Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 03. 2019 Terminál Benešov, ul. Nádražní-Jiráskova-Žižkova, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
22. 03. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul.Husova - zajištění provedení vodorovného dopravního značení v rámci akce "Rekonstrukce parteru Tyršova ulice - Benešov"
21. 03. 2019 Záměr na pacht pozemků
21. 03. 2019 Záměr pronájmu části pozemku v ul. Pražského povstání II.
21. 03. 2019 Záměr pronájmu části pozemku v ul. Pražského povstání I.
21. 03. 2019 Záměr uzavření dodatku č. 2 k NS - část pozemku ul. Vnoučkova
21. 03. 2019 Záměr uzavření dodatku č. 6 k NS - hřbitov
21. 03. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru správních agend MěÚ Benešov, přestupková agenda
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. J.Horáka, J.Švermy, M.Kudeříkové a vnitroblok sídliště Pražská - zajištění opravy povrchů chodníků
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, mezi ul. Spartakiádní a Za Nádražím - zajištění uzavírky z důvodu výstavby přípojky kanalizace a vodovodu pro stavbu RD
21. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice č. III/1068 v úseku Brodce - Zbořený Kostelec (Týnec nad Sázavou)
20. 03. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
20. 03. 2019 prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu dopravního terminálu v katastrálním území Benešov u Prahy
20. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/00331 a III/11447 (ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov) z důvodu opravy stávajícího mostu ev. č. 00331 - 5 přes potok u obce Slavkov
20. 03. 2019 Benešov, ul. Konopišťská přechodná úprava provozu
20. 03. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení
19. 03. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/107 v úseku Čakovice - Kamenice
19. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, ul.Vlašimská, Mk na pozemku p.č.1062/5 - zajištění stavby kNN pro p.č. 1064/14-17
18. 03. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18. 03. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru správních agend MěÚ Benešov, přestupková agenda
18. 03. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - na MK v Benešově, ul.J.Horáka, z důvodu zajištění opravy povrchů chodníků
15. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou místní komunikace ulice Sídliště II, Netvořice
15. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1096 ve Čtyřkolech
15. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/106, na pozemku parc. č. 4314/4 v k. ú. Týnec nad Sázavou v souvislosti se stavbou: Chrást nad Sázavou - nové propojení kVN
15. 03. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Zapova, Benešov
14. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu Benešov, OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ S AUKCÍ ČÍS. SBN/005/2019
14. 03. 2019 Záměr uzavřít dodatek č. 1 k NS č. 1550134 ze dne 25.05.2015
14. 03. 2019 II/114, most Živohošť - Neveklov - oznámení zahájení stavebního řízení
14. 03. 2019 Návrh dočasného zákazu zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - Mk v centru Benešova, zajištění kulturní akce "BENEŠOVSKÝ JARMARK 2019"
13. 03. 2019 Návrh místní úpravy provozu, MK v obci Divišov, ul. Šternberská
13. 03. 2019 Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška, Foršt Ladislav Benešov
13. 03. 2019 Exekutorský úřad Olomouc, dražební vyhláška, Kopecký Petr Praha
13. 03. 2019 Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
13. 03. 2019 Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS, NÁVRH, Závěrečný účet za rok 2018
12. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou části místní komunikace ulice Souběžná, Poříčí nad Sázavou
11. 03. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-sever, dražební vyhláška, Švec Václav Benešov
11. 03. 2019 Exekutorský úřad Kladno, usnesení, Kortusová Lenka Havířov
11. 03. 2019 Státní pozemkový úřad Praha 3 - Žižkov, Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastrální území Benešov u Prahy
11. 03. 2019 Exekutorský úřad Mladá Boleslav, dražební vyhláška, Hrušková Eva Vestec
08. 03. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 4/1645/20 v ul. Nová Pražská 1645 o dispozici 3+1
08. 03. 2019 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do oddělení sociálně - právní ochrany dětí, zařazeného do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov
08. 03. 2019 Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - „Město Sázava protipovodňová opatření“ na pozemcích p. č. 679/12, 680, 683/5, 684, 685/3, 685/1, 686/5, 686/3, 688/1, 688/3, 689/2, 838/1 v k. ú. Černé Budy a pozemky p. č. 1447, 1470/1, 1818/1, 1819, 1820
08. 03. 2019 Město Benešov nabízí k pronájmu byt č. 4/1645/20 v ul. Nová Pražská 1645 o dispozici 3+1
07. 03. 2019 Výzva k podávání žádostí o dotaci v prioritní ose č. 7 - I.kolo 2019
07. 03. 2019 Výzva k podávání žádostí o dotaci v prioritní ose č. 6 - I.kolo 2019
07. 03. 2019 Výzva k podávání žádostí o dotaci v prioritní ose č. 5 - I. kolo 2019
07. 03. 2019 Výzva k podávání žádostí o dotaci v prioritní ose č. 4 - I. kolo 2019
07. 03. 2019 Výzva k podávání žádostí o dotaci v prioritní ose č. 3 - I. kolo 2019
07. 03. 2019 Výzva k podávání žádostí o dotaci v prioritní ose č. 2 - I. kolo 2019

XML