Obec Pazderna

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://pazderna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51 Pazderna

Datová schránka: t4uby8v
E-mail: obec@pazderna.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2018 Opatření obecné povahy č.1 - Územní plán Pazderna
19. 03. 2018 Územní plán obce Pazderna
19. 03. 2018 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
19. 03. 2018 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
19. 03. 2018 Dokument "Exekuční příkaz - pr..." již není dostupný.
19. 03. 2018 Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek :pronájem „Bufetu ve Výletním a sportovním areálu v obci Pazderna“
19. 03. 2018 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Pazderna
19. 03. 2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (odstranění a okleštění stromoví)
19. 03. 2018 Oznámení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
19. 03. 2018 Ministerstvo zamědělství oznamuje veřejnou vyhláškou vydání opatření obecné povahy
19. 03. 2018 Výzva ÚZSVM včetně seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
19. 03. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2016 Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
19. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015
19. 03. 2018 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška Finančního úřadu MSK o zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů (daň z nemovitých věcí)
19. 03. 2018 Závěrečný účet za rok 2015
19. 03. 2018 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za rok 2015 - systém vodovodů B2
19. 03. 2018 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za rok 2015 - systém vodovodu A1
19. 03. 2018 Vydání opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A
19. 03. 2018 Vyhlášení popisu věci - výzva Policie ČR
19. 03. 2018 Dokument "Dražební vyhláška (sp..." již není dostupný.
19. 03. 2018 Zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek : Pronájem „Bufetu ve Výletním a sportovním areálu v obci Pazderna“
19. 03. 2018 Dokument "Exekuční příkaz - exe..." již není dostupný.
19. 03. 2018 Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitetstva kraje
19. 03. 2018 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Upozornění společnosti ČEZ Distribuce a.s. k okleštění a odstranění stromoví a jiných porostů
19. 03. 2018 Lesy ČR, s.p. - Výběrové řízení na prodej nemovité věci budovy č.p. 60 v obci Pazderna
19. 03. 2018 Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konených ve dnech 7. a 8. října 2016
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání sportovní akce časovky družstev světového poháru v cyklistice "Czech Cycling Tour 2016"
19. 03. 2018 Pozvánka na 10.zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Pazderna
19. 03. 2018 Lesy ČR, s.p. - Výběrové řízení na prodej nemovité věci budovy č.p. 60 v obci Pazderna
19. 03. 2018 Závěrečný účet DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2015
19. 03. 2018 Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 územního plánu Pazderna - návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednávání
19. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
19. 03. 2018 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na r. 2017
19. 03. 2018 Návrh rozpočtu obce Pazderna na r. 2017
19. 03. 2018 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
19. 03. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva MSK v obci Pazderna
19. 03. 2018 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Inormace ČSÚ o připravovaném výběrovém Strukturální šetření v zemědělství
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 3
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 2
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 1
19. 03. 2018 Záznam o opravě schváleného rozpočtu provedené z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky č. 463/2016 Sb.
19. 03. 2018 Schválený rozpočtový výhled na 2016 - 2019
19. 03. 2018 Schválený rozpočet obce Pazderna na r. 2017
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Pazderna

XML