Obec Pazderna

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://pazderna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51 Pazderna

Datová schránka: t4uby8v
E-mail: obec@pazderna.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2018 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Pazderna za r. 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
19. 03. 2018 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za r. 2016
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání změny č. 1 územního plánu Pazderna formou opatření obecné povahy
19. 03. 2018 Výběrové řízení na prodej nemovitosti Pazderna č.p. 60 v k.ú. Pazderna
19. 03. 2018 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j SVS/2017/046099-T - ukončení všech ochranných opatření v souvislosti s výskytem ohniska ptačí chřipky v obci Dobrá
19. 03. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/041524-T
19. 03. 2018 Rozpočet na r. 2017 a rozpočtový výhled na období 2018-20121 DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
19. 03. 2018 Oznámení o uložení závěrečného účtu DSO za rok 2016 a rozpočtové opatření č.1/2017
19. 03. 2018 Schválený Závěrečný účet obce Pazderna ze r. 2016 včetně Zprávy o přezkumu hospodaření
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 7
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 6
19. 03. 2018 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
19. 03. 2018 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 5
19. 03. 2018 Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2016
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 4
19. 03. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pazderna - projekt "Historie a kulturní krajina"
19. 03. 2018 Obvodní báňský úřad - Veřejná vyhláška - Uvědomění o zahájení správního řízení o návrhu na změnu zvláštního dobývacího prostoru Bruzovice
19. 03. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
19. 03. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 03. 2018 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 9
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednávání
19. 03. 2018 Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
19. 03. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 8
19. 03. 2018 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 11
19. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 10
19. 03. 2018 Oznámení o tom, kde je uloženo v listinné podobě, a kde je uveřejněno v elektronické podobě rozpočtové opatření č.2/2017 DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
19. 03. 2018 Volba prezidenta - Oznámení počtu a sídla volebních okrsků
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci návrhu na změnu (zmenšení) dobývacího prostoru Bruzovice
19. 03. 2018 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
19. 03. 2018 Seznam nemovit. věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
19. 03. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pazderna - dodatek č. 1 - projekt "Historie a kulturní krajina"
19. 03. 2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a okleštění stromoví v ochranném pásmu vysokého napětí
19. 03. 2018 Rozpočet obce Pazderna na r. 2018
19. 03. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta
19. 03. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Pazderna na r. 2019 až 2022
19. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
19. 03. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2018 - Mikroregion Žermanická a Těrlická přehrada
19. 03. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
19. 03. 2018 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
19. 03. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Pazderna

XML