Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Příbram, Horymírova obnova NN
19. 07. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Žežice_přípojka NN pro parc. č. 360/6
18. 07. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 8. 11. 2019 - Ing. Vladimír Havel
18. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 2. 8. 2019 v Příbrami
17. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Chodníky v obci Suchodol podél komunikace III/11417 - II. etap
16. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: přístavba stavby pro rodinnou rekreaci
12. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): pro rodinnou rekreaci včetně přívodu vody ze stávající přípojk
12. 07. 2019 Záměr poskytnout jako výpůjčku pro Městské kulturní centrum prostory v k. ú. PBI/18
12. 07. 2019 Dražba dne 16. 8. 2019 - A. Ježková
12. 07. 2019 Dražba - SILMET Příbram a.s. dne 27.8.2019
12. 07. 2019 Záměr pronájmu objektu č. p. 7 v Žežicích_3 - bývalá restaurace
12. 07. 2019 Zřizovací listina Městského kulturního centra
09. 07. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-11x ČOV,tok, 2x vsak: žádost o SP, Zavržice 11x dčov
08. 07. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo: vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství
08. 07. 2019 Schválený závěrečný účet za období 1.01.2018-31.12.2018
08. 07. 2019 Dražební vyhláška, dražba dne 31. 7. 2019 - Jaroslav Beneš
04. 07. 2019 Rozpočtová opatření č. 76 - 100 na rok 2019
03. 07. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo: referent stavebního úřadu na OSÚÚP MěÚ Příbram
03. 07. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo: správa počítačové sítě, správa GIS,... na OIT MěÚ Příbram
02. 07. 2019 OŽP-Rozhodnutí-SP-kanalizace: Žádost o stavební povolení: dešťová kanalizace-Zbenice
02. 07. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo: koordinační, projektový a programový pracovník v MKC Příbram
02. 07. 2019 VŘ na pracovní místo: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola Příbram
01. 07. 2019 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: Žádost o SP (společné) - studna v k. ú. Hutě p. Třemšínem
28. 06. 2019 ÚP JINCE - Vv - ozn. o vydání
28. 06. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Přístavba truhlárny u rodinného domu Dubenec 2
28. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: koordinátor městské mobility
28. 06. 2019 Záměr pronájmu objektu č. p. 7 v Žežicích_3 - bývalá restaurace
28. 06. 2019 Zápis ze zasedání ZM Příbram dne 17.06.2019
27. 06. 2019 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: Žádost o prodloužení platnosti staveb. povole
27. 06. 2019 Záměr výpůjčky části objektu č.p. 282, k. ú. Březové Hory
27. 06. 2019 rozhodnutí - schválení kan. řádu stokové sítě obce Starosedlský Hrádek
27. 06. 2019 Záměr prodat část pozemku p. č. 659/3 v k. ú. Jerusalem
27. 06. 2019 Záměr prodat pozemky p. č. 4773/2 a 4773/6 v k. ú. Příbram
25. 06. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060659889
25. 06. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060659889
25. 06. 2019 OZV 6/2019, kterou se mění OZV 4/2019 o místním poplatku za užívání veř.prostranství
25. 06. 2019 OŽP-Oznámení-SP-vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP, město Příbram Orlov zkapacitnění V+K
25. 06. 2019 Dokument "Zveřejnění dodatku ke..." již není dostupný.
25. 06. 2019 OŽP-Oznámení-SP: vodní díla D4 křižovatka II/18, ŘSD, Milín-Háje
25. 06. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060658531
25. 06. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): porodna krav vč. jímky, Starosedlský Hrádek
25. 06. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): porodna krav vč. jímky, Starosedlský Hrádek
25. 06. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): zatrubnění lokality Struha
21. 06. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060658531
20. 06. 2019 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Automatické výsuvné sloupky v ul.Pražská
20. 06. 2019 OŽP-Rozhodnutí-společné-Vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP,vodovod Čenkov
20. 06. 2019 Tabulka ztráty a nálezy 6/2019
19. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník/čekatel
19. 06. 2019 OŽP-Rozhodnutí-společné-studna: žádost o SP (společné) na stavbu studny a odběr na par.č. 78
18. 06. 2019 Záměr prodat osobní automobil Škoda SUPERB 1.9 TDi

XML