Město Bakov nad Jizerou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://bakovnj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Datová schránka: 6xqbfks
E-mail: info@bakovnj.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 11. 2015 Veřejná výzva č. 10/2015 správce IT
26. 11. 2015 Veřejná výzva č. 9/2015 na pracovníka TČ - zahradník
26. 11. 2015 VV č. 8/2015 pracovník technické čety
26. 11. 2015 Vyhlášení dotačního programu města Bakov nad Jizerou na rok 2016
23. 11. 2015 Návrh rozpočtu na rok 2016
20. 11. 2015 Dokument "Dražební vyhláška Hrd..." již není dostupný.
18. 11. 2015 Veřejná vyhláška - návrh územního plánu Bakov n. J., vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
13. 11. 2015 Dokument "VV oznámení o zahájen..." již není dostupný.
12. 11. 2015 VŘ č. 12/2015 vedoucí Odboru správy majetku města
12. 11. 2015 Výběrové řízení č. 11/2015 vedoucí Odboru právního a vnitřních věcí
11. 11. 2015 VŘ na vedoucího odboru rozvoje a majetku města MěÚ Bělá p/B.
09. 11. 2015 Výběrové řízení na funkci účetní
09. 11. 2015 Výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení účtárny
06. 11. 2015 Oznámení záměru bezúplatně převést Městu Bakov nad Jizerou pozemky
06. 11. 2015 Informace o platbě daně z nemovitých věcí za rok 2016 prostřednictvím SIPO
05. 11. 2015 Veřejná výzva č. 10/2015 správce IT
04. 11. 2015 Oznámení záměru prodeje části pozemku parc.č. 521/1, k. ú. Bakov nad Jizerou
27. 10. 2015 Veřejná výzva č. 9/2015 na pracovníka TČ - zahradník
27. 10. 2015 VV opatrovník - Eva Vencláková, Adam Venclák, František Venclák
21. 10. 2015 VV a rozhodnutí ČBÚ ze dne 21.10.2015
20. 10. 2015 VV č. 8/2015 pracovník technické čety
14. 10. 2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 21.10.2015
13. 10. 2015 VŘ č. 6/15 VO investic a komunálního hospodářství
13. 10. 2015 Oznámení návrhu stanovení záplavového území vodního toku Bělá
09. 10. 2015 VŘ na obsazení místa kulturní referent a sekretářka MÚ Benátky nad Jizerou
05. 10. 2015 Nabídka pracovního místa "Interní auditor"
05. 10. 2015 Oznámení záměru převodu části pozemku p.č. 379, k. ú. Chudoplesy
30. 09. 2015 Vyhlášení dotačního programu města Bakov nad Jizerou na rok 2016
30. 09. 2015 VŘ č. 7/2015 na strážníka MP - prodloužení lhůty
29. 09. 2015 VV + oznámení ČBÚ - návrh organizace Josef Šeda - Taum
18. 09. 2015 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
16. 09. 2015 Dokument "Doručení VV Lukáš Mič..." již není dostupný.
16. 09. 2015 Oznámení záměru převedení části pozemku p.č. 408, k. ú. Malá Bělá
10. 09. 2015 VŘ č. 7/2015 na strážníka MP
10. 09. 2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
09. 09. 2015 Výzva vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN
07. 09. 2015 Návrh Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby
04. 09. 2015 Výběrové řízení č. 4/15
04. 09. 2015 Výběrové řízení č. 5/15
31. 08. 2015 VV změna záplavového území vodního toku Jizera a Klenice
31. 08. 2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva 7.9.2015
31. 08. 2015 Oznámení o výběrovém řízení č. SMB/029/2015
31. 08. 2015 Oznámení záměru propachtování zemědělských pozemků v k. ú. Bakov nad Jizerou
20. 08. 2015 Výzva k podání nabídek - VŘ M/021/2015 Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou
12. 08. 2015 VV č. 6/2015 - pracovník TČ zahradnice/zahradník
10. 08. 2015 VŘ č. 3/15 náčelník MP Mnichovo Hradiště
04. 08. 2015 Dokument "DV Rambousková Monika..." již není dostupný.
02. 08. 2015 Dokument "Dražební vyhláška Fib..." již není dostupný.
29. 07. 2015 Oznámení o místě uložení dokumentace návrhu změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou
22. 07. 2015 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Bakov nad Jizerou

XML