o plánované odstávce v Příbrami
06. 05. 2019 Elektronická informace č. 110060651395 o plánov. odstávce 22.5.2019 Příbram
06. 05. 2019 Elektronická informace č. 110060651330 o plánov.odstávce 22.5.2019 7:30 - 15:00 Příbram
06. 05. 2019 Dražební vyhláška, odročení dražby na den 17. 7. 2019 - Romana Tongová
06. 05. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 3. 7. 2019 - Vladimír Šimůnek
06. 05. 2019 Odročení dražby na neurčito - Michal Šedek
06. 05. 2019 Záměr vypůjčit jednu místnost v budově čp. 193, Žežická, Příbram VII
06. 05. 2019 OŽP-Oznámení-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP,vodovod Čenkov
06. 05. 2019 Monitorovací kalendář 2019 - OOP
03. 05. 2019 OŽP-Sdělení-k-záměru: žádost o SP (společné) na stavbu studny a odběr na par.č. 78
30. 04. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Úprava veřejného prostranství Cíl
30. 04. 2019 UP Třebsko_VP_oznVV
29. 04. 2019 Předání závěru ZŘ "Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny SK v letech 2018 - 2028"
29. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2019 Závěr ZŘ k "Aktualizaci koncepce ochrany přírody a krajiny SK v letech 2018 - 2028"
27. 04. 2019 záměr prodat p. č. 1741/5 v k. ú. Příbram
27. 04. 2019 Dokument "Dražba dne 22. 5. 201..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Dokument "Dražba - OPAKOVANÁ el..." již není dostupný.
26. 04. 2019 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody - 14.05.2019
26. 04. 2019 Tabulka ztráty a nálezy 4/2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019

XML