Obec Číhošť

Město, městys, obec, MČ
Okres Havlíčkův brod

http://cihost.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Číhošť
Číhošť 44
582 87 Číhošť

Datová schránka: avab6ft
E-mail: obeccihost@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2018 Rozpočtové opatření č.6 (1 příloha)
15. 06. 2018 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému… (1 příloha)
15. 06. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2018 (1 příloha)
05. 06. 2018 Rozpočtové opatření č.5 (1 příloha)
23. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu Obce Číhošť za rok 2017 (1 příloha)
23. 05. 2018 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Číhošť-rozšíření obvodu (1 příloha)
16. 05. 2018 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Číhošť (1 příloha)
14. 05. 2018 Záměr směny pozemků v Hlohově (1 příloha)
04. 05. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.5.2018 (1 příloha)
03. 05. 2018 Rozpočtové opatření č.4 (1 příloha)
29. 04. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné… (1 příloha)
20. 04. 2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí (1 příloha)
11. 04. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor (1 příloha)
11. 04. 2018 OZV č.1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování… (1 příloha)
05. 04. 2018 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Číhošť (1 příloha)
03. 04. 2018 Rozpočtové opatření č.3 (1 příloha)
29. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6.4.2018 (1 příloha)
19. 03. 2018 Oznámení o zjišťování průběhu hranic (1 příloha)
16. 03. 2018 NSVS-mor včelího plodu v Kraji Vysočina (1 příloha)
10. 03. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Hroznětín u Číhoště (1 příloha)
10. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16.12.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Ledečsko na rok 2017 (1 příloha)
10. 03. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18.11.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Číhošť (1 příloha)
10. 03. 2018 KPÚ - nabídka pozemků k.ú. Zdeslavice k pronájmu (1 příloha)
10. 03. 2018 Návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok 2017 a Rozpočtový výhled na roky 2016 až 2021 DSO… (1 příloha)
10. 03. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.10.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.10.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální… (2 přílohy)
10. 03. 2018 Veřejná vyhláška - vydání aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (1 příloha)
10. 03. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
10. 03. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.8.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Informace o počtu a sídle vol.okrsku pro volby do Senátu v obci Číhošť (1 příloha)
10. 03. 2018 Informace o počtu a sídle vol.okrsku pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina (1 příloha)
10. 03. 2018 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Hroznětín u Číhoště (1 příloha)
10. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.8.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Nabídka pozemku k.ú.Zdeslavice k pronájmu (2 přílohy)
10. 03. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.7.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor (1 příloha)
10. 03. 2018 oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální… (2 přílohy)
10. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 29.7.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu uzavírka Hlohov-Tunochody-Číhošť (1 příloha)
10. 03. 2018 Zveřejnění záměru (1 příloha)
10. 03. 2018 Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.6.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zónoa… (1 příloha)
10. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 17.6.2016 (1 příloha)
10. 03. 2018 Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Číhošť (1 příloha)
10. 03. 2018 Závěrečný účet roku DSO Plynofikace Ledečska za rok 2015 (1 příloha)
10. 03. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2015 (1 příloha)

XML