Obec Svatý Jan pod Skalou

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://www.svatyjan.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 6
266 01 Svatý Jan pod Skalou

Datová schránka: e3pbn43
E-mail: ou-mistostarosta@svatyjan.cz, ou-starosta@svatyjan.cz, ou@svatyjan.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2021 Oznámení o místě a době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška_opatření obecné povahy
13. 09. 2021 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
10. 09. 2021 Oznámení o nedostupnosti služeb CZECH POINT dne 15.9.2021
10. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
10. 09. 2021 Zveřejnění záměru obce Svatý Jan pod Skalou - Prodej automobilu Lada Niva
10. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o termínech školení
09. 09. 2021 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
03. 09. 2021 Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Kozolupy I.
02. 09. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
31. 08. 2021 21. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou dne 8.9.2021
23. 08. 2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
18. 08. 2021 Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 10.8.2021
17. 08. 2021 Uzavírka silnice III/1169 v úseku Sv. Jan pod Skalou - Hostim dne 19.8.2021
06. 08. 2021 Posuzování vlivů záměru D5 zkapacitnění km 0-22 na životní prostředí - vrácení dokumentace k přepracování
02. 08. 2021 20. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
26. 07. 2021 Oznámení o vypsání veřejné zakázky
16. 07. 2021 KoPÚ Svatý Jan pod Skalou - zápis z úvodního jednání
02. 07. 2021 Změna úředních hodin obecního úřadu
02. 07. 2021 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 22.06.2021
14. 06. 2021 Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
10. 06. 2021 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav - úvodní jednání
04. 06. 2021 Závěrečný účet obce - Návrh
31. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
26. 05. 2021 Posuzování vlivů na ŽP - zkapacitnění D5
20. 05. 2021 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Svatý Jan pod Skalou
20. 05. 2021 Veřejná vyhláška_Agentura ochrany přírody a krajiny
13. 05. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
28. 04. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Optická síť, etapa II.
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška
23. 04. 2021 Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
16. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020
12. 04. 2021 18. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška CHKO
17. 03. 2021 Oznámení o dočasných úpravách na hřbitově
17. 03. 2021 Opravné rozhodnutí - krátkodobé uzavírky silnice
25. 02. 2021 Opatření obecné povahy
17. 02. 2021 17. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - ZÁPIS
02. 02. 2021 Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou OPRAVA
02. 02. 2021 Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
02. 02. 2021 Oznámení zahájení územního řízení
12. 01. 2021 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky pro výkon činnosti - KoPÚ k.ú. Svatý Jan pod Skalou
08. 01. 2021 Zápis ze 16. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 30.12.2020
23. 12. 2020 16. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
21. 12. 2020 Zveřejnění záměru obce - pronájem části pozemku
21. 12. 2020 Zápis ze 15. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 10.12.2020
11. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020
07. 12. 2020 Návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled

XML