Obec Těchobuz

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://www.techobuz.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Těchobuz
Těchobuz 60
395 01 Těchobuz

Datová schránka: t5tbj4h
E-mail: obec@techobuz.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 12
23. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 13
23. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 14
23. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 15
23. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 16
23. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 17
23. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 18
09. 05. 2018 Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy
03. 05. 2018 Městského úřadu v Pacově
03. 05. 2018 Textová část
03. 05. 2018 Výkres základního členění území
03. 05. 2018 Hlavní výkres – urbanistická koncepce
03. 05. 2018 Hlavní výkres – technická infrastruktura
03. 05. 2018 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a  asanací
03. 05. 2018 Koordinační výkres
03. 05. 2018 Výkres širších vztahů
03. 05. 2018 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
03. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
03. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těchobuz
03. 05. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce Těchobuz
03. 05. 2018 Rozpočtový výhled 2014-2016
03. 05. 2018 Rozpočtový výhled 2015-2017
03. 05. 2018 Rozpočtový výhled 2016-2018
03. 05. 2018 Rozpočtový výhled 2017-2019
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2004
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2005
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2006
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2007
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2008
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2009
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2010
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2011
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2012
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2013
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2014
03. 05. 2018 Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2015
03. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Těchobuz za rok 2016
03. 05. 2018 Schválený závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2016
03. 05. 2018 Návrh rozpočtu obce na rok 2017
03. 05. 2018 Schválený rozpočet obce na rok 2017
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 1
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 2
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 3
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 4
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 5
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 6
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 7
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č. 8
03. 05. 2018 Rozpočet obce na rok 2016

XML