Město Klimkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://mesto-klimkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klimkovice
Lidická 1
742 83 Klimkovice

Datová schránka: ximbfsi
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2020 Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva
13. 08. 2020 Obecně závazná vyhláška 1/2020 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
12. 08. 2020 Manažer pro Moravskoslezský kraj
11. 08. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou na místo úředníka – referent oddělení stavebního
10. 08. 2020 Bytový pořadník k 1. 8. 2020
08. 08. 2020 Bytový pořadník k 1.7.2020
06. 08. 2020 odstávka vody 4.8. Pod Kinem
04. 08. 2020 Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva
04. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2020
04. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 15/2020
03. 08. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
03. 08. 2020 VOLBY - stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů
03. 08. 2020 VOLBY - jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů
03. 08. 2020 VŘ - referent odboru místního hospodářství ve Studénce
03. 08. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 08. 2020 VOLBY - informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
02. 08. 2020 Usnesení zastupitelstva města 24.06.2020
01. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Bar..." již není dostupný.
24. 07. 2020 Vyhlášení popisu věci - jízdní kolo
23. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2020
21. 07. 2020 OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MěÚ 5/2020 - úřední hodiny
21. 07. 2020 Oznámení o konkrétním termínu konání akce
21. 07. 2020 Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 561/1
20. 07. 2020 odstávka vody 4.8. Pod Kinem
19. 07. 2020 Rozhodnutí č. 509/2020 o schválení kanalizačního řádu
18. 07. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU SMĚNIT NEMOVITÉ VĚCI
17. 07. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MSK PŘI EPIDEMII
16. 07. 2020 VŘ - referent odboru financí a rozpočtu -účetní
16. 07. 2020 VŘ - referent odboru financí a rozpočtu -kontrolor
09. 07. 2020 Oznámení o konkrétním termínu konání akce
09. 07. 2020 Bytový pořadník k 1.6.2020
09. 07. 2020 Projekt RYCHLÁ RADA pro podporu podnikání
08. 07. 2020 Bytový pořadník k 1.7.2020
08. 07. 2020 PROJEKTY DOPRAVNÍHO PODNIKU NA POŘÍZENÍ VOZIDEL HROMADNÉ DOPRAVY
03. 07. 2020 Mimořádné opatření MZ - nošení ochranných prostředků
03. 07. 2020 Mimořádné opatření MZ - zákaz a omezení hromadných akcí
03. 07. 2020 ZRUŠENO !!!! Odstávka elektřiny 2.7. ul. Čs.Armády, Luční, Polanecká, U Zahrádek
03. 07. 2020 Rozhodnutí č. 509/2020 o schválení kanalizačního řádu
03. 07. 2020 Záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 561/1
02. 07. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou na místo úředníka – referent oddělení stavebního
02. 07. 2020 Odstávka vody 29.6. Hýlov
02. 07. 2020 Odstávka elektřiny 30.6.2020 v Josefovicích
01. 07. 2020 Odstávka elektřiny 29.6.2020
01. 07. 2020 Opatření obecné povahy-ochrana vnitřních hranic ČR
01. 07. 2020 Návrh nové koncepce dopravní obsluhy městské části Ostrava – Polanka nad Odrou a města Klimkovice
01. 07. 2020 Závěrečný účet města 2019
01. 07. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU SMĚNIT NEMOVITÉ VĚCI
30. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška Bar..." již není dostupný.
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 11/2020
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2020

XML