Obec Kočov

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://obeckocov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kočov
Kočov 29
348 15 Kočov

Datová schránka: b9nbhxa
E-mail: obeckocov@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 05. 2022 Rozhodnutí SPÚ KoPÚ Lom u Tachova s částí k.ú. Klíčov
10. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí o schválen..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ Kočova a navazující částí.
10. 05. 2022 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ústí nad Mží a navazující části.
10. 05. 2022 Dokument "Rozhodnutí – KoPÚ Lom..." již není dostupný.
10. 05. 2022 Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ. Lomu Tachova
10. 05. 2022 Oznámení o konání veřejného projednání zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
10. 05. 2022 Závěrečný účet SOČ
10. 05. 2022 Závěrečný účet za rok 2017 Lučina
10. 05. 2022 Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude konat 5.3.2014 od 18.00hod. v zasedací místnosti OÚ
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí pro rok 2022
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí pro rok 2022
10. 05. 2022 VVeřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy
10. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 32021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
10. 05. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
10. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Sedlišťského potoka v ř. km 0,000 – 18,161
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Kočov a oznámení o zveřejnění návrhu Změny č. 1 územního plánu Kočov
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
10. 05. 2022 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Sedlišťského potoka v ř. km 0,000 – 18,161 a výzva k podání připomínek
10. 05. 2022 Veřejná Vyhláška – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
10. 05. 2022 OZV.č 1-2019 o odpadech
10. 05. 2022 Předání a převzetí LHO
10. 05. 2022 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.4 územního rozvoje
10. 05. 2022 Předání a převzetí lesních hospodářských osnov
10. 05. 2022 ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
10. 05. 2022 Nařízení Státní veterínální správy
10. 05. 2022 Návrh Zprávy o uplatnění územního plánu Kočov
10. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření obce Kočov č. 8 za rok 2021
10. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Kočov na rok 2022
10. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Kočov na období 2023 – 2025
10. 05. 2022 Schválený Závěrečný účet obce Kočov za rok 2020 včetně zprávy auditora
10. 05. 2022 Schválený Závěrečný účet obce Kočov za rok 2020
10. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Kočov na roky 2022 – 2024
10. 05. 2022 Schválený Střednědobý výchled rozpočtu Obce Kočov na roky 2021-2023
10. 05. 2022 Vyvěšení Střednědobého výhledu pro období 2020-2022
10. 05. 2022 Záměr pronájmu částí obecních pozemků
10. 05. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - oznámení pro členské obce SOČ
10. 05. 2022 SOČ - zveřejnení schváleného rozpočtu na rok 2022
10. 05. 2022 SOČ - návrh rozpočtu na rok 2022
10. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření na rok 2021
10. 05. 2022 SOČ - Závěrečný účet za rok 2020
10. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na období 2022 – 2024 SOČ
10. 05. 2022 Informace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu Sdružení obcí Lučina na léta 2023 – 2024
10. 05. 2022 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Sdružení obcí Lučina na rok 2022
10. 05. 2022 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 Sdružení obcí Lučina na rok 2021
10. 05. 2022 Informace o zveřejnění Závěrečného účtu a Účetní závěrky Sdružení obcí Lučina za rok 2020

XML