Město Bakov nad Jizerou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://bakovnj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Datová schránka: 6xqbfks
E-mail: info@bakovnj.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2024 Oznámení záměru pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Bakov nad Jizerou
14. 06. 2024 Územní rozhodnutí - kabelové vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu
11. 06. 2024 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města
06. 06. 2024 Územní rozhodnutí - kabelové vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu
04. 06. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - NM 3/2024, kterým se ruší nařízení města 1/2024, kterým byly stanoveny ceny za služby hřbitovní na veřejných pohřebištích města Bakov nad Jizerou
04. 06. 2024 Výběrové řízení 08/2024 - koordinační (projektový) manažer
28. 05. 2024 Územní rozhodnutí - kKabelové vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu
28. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu města za rok 2023
28. 05. 2024 Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2023
26. 05. 2024 Veřejná výzva 7/2024 - referent životního prostředí
23. 05. 2024 KÚ Stř. Kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Bakov nad Jizerou - Viladomy V Parku“ v k.ú. Bakov nad Jizerou
23. 05. 2024 ČEZ - odstávka elektřiny 3.6.2024 Horka
20. 05. 2024 Kontrola hospodaření a návrh závěrečného účtu DSO EKOD 2023
17. 05. 2024 VV Daň z nemovitých věcí na rok 2024
15. 05. 2024 Pozvánka na jednání zastupitelstva města, konaného dne 13.05.2024
14. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
14. 05. 2024 VV OOP přechodná úprava na pozemních komunikacích
09. 05. 2024 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast je povinná, o termínu školení
09. 05. 2024 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
07. 05. 2024 Přerušení řízení - podzemní vedení veřejné komunikační sítě Chudoplesy
07. 05. 2024 Veřejná výzva 7/2024 - referent životního prostředí
05. 05. 2024 Pozvánka na jednání zastupitelstva města, konaného dne 13.05.2024
05. 05. 2024 Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2023
05. 05. 2024 ČEZ odstávka elektřiny 16.5.2024, Buda
05. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o městské policii
05. 05. 2024 DV Stavby Hloušek s.r.o. - movité věci
05. 05. 2024 Pozvánka na jednání zastupitelstva města, konaného dne 13.05.2024
05. 05. 2024 Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2023
05. 05. 2024 ČEZ odstávka elektřiny 16.5.2024, Buda
05. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o městské policii
05. 05. 2024 DV Stavby Hloušek s.r.o. - movité věci
05. 05. 2024 DSO EKOD oznámení o zveřejnění dokumentů
05. 05. 2024 Informace zveřejňované městem Bakov nad Jizerou
04. 05. 2024 Pozvánka na jednání zastupitelstva města, konaného dne 13.05.2024
03. 05. 2024 ČEZ odstávka elektřiny 23.5.2024
30. 04. 2024 VV daň z nemovitých věcí 2024
30. 04. 2024 VV 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
26. 04. 2024 Porovnání položek kalkulace cen pro vodné a stočné 2023
26. 04. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
26. 04. 2024 VV OOP přechodná úprava na pozemních komunikacích
25. 04. 2024 Oznámení o době a místě konání vole do EP
25. 04. 2024 ČEZ odstávka elektřiny 16.5.2024, Buda
24. 04. 2024 VV Oznámení zahájení ÚŘ, kabelové vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu
24. 04. 2024 VŘ č. 06/2024 referent odboru správy majetku a investic
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP
23. 04. 2024 VV Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2024
20. 04. 2024 VŘ č. 05/2024 strážník městské policie
20. 04. 2024 VV č. 04/2024 referent životního prostředí
18. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o městské policii
18. 04. 2024 DV - pozemek parc. st. č. 278, poz. parc. č. 95/4 a 95/5, k. ú. Malá Bělá

XML