Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 Výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Muzeum umění a designu Benešov
19. 09. 2019 Stanovení místní úpravy provozu_Divišov_ulice Závodní, Na Sídlišti
19. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/105 v extravilánu Netvořic - ZMĚNA STANOVENÍ
19. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/1101 v Benešově, ul. Černoleská, zajištění stavby "Benešov, Černoleská - kNN - p.č. 584/2,7, č.stavby: IV-12-6024530"
19. 09. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18. 09. 2019 Sázava, účelové komunikace - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
18. 09. 2019 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - silnice II/110 v Benešově, ul. Nádražní, zajištění částečné uzavírky pro výstavbu parkovacího domu
17. 09. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního smaosprávného celku, do Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Benešov, agenda silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu
17. 09. 2019 Záměr na pronájem části pozemku v ulici Dukelská
17. 09. 2019 Záměr na pronájem pozemku v ul. Na Spořilově
16. 09. 2019 MINISTERSTVO OBRANY ČR, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJTKU
16. 09. 2019 Krajský soud Praha, usnesení, Vogel Tomáš Čechtice
16. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace - ulice V Edenu, Sázava
13. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 23.09.2019 od 18:00
13. 09. 2019 Záměr uzavřít dodatek č. 2 k NS č. 1550261 ze dne 12.10.2015
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace - ulice Na Kácku, Sázava
13. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkami silnic č. III/11447 a III/11444 v Maršovicích, z důvodu výstavby kanalizace a ČOV - oprava povrchů, II. etapa
13. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 23.09.2019 od 18:00
12. 09. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z GF města Benešov_junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z.s.
12. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/107 v Čakovicích, z důvodu opravy povrchu komunikace
12. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou účelové komunikace - ulice Ivana Javora, Sázava
11. 09. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka - úřednice územního samosprávného celku, do Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Benešov, agenda obecného stavebního úřadu
11. 09. 2019 Exekutorský úřad Písek, dražební vyhláška, Lesní školky Vlašim s.r.o., Vlašim
11. 09. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby optického kabelu
10. 09. 2019 Kolaudační souhlas s užíváním stavby - Vodovodní přivaděč DN 150 Dařbož - k. ú. Babice u Řehenic - na pozemcích v k. ú. Ládví a v k. ú. Babice u Řehenic
09. 09. 2019 Exekutorský úřad Praha 8, dražební vyhláška, Uzlík Josef Praha
09. 09. 2019 Záměr na pronájem prostor v č. p. 1657, Nová Pražská
09. 09. 2019 Záměr uzavřít dodatek č. 2 k NS č. 1550302 ze dne 21.12.2015
06. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství , VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
06. 09. 2019 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - na silnici II/110 u vrchu "Kavčák", zajištění bezpečnosti v místě vjezdu na kulturní akci "ROCK´ N´ RIDE"
06. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - na Mk v Týnci nad Sázavou, ulicích K Zeleným vratům, Sázavská a Čakovická, zajištění částečné uzavírky a pracovního místa pro práce na přeložce vodovodního řadu
06. 09. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení vozidel - na silnici II/110 v Benešově, ulici Nádražní, zajištění částečné uzavírky a vytvoření pracovního místa pro výstavbu parkovacího domu
05. 09. 2019 Úprava rozpočtu města Benešov na rok 2019 (RO 4/2019)
05. 09. 2019 Úprava rozpočtu města Benešov na rok 2019 (RO 4/2019)
04. 09. 2019 Krajský soud Praha, vyhláška, Vogel Tomáš Čechtice
04. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
04. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka - úřednice územního samosprávného celku, do Odboru životního prostředí MěÚ Benešov, na pozici referent vodoprávního úřadu
03. 09. 2019 stanovení přechodné úpravy provozu- silnice III/1096 v obci Čtyřkoly, stavební akce Čtyřkoly nová STL přípojka pro RD
03. 09. 2019 Dokument "Krajský úřad Středoče..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v č. p. 1783 (Zelený strom), Malé náměstí
02. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul.Erbenova a ul.Červené Vršky, zajištění bezpečnostního prostoru pro stavební práce na stavbě opěrné zdi novostavby prodejny LIDL - ZMĚNA, prodloužení termínu
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Erbenova, zajištění bezpečnostního prostoru pro stavební práce na stavbě opěrné zdi novostavby prodejny LIDL
30. 08. 2019 Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce - „Město Sázava protipovodňová opatření“ na pozemcích p. č. 679/12, 680, 683/5, 684, 685/3, 685/1, 686/5, 686/3, 688/1, 688/3, 689/2, 838/1 v k. ú. Černé Budy a pozemky p. č. 1447, 1470/1, 1818/1, 1819, 1820
29. 08. 2019 Záměr na směnu pozemků v osadě Bedrč a vypořádání duplicitního zápisu vlastnictví pozemku
29. 08. 2019 Záměr uzavření dodatku č. 3 k NS - část plochy budobvy č. p. 77 v ul. Na Karlově
29. 08. 2019 Záměr uzavření dodatku č. 4 k NS - část pozemku v ulici Dukelská
29. 08. 2019 Záměr na směnu pozemků v ulici Vlašimská

XML