Město Bakov nad Jizerou

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://bakovnj.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Datová schránka: 6xqbfks
E-mail: info@bakovnj.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 09. 2021 Oznámení o době a místu konání voleb do PS Parllamentu ČR
20. 09. 2021 Oznámení záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Malá Bělá
19. 09. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení dotčeným vlastníkům, neznámého pobytu nebo sídla
18. 09. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení dotčeným vlastníkům, neznámého pobytu nebo sídla
18. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 města Bakov nad Jizerou o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
18. 09. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Průmyslový park Buda", k. ú. Horka
18. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o školení dne 20.09.2021
18. 09. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
18. 09. 2021 Ozn. záměr pronájmu části poz. parc. č. 612/1, k. ú. Bakov nad Jizerou
18. 09. 2021 Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Kněžmostka
18. 09. 2021 Oznámení o zahájení územního rozhodnutí o umístění stavby: Bítouchov, Dolánky – výstavba vodovodu a vodovodních přípojek
18. 09. 2021 Dražební vyhláška - dražba číslo 210123
18. 09. 2021 Veřejná vyhláška Změna č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou
18. 09. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
18. 09. 2021 VV č. 06/2021 právník města - zástup, prodloužení lhůty
17. 09. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení dotčeným vlastníkům, neznámého pobytu nebo sídla
16. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 města Bakov nad Jizerou o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
16. 09. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Průmyslový park Buda", k. ú. Horka
16. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o školení dne 20.09.2021
16. 09. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
15. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 města Bakov nad Jizerou o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
15. 09. 2021 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Průmyslový park Buda", k. ú. Horka
15. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK o školení dne 20.09.2021
14. 09. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
14. 09. 2021 Ozn. záměr pronájmu části poz. parc. č. 612/1, k. ú. Bakov nad Jizerou
14. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 15.09.2021
13. 09. 2021 Ozn. záměr pronájmu části poz. parc. č. 612/1, k. ú. Bakov nad Jizerou
09. 09. 2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 15.09.2021
08. 09. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva 15.09.2021
07. 09. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva 15.09.2021
03. 09. 2021 Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Kněžmostka
03. 09. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
03. 09. 2021 Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Kněžmostka
03. 09. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
01. 09. 2021 VŘ referent odboru správy majetku města
01. 09. 2021 VV Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Bělá
01. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
01. 09. 2021 Veřejná vyhláška Změna č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou
01. 09. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
30. 08. 2021 VŘ referent odboru správy majetku města
26. 08. 2021 VV Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Bělá
26. 08. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
26. 08. 2021 Veřejná vyhláška Změna č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou
25. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
17. 08. 2021 Výzva vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN
17. 08. 2021 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou
16. 08. 2021 Výzva vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN
06. 08. 2021 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v části k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou
04. 08. 2021 VV č. 06/2021 právník města - zástup, prodloužení lhůty
03. 08. 2021 VV č. 06/2021 právník města - zástup, prodloužení lhůty

XML