Obec Rašov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://rasov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rašov
Rašov 50
679 23 Rašov

Datová schránka: jc8b5zj
E-mail: rasov@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL za rok 2016 (pdf, 356 KB)
06. 04. 2018 Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (pdf, 210 KB)
06. 04. 2018 Program 38. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 109 KB)
06. 04. 2018 Návrh opatření obecné povahy - péče o handicapované živočichy (pdf, 211 KB)
06. 04. 2018 DSO Tišnovsko - Rozpočtové opatření č. 5 a program 37. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 341 KB)
06. 04. 2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů (pdf, 223 KB)
06. 04. 2018 Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a program 36. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 740 KB)
06. 04. 2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření DSO Tišnovsko na rok 2017 (pdf, 391 KB)
06. 04. 2018 Informace o projednání závěrů kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům obce Rašov (pdf, 1.9 MB)
06. 04. 2018 Dokument "Projednávání návrhu ú..." již není dostupný.
06. 04. 2018 Dokument "Oznámení o zveřejnění..." již není dostupný.
06. 04. 2018 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2017 ze dne 18. července 2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (pdf, 669 KB)
06. 04. 2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů - aktualizace po schválení závěrečného účtu obce Rašov za rok 2016 (pdf, 177 KB)
06. 04. 2018 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
06. 04. 2018 Program 35. zasedání zastupitelstva obce Rašov (pdf, 316 KB)
06. 04. 2018 Návrh veřejnoprávní smlouvy - nástavba RD Rašov 78 (pdf, 648 KB)
06. 04. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Rašov konané dne 30. června 2017 (pdf, 98 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2016 (pdf, 604 KB)
06. 04. 2018 Oznámení o schválení RO č. 3 – DSO Tišnovsko (pdf, 46 KB)
06. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu obce Rašov za rok 2016 (pdf, 1.3 MB)
06. 04. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (pdf, 176 KB)
06. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 - DSO Tišnovsko (pdf, 339 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 8 - Soupis (pdf, 30 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 7 - Příloha k účetní závěrce za rok 2016 (pdf, 194 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty 2016 (pdf, 168 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 5 - Rozvaha - bilance 2016 (pdf, 173 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 4 - Výkaz Fin 2-12 (pdf, 192 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (pdf, 1.3 MB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 2 - Přílohy k závěrečnému účtu (pdf, 39 KB)
06. 04. 2018 Závěrečný účet DSOL - příloha č. 1 - Závěrečný účet (pdf, 165 KB)
06. 04. 2018 Záměr obce Rašov směnit pozemky (pdf, 186 KB)
06. 04. 2018 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
06. 04. 2018 Program 33. schůze zastupitelstva obce Rašov - 19. květen 2017 (pdf, 99 KB)
06. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tišnovsko za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 1.8 MB)
06. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tišnovsko za rok 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (pdf, 122 KB)
06. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Tišnovsko za rok 2016 (pdf, 559 KB)
06. 04. 2018 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2017 (pdf, 66 KB)
06. 04. 2018 Dokument "Exekuční příkaz k pro..." již není dostupný.
06. 04. 2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - rozpočtové opatření 1/2017 (pdf, 280 KB)
06. 04. 2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - rozpočet na rok 2017 (pdf, 306 KB)
06. 04. 2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - příloha návrhu rozpočtu na rok 2017 (pdf, 434 KB)
06. 04. 2018 Rozpočtový výhled DSO Tišnovsko na roky 2018 – 2019 (pdf, 188 KB)
06. 04. 2018 Rozpočtové provizorium DSO Tišnovsko na rok 2017. (pdf, 594 KB)
06. 04. 2018 Rozpočet DSOL na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018-2019 (pdf, 1.4 MB)
06. 04. 2018 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko - návrh rozpočtu na rok 2017 (pdf, 374 KB)
06. 04. 2018 Záměr obce Rašov na prodej pozemků (pdf, 1 MB)
06. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Rašov č. 1/2017 o nočním klidu (pdf, 131 KB)
06. 04. 2018 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření vydaná pod č.j. SVS/2017/003507-B (pdf, 146 KB)
06. 04. 2018 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky (pdf, 302 KB)

XML