Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu_silnice II/109 Komorní Hrádek - okružní křižovatka
30. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/11455 v úseku Tisem - Přibyšice
29. 07. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Mnichovice
29. 07. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Mnichovice
29. 07. 2021 Změna stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/111 a III/11124 v souvislosti s akcí Chodník podél silnice II/111 Divišov
29. 07. 2021 Stavební povolení_Revitalizace náměstí v Divišově
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/110 v Bedrči
29. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk a silnice II/112 v Benešově, ul. Nová Pražská a Čechova, zajištění záboru pro stavbu RD na pozemku p.č. 1651, ZMĚNA - prodloužení termínu
29. 07. 2021 Záměr na pronájem pozemku v ulici Pod Hřbitovem
29. 07. 2021 Záměr na pronájem pozemku v ulici Pod Hřbitovem
29. 07. 2021 Záměr směny pozemků v k. ú. Benešov u Prahy
29. 07. 2021 Záměr směny pozemků v k. ú. Benešov u Prahy
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, silnice II/106 a III/10614, zajištění akce "I/3 Benešov,oprava mostů ev.č.3-018 a ev.č.3-019, odstranění závad z HPM" ZMĚNA - prodloužení termínů
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s pořádáním akce Krásný ztráty - Všetice
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace - ulice Poznaňská, Sázava
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1125 Holčovice
28. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. II/109, ulice Čerčanská, Poříčí nad Sázavou
27. 07. 2021 Stavební povolení komunikace v rámci akce "VODOVOD BYSTŘICE"
27. 07. 2021 Návrh místní úpravy provozu - Benešov, Mk, parkoviště ulic F.V.Mareše a Poštovní, zřízení vyhrazeného parkování pro spol. NITES a.s.
27. 07. 2021 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 1650226 ze dne 26.09.2016
27. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/11115 v Jezeře
27. 07. 2021 Stanovení místní úpravy provozu v Jezeře
27. 07. 2021 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, ul. Dukelská, zajištění pracovního místa v rámci akce "Nová ulice mezi ulicí Dukelská a Karla Nového - vodovodní přípojka"
27. 07. 2021 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - silnice II/110 v Benešově, ul. Táborská, zajištění pracovního místa v rámci akce "Táborská, Benešov - oprava povrchu"
26. 07. 2021 Exekutorský úřad Praha 6, dražební vyhláška, Innovative Sport Concepts s.r.o. Benešov
26. 07. 2021 Exekutorský úřad Praha 6, dražební vyhláška, Innovative Sport Concepts s.r.o. Benešov
26. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v Bystřici, Nám. II. odboje, v souvislosti s osazením dopravního značení a zařízení
26. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/6031 v Senohrabech
23. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/111 v Divišově - úprava dopravního značení na silnici č. II/111 u Struhařova
22. 07. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Chlístov u Benešova
22. 07. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ,,Vodovod Božkovice"
21. 07. 2021 Návrh místní úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. M.Kudeříkové - zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP - Ludmila ZUCKEROVÁ
21. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace - ulice Ke Hřbitovu, Netvořice
21. 07. 2021 Výzva k odstranění reklamního zařízení - sil. č. III/1065 na pozemku parc. č. 1334/1 v katastrálním území Lešany nad Sázavou
21. 07. 2021 Výzva k odstranění reklamního zařízení - sil. č. II/106 na pozemku parc. č. 5418/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou
21. 07. 2021 Exekutorský úřad Praha 10, usnesení, Procházková Hana Maršovice 89
21. 07. 2021 Návrh dočasného zákazu zastavení - Mk v Benešově, ul. Jiřího Franka a Pražského povstání - zajištění akce "Oprava povrchu komunikace a chodníků - Benešov, ul. Jiřího Franka"
20. 07. 2021 Veřejné projednání změny č. 1 obce Stranný
20. 07. 2021 Prodloužení lhůty k dokončení stavby - ,,splašková kanalizace - rozšíření " v k. ú. Soběhrdy
20. 07. 2021 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 29, podzemní garáže J. Švermy
20. 07. 2021 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 22, podzemní garáže J. Švermy
20. 07. 2021 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 3, podzemní garáže J. Švermy
20. 07. 2021 Dne 21. června 2021 schválilo ZM druhé rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2021
19. 07. 2021 Dne 21. června 2021 schválilo ZM druhé rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2021
19. 07. 2021 Návrh místní úpravy provozu_Komorní Hrádek_silnice č. II/109 a nová obytná zóna
19. 07. 2021 Exekutorský úřad Pardubice, usnesení, HEEL a.s.
19. 07. 2021 Exekutorský úřad Plzeň, usnesení, Žďárský Petr Benešov
16. 07. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemků v kat. území Hrazená Lhota
16. 07. 2021 Rozhodnutí společné povolení - "Netvořice - oprava místní komunikace ozn. 6c - Sídliště II a úprava uličního prostoru"
16. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnic č. III/1056 a III/10510 v Netvořicích - pouť

XML