Město Klimkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://mesto-klimkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Klimkovice
Lidická 1
742 83 Klimkovice

Datová schránka: ximbfsi
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020
25. 09. 2020 Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva
24. 09. 2020 Svolání valné hromady Bílovecka
22. 09. 2020 Usnesení rady města 09.09.2020
22. 09. 2020 Usnesení zastupitelstva města 12.08.2020
19. 09. 2020 Pozvánka na setkání s občany ke koncepci dopravy
19. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020
18. 09. 2020 Otevírací doba České pošty v Klimkovicích od 1.10.2020
18. 09. 2020 VV- uzavírka tunelu 13.-14.10.
17. 09. 2020 Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 18/2020
15. 09. 2020 Informace o konání 19. zasedání zastupitelstva
15. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ SOKOL Klimkovice
14. 09. 2020 Informace o konkrétním termínu konání akce
14. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů
14. 09. 2020 Vymezení plakátovacích ploch pro volební kampaň
10. 09. 2020 Usnesení rady města 31.08.2020
10. 09. 2020 Usnesení rady města 30.07.2020
10. 09. 2020 Usnesení rady města 22.07.2020
10. 09. 2020 Bytový pořadník k 1. 8. 2020
09. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
07. 09. 2020 Svolání valné hromady Bílovecka
07. 09. 2020 Informace o konkrétním termínu konání akce
07. 09. 2020 Rozpočet SOB pro rok 2020
04. 09. 2020 Záměr pronajmout pozemek 228 a budovu čp. 215 - hospodářská škola
03. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 17/2020
02. 09. 2020 Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
02. 09. 2020 Pozvánka na setkání s občany ke koncepci dopravy
02. 09. 2020 Mimořádná opatření KHS MSK
01. 09. 2020 Bytový pořadník k 1.9.2020
01. 09. 2020 Informace o konkrétním termínu konání akce - Taneční zábava
01. 09. 2020 OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MěÚ 5/2020 - úřední hodiny
01. 09. 2020 Návrh nové koncepce dopravní obsluhy městské části Ostrava – Polanka nad Odrou a města Klimkovice
01. 09. 2020 Rekonstrukce mostů dálnice D1
29. 08. 2020 Obecně závazná vyhláška 1/2020 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
25. 08. 2020 Informace o konkrétním termínu konání akce - REZON
24. 08. 2020 Informace o konkrétním termínu konání akce - Taneční zábava
21. 08. 2020 Seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí
20. 08. 2020 VŘ - referent odboru místního hospodářství ve Studénce
20. 08. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
19. 08. 2020 Usnesení rady města 01.07.2020
19. 08. 2020 Usnesení rady města 10.06.2020
19. 08. 2020 Záměr pronajmout pozemek 228 a budovu čp. 215 - hospodářská škola
18. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020
17. 08. 2020 Informace o konkrétním termínu konání akce - REZON
16. 08. 2020 Manažer pro Moravskoslezský kraj
16. 08. 2020 Výběrové řízení - pozemek parc.č.2934 v k.ú. Velké Albrechtice
14. 08. 2020 Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva
13. 08. 2020 Obecně závazná vyhláška 1/2020 o nočním klidu a regulaci hlučných činností
12. 08. 2020 Manažer pro Moravskoslezský kraj

XML