Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Stolní tenis Benešov, z.s.
10. 07. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
10. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/112 v úseku Domašín - Zdislavice
10. 07. 2020 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - Benešov, silnice II/106, II/110, II/112, III/1101, III/10614 a Mk v k.ú. Benešov u Prahy, zajištění uzavírky pro stavební akci "Benešov, dopravní opatření u nádraží"
10. 07. 2020 Stolní tenis Benešov, z.s.
09. 07. 2020 TH48, z.s.
09. 07. 2020 Martina Procházková
09. 07. 2020 Basket Club Benešov, z.s.
09. 07. 2020 SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM z.s.
09. 07. 2020 KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB BENEŠOV z.s.
09. 07. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby vedení veřejné telekomunikační sítě v katastrálním území Benešov u Prahy
09. 07. 2020 TH48, z.s.
09. 07. 2020 Martina Procházková
09. 07. 2020 Basket Club Benešov, z.s.
09. 07. 2020 SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM z.s.
09. 07. 2020 KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB BENEŠOV z.s.
09. 07. 2020 SK Benešov, z.s.
08. 07. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu Logistic park D1 Ostředek, fáze II. haly A, B, C v katastrálním území Ostředek a Bělčice u Ostředka
08. 07. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby vedení veřejné komunikační sítě v katastrálním území Benešov u Prahy
08. 07. 2020 Oznámení územního řízení o umístění stavby rekonstrukce elektrického vedení v katastrálním území Poříčí nad Sázavou
08. 07. 2020 SK Benešov, z.s.
08. 07. 2020 SK Šacung Benešov z.s.
08. 07. 2020 TSK SALTA Benešov z.s.
08. 07. 2020 TSK SALTA Benešov z.s.
08. 07. 2020 Centrum české historie, o.p.s.
08. 07. 2020 SK Šacung Benešov z.s.
08. 07. 2020 TSK SALTA Benešov z.s.
08. 07. 2020 TSK SALTA Benešov z.s.
08. 07. 2020 Centrum české historie, o.p.s.
08. 07. 2020 Písemná žádost o vydání voličského průkazu
08. 07. 2020 Krajský soud Praha, usnesení, Velvarský Miloslav Bystřice
08. 07. 2020 Návrh místní úpravy provozu - Benešov, Mk spojující ul. Spartakiádní a Za Nádražím, zřízení vyhrazeného parkování ZTP pro Vlastu Eidernovou, za účelem zajištění dopravní obslužnosti osoby ZTP, dcery Evy Eidernové
08. 07. 2020 Exekutorský úřad Blansko, Řezáč Petr
08. 07. 2020 Exekutorský úřad Blansko, usnesení, Řezáč Petr Praha
08. 07. 2020 Exekutorský úřad Blansko, usnesení, Řezáč Petr Praha
08. 07. 2020 Exekutorský úřad Blansko, usnesení, Řezáč Petr Praha
08. 07. 2020 Exekutorský úřad Praha , usnesení, Laňka Lubomír Benešov
08. 07. 2020 Exekutorský úřad Praha , usnesení, Martinek Pavel Bystřice nad Pernštejnem
08. 07. 2020 Exekutorský úřad Praha , usnesení, Martinek Pavel Bystřice nad Pernštejnem
08. 07. 2020 Stanovení místní úpravy provozu Sázava - Čeřenice
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice č. II/112 u obce Chotýšany
08. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk a silnice II. a III. tříd, zajištění uzavírky pro akci "I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky" - ZMĚNA OOP, změna termínů jednotlivých etap uzavírky
08. 07. 2020 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, ul. K Pazderně, zajištění pokládky nového vodorovného značení, ZMĚNA OOP č.j. MUBN/100949/2020/VÝST - oprava termínu
08. 07. 2020 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, U Koupadel, zajištění stavební akce "BENEŠOV, LOKALITA U KOUPADEL, INŽ.SÍTĚ PRO 8 STAV.PARCEL"
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou v oblasti Křečovic a Hořetic, z důvodu pořádání automobilových závodů Rally Příbram
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul.Tyršova, zajištění záboru pro umístění pojízdné plošiny, za účelem oprav havarijního stavu fasády domu č.p. 2074 (budova Finančního úřadu)
03. 07. 2020 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk ul. Mendelova a silnice II/110, ul. Nádražní, zajištění uzavírky a stavebních prací v rámci akce "Benešov, dopravní opatření u nádraží"
03. 07. 2020 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, ul.K Pazderně, zajištění pokládky vodorovného dopravního značení v ul. K Pazderně
02. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. II/111 v Divišově, ulice Šternberská
02. 07. 2020 II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice provozní staničení 6,70-9,48 - oznámení zahájení řízení o změně stavby

XML