Město Petřvald

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://petrvald-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Datová schránka: waqbb2k
E-mail: podatelna@petrvald-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 06. 2023 Nařízení_SVS_aviární_influenza_ohnisko_Poruba_u_Orlové_ukončení
02. 06. 2023 Návrh Závěrečného účtu SMOOK za rok 2022
31. 05. 2023 Nařízení SVS - aviární influenza - ohnisko Poruba u Orlové - změna - žádost o zveřejnění
29. 05. 2023 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Petřvald za rok 2022
26. 05. 2023 OOP č.33/2023 - PDZ-Davoz-Opravy místních komunikací 2023 v městě Petřvald 15.06.-30.07.2023
26. 05. 2023 Dokument "Rozhodnutí - stavební..." již není dostupný.
26. 05. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
25. 05. 2023 Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru na ulici K Muzeu č.p. 1741
24. 05. 2023 Vyhlášení nálezu č. 4/2023
22. 05. 2023 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
22. 05. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
22. 05. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Ja..." již není dostupný.
19. 05. 2023 Dokument "203 Ex 28905/22 Draže..." již není dostupný.
18. 05. 2023 Sokol Petřvald
18. 05. 2023 PS Dance
18. 05. 2023 Slavoj Petřvald
18. 05. 2023 Feso Petřvald
18. 05. 2023 Smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace TJ Petřvald
15. 05. 2023 Dokument "Sdělení: Oznámení o m..." již není dostupný.
11. 05. 2023 Zveřejnění záměru na pacht pozemků, vše k. ú. Petřvald u Karviné
09. 05. 2023 Vyhlášní nálezu č. 3/2023
04. 05. 2023 Nařízení SVS - aviární influenza - ohnisko Poruba u Orlové
03. 05. 2023 Dokument "Dražební vyhláška 139..." již není dostupný.
03. 05. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2023
02. 05. 2023 Zveřejněnízáměru bezúplatného převodu pozemků parc. č. 6396/17 a parc. č. 6396/109, vše v katastráln
28. 04. 2023 Zveřejněnízáměru prodat částí pozemku parc. č. 2402/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné
28. 04. 2023 Zveřejněníadresného záměru výpůjčky pozemků parc. č. 1856/1, parc. č. 1856/26, parc. č. 1876, parc.
27. 04. 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
26. 04. 2023 Dokument "Dražební vyhláška_142..." již není dostupný.
25. 04. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
25. 04. 2023 Kalkulace ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022
25. 04. 2023 Dokument "225 EX 03444/14-2458,..." již není dostupný.
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška čj. 1782781/23/3200-11530-804492 o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2023
24. 04. 2023 VV_Návrh OOP č.25/2023-Lidl České republiky/Broumovské staveb.sdruž.-Ostravská-Petřvald
21. 04. 2023 Dokument "225 EX 03444/14-2456,..." již není dostupný.
21. 04. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
18. 04. 2023 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Petřvald
18. 04. 2023 VV_OOP č. 23/2023-PDZ-ul.Modrá-Petřvald-Brož Jiří/Kateřina Černa - 15.06.2023-30.06.2023
17. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Jakub Vybíral - Oznámení o zahájení správního řízení
14. 04. 2023 VV_OOP č.22/2023,ul.Šumbarská,chodník-Petřvald-DAVOZ ZNAČKY s.r.o.,od 02.05.-07.07.2023
14. 04. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2023
13. 04. 2023 Žádost o vyvěšení na úřední desce - výběrové řízení
13. 04. 2023 Dokument "Sdělení: Oznámení o m..." již není dostupný.
11. 04. 2023 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
06. 04. 2023 Veřejná výzva_referent odboru výstavby a životního prostředí
04. 04. 2023 Dokument "Dražební vyhláška o n..." již není dostupný.
04. 04. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
04. 04. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2023
31. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
31. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti územního rozhodnutí

XML