Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 Společné povolení k vodním dílům - „Dešťová kanalizace Podmračí a prodloužení tlakové stoky E“ na pozemcích p. č. 2611, 1434/1, 1427/11, 1427/1, 1427/12, 2528/2, 2524/2, 2522/2 a 1415/2 v k. ú. Mrač
24. 01. 2020 Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce - „Blažim – vodovod“ na pozemcích stpč. 125, p. č. 1137, 2034, 1136, 1135/2, 2060/3, 2033/5, 2043, 2033/3 a 1952/3 vše v k. ú. Blažim nad Vltavou“
24. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/10614 ve Václavicích
24. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu běžné údržby na rok 2020
24. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Malé náměstí a Na Karlově, rekonstrukce kanalizace a vodovodu, ZMĚNA - prodloužení termínu 2. etapy do 28.02.2020
24. 01. 2020 Doručení písemnosti - Žofie Maršíčková (adresa neznámá)
23. 01. 2020 Exekutorský úřad Přerov, usnesení, Poláčková Tereza Radíkovice
22. 01. 2020 Exekutorský úřad Přerov, usnesení, Poláčková Tereza Radíkovice
22. 01. 2020 Oznámení o doručování veřejnou vyhláškou_Václav Ryšavý_Ostředek
22. 01. 2020 Rozhodnutí o povolení k vodním dílům
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Daniela Rück - Kanada
21. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, sil. II/106, II/110, II/112, III/10614, III/11454 a Mk, ul.Hodějovského a Ke Stadionu, zajištění část. uzavírky sil. I/3, objízdné trasy a záborů na sil. II/106 a III/10614, pro akci I/3 průzkumné vrty
21. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - ulice Pražská, Týnec nad Sázavou
21. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - autobusový terminál, Týnec nad Sázavou
20. 01. 2020 Exekutorský úřad Brno, usnesení, Pazderová Soňa Benešov
20. 01. 2020 Exekutorský úřad Brno, usnesení, Pazderová Soňa Benešov
20. 01. 2020 Návrh místní úpravy provozu na silnici č. III/11112 a II/111 v Bystřici
20. 01. 2020 Exekutorský úřad Benešov, usnesení, Hlavík Vladomír Praha 6
20. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1096 ve Čtyřkolech
17. 01. 2020 Doručení písemnosti - Antonín Grubl (adresa neznámá)
17. 01. 2020 Záměr na prodej pozemku v lokalitě Mariánovice
17. 01. 2020 Přechodná úprava provozu z důvodu běžné údržby v roce 2020
15. 01. 2020 Návrh místní úpravy provozu_značení u protipodjezdových zábran v ul. Konopišťská v Benešově_sil. III/10614
15. 01. 2020 Návrh místní úpravy provozu_značení u protipodjezdových zábran v ul. Máchova v Benešově_sil. II/106
15. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Sukova - zajištění záboru pro umístění stavební buňky z důvodu rekonstrukce RD č.p. 923
15. 01. 2020 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 3, podzemní garáže, J Švermy č. p. 2237
14. 01. 2020 Střednědobé výhledy rozpočtů PO
14. 01. 2020 Schválené rozpočty PO na r. 2020
14. 01. 2020 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL PRAHA 4 - VYHLÁŠENÍ POPISU NALEZENÝCH VĚCÍ
14. 01. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
14. 01. 2020 Střednědobé výhledy rozpočtů PO
14. 01. 2020 Schválené rozpočty PO na r. 2020
13. 01. 2020 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTÍ CEL Praha 4, VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCÍ
13. 01. 2020 Exekutorský úřad Praha 3, dražební vyhláška, Češková Dana Neveklov
13. 01. 2020 Exekutorský úřad Plzeň - město, dražební vyhláška, Solvent sport s.r.o. Kladno
13. 01. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 1650031 ze dne 15.03.2016
13. 01. 2020 Stanovení místní úpravy provozu_ulice Tyršova v Benešově_zpomalovací polštář
13. 01. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 1650032 ze dne 15.03.2016
10. 01. 2020 Úřad pro zastupování státu Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v katastrálním území Jílové u Prahy
10. 01. 2020 Záměr uzavření dodatku č. 1 k NS - vývěsní skříňka ul. Husova
09. 01. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej stavby v katastrálním území Třebsín
09. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Bene..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ulice Erbenova a Červené Vršky, zajištění záboru chodníku pro stavbu novostavby prodejny LIDL
09. 01. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. I/3
06. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Nymb..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Nymb..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
03. 01. 2020 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru životního prostředí MěÚ Benešov, na pozici referent památkové péče a vodoprávního úřadu
03. 01. 2020 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru správních agend MěÚ Benešov, agenda občanskoprávních přestupků, pracovní poměr na dobu neurčitou

XML