Obec Březí nad Oslavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://obec-brezinadoslavou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Březí nad Oslavou
Březí nad Oslavou 47
592 14 Březí nad Oslavou

Datová schránka: dbqa95z
E-mail: brezinadoslavou@gmail.com

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 06. 2019 Výkaz zisku a ztrát 2018
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu Změny č. II Územního plnáu Březí nad Oslavou pro veřejné projednání
30. 05. 2019 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Březí nad Oslavou
29. 05. 2019 Výsledky voleb do EP 2019 ve Březí nad Oslavou
23. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2019
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy řešení kůrovcové kalamity v CHKO Žďárské vrchy
09. 05. 2019 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Nové Veselí - Matějov dne 2. 6. 2019
09. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 5. 2019
28. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2018 - Svaz vodovodů Bohdalov
28. 04. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2018 - Obec Březí nad Oslavou
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
22. 04. 2019 Výpis ze zasedání ZO č. 6/2019
17. 04. 2019 Výkaz zisku a ztráty 2018 SO POOSLAVÍ
17. 04. 2019 Výkaz o plnění rozpočtu 2018 SO POOSLAVÍ
17. 04. 2019 Rozvaha 2018 SO POOSLAVÍ
17. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2018 včetně zprávy auditora
17. 04. 2019 Pozvánka na zasedání valné hromady SO POOSLAVÍ 13.5.2019
12. 04. 2019 Návrh rozpočtu obce Březí nad Oslavou na rok 2019
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
12. 04. 2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
11. 04. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 4. 2019
09. 04. 2019 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 2. 11. 2018
25. 03. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
25. 03. 2019 Informace k volbám do Evropského parlamentu
24. 03. 2019 Pozvánka na zasedání ZO dne 29. 3. 2019
18. 03. 2019 Usnesení Státního pozemkového úřadu
15. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 zveř. 1.3.2019
15. 03. 2019 Rozpočet obce na rok 2019 zveř. 7.1.2019
13. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
11. 03. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 19.3.2019
06. 03. 2019 Výpis ze zased. zast. dne 27.3.2015
06. 03. 2019 Zapis c. 12 ze zased. zastupitelstva obce ze dne 14.10.2011
06. 03. 2019 dokument Zapis c. 4 ze zasedani zastupitelstva
06. 03. 2019 zasedání zastupitelstva obce
06. 03. 2019 Ustavujici zasedani zastupitelstva c. 1
06. 03. 2019 Zasedani zastupitelstva c. 2
06. 03. 2019 Zapis c. 7 ze zasedani zastupitelstva obce
06. 03. 2019 Zapis z mimoradneho zasedani zastupitelstva
06. 03. 2019 Zapis c. 5 ze zasedani zastupitelstva obce
06. 03. 2019 Zapis c. 8 ze zasedani zastupitelstva obce
06. 03. 2019 Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 31.8.2012
06. 03. 2019 Výpi ze zápisu ze zasedání zast. č. 20/2012
06. 03. 2019 výpis ze zápisu zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.5.2012
06. 03. 2019 Vypis ze zapisu ze zasedani zastupitelstva dne 27.4.2012
06. 03. 2019 Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.1.2012 , č. 15/2012
06. 03. 2019 Výpis ze zápisu ze zasedání zast. obce ze dne 2.3.2012
06. 03. 2019 Výpis ze zápisu ze zasedání zast. obce ze dne 2.3.2012
06. 03. 2019 Zapis c. 6 ze zasedani zastupitelstva obce
06. 03. 2019 Zapis c. 11 ze zasedani zast. obce ze dne 30.9.2011
06. 03. 2019 Zapis c. 10 ze zasedani zastupitelstva obce ze dne 2.9.2011

XML