Obec Pazderna

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://pazderna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51 Pazderna

Datová schránka: t4uby8v
E-mail: obec@pazderna.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 12
13. 01. 2020 Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí ve věci "Vodovodní řad pro RD v Pazderně"
09. 01. 2020 Oznámení DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
08. 01. 2020 Oznámení obecního úřadu Pazderna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
08. 01. 2020 Schválený rozpočet obce Pazderna na r. 2020
08. 01. 2020 Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v trase vedení ZVN 400kV V460 o vstupech na pozemky
15. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
15. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 11
11. 12. 2019 OOP - Veřejná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE16212 ze dne 3.4.2019 (šíření kůrovce v lesích)
06. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 10
06. 12. 2019 Oznámení v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
06. 12. 2019 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady na r. 2020
02. 12. 2019 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
26. 11. 2019 Cena pitné vody na r. 2020 - informuje SmVak a.s.
23. 11. 2019 Návrh rozpočtu Obce Pazderna na r. 2020
20. 11. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
10. 10. 2019 Oznámení obecního úřadu Pazderna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. 10. 2019 Schválený rozpočet obce Pazderna na r. 2019
08. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 9
08. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 8
04. 10. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
04. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení- monitoring medvěda hnědého a rysa ostrovida
05. 09. 2019 Výzva ÚZSVM včetně seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019
27. 08. 2019 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu (provádění výměny podpůrných bodů vedení NN a provedení protlaku)
12. 08. 2019 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
16. 07. 2019 Dokument "Závěrečný účet obce P..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
14. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
13. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za r. 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
11. 06. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
28. 05. 2019 Dokument "Návrh Závěrečného účt..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
03. 05. 2019 VV-OOP- Stanovení přechodné úpravy provoz
01. 05. 2019 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise (volby do Evropského parlamentu)
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní r. 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce (voda předaná)
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendář. r. 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 04. 2019 Výzva ÚZSVM včetně seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - medvěda hnědého
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška FÚ MSK - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
10. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
10. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu

XML