Obec Březí nad Oslavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

http://obec-brezinadoslavou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Březí nad Oslavou
Březí nad Oslavou 47
592 14 Březí nad Oslavou

Datová schránka: dbqa95z
E-mail: brezinadoslavou@gmail.com

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2020 Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 18, ze dne 15. 5. 2020
22. 05. 2020 Záměr č. 1/2020
20. 05. 2020 Pozvánka na zasedání členské schůze LDO Přibyslav
11. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3-2020
08. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 15. 5. 2020
07. 05. 2020 Oznámení o konci období déle trvajícícho nadměrného sucha
29. 04. 2020 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2019
27. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Březí nad Oslavou za rok 2019
27. 04. 2020 Výkaz zisků a ztrát 2019
27. 04. 2020 Rozvaha 2019
27. 04. 2020 Výkaz o plnění rozpočtu za rok 2019
27. 04. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
27. 04. 2020 Příloha 2019
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
17. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veř. projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina
16. 04. 2020 Výpis ze zápisu ze zasedání ZO dne 6. 4. 2020
16. 04. 2020 Výpis ze zápisu ze zasedání ZO dne 6. 3. 2020, č. 16
16. 04. 2020 Výpis ze zápisu ze zasedání ZO dne 30.1.2020
16. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 2-2020
08. 04. 2020 Oznámení o období déle trvajícícho nadměrného sucha
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
08. 04. 2020 Nařízení k zabezpečení požární ochrany v době nadměrného sucha
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina
30. 03. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 6.4.2020
10. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1-2020
28. 02. 2020 Kalkulace výpočtu cen pro stočné za rok 2019
26. 02. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 6. 3. 2020
26. 02. 2020 Oznámení o odložení termínu konání zastupitelstva obce
26. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací obce Březí n. Oslavou za rok 2019
21. 02. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 28. 2. 2020
21. 02. 2020 Upozornění - informace pro spotřebile pitné vody ze skupinového vodovodu Bohdalov
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
14. 02. 2020 Informační leták - Jak se cestuje ve Veřejné dopravě Vysočiny od 1. 3. 2020
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh obecné povahy č. 1/2020
28. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování kom. odpadů
28. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za shromažďování komunálních odpadů
28. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
28. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
23. 01. 2020 Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 1. 2020
23. 01. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 30.1.2020
17. 01. 2020 Upozornění pro vlastníky lesů na gradaci kůrovců
15. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 8/2019
09. 01. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17. 1. 2020
21. 12. 2019 Výpis ze zápisu ze zasedání ZO ze dne 15. 12. 2019
21. 12. 2019 Záměr č. 3/2019
17. 12. 2019 Návrh střednědobého výhledu SV Bohdalov
17. 12. 2019 Návrh rozpočtu Svazu vodovodů Bohdalov na rok 2020
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Březí nad Oslavou č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování kom. odpadů
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Březí nad Oslavou č. 3/2019 o místním poplatku za shromažďování a odstraň. kom. odpadů

XML