Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 ,,Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu město Sázava - osada Čeřenice"
24. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. II/106 v obci Chrást nad Sázavou - prodloužení stanovení
24. 05. 2019 Přehled o telefonním spojením do Okrskových volebních komisí
23. 05. 2019 Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
23. 05. 2019 Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov, dobrovolný svazek obcí ROZPOČET 2019
23. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace - ulice Větrná, Sázava
23. 05. 2019 Revitalizace centra obce Maršovice - oznámení zahájení stavebního řízení
23. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Benešov, 11. 06. 2019
23. 05. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Na Bezděkově, Vlašimská a Malé náměstí - zajištění provedení vodorovného dopravního značení
23. 05. 2019 Soudní exekutor Mgr. Dušan Šnaider Praha 6, usnesení, Rais Jaroslav Sázava
21. 05. 2019 Výběrového řízení na ředitele Muzea umění a designu Benešov
21. 05. 2019 Výběrového řízení na ředitele Muzea umění a designu Benešov
20. 05. 2019 Krajský soud Praha, vyhláška, Kabal Anatoliy Benešov
20. 05. 2019 Krajský soud Praha, usnesení, Podhorská Nikola Vojkov
20. 05. 2019 Exekutorský úřad Olomouc, usnesení, Kopecký Petr Praha
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici II/111, III/11121 a III/11122 - zajištění částečné uzavírky silnice II/111 z důvodu provádění pravidelné údržby silnice a krajnic, oprava škod po zimě
20. 05. 2019 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - na sil. II/106, II/110, II/112, III/1101, III/10614, Mk a VPÚk v Benešově - zajištění uzavírky ul. Nádražní pro stavbu "TERMINÁL BENEŠOV"
20. 05. 2019 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - na silnici II/105 v Neveklově, ul. Pražská, za účelem zajištění kulturní akce "Hudební festival - TLOSKOV FEST"
20. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu, MK (ul. Míru) a silnice č. III/1094 (ul. Grégrova) v obci Lštění, část Zlenice
20. 05. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení_silnice II/111_Český Šternberk
20. 05. 2019 Přehled o telefonním spojením do Okrskových volebních komisí
18. 05. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 27.05.2019 od 18:00
18. 05. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 27.05.2019 od 18:00
17. 05. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu_úpravy značení Vnitroblok Nová Pražská v Benešově
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška o doručení - Monika Rochlová (adresa neznámá)
17. 05. 2019 Kolaudační souhlas s užíváním stavby
17. 05. 2019 Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti staveního povolení na stavbu vodních děl
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška o doručení
17. 05. 2019 Společné povolení ke stavbě: Vodovod Čtyřkoly - U ŘEKY
16. 05. 2019 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Benešov, 05. 06. 2019
16. 05. 2019 II/112 Jemniště - Domašín, oznámení zahájení stavebního řízení
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice č. II/105 v Tloskově
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1096 ve Čtyřkolech
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/11114 v Nové Vsi u Postupic
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s opravou mostů v obci Domašín - ZMĚNA TERMÍNU STANOVENÍ
16. 05. 2019 Záměr na prodej části pozemku v ulici Dukelská
16. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemků u Rosova mlýna
16. 05. 2019 Záměr na pacht pozemků II.
16. 05. 2019 Záměr na pacht pozemků I.
16. 05. 2019 Stranovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Jiřího Horáka, zajištění stavební akce "Oprava povrchů chodníků (sídliště Pražská)", ZMĚNA - prodloužení termínu
16. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Pod Hřbitovem, zajištění stavební akce "Benešov - výstavba chodníku a veřejného osvětlení"
15. 05. 2019 Exekutorský úřad Cheb, usnesení, Lánský Pavel Brobce
15. 05. 2019 Záměr uzavřít dodatek č. 2 k NS č. 1450402 ze dne 10.09.2014
15. 05. 2019 stavební povolení na prodejnu Lidl v katastrálním území Benešov u Prahy
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/11434 u skládky v Přibyšicích
14. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místních komunikací - ulic Pod Zastávkou a V Lázních, Sázava
13. 05. 2019 Krajský soud Hradec Králové, usnesení, Patrik Janecký Praha
13. 05. 2019 Úřad pro zastupování státu Benešov, OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S AUKCÍ ČÍS. SBN/009/2019
10. 05. 2019 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, ul.J.Švermy, J.Horáka a M.Kudeříkové - zajištění pokládky vodorovného dopravního značení v sídlišti "Pražská"
09. 05. 2019 Úprava rozpočtu města Benešov na rok 2019 (RO 1/2019)

XML