Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 OŽP-Rozhodnutí: Dodatečné SP - čov NOVOTNÝ (Lešetice)
03. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, pokládka kNN v ul. U Lilky, Příbram
03. 07. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060722735 dne 22.7.2020 ul. Březnická, Milínská, Nad Kaňkou
03. 07. 2020 OŽP-Rozhodnutí: UR/SP - čov JANKŮ (Drahenice)
02. 07. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - DZ B32 "Průjezd zakázán" v ul. Dolní Valy , Březnice
02. 07. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování v ul. Klaudova, u č.p. 71
02. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Rekonstrukce ulice parc.č. 1080/1- Hluboš
02. 07. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování v ul. Průběžná u č.p. 156
01. 07. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - DZ na MK a silnicích III. třídy v obci Chraštice
01. 07. 2020 OOP - přechodná úprava provozu, Běh Kovohutěmi 2020
01. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dešťová kanalizace pro 13 RD v obci Lazec
01. 07. 2020 OOP - 2. doplnění stanovení přechodné úpravy provozu - oprava povrchu II/191
01. 07. 2020 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Centrum v obci Dubenec
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška MěÚ Doksy: Ulman Milan
30. 06. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - DZ na náměstí u kostela, Březnice
30. 06. 2020 OŽP-Rozhodnutí: SP - studna+řad OÚ (Vysoká u Pb)
30. 06. 2020 Oznámení o mimořádném proplachu vodovodu
30. 06. 2020 Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2520/1 a p. č. 2545/1 v k. ú. Příbram
30. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí podbrdského regionu za r. 2019
30. 06. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Višňová - kNN od PB_2175 do R14 a R4, IE-12-6009136
29. 06. 2020 uvědomění o zahájení řízení - jednání: "MIL - nová R 420 kV"
29. 06. 2020 uvědomění o zahájení řízení - jednání: "MIL - nová R 420 kV"
29. 06. 2020 uvědomění o zahájení řízení - jednání: "MIL - nová R 420 kV"
29. 06. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060721844 - 17. 7. 2020 Kozičín
29. 06. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060721842 - 17. 7. 2020 Kozičín
29. 06. 2020 OOP - stan. přech. úpravy provozu, opr. a běžná údržba na silnicích II. a III. třídy v ORP Příbram
29. 06. 2020 Návrh OOP pro místní úpravu provozu - zpomalovací prahy v obci Nepomuk
26. 06. 2020 Ztráty a nálezy - červen 2020
26. 06. 2020 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: Dodatečné SP - mvn MELICHAR (Orlov)
25. 06. 2020 uvědomění o zahájení řízení - jednání: "MIL - nová R 420 kV"
25. 06. 2020 Výběrové řízení na pracovní místo - strážník/čekatel (okrskář) u Městské policie Příbram
24. 06. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. Průběžná, Příbram
24. 06. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. Družstevní, Příbram
24. 06. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování v ul. Kutnohorská, Příbram
24. 06. 2020 usnesení - oprava zřejmých nesprávností: D4 Milín - Lety, doprovodné komunikace
24. 06. 2020 Návrh OOP pro stanovené místní úpravy provozu - vyhraz. parkování v ul. Okružní u č.p. 143, Příbram
24. 06. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování v ul. Ryneček, Příbram
24. 06. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - vyhraz. parkování v ul. Průběžná u č.p. 142, Příbram
24. 06. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - vyhr. parkování v ul. Kutnohorská u č.p. 83, Příbram
24. 06. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. Budovatelů, Příbram
24. 06. 2020 Informace o měření hluku na komunikaci I. třídy (červenec až září 2020)
23. 06. 2020 Z2 ÚP Ohrazenice - VP2 - Vv
23. 06. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Chodníky v ulici Ešková a Plešivecká
23. 06. 2020 OŽP-Rozhodnutí-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP (společné), stavba: Pročevily - splašk
23. 06. 2020 OŽP-Oznámení-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP (společné) na stavbu Dostavba vodovodu a
23. 06. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060720241 dne 9. 7. 2020
23. 06. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060720249 dne 10. 7. 2020
23. 06. 2020 Záměr prodat obálkovou metodou část pozemku p. č. 219/40 v k. ú. Zdaboř-nabídky do 27.7. do 16 hodin
23. 06. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: investiční referent v OIRM
23. 06. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent stavebního úřadu v Odboru Stavební úřad a ÚP

XML