Město Chropyně

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://muchropyne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

Datová schránka: rbsbexq
E-mail: mesto@muchropyne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 112/2017 Zastupitelstvo Zlínského kraje Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 24.10.2017 06.11.2017
24. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 111/2017 Rozpočtové opatření města Chropyně č. 3 a č. 4 v roce 2017 24.10.2017 30.04.2018
21. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 110/2017 Město Chropyně Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu 21.10.2017 07.11.2017
18. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 109/2017 Zastupitelstvo města Chropyně Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem   17.10.2017 02.11.2017
17. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 109/2017 Zastupitelstvo města Chropyně Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2017 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem   17.10.2017 02.11.2017
16. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 108/2017 MŽP, Odbor výkonu státní správy VIII Zveřejnění informace o posudku podle § 16 zákona - "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov" MCH 5853/2017    č.j.  MZP/2017/570/623 16.10.2017 01.11.2017
16. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 107/2017 Městský úřad v Chropyni, Odbor vnitřních věcí Přehled o telefonním spojení do volebních místností ve správním obvodu města Chropyně MCH 5618/2017 16.10.2017 23.10.2017
11. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 106/2017 Město Chropyně Veřejná výzva na obsazení pracovního místa: samostatný odborný referent - účetní města Chropyně 11.10.2017 27.10.2017
11. 10. 2017 105/2017 Město Chropyně Zveřejňuje záměr pronájmu pozemku - lokalita ul. K.H.Máchy 11.10.2017 26.10.2017
11. 10. 2017 104/2017 Město Chropyně Zveřejňuje záměr pronájmu pozemku - lokalita ul. K.H.Máchy   11.10.2017 26.10.2017
11. 10. 2017 102/2017 Zastupitelstvo města Chropyně Zápis ze zasedání č. 20 konaného dne 27.září 2017 10.10.2017 26.10.2017
10. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 103/2017 Zastupitelstvo města Chropyně Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně - termín zasedání 16. října 2017 od 17:00 MCH 5522/2017   10.10.2017 16.10.2017
10. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 102/2017 Zastupitelstvo města Chropyně Zápis ze zasedání č. 20 konaného dne 27.září 2017 10.10.2017 26.10.2017
07. 10. 2017 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 101/2017 Městský úřad v Chropyni - odbor vnitřních věcí Informace o době a místě konání voleb MCH 5388/2017   05.10.2017 23.10.2017
07. 10. 2017 100/2017 Město Chropyně Oznámení o době a místě konání místního referenda MCH 5256/2017 05.10.2017 23.10.2017
07. 10. 2017 98/2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Vyhlášení výberového řízení na prodej podílu o velikosti id. 1/24 na pozemku          parc. č. 1960/33 v k.ú. Chropyně MCH 5366/2017 č.j. UZSVM/BKM/7520/2017-BKMM 03.10.2017 30.10.2017
07. 10. 2017 99/2017 Město Chropyně Jmenování zapisovatelů místních komisí a okrskových komisí MCH 5255/2017 02.10.2017 23.10.2017
07. 10. 2017 97/2017 Město Chropyně, starostka města Stanovení minimálního počtu členů místní komise a okrskových komisí MCH 5253/2017 25.09.2017 23.10.2017
07. 10. 2017 96/2017 Město Chropyně, starostka města Stanovení výše zvláštní odměny za výkon funkce MCH 5254/2017 25.09.2017 23.10.2017
07. 10. 2017 95/2017 Lesy České republiky; S.P., Krajské ředitelství Brno Zveřejnění výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Chropyně - odchovna bažantů MCH 5354/2017;č.j. LCR916/002952/2017    25.09.2017 30.10.2017
07. 10. 2017 94/2017 Městský úřad V Chropyni; odbor výstavby a životního prostředí Rozhodnutí o umístění stavby - "XIII. etapa regenerace panelového sídliště v Chropyni" MCH 5304/2017 22.09.2017 09.10.2017
07. 10. 2017 Dokument " 91/2017..." již není dostupný.
07. 10. 2017 88/2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  Zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečnou identifikací MCH 4998/2017; č.j.: UZSVM/BKM/6742/2017-BKMM 08.09.2017 08.11.2017
07. 10. 2017 87/2017 Městský úřad v Chropyni, odbor vnitřních věcí  Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí  MCH 4978/2017 08.09.2017 20.10.2017
07. 10. 2017 Dokument " 86/2017..." již není dostupný.
07. 10. 2017 85/2017 Město Chropyně Informace o počtu a sídlech volebních okrsků MCH 4762/2017 31.08.2017 23.10.2017
07. 10. 2017 82/2017 Město Chropyně Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí MCH 4625/2017 17.08.2017 23.10.2017
07. 10. 2017 73/2017 Závěrečný účet města Chropyně včetně zprávy auditora za rok 2016 25.07.2017 31.07.2018
07. 10. 2017 72/2017 Rozpočtové opatření města Chropyně č. 2 v roce 2017 25.07.2017 30.04.2018
07. 10. 2017 71/2017 Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2020 25.07.2017 30.04.2020
07. 10. 2017 70/2017 Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2017. 25.07.2017 30.04.2018

XML