Obec Svatý Jan pod Skalou

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://www.svatyjan.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 6
266 01 Svatý Jan pod Skalou

Datová schránka: e3pbn43
E-mail: ou-mistostarosta@svatyjan.cz, ou-starosta@svatyjan.cz, ou@svatyjan.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2018 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
19. 04. 2018 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.9.2017
19. 04. 2018 Zveřejnení oznámení o době a místě konání voleb
19. 04. 2018 Závěr zjišťovacího prostředí
19. 04. 2018 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
19. 04. 2018 Monitoring eroze na zemědělské půdě
19. 04. 2018 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
19. 04. 2018 Zveřejnění záměru obce - směna nemovitostí
19. 04. 2018 Návrh opatření obecné povahy
19. 04. 2018 Zveřejnění záměru obce Svatý Jan pod Skalou - prodej nemovitosti
19. 04. 2018 Nařízení č.1/2017 - parkování v obci
19. 04. 2018 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí
19. 04. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
19. 04. 2018 Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 29.8.2017
19. 04. 2018 Informace o konání zasedání zastupitelstva
19. 04. 2018 Rozpočtový výhled obce na roky 2017 - 2019
19. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 3
19. 04. 2018 Zveřejnění záměru SPÚ - pronájem pozemku
19. 04. 2018 Oznámení Ministerstva pro životní prostředí
19. 04. 2018 Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 26. 6. 2017
19. 04. 2018 Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 26. 6. 2017
19. 04. 2018 Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 26. 6. 2017
19. 04. 2018 Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
19. 04. 2018 Zveřejnění záměru obce - pronájem části pozemku
19. 04. 2018 Zápis z jednání zastupitelstva obce č.23 - 2018-02
19. 04. 2018 Zápis z 23. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 12.2.2018
19. 04. 2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
19. 04. 2018 Žádost o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu
19. 04. 2018 Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
19. 04. 2018 Oznámení o době a místě konání II. kola Volby Prezidenta
19. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
19. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
19. 04. 2018 Veřejná vyhláška - rozhodntí
19. 04. 2018 Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou dne 18.12.2017
19. 04. 2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
19. 04. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
19. 04. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
19. 04. 2018 Informace o zasedání zastupitelstva obce
19. 04. 2018 Vyhláška - zahájení správního řízení
19. 04. 2018 rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021
19. 04. 2018 návrh rozpočtu na rok 2018
19. 04. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
19. 04. 2018 Dokument "Zápis z 21. zasedání ..." již není dostupný.
19. 04. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
19. 04. 2018 Zápis z 24. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 4.4.2018
19. 04. 2018 Veřejná vyhláška
19. 04. 2018 Rozpočtový výhled Svatý Jan pod Skalou 2019-2021

XML