Obec Číhošť

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

http://cihost.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Číhošť
Číhošť 44
582 87 Číhošť

Datová schránka: avab6ft
E-mail: obeccihost@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do ZO (1 příloha)
07. 09. 2018 Svolání 1.zasedání okrskové volební komise (1 příloha)
07. 09. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.9.2018 (1 příloha)
04. 09. 2018 Rozpočtové opatření č.8 (1 příloha)
23. 08. 2018 Informace o počtu a sídle vol.okrsku pro volby do ZO v obci Číhošť (1 příloha)
16. 08. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška-územ..." již není dostupný.
15. 08. 2018 oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální… (2 přílohy)
03. 08. 2018 Rozpočtové opatření č.7 (1 příloha)
02. 08. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Hroznětín u Číhoště (1 příloha)
02. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Ledečsko na rok 2017 (1 příloha)
02. 08. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.11.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Číhošť (1 příloha)
02. 08. 2018 KPÚ - nabídka pozemků k.ú. Zdeslavice k pronájmu (1 příloha)
02. 08. 2018 Návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok 2017 a Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2021 DSO… (1 příloha)
02. 08. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.10.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.10.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální… (2 přílohy)
02. 08. 2018 Veřejná vyhláška - vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (1 příloha)
02. 08. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
02. 08. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.8.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Informace o počtu a sídle vol.okrsku pro volby do Senátu v obci Číhošť (1 příloha)
02. 08. 2018 Informace o počtu a sídle vol.okrsku pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina (1 příloha)
02. 08. 2018 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Hroznětín u Číhoště (1 příloha)
02. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.8.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Nabídka pozemku k.ú.Zdeslavice k pronájmu (2 přílohy)
02. 08. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.7.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor (1 příloha)
02. 08. 2018 oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální… (2 přílohy)
02. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 29.7.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka Hlohov-Tunochody-Číhošť (1 příloha)
02. 08. 2018 Zveřejnění záměru (1 příloha)
02. 08. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.6.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zónoa… (1 příloha)
02. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17.6.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Číhošť (1 příloha)
02. 08. 2018 Závěrečný účet roku DSO Plynofikace Ledečska za rok 2015 (1 příloha)
02. 08. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2015 (1 příloha)
02. 08. 2018 Návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok 2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje… (1 příloha)
02. 08. 2018 Zveřejnění záměru (1 příloha)
02. 08. 2018 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Číhošť 6.5.2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Hromadný seznam-daň z nemovitých věcí na rok 2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 NSVS-mor včelího plodu v Kraji Vysočina (1 příloha)
02. 08. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6.května 2016 (1 příloha)
02. 08. 2018 Vyúčtování (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2015 (1 příloha)
02. 08. 2018 Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR Kraje Vysočina (1 příloha)
02. 08. 2018 Nařízení SVS o ukončení mimořádných veter.opatření -mor včelího plodu (1 příloha)
02. 08. 2018 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (1 příloha)

XML