Město Benešov

Okresní město
Okres Benešov

http://benesov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Datová schránka: cb4bwan
E-mail: epodatelna@benesov-city.cz, mu-bene@benesov-city.cz

Podřízené úřední desky

Obec Čerčany

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 06. 2022 Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z.s.
25. 06. 2022 PB show, spol. s r.o.
25. 06. 2022 SK Šacung Benešov z.s.
25. 06. 2022 Mateřské centrum Hvězdička, z.s.
25. 06. 2022 BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných
25. 06. 2022 Divadelní spolek Svatopluk Benešov, z.s.
25. 06. 2022 Divadelní spolek deFormace
25. 06. 2022 Divadelní spolek Komorní studio Áčko
24. 06. 2022 Návrh místní úpravy provozu v souvislosti s havarijním stavem hráze Nového nedvězského rybníka
24. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. II/111 v Bystřici, ul. K Líšnu
24. 06. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na stanovení změny záplavového území vodního toku Konopišťský potok
24. 06. 2022 Stanovení dočasného zákazu zastavení a přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, Masarykovo náměstí, zajištění kulturní akce "Benešov CITY LIVE 2022"
24. 06. 2022 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, silnice II/112, ul. Čechova, zajištění uzavírky a pracovního místa v rámci akce "II/112 Benešov, ulice Nová Pražská a Čechova - oprava povrchu vozovky, 3. etapa"
23. 06. 2022 Záměr prodeje pozemku v lokalitě Kavčín
23. 06. 2022 Záměr pronájmu části pozemku v ulici M.Kudeříkové
23. 06. 2022 Záměr pronájmu části pozemku na parkovišti v Konopišti
23. 06. 2022 Záměr pronájmu části pozemku v ulici Hrubínova
23. 06. 2022 Záměr prodeje pozemku v lokalitě Kavčín
23. 06. 2022 Záměr pronájmu části pozemku v ulici M.Kudeříkové
23. 06. 2022 Záměr pronájmu části pozemku na parkovišti v Konopišti
23. 06. 2022 Záměr pronájmu části pozemku v ulici Hrubínova
23. 06. 2022 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, ul. Čapkova a Ulrichova, opatření v rámci uzavírky ul.Ulrichova a zobousměrnění ul.Čapkova v souvislosti s akcí "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ulice Ulrichova, 3. část"
22. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 5 NS č. 51371 ze dne 19.03.2003
22. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 2 NS č. 1350182 ze dne 20.11.2013
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Na Karlově, Mezi Hřbitovy, K Pazderně, Pod Hřbitovem, Školní a Vlašimská, opatření v rámci uzavírky a pracovního místa akce "Benešov, ul. Na Karlově - oprava povrchu na p.č. 3348 a 3347/1"
22. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 3 k NS č. 1350013 ze dne 28.02.2013
22. 06. 2022 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Benešov pro volební období 2022 - 2026
22. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Benešov, Mk, ul. Husova, zajištění záboru a pracovního místa pro akci "Rekonstrukce obytného domu, Benešov, ul. Husova č.p. 741" ZMĚNA OOP - prodloužení termínu
21. 06. 2022 Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace RZ 2A4 8600
21. 06. 2022 Opatření obecné povahy - parc. č. 625/10 v k. vú. Přestavlky u Čerčan
21. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/11115 Čeňovice
21. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/1056 v úseku Krňany - Maskovice
21. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se stavebními pracemi - uložení NN podél místní komunikace Nesvačily
21. 06. 2022 Ondřej Šitler
20. 06. 2022 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Grosamová, dražební vyhláška, Koudelka Ivo Praha
20. 06. 2022 Tajemnice Městského úřadu Benešov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku, do Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov, na pozici koordinační/sociální pracovník pro uprchlíky
20. 06. 2022 Stanovení místní úpravy provozu_ulice Jana Nohy a Za Nádražím v Benešově_stavba prodloužení žst. podchodu
20. 06. 2022 Návrh dočasného zákazu zastavení - Benešov, Mk, parkoviště vnitrobloku ul. Nová Pražská, zajištění bezpečnostního prostoru v rámci akce "Benešov, ul. Nová Pražská č.p. 1716 - výstavba ŽD lodžií z přední strany bytového domu"
20. 06. 2022 Ondřej Šitler
20. 06. 2022 Pěvecký sbor benešovských učitelek, z.s.
20. 06. 2022 Pěvecký sbor benešovských učitelek, z.s.
17. 06. 2022 Návrh místní úpravy provozu Petroupim - silnice č. III/1102
17. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/00334 Tožice
17. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s pořádáním 41. BOHEMIA DRIVE Rally Příbram
17. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 5 k NS č. 51669 ze dne 03.10.2007
17. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 2 k NS č. 1350182 ze dne 20.11.2013
17. 06. 2022 Záměr uzavřít č. 3 k NS č. 1350013 ze dne 28.02.2013
17. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 5 k NS č. 51371 ze dne 19.03.2003
17. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 4 NS č. 51595 ze dne 10.07.2009
17. 06. 2022 Záměr uzavřít dodatek č. 3 NS č. 1350053 ze dne 30.04.2013

XML