Město Petřvald

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://petrvald-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald

Datová schránka: waqbb2k
E-mail: podatelna@petrvald-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2020 Vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nO
22. 05. 2020 VV_OOP stanovení místní úpravy provozu - Petřvald, ul. Ráčkova
22. 05. 2020 VV_OOP - místní úprava provozu na pozemních komunikacích v obci Petřvald
21. 05. 2020 Výzva o možnosti převzít písemnost
20. 05. 2020 Vyložení aktualizované mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Petřvald u Karviné
20. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2020
19. 05. 2020 Výzva o možnosti převzít písemnost
19. 05. 2020 Výzva o možnosti převzít písemnost
19. 05. 2020 2020_VS_neinvestiční dotace_SK - Slavoj Petřvald z
19. 05. 2020 VV_opatření obecné povahy - stanovení PDZ
19. 05. 2020 2020_SS_Smlouva o neinvestiční dotaci_Domov Březiny_MěÚP 2839/2020
16. 05. 2020 2020_VS_neinvestiční dotace_TJ Petřvald, z.s.
16. 05. 2020 2020_VS_neinvestiční dotace_TJ Sokol Petřvald
16. 05. 2020 2020_VS_neinvestiční dotace_CK FESO Petřvald
15. 05. 2020 VV_OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom.
14. 05. 2020 VV_OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. kom.
13. 05. 2020 Informace o oznámení záměru - Obchodní centrum Petřvald
12. 05. 2020 Zveřejnění záměru darovat část pozemku parc. 6400/1 kat. území Petřvald u Karviné
12. 05. 2020 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 5375 a část pozemku parc. č. 5379, vše v kat. území Petř
08. 05. 2020 Zveřejnění záměru prodat pozemky parc. č. 740/55 a parc. č. 740/56, vše v katastrálním území Petřvald
08. 05. 2020 OOP - přechodné dopravní značení
08. 05. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 05. 2020 Veřejná výzva - 2. prodloužení termínu pro podání přihlášek
06. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkou
06. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2020
06. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2020
05. 05. 2020 Závěrečný účet SMOOK za rok 2019
01. 05. 2020 Dokument "164 EX 3432/18-71-Dra..." již není dostupný.
30. 04. 2020 Kalkulace ceny pro stočné za kalendářní rok 2019
29. 04. 2020 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
27. 04. 2020 Finanční úřad pro MSK - veřejná vyhláška - zveřejnění hromadného předpisného seznamu
24. 04. 2020 Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
24. 04. 2020 Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020_stočné
24. 04. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 6400/1 kat. území Petřvald u Karviné
24. 04. 2020 oznámení o zahájení řízení
23. 04. 2020 Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020
22. 04. 2020 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu
09. 04. 2020 Opatření obecné povahy
08. 04. 2020 Mimořádná opatření
08. 04. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
08. 04. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
07. 04. 2020 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Petřvaldu za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
03. 04. 2020 Dokument "117EX 1631/13-81_Čech..." již není dostupný.
02. 04. 2020 Dokument "074 EX 18476/10-104, ..." již není dostupný.
02. 04. 2020 Veřejná výzva - referent životního prostředí
23. 03. 2020 Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastrálním území Petřvald u Karviné
20. 03. 2020 Veřejná výzva - referent OVaŽP - prodloužení termínu pro podání přihlášek
18. 03. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor_Školní_1050
17. 03. 2020 Zrušení úředních hodin MěÚ od středy 18.3.2020
17. 03. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout pozemky parc. č. 4546/20, část parc. č. 4546/1 a část parc. č. 4549

XML