Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 10. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Chlístov u Benešova
07. 10. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu dvou bytových domů v katastrálním území Benešov u Prahy
07. 10. 2021 Stanovení místní úpravy provozu_Benešov, část obce Dlouhé Pole
06. 10. 2021 Stanovení místní úpravy provozu_Komorní Hrádek_silnice č. II/109 a nová obytná zóna
06. 10. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace RZ 2K9 7247
06. 10. 2021 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace RZ 3SH 9308
06. 10. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Samechov
05. 10. 2021 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v technické správě, pracovní poměr na dobu neurčitou
04. 10. 2021 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru správních agend MěÚ Benešov, evidence vozidel, pracovní poměr na dobu neurčitou
04. 10. 2021 Česká asociace discgolfu z.s.
04. 10. 2021 Česká asociace discgolfu z.s.
04. 10. 2021 Krajský soud Praha, usnesen, Kadlec Zdeněk Vlašim
04. 10. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Ostr..." již není dostupný.
04. 10. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
04. 10. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ,,Vodovod Čerčany - připojení na SV Javorník - Benešov"
30. 09. 2021 Záměr na směnu pozemků v lokalitě Černý les
30. 09. 2021 Záměr na výpůjčku pozemku u atletického stadionu
30. 09. 2021 Záměr na uzavření dodatku č. 2 k NS - Masarykovo náměstí
30. 09. 2021 Záměr na směnu pozemků v lokalitě Černý les
30. 09. 2021 Záměr na výpůjčku pozemku u atletického stadionu
30. 09. 2021 Záměr na uzavření dodatku č. 2 k NS - Masarykovo náměstí
29. 09. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Alberovice
27. 09. 2021 Návrh místní úpravy provozu - na Mk v Benešově, vnitrobloku sídliště Na Bezděkově, zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP - Iva Stibůrková
27. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - na veřejně prospěšné účelové komunikaci v Benešově, zajištění uzavírky pro akci "Benešov, ul. Žižkova p.č. 481/1, 480/19 - kNN"
27. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Husova, zajištění pracovního místa, zábor pro umístění lešení a kontejneru z důvodu úprav střechy č.p. 740
27. 09. 2021 Benešovské mažoretky z.s.
27. 09. 2021 Benešovské mažoretky z.s.
27. 09. 2021 Oznámení územního řízení veřejné osvětlení Nespeky
27. 09. 2021 Benešovské mažoretky z.s.
27. 09. 2021 Benešovské mažoretky z.s.
27. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, silnice II/106, ul. Máchova a Mk, ul. Hodějovského, zajištění bezpečnosti průjezdu pracovním místem a po komunikaci s vyfrézovaným povrchem, Doplnění a změna OOP č.j.: MUBN/156464/2021/VÝST
24. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním místní komunikace v Bystřici - chodníky v ulici Dr. E. Beneše - prodloužení stanovení
24. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 163, Tyršova, hotel a restaurace
24. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 163, Tyršova, jídelna
24. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 163, Tyršova, občerstvení
24. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 163, Tyršova, nehtové studio
24. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 1, Masarykovo nám., kancelář č. 614
24. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 1, Masarykovo nám., kancelářč. 410
24. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, ul. Jiráskova, zajištění bezpečnosti silničního provozu v křižovatce se silnicí II/110 v rámci akce "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Jiráskova".
24. 09. 2021 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - Mk v Benešově, ul. Na Bezděkově, zajištění pracovního místa pro akci "Benešov, Na Bezděkově - přístřešek pro popelnice"
24. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - na silnici II/110 a Mk v obci Bedrč, zajištění uzavírky Mk a pracovního místa v rámci akce "Bedrč - Oprava propustku".
24. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnic III. tříd v obci Bořeňovice
23. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - na Mk v Benešově, Masarykovo náměstí, zajištění uzavírky pro kulturní akci "VINNÝ KOŠT 2021"
23. 09. 2021 Oznámení o podaném odvolání - ,,Vráž - obytný soubor, k. ú. Pyšely - 2. Etapa"
22. 09. 2021 Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Benešov u Prahy
22. 09. 2021 Záměr pronájmu části střechy, č. p. 2004, Na Bezděkově
22. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 2426, Nádražní ul., občerstvení
22. 09. 2021 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání, č. p. 1645, Nová Pražská
22. 09. 2021 VODOVODNÍ PŘIVADĚČ JAVORNÍK -ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020
22. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice č. II/113 v ulici Třemošnická, Divišov

XML