Obec Svatý Jan pod Skalou

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://www.svatyjan.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou 6
266 01 Svatý Jan pod Skalou

Datová schránka: e3pbn43
E-mail: ou-mistostarosta@svatyjan.cz, ou-starosta@svatyjan.cz, ou@svatyjan.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 06. 2021 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav - úvodní jednání
04. 06. 2021 Závěrečný účet obce - Návrh
31. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy
26. 05. 2021 Posuzování vlivů na ŽP - zkapacitnění D5
20. 05. 2021 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v k.ú. Svatý Jan pod Skalou
20. 05. 2021 Veřejná vyhláška_Agentura ochrany přírody a krajiny
13. 05. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
28. 04. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Optická síť, etapa II.
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška
23. 04. 2021 Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
16. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020
12. 04. 2021 18. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška
06. 04. 2021 Veřejná vyhláška CHKO
17. 03. 2021 Oznámení o dočasných úpravách na hřbitově
17. 03. 2021 Opravné rozhodnutí - krátkodobé uzavírky silnice
25. 02. 2021 Opatření obecné povahy
17. 02. 2021 17. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - ZÁPIS
02. 02. 2021 Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou OPRAVA
02. 02. 2021 Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
02. 02. 2021 Oznámení zahájení územního řízení
12. 01. 2021 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky pro výkon činnosti - KoPÚ k.ú. Svatý Jan pod Skalou
08. 01. 2021 Zápis ze 16. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 30.12.2020
23. 12. 2020 16. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
21. 12. 2020 Zveřejnění záměru obce - pronájem části pozemku
21. 12. 2020 Zápis ze 15. jednání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - dne 10.12.2020
11. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020
07. 12. 2020 Návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled
02. 12. 2020 15. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
21. 10. 2020 14. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
20. 10. 2020 Záměr pronajmout obecní pozemky
08. 10. 2020 Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
18. 09. 2020 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2020 Oznámení o nedostupnosti služeb CZECH POINT dne 18.9.2020
16. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voloeb
04. 09. 2020 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce
04. 09. 2020 Vyrozumění členů OVK o termínech školení
04. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
26. 08. 2020 Agenda nedostatečně zapsaných osob
19. 08. 2020 13. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
26. 06. 2020 Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou ze dne 17.6.2020
10. 06. 2020 12. Zasedání Zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou
27. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
20. 05. 2020 Zahájení aktualizace BPEJ
20. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub
15. 05. 2020 Územní studie - Soubor 15 rodinných domů Svatý Jan pod Skalou Sedlec
13. 05. 2020 Zádpis z 11. zasedání ZO Svatý Jan pod Skalou ze dne 4.5.2020
05. 05. 2020 Zveřejnění záměru SPÚ - pronájem pozemku

XML