Město Chropyně

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://muchropyne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

Datová schránka: rbsbexq
E-mail: mesto@muchropyne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 65/2019 Město Chropyně Nabídka k prodeji - vyřazené předměty z majetku města MCH 2849/2019 29.04.2019 15.05.2019
29. 04. 2019 64/2019 Fatra, a.s. Vyúčtování položek vodné a stočné 2018 MCH 2989/2019 29.04.2019 15.05.2019
25. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 63/2019 Finanční úřad pro Zlínský kraj Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č.j.: 883377/19/3300-11460-705460, MCH 2802/2019 25.04.2019 27.05.2019
25. 04. 2019 61/2019 Finanční úřad pro Zlínský kraj Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu čj.: 882448/19/3300-11460-705460 25.04.2019 27.05.2019
24. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 62/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část. parc. č. 99/1 o výměře 160 m2, v lokalitě "Mlýn" 24.04.2019 09.05.2019
23. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 61/2019 Městský úřad Chropyně, Odbor vnitřních věcí Svolání členů okrskových volebních komisí 23.04.2019 03.05.2019
18. 04. 2019 Dokument " Evidenční číslo ..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Dokument " 59/2019..." již není dostupný.
18. 04. 2019 Dokument " 58/2019..." již není dostupný.
17. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 57/2019 Městský úřad Kroměříž, odbor - občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí mezi chropyňským rybníkem  a zahrádkovou osadou v Chropyni. č.j.: MeUKM/034509/2019 17.04.2019 03.05.2019
12. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 56/2019 Město Chropyně Vyhlášení veřejné výzvy na pracovní místo - pracovník v sociálních službách Pečovatelské služby města Chropyně 12.04.2019 30.04.2019
12. 04. 2019 55/2019 Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení - Rekonstrukce náměstí Svobody v Chropyni č.j.: MěUKM 032831/2019  12.04.2019 30.04.2019
11. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 54/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu bytu do 31. května 2019 - předem určenému zájemci (současný uživatel bytu), o velikosti 88 m2, za cenu 50 Kč/m2/měsíc, který se nachází v domě č.p. 258, na pozemku parc. č. 390, v katasrálním území Chropyně. 11.04.2019 26.04.2019
09. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 53/2019 Městský úřad Chropyně Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 08.04.2019 27.05.2019
08. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 52/2019 Městský úřad Chropyně, Odbor vnitřních věcí Informace o počtu a sídle volebních okrsků 08.04.2019 27.05.2019
08. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 51/2019 Město Chropyně Zápis z 4. jednání dne 27.03.2019 08.04.2019 24.04.2019
04. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 50/2019 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MCH 2264/2019                 č.j.: 18918/2019-MZE-16212 04.04.2019 06.05.2019
03. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 49/2019 Město Kroměříž, odbor občansko správních agend Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na náměstí Svobody a ulici Míru v Chropyni. MCH 2323/2019                      č.j.: MeUKM/029501/2019 03.04.2019 19.04.2019
02. 04. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 48/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 1114/1 o výměře 50 m2, v lokalitě "restaurace Stará Orlovna", za účelem rekreační činnosti. 01.04.2019 16.04.2019
25. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 47/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 325/1 o výměře 10 m2, v lokalitě "za restaurací U Rybníka", za účelem rekreační činnosti. 25.03.2019 09.04.2019
25. 03. 2019 46/2019 Město Chropyně Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 25.03.2019 27.05.2019
22. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 45/2019 Město Chropyně Rozpočtové opatření města Chropyně č. 1 v roce 2019 21.03.2019 31.03.2020
21. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 44/2019 Zastupitelstvo města Chropyně Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně termín konání: 27.03.2019 v 17:00 místo konání: městské kulturní středisko 20.03.2019 27.03.2019
19. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 43/2019 Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Rozhodnutí - omezuje veřejný přístup na veřejně přístupné účelové komunikaci, na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Chropyně a povoluje umístění pevné překážky. MCH 1964/2019   č.j.: MeUKM/024358/2019 18.03.2019 03.04.2019
15. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 42/2019 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 MCH 1893/2019    č.j.: SR/0150/VS/2018-2 15.03.2019 02.04.2019
14. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 41/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 99/4 o výměře 320 m2, v lokalitě "Mlýn".  14.03.2019 01.04.2019
12. 03. 2019 Dokument " Evidenční číslo ..." již není dostupný.
08. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 39/2019 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění. MCH 1642/2019  č.j.: SPU 087747/2019/525103/He 08.03.2019 08.04.2019
07. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 38/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - pozemek p.č. 610/46 o výměře 83 m2 pozemek p.č. 610/47 o výměře 75 m2  v lokalitě K. H. Máchy za sběrným dvorem v k. ú. Chropyně.   07.03.2019 27.03.2019
04. 03. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 37/2019 Zastupitelstvo města Chropyně Zápis z 3. jednání dne 20.02.2019 04.03.2019 20.03.2019
28. 02. 2019 35/2019 Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí "Rekonstrukce náměstí Svobody v Chropyni" MCH 1480/2019       č.j. MěUKM 017362/2019   27.02.2019 15.03.2019
28. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 36/2019 Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku za komunální odpad Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/4551/19/HPS     MCH 1530/2019 28.02.2019 01.04.2019
27. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 35/2019 Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí "Rekonstrukce náměstí Svobody v Chropyni" MCH 1480/2019       č.j. MěUKM 017362/2019   27.02.2019 15.03.2019
22. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 34/2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Odbor odloučené pracoviště Kroměříž Seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 a povinnost zveřejnění dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí MCH 1405/2019     č.j.: UZSVM/BKM/1313/2019-BKMM 22.02.2019 31.12.2019
21. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 33/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. č. 99/3 o výměře 240 m2, v lokalitě "Mlýn". 21.02.2019 08.03.2019
21. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 32/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - parc.č. 1003/5 o výměře 25 m2, v lokalitě na ul. Palackého. 21.02.2019 08.03.2019
21. 02. 2019 31/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - parc. č. 1003/3 o výměře 22 m2, v lokalitě na ul. Palackého. 21.02.2019 08.03.2019
18. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 30/2019 Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pracovník technického úseku. 18.02.2019 12.03.2019
18. 02. 2019 29/2019 Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - pracovník technického úseku 18.02.2019 12.03.2019
18. 02. 2019 28/2019 Správa majetku města Chropyně, příspěvková organizace Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - účetní 18.02.2019 12.03.2019
15. 02. 2019 Dokument " 24/2019..." již není dostupný.
14. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 27/2019 Městský úřad  Chropyně, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel Veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti       čj. MCH 1233/2019 14.02.2019 02.03.2019
14. 02. 2019 26/2019 Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Oznámení zahájení řízení omezení přístupu na účelové komunikaci a umístění pevné překážky na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Chropyně MCH 1236/2019           čj. MeUKM/011066/2019 14.02.2019 02.03.2019
13. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 25/2019 Zastupitelstvo města Chropyně Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně termín konání: 20.02.2019 v 16:00 místo konání: městské kulturní středisko 13.02.2019 20.02.2019
11. 02. 2019 Dokument " Evidenční číslo ..." již není dostupný.
11. 02. 2019 23/2019 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o zahájení řízení  o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, severní část (CHČOV)" společnosti RWC s.r.o.. MCH 1109/2019        č.j.: KUZL 9494/2019 11.02.2019 14.03.2019
11. 02. 2019 22/2019 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o zahájení řízení  o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna)" společnosti DESTRA Co., spol. s r.o.. MCH 1108/2019        č.j.: KUZL 9528/2019 11.02.2019 14.03.2019
06. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 21/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 108 o výměře 250 m2 , v lokalitě Mlýn 06.02.2019 22.02.2019
06. 02. 2019 20/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 305/1 o výměře 721 m2 v lokalitě na ul. Komenského. 06.02.2019 22.02.2019
04. 02. 2019 Dokument " Evidenční číslo ..." již není dostupný.

XML