Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a Legion
18. 09. 2019 Záměr vypůjčit pozemky v k. ú. Příbram
18. 09. 2019 OŽP-Oznámení-SP-vodní-dílo-bez-nakládání: SP - D4 SO310, ŘSD (Milín)
18. 09. 2019 Výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení v sil OP I/18, Příbram
18. 09. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 4. 11. 2019 - Milan Torák
18. 09. 2019 VŘ na obsazení pracovního místa v OŘPD: referent dotací - projektový manažer
18. 09. 2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
16. 09. 2019 VŘ na pracovní místo: výkon státní správy a samosprávy na úseku silničního hospodářství
13. 09. 2019 Záměr propachtovat pozemek p. č. 1741/5 k. ú. Příbram
13. 09. 2019 Záměr pronájmu části p. č. 2520/1 a části p. č. 2545/1 v k. ú. Příbram
13. 09. 2019 Rozhodnutí č.j. 100129/2019/KUSK-DOP/Svo - odstranění pevné překážky z VPÚK Těchnice
13. 09. 2019 Obecně závazná vyhláška 8/2019
13. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060671989 dne 30. 9. 2019
13. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060671980 dne 30. 9. 2019
13. 09. 2019 Dražební vyhláška: Dražba dne 23. 10. 2019 - Z. Pálenkásová
13. 09. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 10. 10. 2019 - Jakub Richtr - oprava
12. 09. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Balbínova ulice - úpravy dopravního značení, bezbariérovosti c
12. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: D4 křižovatka II/118 - Milín , DSP - doprovodné komunikace
12. 09. 2019 rozhodnutí - stavební povolení: Rekonstrukce chodníku v ulici Tylova a Třídy osvobození
11. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: stavební úpravy a přístavba stavba pro rodinnou rekreaci, Příb
10. 09. 2019 Předání spisu - podezření na systémovou podjatost - žadatelé RNDr. Ivan Studničný a Blanka Studničná
09. 09. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: D4 Milín - Lety
06. 09. 2019 VŘ na obsazení pracovního místa: státní správa na úseku silniční dopravy (zkušební komisař)
06. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060670398 26. 9. 2019
06. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060670368 - 26. 9. 2019
06. 09. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 10. 10. 2019 - Jakub Richtr
06. 09. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - I/4, I/18, I/16 - Klasik Duatlon Příbram 14. 9. 2019
06. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060670386 - 25. 9. 2019
06. 09. 2019 Stavba "D4 křižovatka II/118 - Milín, DSP" společné rozhodnutí, stavební povolení
04. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Vý..." již není dostupný.
04. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060670345 - 23. 9. 2019
04. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060670081 - 25. 9. 2019
04. 09. 2019 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část
03. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): objekt k rekreaci - Brod - p. č. 123/24,...
03. 09. 2019 Záměr pronájmu - výběrové řízení- prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami I/132
03. 09. 2019 Záměr pronájmu - výběrové řízení - prostoru k podnikání č. 701 v Příbrami I/129
03. 09. 2019 Záměr pronajmout prostor k podnikání č. 114/101 v Příbrami VIII/112-114
03. 09. 2019 Záměr pronajmout prostor k podnikání č. 112/103 v Příbrami VIII/112-114
03. 09. 2019 Rozpočtová opatření č. 119 - 136 na rok 2019
30. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060668618 Lazec, Orlov, Příbram
30. 08. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060667553
30. 08. 2019 Záměr výpůjčky NP č.p. 111 na pozemku parc. č. 1/2, k.ú. Orlov
30. 08. 2019 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: žádost o SP (společné) na stavbu studny a odběr na par.č. 94
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy
29. 08. 2019 Určení data smrti pana Miroslava Ilovičného, posledně bytem Čs. armády IV, Příbram IV
28. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody 28. 8. od 10:15 do 20:00 v Příbrami V - Zdaboř
28. 08. 2019 Oznámení o zahájení zjišť. řízení-Strategie rozvoje územního obvodu SK 2019-2024, s výhledem do 2030
28. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody 28. 8. od 11:20 do 13:00 v dalších ulicích v Příbrami V - Zdaboř
28. 08. 2019 Program ZM Příbram dne 09.09.2019
28. 08. 2019 Příbram, neznámí vlastníci pozemků - aktualizováno

XML