Město Chropyně

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://muchropyne.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Chropyně
náměstí Svobody 29
768 11 Chropyně

Datová schránka: rbsbexq
E-mail: mesto@muchropyne.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2019 24/2019 Městský úřad v Chropyni, Odbor výstavby a životního prostředí Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením 11.02.2019 27.02.2019
14. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 27/2019 Městský úřad  Chropyně, odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel Veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti       čj. MCH 1233/2019 14.02.2019 02.03.2019
14. 02. 2019 26/2019 Městský úřad Kroměříž, odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Oznámení zahájení řízení omezení přístupu na účelové komunikaci a umístění pevné překážky na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Chropyně MCH 1236/2019           čj. MeUKM/011066/2019 14.02.2019 02.03.2019
13. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 25/2019 Zastupitelstvo města Chropyně Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně termín konání: 20.02.2019 v 16:00 místo konání: městské kulturní středisko 13.02.2019 20.02.2019
11. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 24/2019 Městský úřad v Chropyni, Odbor výstavby a životního prostředí Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením 11.02.2019 27.02.2019
11. 02. 2019 23/2019 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o zahájení řízení  o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, severní část (CHČOV)" společnosti RWC s.r.o.. MCH 1109/2019        č.j.: KUZL 9494/2019 11.02.2019 14.03.2019
11. 02. 2019 22/2019 Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Oznámení o zahájení řízení  o vydání integrovaného povolení pro zařízení "ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna)" společnosti DESTRA Co., spol. s r.o.. MCH 1108/2019        č.j.: KUZL 9528/2019 11.02.2019 14.03.2019
06. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 21/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 108 o výměře 250 m2 , v lokalitě Mlýn 06.02.2019 22.02.2019
06. 02. 2019 20/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. čísla 305/1 o výměře 721 m2 v lokalitě na ul. Komenského. 06.02.2019 22.02.2019
04. 02. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 19/2018 Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. Usnesení č.j.: 142 EX 02319/15-275            MCH 826/2019 04.02.2019 07.03.2019
31. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 18/2019 Město Kroměříž, odbor občansko správních agend Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na křižovatce místní komunikace Díly x Dr. Emila Axmana  v Chropyni. MCH 776/2019                č.j.: MeUKM/008970/2019 31.01.2019 16.02.2019
31. 01. 2019 17/2019 Město Kroměříž, odbor občansko správních agend Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na křižovatce místní komunikace Tyršova x u Sokolovny x Moravská v Chropyni. MCH 775/2019                      č.j.: MeUKM/008957/2019 31.01.2019 16.02.2019
29. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 16/2019 Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Dražební vyhláška č.j.: 030 EX 1977/05-241            MCH 728/2019   29.01.2019 05.03.2019
25. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 15/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část. parc. čísla 1239/2, 1239/1, 1239/3 a 1239/12  o výměře 16,5 m2, ve dvorním traktu domu č.p. 220 na ul. Drahy v Chropyni. 25.01.2019 11.02.2019
25. 01. 2019 14/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část. parc. čísla 1239/2 o výměře 30 m2, ve dvorním traktu domu č.p. 220 na ul. Drahy v Chropyni. 25.01.2019 11.02.2019
25. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 13/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 1003/3 o výměře 22 m2 v k. ú. Chropyně. MCH 632/2019 25.01.2019 11.02.2019
25. 01. 2019 12/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 1003/5 o výměře 25 m2 v k. ú. Chropyně. MCH 632/2019 25.01.2019 11.02.2019
25. 01. 2019 11/2019 Exekutorský úřad Frýdek-Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., soudní exekutor Dražební vyhláška sp.zn. 143 DC 0002/19-003    MCH 633/2019 25.01.2019 27.02.2019
22. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 10/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti Díl A - nemovitost - část pozemku p.č. 610/1 o výměře cca 82 m2 Díl B - nemovitost - část pozemku p.č. 610/1 o výměře cca 75 m2 22.01.2019 07.02.2019
18. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 9/2019 Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku za komunální odpad Veřejná vyhláška č.j.: ŽP/4508/19HPS     MCH 475/2019 18.01.2019 18.02.2019
16. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 8/2019 Městský úřad v Chropyni, Odbor výstavby a životního prostředí Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby "Záříčí - kabel NN, Vojtková" MCH 312/2019   16.01.2019 01.02.2019
16. 01. 2019 7/2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Veřejná vyhláška - vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření č.j.: MMR-54304/2016-83/11/42/2019             MCH 370/2019 16.01.2019 01.02.2019
11. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 6/2019 Město Chropyně Výroční zpráva města Chropyně za rok 2018 v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 11.01.2019 29.01.2019
08. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 5/2019 Město Chropyně Rozpočtové opatření města Chropyně č. 4 v roce 2018 Rozpočet města Chropyně na rok 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Chropyně do roku 2022 08.01.2019 31.01.2021
04. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 4/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část parc. č. 610/1 o výměře 157 m2, v lokalitě na ul. K. H. Máchy. 04.01.2019 21.01.2019
03. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 3/2019 Zastupitelstvo Zlínského kraje Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje 03.01.2019 07.01.2019
02. 01. 2019 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 2/2019 Město Chropyně Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - pozemku p. č. 703/9 o výměře 126 m2 v k.ú. Chropyně v lokalitě K. H. Máchy. 02.01.2019 18.01.2019
02. 01. 2019 1/2019 Zastupitelstvo města Chropyně Zápis z 2. jednání ze dne 13. 12. 2018 02.01.2019 18.01.2019
21. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 139/2018 Město Chropyně - Výzva k podání žádostí pro poskytování dotací z rozpočtu města Chropyně pro rok 2019 na podporu sportovní činnosti - PROGRAM S, a na podporu zájmových a volnočasových aktivit - PROGRAM Z. 21.12.2018 21.04.2019
19. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 138/2018 Mikroregion Jižní Haná Rozpočet Mikroregionu Jižní Haná na rok 2019 19.12.2018 30.01.2020
17. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 137/2018 Město Chropyně Vyhlášení veřejné výzvy na pracovní místo - pracovník v sociálních službách Pečovatelské služby města Chropyně 17.12.2018 04.01.2019
17. 12. 2018 136/2018 Město Chropyně Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - část p. č. 110/4 o výměře 234 m2 v lokalitě Mlýn.   17.12.2018 02.01.2019
14. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 135/2018 Město Chropyně, Zastupitelstvo města Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 5/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ve městě Chropyni. 14.12.2018 02.01.2019
14. 12. 2018 134/2018 Město Chropyně, Zastupitelstvo města Chropyně Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 14.12.2018 02.01.2019
14. 12. 2018 133/2018 Město Chropyně, Zastupitelstvo města Chropyně Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2018 02.01.2019
14. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 132/2018 Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství Veřejná vyhláška  - Oznámení o stanovení lhůty k odstanění vad žádosti na stavbu "Rekonstrukce náměstí Svobody v Chropyni" č.j.: MěUKM/085132/2018   14.12.2018 02.01.2019
10. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 131/2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1 č.j.: SR/0150/US/2018    MCH 7537/2018 10.12.2018 09.01.2019
08. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 130/2018 Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na křižovatce místní komunikace Díly x Dr. Emila Axmana v Chropyni. č.j.: MeUKM/082771/2018 07.12.2018 28.12.2018
08. 12. 2018 129/2018 Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na křižovatce místní komunikace Tyršova x u sokolovny a Tyršova x Moravská v Chropyni. č.j.: MeUKM/082755/2018 07.12.2018 28.12.2018
07. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 128/2018 Zastupitelstvo města Chropyně Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně, termín konání 13.12.2018 v 17:00  ve víceúčelovém sále v zámku 06.12.2018 14.12.2018
06. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 128/2018 Zastupitelstvo města Chropyně Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Chropyně, termín konání 13.12.2018 v 17:00  ve víceúčelovém sále v zámku 06.12.2018 14.12.2018
05. 12. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 127/2018 Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy obecnými schématy. č.j.: MeUKM/082222/2018   05.12.2018 21.12.2018
05. 12. 2018 126/2018 Ministerstvo pro místní rozvoj Územní rozhodnutí o umístění stavby  "6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160  bukovany - TU 167 Kyselovice" č.j.: MMR-54304/2016-83/10/3369/2018   05.12.2018 21.12.2018
28. 11. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 125/2018 Městský úřad v Chropyni, Odbor výstavby a životního prostředí Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení územního řízení MCH 7254/2018 28.11.2018 14.12.2018
26. 11. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 124/2018 Město Chropyně Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Chropyně do roku 2022 26.11.2018 13.12.2018
26. 11. 2018 123/2018 Město Chropyně Návrh rozpočtu města Chropyně na rok 2019 26.11.2018 13.12.2018
12. 11. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 122/2018 Zlínský kraj Veřejná vyhláška - doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 č.j. KUZL 77351/2018    MCH 6973/2018 12.11.2018 28.11.2018
08. 11. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 121/2018 Zastupitelstvo města Chropyně Zápis z 1. jednání dne 31.10.2018 08.11.2018 24.11.2018
07. 11. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 120/2018 Město Chropyně Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění úklidových služeb v prostorách Městského úřadu v Chropyni." MCH 6679/2018 07.11.2018 30.11.2018
05. 11. 2018 Evidenční číslo Název Datum vyvěšení Datum sejmutí 119/2018 Městský úřad Kroměříž, odbor občansko - správních agend Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Rekonstrukce náměstí Svobody v Chropyni č.j.: MěUKM 073909/2018   05.11.2018 21.11.2018

XML