Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství , VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
11. 12. 2019 Rozhodnutí o povolení k vodním dílům - „Doplnění stokové sítě v obci Mrač – doplnění tlakových stok“ na pozemcích p. č. 110/1, 936/4, 937/2, 1418/17, 1418/19, 2511/1, 2522/2, 2524/2, 2607, 2611, 2626 v k. ú. Mrač
11. 12. 2019 Společné povolení k vodním dílům - „Doplnění stokové sítě v obci Mrač – doplnění tlakových stok“ na pozemcích stpč. 47, p. č. 1415/2, 1419/40, 2522/2, 2524/2 v k. ú. Mrač
11. 12. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - – „Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov“ – zrušení vodního díla na pozemcích v k. ú. Čtyřkoly, Lštění, Čerčany, Mrač, Žíňany a Benešov u Prahy
11. 12. 2019 Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení k vodním dílům - Vodovod Zlatá, Anenská a Uhlířskojanovická“, na pozemcích parc. č. 600, 625, 635, 639, 650/2,653, 774/2, 838/1, 849/1, 850 a 855 v k. ú. Černé Budy.
10. 12. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - „řady dešťové kanalizace a související vodohospodářské objekty na pozemcích parc. č. 1310/1, 146/7, 1238/4, st. 386, parc. č. 1316/1, 1317, 702/7, 853/1, 833/52, 1316/2, 1289/1, 1273/1, 1239 vše v k. ú. Pyšely, pa
09. 12. 2019 Exekutorský úřad Ostrava, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, Kňazúr Petr Krhanice
09. 12. 2019 Exekutorský úřad Benešov, usnesení, Koucký Ladislav Laby
06. 12. 2019 Ministerstvo životního prostředí Praha 10, Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., D3 0301 - 0303 Praha - Václavice, změny v úseku MÚK Jílové - MÚK Hostěradice
06. 12. 2019 Návrh místní úpravy provozu - ulice Pražská, Týnec nad Sázavou
06. 12. 2019 Návrh místní úpravy provozu - autobusový terminál v Týnci nad Sázavou
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti - D. Rück, Kanada
06. 12. 2019 Záměr uzavření dodatku č. 1 k NS - část pozemku na Masarykově náměstí
06. 12. 2019 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí ve věci rekonstrukce přečerpávacích šachet a výměna výtlaku, Pyšely
06. 12. 2019 Krajský úřad Středočeského kraje, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVYPROVOZU NA SILNICI I/3
06. 12. 2019 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 55, podzemní garáže č. p. 2237, J. Švermy
06. 12. 2019 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Benešov na rok 2020
06. 12. 2019 Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2021 a 2022.
04. 12. 2019 Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Benešov na rok 2020
04. 12. 2019 Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2021 a 2022.
03. 12. 2019 Smlouva o poskytnutí dotace z GF města Benešov_ČESYK z.s.
03. 12. 2019 10/2019, obecně závazná vyhláška města Benešov o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Benešov č. 8/2013
03. 12. 2019 9/2019, obecně závazná vyhláška města Benešov o místním poplatku z pobytu a o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Benešov
03. 12. 2019 8/2019, obecně závazná vyhláška města Benešov o místním poplatku ze psů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Benešov č. 11/2017
03. 12. 2019 Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Benešov č. 7/2019
03. 12. 2019 7/2019, obecně závazná vyhláška města Benešov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o zrušení obecně závazné vylášky města Benešov č. 1/2019
03. 12. 2019 6/2019, obecně závazná vyhláška města Benešov o mísntím poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky města Benešov č. 6/2018
03. 12. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se stavební akcí ul. Družstevní v Bystřici - prodloužení stanovení dopravního značení
02. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu v souvislosti s provizorním označením svahu na silnici č. III/1114 v Líšně
02. 12. 2019 Stanovení přechodné úpracy provozu v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky "U Topolu", Benešov
02. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu v souvislosti se stavební akcí ul. Pod Horizontem, Sázava - Černé Budy,stanovení vodorovného značení
02. 12. 2019 NÁVRH Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2020
02. 12. 2019 NÁVRH Střednědobý výhled rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska
02. 12. 2019 Stanovení místní úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Karla Nového, zřízení vyhrazeného parkování pro provozovnu svatebního salonu "TYANO"
01. 12. 2019 Úprava rozpočtu města Benešov na rok 2019 (RO 6/2019)
30. 11. 2019 Úprava rozpočtu města Benešov na rok 2019 (RO 6/2019)
28. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk a silnice II/112 - zajištění uzavírky ul. Pražská pro akci "Benešov, u.Pražská - oprava povrchu", ZMĚNA, prodloužení termínů
27. 11. 2019 Exekutorský úřad Praha, usnesení, Drga Martin Praha 1
27. 11. 2019 Krajský sou Praha, usnesení, Veselý Luděk Týnec nad Sázavou
27. 11. 2019 Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce - „Dařbož – k. ú. Babice u Řehenic – I. etapa – rozvod vody v areálu a Dařbož - II. etapa - 12 RD - Vodovod“ na pozemcích p. č. 463/38, 463/57, 463/47, 463/130, 463/131, 463/132, 463/151, 463/200 a 463/20
27. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, silnice II/110 a Mk, ulice Táborská - zajištění stavebních prací pro akci " Výměna zámkové dlažby v ul.Táborská, Benešov"
26. 11. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení - „Dešťová kanalizace Podmračí a prodloužení tlakové stoky E“ na pozemcích p. č. 2611, 1434/1, 1427/11, 1427/1, 1427/12, 2528/2, 2524/2, 2522/2 a 1415/2 v k. ú. Mrač
25. 11. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
25. 11. 2019 Úřad pro zastupování státu Benešov, ELEKTRONICKÁ AUKCE NA PRODEJ STAVBY V KAT. ÚZEMÍ TŘEBSÍN
22. 11. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 02.12.2019 od 18:00
22. 11. 2019 Záměr na pronájem pozemku v ul. Na Spořilově
22. 11. 2019 Záměr pronájmu prostor v č. p. 163 (severní objekt hotelu Pošta), Tyršova
22. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1103h (Benešov - Mariánovice) - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU STANOVENÍ
22. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, sil. II/110, ul.Křižíkova, křižovatka U Topolu, sil.I/3 - ZMĚNA a DOPLNĚNÍ
22. 11. 2019 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 29 v podzemních garážích č. p. 2237, J. Švermy

XML