Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - silnice III/10613 a III/10614, zajištění kulturní akce "PARÁDA FEST 2019"
19. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, ul. Erbenova, zajištění bezpečnostního prostoru pro stavební práce na stavbě opěrné zdi novostavby prodejny LIDL
18. 07. 2019 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Benešov/Buková Lhota, 6. 8. 2019
18. 07. 2019 Stavební úpravy chodníků v ul. Hrubínova v Netvořicích - společné povolení
18. 07. 2019 II/112 Jemniště - Domašín, stavební povolení
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1124 v Postupicích, ulice Blanická
18. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkami silnice č. I/3
18. 07. 2019 Záměr uzavřít dodatek č. 3 k NS č. 1350258 ze dne 31.12.2019
18. 07. 2019 Teletín, přechodná úprava dopravního značení - zákazy zastavení
17. 07. 2019 Krajský soud Praha, vyhláška, Ing. Zdeněk Platil Benešov
17. 07. 2019 Exekutorský úřad Přerov, usnesení, Šimečková Marie Benešov
17. 07. 2019 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Benešov, 05. 08. 2019
17. 07. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, rozhodnutí - č.j. MUBN/65322/2018/VÝST
17. 07. 2019 Vyhlášení nálezu č. 4/2019 - peněžní hotovost
17. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, ul. Vlašimská, Na Bezděkově, Zapova, Hráského a jejich vnitrobloky, zajištění pracovního místa pro stavební práce stavby "Optická síť Benešov - 1. etapa sídliště Na Bezděkově"
17. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, nová spojovací komunikace mezi Mk, ul. K Pazderně a silnicí II/110, zajištění bezpečného výjezdu vozidel na silnici II/110
16. 07. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Benešov, agenda silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu
16. 07. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru správních agend MěÚ Benešov, přestupková agenda - radary, pracovní poměr na dobu určitou
16. 07. 2019 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby optického kabelu v katastrálním území Benešov u Prahy
16. 07. 2019 Doručení písemnosti - Josef Sysel (adresa neznámá)
15. 07. 2019 Beach Service club z.s.
15. 07. 2019 HC LEV BENEŠOV, z.s.
15. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu, VPÚK na pozemcích parc. č. 1412/1 a 1376/10 v k.ú. Divišov u Benešova z důvodu zamezení vjezdu nežádoucích motorových vozidel
15. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu havárie propustku na silnici č. III/11117 v obci Bořeňovice
15. 07. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby parkoviště v katastrálním území Benešov u Prahy
15. 07. 2019 Beach Service club z.s.
15. 07. 2019 HC LEV BENEŠOV, z.s.
12. 07. 2019 Návrh místní úpravy provozu_Divišov_Závodní, Na Sídlišti
12. 07. 2019 Revitalizace centra obce Maršovice - stavební povolení
12. 07. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje - zahajuje přezkumné řízení, PINKO a.s.
12. 07. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení - Mk v Benešově, ul. Husova, zábor pro vozidla stavby a umístění stavebního materiálu, z důvodu opravy fasády domu č.p. 741
11. 07. 2019 Valná hromada Kulturního a informačního centra Benešov, s.r.o. vybrala jednatele
11. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnic č. III/1056 a III/10510 v centru městyse Netvořice, z důvodu konání tradiční pouti
10. 07. 2019 Okresní soud Benešov, usnesení, Hejná Jana Divišov
10. 07. 2019 Finanční úřad pro Středočeský kraj, posuzování vlivů na životní prostředí - SEVEROVÝCHODNÍ OBCHVAT BENEŠOVA l + ll ETAPA
10. 07. 2019 Krajský soud Praha, usnesení, Kudrna Radek Benešov
10. 07. 2019 Exekutorský úřad Benešov, usnesení, Jedlička Antonín Praha 4
10. 07. 2019 Úprava rozpočtu města Benešov na rok 2019 (RO 3/2019)
10. 07. 2019 Úprava rozpočtu města Benešov na rok 2019 (RO 3/2019)
09. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1096 ve Čtyřkolech - prodloužení termínu stanovení
09. 07. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/10613 a III/10614, zajištění kulturní akce "PARÁDA FEST 2019"
08. 07. 2019 Exekutorský úřad Šumperk, usnesení, Milota Petr Brandýs nad Labem
08. 07. 2019 Exekutorský úřad Břeclav, usnesení, PRAHA JOB SUPPORT, s.r.o. Neuměřice
08. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ulice K Náklí a U Trati, Týnec nad Sázavou
08. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, Masarykovo náměstí - zajištění pracovního místa pro práce na opravě povrchu chodníku
08. 07. 2019 Český shotbalový svaz, spolek
08. 07. 2019 Sportovní klub policie Benešov, z.s.
08. 07. 2019 Český shotbalový svaz, spolek
08. 07. 2019 Sportovní klub policie Benešov, z.s.
02. 07. 2019 Stanovení místní úpravy provozu_zákaz vjezdu nákladních vozidel_Myslíč a Skalice

XML