Obec Valašská Senice

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://valasskasenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Valašská Senice
Valašská Senice 145
756 14 Valašská Senice

Datová schránka: 3n4bspj
E-mail: obecvalsenice@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 02. 2018 Dražební vyhláška LV 415
12. 02. 2018 Dražební vyhláška LV 497
12. 02. 2018 Informace o konání ZO dne 27.10.2017
12. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
12. 02. 2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
12. 02. 2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
12. 02. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
12. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
12. 02. 2018 Záměr obce na prodej části obecního pozemku
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. - SOMV RO 4
12. 02. 2018 Informace o konání veřejného zasedání ZO 11.8.2017 v 17 hodin
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2017 SOH
12. 02. 2018 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
12. 02. 2018 Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Lysá pod Makytou
12. 02. 2018 Informace o konání veřejného zasedání ZO 2.6.2017 v 17 hodin
12. 02. 2018 Návrh - Závěrečný účet SOMV za rok 2016
12. 02. 2018 Záměr obce na prodej obecních pozemků
12. 02. 2018 Dotace Zlínského kraje na pořízení nové požární techniky
12. 02. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
12. 02. 2018 Informace o konání 20. zasedání ZO dne 28.4.2017
12. 02. 2018 Návrh - Závěrečný účet obce Valašská Senice za rok 2016
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů SOMV
12. 02. 2018 Záměr obce Valašská Senice na odprodej obecního pozemku
12. 02. 2018 Program 19. zasedání ZO dne 10.3.2017
12. 02. 2018 Návrh rozpočtu obce Valašská Senice na rok 2017
12. 02. 2018 NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu obce Valašská Senice 2017 - 2020
12. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2017 - SOH
12. 02. 2018 Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
12. 02. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Valašská Senice na roky 2018 - 2021
12. 02. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Valašská Senice na roky 2019 - 2020
12. 02. 2018 VV OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
12. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 SOH
12. 02. 2018 Dražební vyhláška
12. 02. 2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - ochranné pásmo vedení
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů: RO 7/2017 a  Rozpočtové provizorium 2018 - SOH
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle z. 250/2000 Sb. - RO 6/2017 SOH
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle z. 250/2000 Sb. - RO 5/2017 SOH
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet SOMV za rok 2016
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění schváleného dokumentu - závěrečný účet obce
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů SOH
12. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů obce Valašská Senice
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 8/2017
12. 02. 2018 Schválená pravidla rozpočtového provizoria 2018
12. 02. 2018 Schválený středněbobý výhled rozpočtu obce Val. Senice 2018 - 2021
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2017
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2017
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2017
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2017
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2017
12. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2017

XML