Obec Vepřová

Město, městys, obec, MČ
Okres Žďár nad Sázavou

https://www.veprova.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vepřová
Vepřová 36
592 11 Vepřová

Datová schránka: p4uav3g
E-mail: obec.veprova@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2018 Pozvánka na zasedaní ZK č.2/2016
15. 02. 2018 Pozvánka na 11.veřejné zasedání ZO Vepřová
15. 02. 2018 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa.
15. 02. 2018 Pozvánka na 10. zasedání ZO Vepřová
15. 02. 2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
15. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
15. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.1/2016
15. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č.6/2015
15. 02. 2018 Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
15. 02. 2018 Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
15. 02. 2018 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povo
15. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
15. 02. 2018 Oznámení o zámýšleném převodu
15. 02. 2018 Veřejná vyhláška
15. 02. 2018 11111
15. 02. 2018 Schůze zastupitelstva obce
15. 02. 2018 Veřejná vyhláška
15. 02. 2018 OZNÁMENÍ o době a místě konáni voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina
15. 02. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina
15. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelsva kraje Vysočina
15. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelsva kraje Vysočina
15. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina
15. 02. 2018 Staanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina
15. 02. 2018 Pozvánka na 13. veřejné zasedání ZO Vepřová
15. 02. 2018 Veřejná vyhláška : Stanovení přechodné úpravy provozu
15. 02. 2018 Pznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci obnovy katastrálního operátu Vepřová
15. 02. 2018 Ustanovení komise pro zjišťování průběhu hranice pozemků při komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Vepřová
15. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2016
15. 02. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
15. 02. 2018 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z
15. 02. 2018 Pozvánka na zasedání ZO Vepřová
15. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
15. 02. 2018 Pozvánka na zasedání Kraje Vysočina č. 3/2016
15. 02. 2018 Informace k platbě daně z nemovitých věcí za rok 2016
15. 02. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
15. 02. 2018 Konkursní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Nové Dvory, příspěvkové organizace
15. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
15. 02. 2018 Závěrečný účet Svazků obecních lesů za rok 2015
15. 02. 2018 Závěrečný účet Svazků obecních lesů za rok 2015
15. 02. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí Přibyslavska za rok 2015
15. 02. 2018 Závěrečný účet Obce Vepřová za rok 2015 + Zpráva o výsledku hospodaření Obce Vepřová za rok 2015
15. 02. 2018 Závěrečný účet Obce Vepřová za rok 2015 + Zpráva o výsledku hospodaření Obce Vepřová za rok 2015
15. 02. 2018 Rozpočtový výhled
15. 02. 2018 Rozpočtový výhled
15. 02. 2018 Rozpočtový výhled
15. 02. 2018 Svazek obecních lesů - Rozpočet na rok 2017
15. 02. 2018 Svazek obecních lesů - Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
15. 02. 2018 Svazek obcí Přibyslavska - Rozpočet na rok 2017
15. 02. 2018 Svazek obcí Přibyslavska - Závěrečný účet a Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015
15. 02. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů

XML