Obec Přestavlky

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://www.prestavlkyuprerova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přestavlky
Přestavlky 109
750 02 Přestavlky

Datová schránka: 2vhb5qb
E-mail: ou@prestavlkyuprerova.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2019 Návrh rozpočtu obce Přestavlky na rok 2019
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
03. 05. 2019 1.zasedání okrskové volební komise
29. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za rok 2018
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019
23. 04. 2019 Informace o pokračování v řízení Dálnice D1 Říkovice - Přerov
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
15. 04. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru V418/818 - zdvojené vedení
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
03. 04. 2019 Usnesení z 3.zasedání ZO Přestavlky konaného 25.3.2019
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací
28. 03. 2019 Nařízení města Přerova č.1/2019 - Tržní řád
27. 03. 2019 Územní plán Přestavlky
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Přestavlky
20. 03. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Přestavlky u Přerova
15. 03. 2019 Informace o konání 3.zasedání ZO Přestavlky 25.3.2019
12. 03. 2019 Schválený rozpočet DSO Přestavlcký les na rok 2019
08. 03. 2019 Pozvánka na 12.zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les 12.3.2019
04. 03. 2019 Pozvánka na 12.zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les 12.3.2019
28. 02. 2019 výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
21. 02. 2019 Usnesení z 2.zasedání ZO Přestavlky konaného 11.2.2019
01. 02. 2019 Informace o konání 2.zasedání ZO Přestavlky 11.2.2019
28. 01. 2019 Usnesení - lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - pozemkové úpravy v k.ú.Přestavlky u Přerova
25. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
08. 01. 2019 Schválený rozpočet obec Přestavlky na rok 2019
07. 01. 2019 Schválený rozpočet DSO Přestavlcký les na rok 2019
19. 12. 2018 Usnesení z 1. zasedání ZO Přestavlky konaného dne 17.12.2018
19. 12. 2018 Usnesení z 1.zasedání ZO Přestavlky konaného 17.12.2018
13. 12. 2018 Usnesení z 11.zasedání VH DSO Přestavlcký les konané 10.12.2018
10. 12. 2018 Informace o konání 1.zasedání ZO obce Přestavlky dne 17.12.2018
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu obce Přestavlky na rok 2019
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Přestavlky na rok 2019
30. 11. 2018 Návrh rozpočtu DSO Přestavlcký les na rok 2019
30. 11. 2018 Návrh Střednědobého výhledu DSO Přestavlcký les na období 2021 - 2023
29. 11. 2018 11.zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les 10.12.2018
29. 11. 2018 Usnesení z 10.zasedání VH DSO Přestavlcký les konané 20.11.2018
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO mikroregion Moštěnka
21. 11. 2018 Návrh rozpočtu DSO Přestavlcký les na rok 2019
21. 11. 2018 Návrh Střednědobého výhledu DSO Přestavlcký les na období 2021 - 2023
19. 11. 2018 Záměr obce uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na p.č.348
14. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Přestavlky konaného dne 1.11.2018
14. 11. 2018 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO obce Přestavlky konaného 1.11.2018
08. 11. 2018 Oznámení vstupu na pozemek p.č.239 za účelem opravy vodovodního řadu
08. 11. 2018 Pozvánka na zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les 20.11.2018
23. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Přestavlky 1.11.2018
22. 10. 2018 Nařízení města Přerova č.2/2018 Tžní řád
22. 10. 2018 Záměr prodat vodovodní řád v lokalitě Pod lesem
08. 10. 2018 Veřejná vyhláška - zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
08. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Přestavlky
08. 10. 2018 Usnesení z 27. zasedání ZO Přestavlky konaného dne 26.9.2018

XML