« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Rozpočet Obce Číhošť na rok 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-schválený rozpočet seskupený.pdf [0,11 MB]
Obec Číhošť,IČO 00267295 KEO4 1.8.5 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> XXXX XXXXXX Bez paragrafu 5 055 000,006 213 800,00 9 387 321,00 8 890 419,26
1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatních produkčních 181 500,00423 500,00 1 203 134,71 1 202 477,66
2143 XXXX XXXXXX Cestovní ruch 7 000,007 000,00 8 400,00 7 897,00
2411 XXXX XXXXXX Záležitosti pošt 118 000,00118 000,00 118 000,00 113 631,63
3612 XXXX XXXXXX Bytové hospodářství 40 632,0040 632,00 40 632,00 40 632,00
3613 XXXX XXXXXX Nebytové hospodářství 4 700,007 100,00 7 100,00 7 100,00
3632 XXXX XXXXXX Pohřebnictví 8 000,008 000,00 8 000,00 5 920,00
3633 XXXX XXXXXX Výstavba a údržba místních 0,000,00 6 050,00 6 050,00
3639 XXXX XXXXXX Komunální služby a územní rozvoj 684 000,00684 000,00 692 875,00 692 582,13
3725 XXXX XXXXXX Využívání a zneškodňování 80 000,0070 000,00 90 000,00 89 773,00
3769 XXXX XXXXXX Ostatní správa v ochraně život.0,000,00 14 600,00 14 600,00
5512 XXXX XXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,001 000,00 1 000,00 1 000,00
6171 XXXX XXXXXX Činnost místní správy 0,000,00 1 710,00 1 708,50
6310 XXXX XXXXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních 1 500,001 500,00 1 500,00 1 443,30
6320 XXXX XXXXXX Pojištění funkčně nespecifikované 0,000,00 7 614,00 7 614,00
6330 XXXX XXXXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech 400 000,00400 000,00 3 973 000,00 3 973 000,00
<br> Příjmy CELKEM: 7 974 532,00 15 560 936,71 15 055 848,48 6 581 332,00
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Číhošť,IČO 00267295 KEO4 1.8.5 UR023
<br> Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2020
<br> Skutečnost
2020
<br> Schválený
rozpočet
2021
<br> 1014 XXXX XXXXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.5 000,001 000,00 5 000,00 5 000,00
1032 XXXX XXXXXX Podpora ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/4408205

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz