Obec Čerčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Benešov

http://cercany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Čerčany
Václavská 36
257 22 Čerčany

Datová schránka: k3tbe6v
E-mail: epodatelna@cercany.cz, ou@cercany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2023 Vyhlášení záměru pronájmu
20. 09. 2023 Výzva žadatelům o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čerčany
19. 09. 2023 Veřejná vyhláška - Prodloužení platnosti stavebního povolení k vodnímu dílu, povolení změny stavby před dokončením - prodloužení lhůty k dokončení stavby - "Vodovod Pyšely"
19. 09. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikacích - DOBRYBEH.CZ dne 23. 9. 2023
15. 09. 2023 Rozhodnutí - Výstavba a oprava chodníků Přestavlky
15. 09. 2023 Veřejné zasedání ZO Čerčany 3/2023
14. 09. 2023 Veřejné zasedání ZO Čerčany 3/2023
13. 09. 2023 Výběrové řízení na pozici šéfredaktora Čerčanského zpravodaje, editora webových stránek, mobilního rozhlasu a sociálních sítí
07. 09. 2023 Přechodná úprava provozu - ul. Plzákova, K Vodárně, Havlíčkova, na Bulánce, Husova, Ke Křížku
04. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu 23. 9. 2023 - týká se ulic Plzákova, K Vodárně, Havlíčkova, Na Bulánce, Ke Křížku
01. 09. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou
31. 08. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu
28. 08. 2023 Návrh opatření obecné povahy
25. 08. 2023 Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
25. 08. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Plzákova ul. nad Hospicem
15. 08. 2023 Vyhlášení záměru pronájmu p.č. 2445
04. 08. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Výměna armaturních uzlů
03. 08. 2023 Výzva k odstranění raku - Ford Transit
03. 08. 2023 Výzva k odstranění vraku - KIA
02. 08. 2023 Oznámení - společné povolení Výstavba a oprava chodníků Přestavlky
31. 07. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Čerčanské ochutnávání
20. 07. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodopráv. řízení - vodovod Pyšely
27. 06. 2023 Vyhlášení záměru prodeje pozemku 2424/2
23. 06. 2023 Uzavření OÚ Čerčany ve dnech 3.7. - 10.7. 2023 včetně
23. 06. 2023 Zápis ZO 2/2023 ze dne 13. 6. 2023
22. 06. 2023 Zápis ZO 2/2023 ze dne 13. 6. 2023
22. 06. 2023 Zápis ZO 2/2023 ze dne 13. 6. 2023
22. 06. 2023 Vymezení doby nočního klidu - Pilníkovo pozdní odpoledne
22. 06. 2023 Vymezení doby nočního klidu - Čerčanské ochutnávání
22. 06. 2023 Vyhlášení záměru pronájmu 2209/5
19. 06. 2023 Závěrečný účet 2022
05. 06. 2023 Veřejné zasedání ZO 2/2023
05. 06. 2023 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - VODOVOD BORKA
29. 05. 2023 Závěrečný účet za rok 2022
23. 05. 2023 Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - Vodovod Čerčany - připojení na SV Javorník
22. 05. 2023 Záměr zadání zpracování LHO Benešov za ZO Konopiště - MěÚ Benešov
22. 05. 2023 DSO Společná voda d.s.o.
17. 05. 2023 DSO Vodovodní přivaděč a vodojem Jericho, v likvidaci
02. 05. 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - hromadné předpisné seznamy
21. 04. 2023 Veřejná vyhláška - zahájení ÚŘ - VODOVOD BORKA
17. 04. 2023 Oznámení záměru - bezúplatný převod pozemků
05. 04. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - 17.4. - 22.4.2023 Sokolská, Čerčany
05. 04. 2023 Záměr prodeje pozemku p.č. 1316/5 - zajištění zdroje pitné vody
05. 04. 2023 Záměr pronájmu p.č. 971/1
31. 03. 2023 Společná voda d.s.o. - rozpočet 2023 a střednědobý výhled r. 2024 - 2025
30. 03. 2023 Zápis ZO 1/2023 ze dne 16. 3. 2023
23. 03. 2023 Společná voda
22. 03. 2023 Výběrové řízení na vedoucí FO při OÚ Čerčany
20. 03. 2023 Rozpočet obce Čerčany 2023 a střednědobý výhled 2024-2025

XML