Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Záměr na prodej pozemku v lokalitě Mariánovice
25. 09. 2020 Záměr na prodej pozemku v ulici Křižíkova
25. 09. 2020 Záměr na prodej pozemků v lokalitě Na Sladovém
25. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul.Křižíkova, zajištění uzavírky a pracovního místa pro stavební akci "SKLADOVÝ AREÁL SLÁDEK GROUP a.s. - realizace IO 05 přípojky STL plynu"
25. 09. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje, ROZHODNUTÍ - ZÁVĚR ZAJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Nové Chářovice - komunitní bydlení pro aktivní seniory
25. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - sil. III/1123, III/1119, III/11114, III/1125, III/1126 a Mk Postupice-Pozov, zajištění uzavírky silnice III/1123 Mladovice lom, oprava povrchu vozovky
25. 09. 2020 Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti za PoÚ Benešov
24. 09. 2020 Dotace z Grantového fondu města Benešov - III. kolo, oblast č. 4 - sociální služby
24. 09. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, ROZHODNUTÍ - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ, Nové Chářovice - komunitní bydlení pro aktivní seniory
24. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/106 Kozmice, z důvodu rekonstrukce chodíků
24. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/1102, III/1104, III/1106 a Mk v obci Teplýšovice, zajištění stavební akce "CHOPOS - výstavba skupinového vodovodu, Teplýšovice, silnice III/1102"
24. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II. a III. tříd a Mk v Bystřici, zajištění stavební akce "Optická síť INSCZ FTTH Bystřice"
24. 09. 2020 Dotace z Grantového fondu města Benešov - III. kolo, oblast č. 4 - sociální služby
23. 09. 2020 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - NAŘÍZENÍ č. 6/2020
23. 09. 2020 Krajský soud Praha, usnesení, Marchlová Denisa Praha
23. 09. 2020 Exekutorský úřad Benešov, usnesení, Turová Lidmila Bakov nad Jizerou
23. 09. 2020 Okresní soud Benešov, usnesení, Klimešová Renáta Pomněnice
23. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/1106 a Mk v obci Tatouňovice, zajištění akce "CHOPOS skupinový vodovod, Tatouňovice, silnice III/1106 - oprava povrchu komunikace"
22. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, sil. II/110, ul.Táborská a Nádražní a Mk v Benešově, zajištění stavby "Optická síť Benešov - etapa 2/1, Táborská, Tyršova, Jiráskova, Husova, Husovo náměstí, Dukelská, Vnoučkova, Na Karlově a Školní
22. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - zákaz stání před vjezdem do garáží BD ul. Pod Lihovarem, Benešov
22. 09. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - rozšíření pěsí zóny u OD Hvězda Benešov
22. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, Masarykovo náměstí, zajištění kulturní akce "VINNÝ KOŠT"
21. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu_částečná uzavírka silnice č. II/603_Nespeky
21. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu_Sázava_uzavírka ulice Pod Zastávkou
21. 09. 2020 Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/3
18. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. I/3 - značení objízdné trasy k uzavírce
17. 09. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - UPOZORNĚNÍ
17. 09. 2020 Návrh místní úpravy provozu_ulice Jiráskova u ZŠ v Benešově
16. 09. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele Mateřské školy Úsměv
16. 09. 2020 Exekutorský úřad Benešov, dražební vyhláška, Kulíček Zdeněk Trhový Štěpánov
16. 09. 2020 ČEZ Distribuce, a.s., informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, Benešov - 06.10.2020
16. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnic č. III/1107 a III/11010 v Ostředku
16. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou místní komunikace - Ješutovo náměstí, Bystřice
16. 09. 2020 Záměr pronájmu prostor v č. p. 1700 (poliklinika), ortopedická ambulance
16. 09. 2020 Vyhlášení nálezu č. 14/2020 - navigace
16. 09. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele Mateřské školy Úsměv
16. 09. 2020 Divadelní spolek deFormace
16. 09. 2020 Divadelní spolek Svatopluk, z.s. Benešov
15. 09. 2020 II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice km 6,70 - 9,48, povolení změny stavby
15. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1092 a místních komunikací v obci Soběhrdy
15. 09. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/114 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka se silnicí č. III/11456)
14. 09. 2020 Exekutorský úřad Benešov, dražební vyhláška, Hlavík Vladimír Praha 6
14. 09. 2020 Krajský soud Praha, vyhláška, Marchalová Denisa Praha
14. 09. 2020 Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška, Novák Ladislav Konojedy
14. 09. 2020 Exekutorský úřad Praha 6, dražební vyhláška, Macháček Jaroslav Benešov
14. 09. 2020 Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, Míková Blažena Praha
14. 09. 2020 Exekutorský úřad Olomouc, dražební vyhláška, Faltysová Jana Praha
14. 09. 2020 Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, Maryško Petr Praha
14. 09. 2020 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Jablonná nad Vltavou
14. 09. 2020 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Jílové u Prahy

XML