Obec Pazderna

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://pazderna.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51 Pazderna

Datová schránka: t4uby8v
E-mail: obec@pazderna.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7
16. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
16. 07. 2019 Závěrečný účet obce Pazderna za r. 2018 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za r. 2018
21. 06. 2019 Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
14. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
13. 06. 2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za r. 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
11. 06. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
28. 05. 2019 Dokument "Návrh Závěrečného účt..." již není dostupný.
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
17. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3
03. 05. 2019 VV-OOP- Stanovení přechodné úpravy provoz
01. 05. 2019 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise (volby do Evropského parlamentu)
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za kalendářní r. 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce (voda předaná)
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendář. r. 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
26. 04. 2019 Výzva ÚZSVM včetně seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - medvěda hnědého
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška FÚ MSK - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
10. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
10. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška MZe - Opatření obecné povahy (č.j. 18918/2019-MZe-16212)
04. 04. 2019 Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
02. 04. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 1
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
25. 02. 2019 Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
11. 02. 2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (odstranění a okleštění stromoví)
24. 01. 2019 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 12
24. 01. 2019 Město Příbor oznamuje konání veřejného licitačního řízení - prodej pozemků
09. 01. 2019 Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
07. 01. 2019 Upozornění vlastníků a uživatelů pozemků
18. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Usnesení k opravě zřejmých nesprávností úplného znění Zásad územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č. 1
17. 12. 2018 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 11
14. 12. 2018 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pazderna (projekt "Historie a kulturní krajina")
14. 12. 2018 OZV č. 2/2018
14. 12. 2018 OZV č. 1/2018
05. 12. 2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na rok 2019
05. 12. 2018 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 10
04. 12. 2018 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 9
03. 12. 2018 Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
29. 11. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
27. 11. 2018 Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2019
23. 11. 2018 Návrh rozpočtu obce Pazderna r. 2019
23. 11. 2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (odstranění a okleštění stromoví)
08. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
07. 11. 2018 Strategický plán rozvoje obce Pazderna 2014 - 2020
01. 11. 2018 Rozpočtové opatření obce Pazderna č. 8
29. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pazderna
23. 10. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
06. 10. 2018 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Pazderna
06. 09. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

XML