Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 03. 2023 Český svaz včelařů o.s.
29. 03. 2023 Big Band Pacholata, z.s.
29. 03. 2023 Folklórní soubor Benešáček, spolek
29. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk na poz. p.č. 4130/1 a 4179/3,lokalita Mariánovice, označení a zajištění uzavírky a pracovního místa v rámci stavby "Benešov, Mariánovice p.č. 4179/3 - napojení vodovodu na stavební pozemky"
29. 03. 2023 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ,,Rekonstrukce a výměna podtlakové kanalizace v ul. Dr. E. Beneše" v k. ú. Bystřice
29. 03. 2023 Český svaz včelařů o.s.
29. 03. 2023 Big Band Pacholata, z.s.
29. 03. 2023 Folklórní soubor Benešáček, spolek
28. 03. 2023 Záměr pronájmu části pozemku na parkovišti v Konopišti
28. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. II/335 v Sázavě, ulice Pražská
28. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1104 v Kochánově
28. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice č. II/109 v Komorním Hrádku
28. 03. 2023 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk a sil. II/110, zajištění uzavírky v rámci kulturní akce "BENEŠOVSKÝ JARMARK 2023", změna OOP
28. 03. 2023 Společné povolení na změnu stavby před jejím dokončením v katastrálním území Benešov u Prahy
28. 03. 2023 Písemnost k vyzvednutí
28. 03. 2023 Záměr pronájmu části pozemku na parkovišti v Konopišti
28. 03. 2023 Ministerstvo dopravy Praha 1, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ
27. 03. 2023 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, na pozici referent investic, zařazeného do Odboru investic MěÚ Benešov, doba určitá
27. 03. 2023 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, na pozici sociální pracovník/veřejný opatrovník, zařazeného do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov,d.u.
27. 03. 2023 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zařazeného do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov,doba určitá
27. 03. 2023 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, na pozici finančního referenta-účetní, zařazeného do Odboru financí MěÚ Benešov, pracovní poměr na dobu neurčitou
27. 03. 2023 Exekutorský úřad Benešov, usnesení, SHORT s.r.o. v likvidaci Opočnice
27. 03. 2023 Exekutorský úřad ZNOJMO, usnesení, MI Estate s.r.o. Praha
27. 03. 2023 Záměr města na uzavření dodatku č. 4 k NS č. 1250210 ze dne 15.10.2012
27. 03. 2023 Záměr města na uzavření dodatku č. 3 k NS č. 1250246 ze dne 17.12.2012
27. 03. 2023 Záměr města na uzavření dodatku č. 3 k NS č. 1250257 ze dne 20.12.2012
27. 03. 2023 Záměr města na uzavření dodatku č. 2 k NS č. 1450010 ze dne 31.01.2014
27. 03. 2023 Záměr města na pronájem parkovacího stání č. 1, VS-5
27. 03. 2023 Stanovení dočasného zákazu zastavení, stání a přechodné ÚP- BN, sil.II/110, ul.Hráského a Mk, ul.Ulrichova, Čapkova, Vančurova a Hráského, dopravní opatření v rámci stav. akce "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ul.Ulrichova,3.část - povrch"
27. 03. 2023 Stanovení dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk a silnice II/110, zajištění uzavírky a v rámci kulturní akce "BENEŠOVSKÝ JARMARK 2023"
24. 03. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - doručení písemnosti Igor Kubíček
24. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - na Mk v Benešově, ul. Vnoučkova a Pod Brankou, dopravní opatření v rámci rekonstrukce objektu OC Hvězda po požáru
23. 03. 2023 Návrh místní úpravy provozu - Krhanice náves
23. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. II/113 v úseku Vlašim - Divišov
23. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnic č. II/106 a III/1066 v Krhanicích
23. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/10510 v Tuchyni
23. 03. 2023 Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu ,,Vodovod Bystřice - připojení Mokré Lhoty"
23. 03. 2023 Návrh dočasného zákazu zastavení na silnici č. III/10519 Krchleby
23. 03. 2023 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA , Innovative Sport Concepts s.r.o. Benešov
23. 03. 2023 Okresní soud Benešov, usnesení, Kovrzek Václav Neveklov
22. 03. 2023 Vodovod a kanalizace Přestavlky
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1117 Kobylí
21. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, na silnici II/110 a Mk ul. Táborská a dále na Mk ul. U Pivovaru, dopravní opatření v rámci stavební akce " Benešov, Táborská - kNN - p.č. 538"
21. 03. 2023 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, na silnici III/10613, III/10614 a VPÚK v areálu zámeckého parku Konopiště - zajištění kulturní akce "Koncert rádia BLANÍK"
21. 03. 2023 Doručení písemnosti - Martin Kotek (adresa neznámá)
21. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Pod Hřbitovem a K Pazderně, dopravní opatření v rámci rozšíření zóny s dopravním omezením - změna a doplnění
20. 03. 2023 Exekutorský úřad Nymburk, dražební vyhláška, Žampach Petr Mrač
20. 03. 2023 Písemnost k vyzvednutí - Florence Talacko
17. 03. 2023 Vodovodní přivaděč Javorník - ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021
17. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1094 v Čerčanech, ulice Sokolská

XML