Obec Valašská Senice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://valasskasenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valašská Senice
Valašská Senice 145
756 14 Valašská Senice

Datová schránka: 3n4bspj
E-mail: obecvalsenice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 05. 2022 Návrh Závěrečného účtu SOMV za rok 2021 včetně Zprávy č. 388/2021/EKO
03. 05. 2022 VaK Vsetín - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2021
26. 04. 2022 VV - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2022.
26. 04. 2022 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022
22. 04. 2022 Návrh závěrečného účtu 2021 - SOH
11. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
08. 04. 2022 Vyrozumění o zastavení řízení o odstranění stavby "Prodloužení vodovodu v obci Valašská Senice"
08. 04. 2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Valašská Senice na roky 2023 - 2024
08. 04. 2022 Schválený rozpočet Mateřské školy Valašská Senice na rok 2022
31. 03. 2022 Dokument "VV Doručení návrhu zm..." již není dostupný.
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 1/2022
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 1/2021
31. 03. 2022 VPS mezi Obcí Horní Lideč a Obcí Valašská Senice - přestupky
31. 03. 2022 Darovací smlouva mezi Obcí Valašská Senice a Obcí Francova Lhota
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu SOH č. 1/2020
31. 03. 2022 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOH
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 2/2020
31. 03. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0085/2020/KH
31. 03. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace ZK pro SOH č. D/0308/2019/STR + Dodatek
31. 03. 2022 Darovací smlouva
31. 03. 2022 Dotace SOH Obci Ústí na stavbu I/A CBVV
31. 03. 2022 VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 2/2019
31. 03. 2022 VPS č. 18/OSV výkon přenesené působnosti na úseku soc. pr. ochrany dětí
31. 03. 2022 VPS o provedení zápisů do ISUIAN
31. 03. 2022 Usnesení ZO ze dne 25. 3. 2022
31. 03. 2022 Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu obce na r. 2022
31. 03. 2022 Schválený rozpočet obce Valašská Senice na rok 2022
31. 03. 2022 Záměr obce na směnu části obec. pozemku p.č. 3918
31. 03. 2022 Záměr na pronájem obec. majetku v areálu koupaliště
31. 03. 2022 Záměr obce na prodej části obec. pozemku p.č. 3908/1
31. 03. 2022 Záměr obce na pronájem obec. pozemků - hřiště
24. 03. 2022 Návrh rozpočtu Mateřské školy Valašská Senice na rok 2022
24. 03. 2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Valašská Senice na roky 2023 - 2024
17. 03. 2022 Informace o konání 21. zasedání ZO dne 25. 3. 2022 v 17 hodin
11. 03. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOH
11. 03. 2022 VPS 1/2021 dotace TJ AJAX Valašská Senice, z.s.
10. 03. 2022 Návrh Rozpočtu obce Valašská Senice na rok 2022 vč. plnění r. 2021
08. 03. 2022 Dokument "VV Rozhodnutí - dodat..." již není dostupný.
07. 03. 2022 VV doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského rozvoje
03. 03. 2022 Sbírka zákonů č. 24/2022
17. 02. 2022 VV OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
17. 02. 2022 Dokument "Dražební vyhláška Pso..." již není dostupný.
16. 02. 2022 Návrh rozpočtu SOH na rok 2022
16. 02. 2022 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu SOH 2023-2024
03. 02. 2022 VV - Oznámení zahájení řízení a nařízení ústního jednání ke stavbě vodního díla "Prodloužení vodovodu v obci Valašská Senice"
03. 02. 2022 VV - Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby vodního díla "Prodloužení vodovodu v obci Valašská Senice"
01. 02. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o odstranění stavby "Prodloužení vodovodu v obci Valašská Senice"
31. 01. 2022 Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy
31. 01. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy
13. 01. 2022 VV OOP - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

XML