Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

http://zdirechb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ždírec
Ždírec 23
580 01 Ždírec

Datová schránka: a2qay32
E-mail: obecniuradzdirec@email.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 05. 2018 ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU 3 – 2016
01. 05. 2018 ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU 2 – 2016
01. 05. 2018 ZÁMĚR PRODEJE OBECNÍHO POZEMKU 1 – 2016
01. 05. 2018 TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 1. POLOLETÍ ROKU 2016
01. 05. 2018 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE ŽDÍREC NA ROKY 2017 – 2019
01. 05. 2018 ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
01. 05. 2018 PLÁN TERMÍNŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 2. POLOLETÍ ROKU 2015
01. 05. 2018 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE ŽDÍREC ZA ROK 2014
01. 05. 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014
01. 05. 2018 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014
01. 05. 2018 TERMÍNY ZASEDÁNÍ 1 POLOLETÍ- 2015 ZMĚNA ČASU ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ ZUASTUPITELSTVA OBCE
01. 05. 2018 KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ ODPAD A ZMĚNA CYKLŮ SVOZU POPELNIC DUBEN 2015
01. 05. 2018 PLÁN TERMÍNŮ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 1. POLOLETÍ ROKU 2015
01. 05. 2018 ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 30.12.2014
01. 05. 2018 NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
01. 05. 2018 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVEBNÍCH PRACÍ MALÉHO ROZSAHU KANALIZACE A ČOV ŽDÍREC U POHLEDU – II. ETAPA
01. 05. 2018 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24.11.2014
01. 05. 2018 DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 4.11.2014
01. 05. 2018 PS 01.1 Technologická část-Rozpočet ČOV Ždírec
01. 05. 2018 PS 01.2 Technologie ELEKTRO – Rozpočet oceněný
01. 05. 2018 PS 01.3 Měření a regulace technologie
01. 05. 2018 SO 00 Ostatní a vedlejší náklady
01. 05. 2018 SO 01 Prodloužení kanalizačních řadů
01. 05. 2018 SO 02.1 Stavební část ČOV
01. 05. 2018 SO 02.2 Zdravotně technické instalace
01. 05. 2018 SO 02.3 – ELEKTROINSTALACE – krycí list
01. 05. 2018 SO 02.3.1 – elektroinstalace – rozpočet s výkazem výměr
01. 05. 2018 SO 02.3.2 – hromosvody – rozpočet s výkazem výměr
01. 05. 2018 SO 02.4 Oplocení
01. 05. 2018 SO 02.5 Zpevněná plocha
01. 05. 2018 SO 03 – Přípojka NN – krycí list rozpočtu
01. 05. 2018 SO 03.1 – Přípojka NN – zemní práce – rozpočet s výkazem výměr
01. 05. 2018 SO 03.2 – Přípojka NN – elektro – zadání s výkazem výměr
01. 05. 2018 SO 04 Příjezdová komunikace
01. 05. 2018 OV Ždirec_rekapitulace
01. 05. 2018 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 10.11.2014
01. 05. 2018 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC 3.11.2014
01. 05. 2018 OZNÁMENÍ O POSUNU TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK
01. 05. 2018 ZÁMĚR VÝBĚRU ZHOTOVITELE  K+ČOV
01. 05. 2018 VOLBA PŘEDSEDY OVK KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
01. 05. 2018 OZNÁMENÍ O DOBĚ MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
01. 05. 2018 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OVK KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014.
01. 05. 2018 STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OVK KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
01. 05. 2018 STANOVENÍ POČTU A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
01. 05. 2018 OZNÁMENÍ O STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC PRO VOLBY KONANÉ VE DNECH 10. A 11. 10. 2014 
01. 05. 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013
01. 05. 2018 TERMÍNY ZASEDÁNÍ 2. POLOLETÍ 2014
01. 05. 2018 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP ŽDÍREC
01. 05. 2018 TERMÍNY ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC NA 1 POLOLETÍ 2014
01. 05. 2018 ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽDÍREC  Č 1

XML