Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Dražba - D. Straka dne 11.5.2020
19. 02. 2020 Dražba - L. Faltys dne 11.5.2020
19. 02. 2020 Dražba - H. Slepičková, M. Slepička dne 10.3.2020
19. 02. 2020 rozhodnutí - nařízení nápravy závady: kontrolní prohlídka
18. 02. 2020 Záměr prodloužit pronájem části pozemku p. č. 620/1 v katastrálním území Příbram
18. 02. 2020 Návrh OOP pro stanovení místní úpravy provozu - pasport a dopravní značení v obci Zbenice
18. 02. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent stavebního úřadu
18. 02. 2020 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Rodinný dům Valencie - novostavba
17. 02. 2020 Opravné opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - výstavba kNN, Žežice, Příbram
17. 02. 2020 OŽP-Rozhodnutí-SP-vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP,kanalizaceII, Lhota u Pb
17. 02. 2020 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: UR/SP - čov KROMKOVÁ (Solenice)
17. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky vody dne 17.2.2020 od 11:15 do 15:00
17. 02. 2020 Dražba - L. Pazderníková 20.3.2020
14. 02. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu, Horymírova + Třemošenská, Příbram
14. 02. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - výstavba kNN, Žežice, Příbram
14. 02. 2020 Tabulka ztráty a nálezy 2/2020
13. 02. 2020 ÚP Lhota u PB - úprava - Vv ozn. vydání
13. 02. 2020 Záměr pronajmout část p. č. 659/3 v k. ú. Jerusalem
13. 02. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu, Tochovická u č.p. 468, Březnice
13. 02. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu, jednosměrný provoz v ul. Vrančická, Milín
13. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060693355 dne 4.3.2020
13. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060693165 dne 3.3.2020
13. 02. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Okružní křižovatka na ulici třída Osvobození a Legionářů
12. 02. 2020 Záměr směnit pozemky v k. ú. Příbram
12. 02. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - koordinační, projektový a programový pracovník
12. 02. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. A247/OSM/2019
12. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060693092 dne 2. 3. 2020
12. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060692602 dne 2. 3. 2020
12. 02. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - sociální pracovník
12. 02. 2020 Záměr pronájmu nemovité věci pro SOU Hluboš
11. 02. 2020 Mníšek pod Brdy: Výběrová řízení na pracovní pozice
10. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu - Pod Haldou, Příbram
10. 02. 2020 Rozpočtová opatření č. 245-258 na rok 2019
07. 02. 2020 Záměr prodat části p.č. 3860/3 a 3812/51 v k.ú. Příbram
07. 02. 2020 Nařízení č. 1/2020 a Ceník placené stání vozidel na MK
07. 02. 2020 Opatření obecné povahy - údržba komunikací II. a III. třídy pro KSÚS Středočeského kraje, BES s.r.o.
07. 02. 2020 Dražba - Průzkum Příbram, spol. s r.o. - odročení na 02.04.2020
07. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060692693 dne 26. 2. 2020
07. 02. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060692697 dne 26. 2. 2020
07. 02. 2020 Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060691936 dne 25. 2. 2020
07. 02. 2020 Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060691956 dne 25. 2. 2020
07. 02. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): novostavba objektu k rekreaci
06. 02. 2020 Z2 ÚP Ohrazenice - VP - Vv
04. 02. 2020 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17. 2. 2020
04. 02. 2020 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 20. 1. 2020
04. 02. 2020 OOP:Rozhodnutí o zřízení bezp. pásem se stanovením dodatečných povinností vlastníků, pachtýřů ....
04. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu na ploše Na Flusárně, Příbram
04. 02. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: výkon státní správy na úseku dopravy v Odboru DÚ MěÚ
03. 02. 2020 Výběrové řízení na funkci: koordinátor/ka Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, z. s.
31. 01. 2020 Posuzování vlivů na ŽP–zahájení zjišťovacího řízení záměru „Prodejna pro dům...", Příbram, Obecnická

XML