Obec Pazderna

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://pazderna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51 Pazderna

Datová schránka: t4uby8v
E-mail: obec@pazderna.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 10. 2019 Oznámení obecního úřadu Pazderna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. 10. 2019 Schválený rozpočet obce Pazderna na r. 2019
08. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 9
08. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 8
04. 10. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení- monitoring medvěda hnědého a rysa ostrovida
05. 09. 2019 Výzva ÚZSVM včetně seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
27. 08. 2019 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu (provádění výměny podpůrných bodů vedení NN a provedení protlaku)
12. 08. 2019 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
16. 07. 2019 Dokument "Závěrečný účet obce P..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
14. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
13. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za r. 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
11. 06. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
28. 05. 2019 Dokument "Návrh Závěrečného účt..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
03. 05. 2019 VV-OOP- Stanovení přechodné úpravy provoz
01. 05. 2019 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise (volby do Evropského parlamentu)
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní r. 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce (voda předaná)
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendář. r. 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 04. 2019 Výzva ÚZSVM včetně seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - medvěda hnědého
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška FÚ MSK - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
10. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
10. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (č.j. 18918/2019-MZe-16212)
04. 04. 2019 Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
02. 04. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 1
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
25. 02. 2019 Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
11. 02. 2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (odstranění a okleštění stromoví)
24. 01. 2019 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 12
24. 01. 2019 Město Příbor oznamuje konání veřejného licitačního řízení - prodej pozemků
09. 01. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
07. 01. 2019 Upozornění vlastníků a uživatelů pozemků
18. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Usnesení k opravě zřejmých nesprávností úplného znění Zásad územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č. 1
17. 12. 2018 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 11
14. 12. 2018 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pazderna (projekt "Historie a kulturní krajina")
14. 12. 2018 OZV č. 2/2018
14. 12. 2018 OZV č. 1/2018
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na rok 2019
05. 12. 2018 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 10
04. 12. 2018 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 9
03. 12. 2018 Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

XML