Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1113 v Líšně
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Plzeň, usnesení, Hruška Miroslav Pyšely
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Praha 10, usnesení, Trunečka Eduard Pětihosty
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov, usnesení, Borovičková Šárka Benešov
18. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou ulice Tyršova, Benešov - prodloužení uzavírky
18. 01. 2019 Střednědobé výhledy rozpočtů PO
18. 01. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení a řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavbu "Čtyřkoly - rekonstrukce místních komunikací" katastrální území Čtyřkoly
18. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu_Benešov_Jiráskova a Husova
18. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu_Benešov_Malé nám., Na Bezděkově, Vlašimská, vnitroblok Nová Pražská
18. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním komunikace - místní komunikace, ulice Na Bezděkově
18. 01. 2019 Střednědobé výhledy rozpočtů PO
17. 01. 2019 Rozpočty PO na rok 2019
17. 01. 2019 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení na přístavbu a nástavbu stavby pro rodinnou rekreaci v katastrálním území Chrášťany u Benešova
17. 01. 2019 Rozpočty PO na rok 2019
16. 01. 2019 Čakovice, odklon nákladní dopravy, stanovení místní úpravy provozu
10. 01. 2019 Krajský soud Praha, usnesení, Václav Matas Benešov
09. 01. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, na pozici vedoucí/ho odd. soc. práce a soc. služeb, zařazeného do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Marta Říhová
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - Jan Říha
09. 01. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - změna stavby před jejím dokončením - „Město Sázava protipovodňová opatření“ na pozemcích p. č. 679/12, 680, 683/5, 684, 685/3, 685/1, 686/5, 686/3, 688/1, 688/3, 689/2, 838/1 v k. ú. Černé Budy a pozemky p. č. 144
09. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu, silnice č. II/112 v Benešově, křižovatka ulic Křižíkova a Jana Nohy z důvodu úpravy VDZ a SDZ
09. 01. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavřením hráze Nového nedvězského rybníka - silnice č. III/1064, Nedvězí
09. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/1091 v rámci stavby chodníku a přechodu pro chodce v ulici Benešovská v obci Poříčí nad Sázavou
09. 01. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, na pozici vedoucí/ho oddělení investic, zařazeného do Odboru rozvoje města a správy majetku MěÚ Benešov
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Nymburk , usnesení, Bernard Zdeněk Hostěradice
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Brno, usnesení, Wlasák Milan Valašské Meziříčí
09. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov, usnesení, Platilová Miroslava Benešov
08. 01. 2019 Exekutorský úřad Šumperk, usnesení, Berka Vladimír, Týnec nad Sázavou
08. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu, silnice č. II/110, osazení dopravního odrazového zrcadla a souvisejícího svislého dopravního značení v Bedrči
04. 01. 2019 SK Benešov žije sportem
04. 01. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka - úřednice územního samosprávného celku, na pozici vedoucí/ho Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Benešov
04. 01. 2019 SK Benešov dodatek 2
04. 01. 2019 SK Benešov žije sportem
04. 01. 2019 SK Benešov dodatek 2
04. 01. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy v Sázavě v rámci stavby "Modernizace autobusového terminálu v Sázavě a parkoviště P+R v ulici Vedrala Sázavského"
03. 01. 2019 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Benešov, 23.01. 2019
03. 01. 2019 Rozhodnutí o povolení k vodním dílům - „Splašková kanalizace Rabyně – rozšíření“ na pozemcích p. č. 23/1, 36, 40/1, 41/2, 42, 43, 46, 59/1, 172/6, 176/4, 180/1, 190/8, 196, 197/1,198/1, 198/15, 204/1, 205/36, 205/37, 205/38, 205/39, 205/60, 223/6, 224
03. 01. 2019 Záměr výpůjčky části č. p. 364 (areál Táborských kasáren)
03. 01. 2019 Exekutorský úřad Cheb, usnesení, Hofingerová Monika Kamenice
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 23/1602/12 v ul. M. Kudeříkové 1602 o dispozici 1+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 14/1647/11 v ul. Nová Pražská 1647 o dispozici 1+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 10/231/10 na Masarykově nám. 231 o dispozici 1+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 8/1270/9 v ul. Bezručova 1270 o dispozici 3+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 8/1932/8 v ul. Zapova 1932 o dispozici 4+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 31/1254/7 v ul. Bezručova 1254 o dispozici 2+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 7/739/6 v ul. Husova 739 o dispozici 2+kk
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 36/1688/5 v ul. Pražská 1688 o dispozici 2+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 17/2239/4 v ul. Žižkova 2239 o dispozici 2+kk
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 11/2002/3 v ul. Na Bezděkově 2002 o dispozici 1+1
03. 01. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt číslo 15/1602/2 v ul. M. Kudeříkové 1602 o dispozici 1+1

XML