Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk, silnice II. a III. tříd, zajištění uzavírky a objízdných tras pro akci "II/114 Neveklov - I/3 (část1) - rekontrukce silnice II/114, v úseku staničení km 57,880 - 63,054"
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Sázava, Mk, ul. Dělnická, zajištění uzavírky pro stavební práce v rámci akce " Sázava, ulice Dělnická - obnova kanalizace a vodovodního řadu"
03. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka ulice Příčná, Týnec nad Sázavou
03. 04. 2020 Záměr prodeje pozemku v ulici Pražská
03. 04. 2020 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, ul. U Koupadel, zajištění částečné uzavírky pro stavební práce v rámci akce "BENEŠOV, LOKALITA U KOUPADEL, INŽ. SÍTĚ PRO 8 STAV. PARCEL"
02. 04. 2020 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby liniové stavby v katastrálním území Benešov u Prahy
01. 04. 2020 Krajský soud Praha, vyhláška, Naušová Vladimíra Benešov
01. 04. 2020 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Benešov, 20. 04. 2020
01. 04. 2020 Exekutorský úřad Praha 8, sdělení exekutora o odročení dražby, EAST TRADING, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm
01. 04. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 7 - I. kolo 2020
01. 04. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 6 - I. kolo 2020
01. 04. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 5 - I. kolo 2020
01. 04. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 4 - I. kolo 2020
31. 03. 2020 Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením ,,vodovodní řad, vodojem a 2x vrtaná studna na pozemcích v k. ú. Soběhrdy"
31. 03. 2020 Exekutorský úřad Praha - východ, usnesení, Valtr Jiří Pomněnice
31. 03. 2020 Krajský soud Praha, usnesení, Mgr. Jaroslav Rais
31. 03. 2020 Krajský soud Praha, usnesení, Pospíšil Jan Benešov
31. 03. 2020 Exekutorský úřad Litoměřice, dražební vyhláška, Schürchová Marcela Praha
31. 03. 2020 Exekutorský úřad Benešov, dražební vyhláška, Taťounová Růžena Tábor - Zárybniční Lhota
31. 03. 2020 Neveklov, křižovatka silnic II/105 a II/114, návrh místní úpravy provozu
31. 03. 2020 Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, Nesvorný Václav Vlašim
31. 03. 2020 Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS, Závěrečný účet za rok 2019
30. 03. 2020 Český shotbalový svaz, spolek
30. 03. 2020 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
30. 03. 2020 ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Benešov
30. 03. 2020 Záměr uzavřít dodatek č. 2 k NS č. 1650246 ze dne 15.12.2016
27. 03. 2020 Rozhodnutí o společném povolení k vodnímu dílu - ,,Zlenice - vodovod a splašková kanalizace ulice Pod Tratí, K Sázavce"
27. 03. 2020 Návrh opatření obecné povahy
27. 03. 2020 Kolaudační souhlas s užíváním stavby - ,,Blažim - vodovod" k. ú. Blažim nad Vltavou
26. 03. 2020 Oznámení zrušení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu
25. 03. 2020 Rozhodnutí - Společné povolení ke stavbě vodního díla
24. 03. 2020 Návazná opatření ze dne 23. 3. 2020
24. 03. 2020 Návazná opatření ze dne 23. 3. 2020
23. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení MŠ Benešov
23. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, silnice II/112 a Mk, zajištění uzavírky a stavební akce "Benešov, ulice Mendelova a Pražská - oprava povrchu komunikace a chodníků"
23. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, silnice II/110, ul. Nádražní, zajištění uzavírky silnice II/110 pro akci "TERMINÁL BENEŠOV - REALIZACE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY"
23. 03. 2020 Záměr pronájmu části pozemku v ul. Na Bezděkově
23. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka mostu přes Okrouhlický potok v Bedrči pro motorová vozidla
23. 03. 2020 Záměr pronájmu části pozemku na Masarykově náměstí - předzahrádka
23. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavírka mostu přes Benešovský potok v Benešově u střelnice pro motorová vozidla
23. 03. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/1027 VD Slapy
21. 03. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 7 - I. kolo 2020
21. 03. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 6 - I. kolo 2020
21. 03. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 5 - I. kolo 2020
21. 03. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 4 - I. kolo 2020
21. 03. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 3 - I. kolo 2020
21. 03. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 2 - I. kolo 2020
20. 03. 2020 Výzva k podávání žádostí o dotaci GF v prioritní ose č. 1 - I. kolo 2020
20. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - na silnicích II/109, II/603, III/1091 a Mk v obci Poříčí nad Sázavou, zajištění uzavírky sil. III/1091 pro opravu železničního přejezdu P5678
20. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ulice Nezvalova, Tylova, Wolkerova a K.H.Borovského, zajištění akce "Benešov, Nezvalova - vodovodní přípojka pro RD č.p. 1252"

XML