Obec Smrk

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obec-smrk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC SMRK
Smrk 30
675 01 Smrk

Datová schránka: incbwce
E-mail: smrk@obce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 05. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2022
26. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina – Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2022
20. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného závěrečného účtu, schválených rozpočtových opatření a rozpočtového provizoria „Svazku obcí pro komunální služby“
13. 04. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
11. 04. 2022 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (22.04.2022)
08. 04. 2022 Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
30. 03. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022
30. 03. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
30. 03. 2022 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022 dne 29.03.2022
17. 03. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
15. 03. 2022 Pověření Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v katastrálním území Smrk na Moravě
14. 03. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – OZNÁMENÍ (15.03.2022)
14. 03. 2022 Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
10. 03. 2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na roky 2023 – 2027
10. 03. 2022 Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2022
10. 03. 2022 Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2021
10. 03. 2022 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2021
10. 03. 2022 Oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Smrk na Moravě
07. 03. 2022 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (18.03.2022)
06. 03. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2022
03. 03. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.02.2022
01. 03. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – OZNÁMENÍ 04.03.2022
23. 02. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
16. 02. 2022 1. DRŮBEŽÍ ZÁSILKOVÁ SLUŽBA AŽ DO DOMU – GALLUS EXTRA, s.r.o.
29. 01. 2022 Nemocnice Třebíč – seznam pohotovostí a otevírací doby
28. 01. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2022
28. 01. 2022 Prodej chovných kuřic – Kuřice s.r.o. Miřetín (Dovoz zdarma po celé ČR)
28. 01. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2022
28. 01. 2022 Záměr prodeje pozemků
28. 01. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
28. 01. 2022 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2022 dne 27.01.2022
24. 01. 2022 Mobilní očkování bez registrace v Třebíči – 17.02.2022
14. 01. 2022 Mobilní očkování bez registrace v Třebíči – 22.01.2022
13. 01. 2022 Výroční zpráva o činnosti obce Smrk v oblasti poskytování informací za rok 2021 [PDF, 191 kB]
13. 01. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 7/2021
13. 01. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 6/2021
13. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Smrk na rok 2022
13. 01. 2022 Návrh rozpočtu obce Smrk na rok 2022
13. 01. 2022 Finanční úřad pro Kraj Vysočina – sdělení k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (zveřejnění kontaktních telefonů)
13. 01. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – OZNÁMENÍ 22.12.2021 – 31.12. 2021doc
13. 01. 2022 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – PODVODY NA SENIORECH
13. 01. 2022 Odbor výstavby Městského úřadu Třebíč – o uzavření Dodatku č. 3 veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby na stavbu „Stavba silážního žlabu a skladovací jímky v areálu Družstva vlastníků půdy Ametyst, středisko Smrk“
13. 01. 2022 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin – EG.D, a.s.
13. 01. 2022 Mobilní očkování v Třebíči – 21.12.2021
13. 01. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2021
13. 01. 2022 Služby LPS stomatologické – prosinec 2021
13. 01. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – OZNÁMENÍ 15.11. a 16.11.2021
13. 01. 2022 Poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů a stočné – oznámení
13. 01. 2022 Prodej sezónního ovoce a zeleniny – Jan Smejkal, Petráveč (15.11.2021)

XML