Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemků v kat. území Český Šternberk
15. 01. 2021 Záměr uzavřít dodatek č. 3 k NS č. 1250107 ze dne 30.06.2012, ve znění dodatků č. 1 a č. 2
14. 01. 2021 Záměr pronájmu části pozemku v ulici Pražská
14. 01. 2021 Záměr pronájmu části pozemku v ulici Šímova
14. 01. 2021 Záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků v ulici U Vodárny
14. 01. 2021 Záměr pronájmu pozemků v lokalitě Koupadla
14. 01. 2021 Záměr pronájmu části pozemku v ulici U Pivovaru
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, Mach Miloslav Horní Police
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, Kolínský Jiří Praha
13. 01. 2021 Stanovení místní úpravy provozu_Čerčany_Vysoká Lhota_nová komunikace
13. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu ulice Vančurova, Benešov
13. 01. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, Oznámení o upuštění od dražby veřejné dobrovolné v k.ú. Bystřice u Benešova
13. 01. 2021 Stanovení místní úpravy provozu-ul. Družstevní, Čerčany
12. 01. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku
12. 01. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v katastrálním území Bolina
12. 01. 2021 Rozhodnutí o povolení k vodním dílům - „SO č. 301 - Dešťová kanalizace“ na pozemcích parc. č. 48/13, 494, 784/2, 783/2 v k. ú. Čtyřkoly.
12. 01. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku
12. 01. 2021 Záměr uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě v k. ú. Benešov u Prahy
11. 01. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Šebáňovice
11. 01. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - „SO 301 - Dešťová kanalizace“ na pozemcích p. č. 3845/14, 3147/1, 3147/5, 3166/1, 3175/1, 3188/2, 3150/2, 3146/1, 3720/2, 3147/2 v k. ú. Podělusy a p. č. 3845/2, 3829/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou v
08. 01. 2021 Úřední hodiny MěÚ Benešov se stanovují v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 v rozsahu pondělí od 8.00 do 13.00 hod. a středa od 12.00 do 17.00 hod.
08. 01. 2021 Úřední hodiny MěÚ Benešov se stanovují v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 v rozsahu pondělí od 8.00 do 13.00 hod. a středa od 12.00 do 17.00 hod.
07. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - údržba a opravy pozemních komunikací na rok 2021
07. 01. 2021 Schválené rozpočty PO na rok 2021
07. 01. 2021 Záměr vypůjčit část budovy č. p. 364, areál Táborských kasáren
07. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 7/231/1, Masarykovo náměstí 231, Benešov
07. 01. 2021 Schválené rozpočty PO na rok 2021
06. 01. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
06. 01. 2021 Oznámení zahájení stavebního řízení_Nová komunikace mezi Dukelskou a Karla Nového (lokalita Pražská kasárna) Benešov
05. 01. 2021 Střednědobé výhledy rozpočtů PO na roky 2022-2023
05. 01. 2021 Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích- sil. č. II/106-oprava návrhu
05. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu-ul. Družstevní, Čerčany
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 2+1, č. 19/146/8, Pražská 146, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 2+1, č. 1/740/7, Husova 740, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 3+1, č. 1/1788/6, Vlašimská 1788, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 2+kk, č. 14/1269/5, Bezručova 1269, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 2+1, č. 9/1573/4, M. Kudeříkové 1573, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 21/146/3, Pražská 146, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 2+1, č. 3/405/2, Křižíkova 405, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 7/231/1, Masarykovo náměstí 100, Benešov
05. 01. 2021 Střednědobé výhledy rozpočtů PO na roky 2022-2023
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 14/1696/15, J. Horáka 1696, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 3+1, č. 8/1211/14, Táborská 1211, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 9/1782/13, Na Bezděkově 1782, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 32/1657/12, Nová Pražská 1657, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 23/1645/11, Nová Pražská 1645, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 3+1, č. 9/1269/10, Bezručova 1269, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 36/1782/9, Na Bezděkově 1782, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 1+1, č. 14/1696/15, J. Horáka 1696, Benešov
05. 01. 2021 Město Benešov nabízí k pronájmu byt o dispozici 3+1, č. 8/1211/14, Táborská 1211, Benešov

XML