« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Oznámení o době a místě konání voleb do ZK Vysočina a pro volby do Senátu PČR ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
O z n á m e n í
<br> o době a místě konání voleb
<br> do Zastupitelstva kraje Vysočina a pro volby
<br> do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č.51 (Ždár nad Sázavou)
<br> Starosta obce Vepřová podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách
<br> do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a výňatky
<br> ze zákona č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů,které se
<br> vztahují k volbám do zastupitelstev krajů
<br> oznamuje:
<br>
1.Hlasování do Zastupitelstva kraje Vysočina a 1.kolo do Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční:
<br>
<br> v pátek dne 2.10.2020 od 14 hodin do 22 hodin a
<br> v sobotu dne 3.10.2020 od 8 hodin do 14 hodin <.>
<br>
<br> Případné 2.kolo do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
<br>
<br> v pátek dne 9.10.2020 od 14 hodin do 22 hodin a
<br> v sobotu dne 10.10.2020 od 8 hodin do 14 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb je v okrsku Vepřová zasedací místnost v přízemí budovy obecního
úřadu <.>
<br>
<br> 3.Oprávněnému občanovi,který je přihlášen k trvalému pobytu v obci Vepřová,bude
umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
<br> (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Voliči nebude
<br> umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
<br> lístků <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
<br> V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.V případě konání II.kola voleb do Senátu ČR obdrží volič hlasovací lístky přímo
<br> ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 6.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad
<br> (tel: 566 666 527) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o
<br> to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky <.>
<br>
Ve Vepřové 15.9.2020 XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4136230


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz