Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Doručení písemnosti - JUDr. Miroslav Veselý, poslední známá adresa U Pernštejnských 1379/8, 140 00 Praha 4
23. 05. 2024 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bedrč
23. 05. 2024 MSPORTS, z.s.
23. 05. 2024 Mgr. Eliška Růžičková
23. 05. 2024 Vyhlášení konkurzu na ředitele ŠJ Benešov, Dukelská 1818
22. 05. 2024 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, ul. Na Karlově a Masarykovo náměstí, dopravní opatření pro zajištění průběhu audiovizuální tvorby - natáčení studentského filmu FAMU
22. 05. 2024 Záměr pronájmu pozemků a části budovy v areálu Táborských kasáren
22. 05. 2024 Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška, Lacina Jiří Benešov
22. 05. 2024 Krajský soud Ústí nad Labem, usnesení, Sejkorová Šárka Doksy
22. 05. 2024 Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, Veřejná vyhláška, OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ, I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2 + 1
22. 05. 2024 Křižovatka II/110xIII/110h, Benešov, doručení oznámení vlastníkům pozemků
22. 05. 2024 Oprava chodníků Neveklov - etapa I., společné povolení
22. 05. 2024 Návrh dočasného zákazu zastavení a stání - Benešov, Mk, ul. Tyršova a Masarykovo náměstí, dopravní opatření v rámci uzavírky a pracovního místa akce "Benešov, Pod Brankou - Oprava povrchu"
22. 05. 2024 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, ul. Pod Brankou, dopravní opatření v rámci uzavírky a pracovního místa akce "Benešov, Pod Brankou - Oprava povrchu"
21. 05. 2024 Stanovení místní úpravy provozu - místní komunikace parc. č. 2831/4 Benešov, parkoviště K+R u vily Katuška
21. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, pracovní místo (kanalizační a vodovodní přípojka) na silnici III/11458 v městě Bystřice ul. Semovická
21. 05. 2024 Doručení písemnosti - Miroslav Snížek, nar. 12.01.1948, adresa neznámá
21. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou veřejně přístupné účelové komunikace - ulice Průmyslová, Sázava
21. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/11114 Nová Ves u Postupic
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na pronájem NP (Piaristická kolej, místnosti č. 515 a 515a)
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na pronájem parkovacího stání č. 36 (podzemní garáž, J. Švermy)
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 51616 ze dne 01.10.2007
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 51629 ze dne 01.10.2007
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 51627 ze dne 01.10.2007
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 51664 ze dne 03.10.2007
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 51679 ze dne 01.10.2007
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 51636 ze dne 01.10.2007
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 6 k NS č. 51646 ze dne 01.10.2007
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 5 k NS č. 1150090 ze dne 02.05.2011
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 4 k NS č. 1250192 ze dne 01.10.2012
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 4 k NS č. 1250193 ze dne 01.10.2012
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 2 k NS č. 1550268 ze dne 02.11.2015
20. 05. 2024 Záměr města Benešov na uzavření dodatku č. 1 k NS č. 1950204 ze dne 05.12.2019
20. 05. 2024 Krajský soud Ústí nad Labem, usnesení, Foršt Martin Ústí nad Labem
20. 05. 2024 Krajský soud Praha, usnesení, Burger Jan Sázava
20. 05. 2024 Krajský soud Ústí nad Labem, vyhláška, Sejkorová Šárka Doksy
20. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1122 v úseku Lísek - Roubíčkova Lhota
20. 05. 2024 Záměr pronájmu části pozemku v ulici Nádražní
20. 05. 2024 Český svaz protifašistických bojovníků, z.s., pobočný spolek Benešov
19. 05. 2024 Záměr pronájmu části pozemku v ulici U Pivovaru
19. 05. 2024 Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z.s.
17. 05. 2024 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné ÚP - Benešov, Hráského a okolí, dopravní opatření pro zajištění pracovního místa v rámci akce "Optická síť T-Mobile Czech republic, a.s., INS FTTH CZ 20004 Benešov, etapa 2-5"
16. 05. 2024 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace bez RZ
16. 05. 2024 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace RZ 4SP 5749
16. 05. 2024 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace RZ 3SD 7124
16. 05. 2024 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace RZ 30-BN-96
16. 05. 2024 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace RZ 2SZ 963
16. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Masarykovo náměstí, dopravní opatření v rámci uzavírky a pracovního místa v souvislosti se stavební akcí " Benešov, Masarykovo náměstí - Rekonstrukce vozovky"
16. 05. 2024 Záměr pronájmu pozemků a části budovy v areálu Táborských kasáren
16. 05. 2024 Záměr pronájmu části pozemku v ulici Nádražní

XML