Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Modřovice
17. 03. 2019 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Narysov
16. 03. 2019 Program ZM Příbram dne 25.03.2019
15. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Úprava veřejného prostranství Cíl
12. 03. 2019 OŽP-Oznámení-SP: splašková kanalizace a ČOV Narysov
12. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení-žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Občov
12. 03. 2019 Usnesení ZM ze dne 25.02.2019
06. 03. 2019 VŘ na obsazení dvou pracovních míst: referent odboru stavební úřad MěÚ Mníšek pod Brdy
06. 03. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-vodovod-kanalizace (STP 4,5,6): změna stavby před dokončení, spol.ř.Kozičín kanali
06. 03. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa v Odboru investic a rozvoje města - údržbář
06. 03. 2019 Záměr pronájmu služebního bytu č. 1 v Příbrami VII/378
06. 03. 2019 Záměr pronájmu služebního bytu č. 18 v Příbrami VI/26
06. 03. 2019 Záměr pronájmu - výběrové řízení - bytu č. 15 v Příbrami IV-5
06. 03. 2019 Záměr pronájmu - výběrové řízení - bytu č. 15 v Příbrami IV-5 pokrač.
06. 03. 2019 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: žádost o SP (společné) na stavbu studny a odběr na par.č. 75
06. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost - M. Morávek
04. 03. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-ČOV-do-TOKU: žádost o SP na "Splaškovou kanalizaci a ČOV Radětice", obec
04. 03. 2019 usnesení - ustanovení opatrovníka: D4 Milín - Lety
01. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o nočním klidu
01. 03. 2019 Záměr prodat část p. č. 587/2 v k. ú. Podlesí nad Litavkou
01. 03. 2019 Záměr pronájmu části p. č. 980 v k. ú. Příbram
01. 03. 2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 2738/1 v k. ú. Příbram - obálkovou metodou
01. 03. 2019 Záměr prodat pozemek p. č. 152/2 v k. ú. Žežice
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 11. 4. 2019 - Václav Dvořák
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 2. 4 2019 - Petr Švihla
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 3. 4. 2019 - Pavel Lundák
01. 03. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 3. 4. 2019 - Novohospodská s.r.o.
01. 03. 2019 Zahájení ZŘ - Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny SK v letech 2018 - 2028
01. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
28. 02. 2019 usnesení - ustanovení opatrovníka: I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část
28. 02. 2019 usnesení - ustanovení opatrovníka: I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat - 2. část
28. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
28. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
28. 02. 2019 Schválení kanalizačního řádu obce Láz
28. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
27. 02. 2019 Z1 ÚP DOLNÍ HBITY - pořízení_VV Oznámení účinnosti
25. 02. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: prodloužení dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, výměn
25. 02. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent kultury a sportu
22. 02. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: zpevněné plochy - veřejně nepřístupné
21. 02. 2019 informace o návrhu výroku - změna využití území: změna využití území, Dlouhá Lhota u Dobříše
20. 02. 2019 Záměr směny pozemků - k. ú. Příbram, k. ú. Březové Hory
20. 02. 2019 Schválený rozpočet města Příbram a jeho fondů na rok 2019
19. 02. 2019 Oznámení o plánované odstávce elektřiny 28.2.2019 7:30 - 15:00 Příbram
19. 02. 2019 Informace o plánované odstávce elektřiny v Příbrami 4.3.2019 7:30- 11:30
19. 02. 2019 Informace o plánované odstávce elektřiny v Příbrami 4.3.2019 -12:00 - 14:30
19. 02. 2019 Informace o plánované odstávce 8.3.2019 v Příbrami 7:30 - 15:00 hod
18. 02. 2019 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
18. 02. 2019 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
18. 02. 2019 Záměr pachtu v k.ú. Trhové Dušníky
18. 02. 2019 Záměr pronajmout část pozemku p.č.7/2 a p.č.9/1 oba v k.ú. Příbram

XML