Město Příbram

Okresní město
Okres Příbram

http://pribram.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Datová schránka: 2ebbrqu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: novostavba polyfunkčního domu vč. přípojek inženýrských sít
30. 07. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): parku kolem "Čekalíkovského rybníka", spočívající v provedení
29. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Jelence - chodník podél silnice III/11816
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - II/115 a II/118- Jince, Rejkovice
29. 07. 2021 Dražební vyhláška, dražba dne 7. 9. 2021: Josef Podlaha
29. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): novostavba rodinného domu vč. tepelného čerpadla, jím
29. 07. 2021 OŽP-Rozhodnutí-SP-vodní-dílo-bez-nakládání: žádost o SP,vodovod,kanalizace Harisberg
28. 07. 2021 Zrušení dražby
27. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku p. č.2738/1 v k. ú. Příbram obálkovou metodou
27. 07. 2021 veřejná vyhláška - vydání Územního plánu Drahenice
27. 07. 2021 OŽP-Veřejná-vyhláška-o-doručování: UR/SP - čov OÚ (Čenkov)
27. 07. 2021 rozhodnutí - změna stavby před dokončením U+S: produkční stáj, dojírna, vodojem, přečerpávací jímka
27. 07. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa u MP Příbram: strážník - čekatel
26. 07. 2021 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace: Informace o zveřejnění Závěrečného účtu 2020
26. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: INS - FTTM - CZ - PŘÍBRAM POLYGON 1
24. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Veřejné osvětlení ul. Klaudova, Příbram IV
24. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, Běh Kovohutěmi 2021
24. 07. 2021 Záměr výpůjčky části p.č. 3201 v k.ú. Příbram
24. 07. 2021 Záměr výpůjčky části p.č. 3202 v k.ú. Příbram Bistrooo
24. 07. 2021 Záměr výpůjčky části p.č. 3202 v k.ú. Příbram
24. 07. 2021 OŽP-Usnesení-Přerušení: UR/SP - VaK PILOUS (Dubno)
24. 07. 2021 OŽP-Výzva-k-doplnění-žádosti: UR/SP - VaK PILOUS (Dubno)
24. 07. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - investiční referent
24. 07. 2021 Záměr výpůjčky části p.č. 515/94 v k.ú. Březové Hory
22. 07. 2021 Výběrové řízení: referent/ka životního prostředí - oznámení o vyhlášení Městský úřad Dobříš
22. 07. 2021 Zápis ze zasedání ZM dne 19.07.2021
22. 07. 2021 Záměr výpůjčky částí poz. p.č. 467/33 a p.č. 467/37 v k.ú. Příbram
22. 07. 2021 Záměr změny smlouvy o pronájmu ze dne 1.10.2002
22. 07. 2021 Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1105/7, 8 a 15, vše v k.ú. Příbram
22. 07. 2021 Záměr prodeje části p.č. 239/1 a části p.č. 179/46 v k.ú. Příbram
22. 07. 2021 Záměr směny pozemků most Fialův rybník
22. 07. 2021 OŽP-Oznámení-společné-vodovod: staveb. povol. - Rozšíření vodovodní sítě Lazec
22. 07. 2021 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dubno
21. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/1 v k. ú. Žežice
21. 07. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 321/1 a části pozemku p. č. 318/2, oba v k. ú. Žežice
21. 07. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. Dlouhé, Příbram
21. 07. 2021 OOP - stan. přechod. úpr. provozu, stavba polyfunkč. domu, Václavské nám., Mariánské údolí, Příbram
21. 07. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. 28. října, Příbram
21. 07. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační přípojky, Vysoká u Příbramě
21. 07. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 436/1 v k,ú. Příbram
21. 07. 2021 Záměr pachtu v k.ú.Březové Hory
20. 07. 2021 OOP - st. př. úpr. provozu, uvolnění parkoviště v ul. Legionářů, Příbram - "fan zóna" hokej. utkání
20. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku p. č. 3823 v k. ú. Příbram - obálkovou metodou
20. 07. 2021 Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. MD-21477/2021-930/3
20. 07. 2021 Návrh OOP - místní úpr. provozu, parkování pro služ. vozy na parkovišti Divadla A. Dvořáka, Pb
20. 07. 2021 Výpůjčka skladového prostoru v budově 163/Pb III
20. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody, 4.8.2021, Příbram - Lazec
20. 07. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, vyhrazené parkování v ul. Průběžné, Příbram
20. 07. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu, DZ pro zákaz vjezdu nákl. automobilů nad 12 t, Zbenice
19. 07. 2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu, rekonstrukce VH sítí města Příbram, ul. Dlouhá

XML