Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Želetice
27. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Vrbovec
27. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Výrovice
27. 06. 2019 OOP - Stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, ulice Žabovřeská, uzavírka jízdních pruhů pod mostem 42-001
27. 06. 2019 Zpevněné plochy Měšťanská
27. 06. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/54, k.ú. Bzenec
27. 06. 2019 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na místo mechanik/mechanička spojovacích zařízení oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele
27. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky rozpočtu oddělení rozpočtu a financování odboru školství
27. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky zdravotnictví (PT 10) oddělení správních činností odboru zdravotnictví
27. 06. 2019 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na místo referenta/referentky pro oblast ekonomiky oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdravotnictví (pracovní poměr na dobu určitou - zástup za MD)
27. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky zdravotnictví oddělení správních činností odboru zdravotnictví
27. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky zdravotnictví (právníka/právničky) oddělení správních činností odboru zdravotnictví
27. 06. 2019 Záměr prodeje bývalého domova mládeže ve Znojmě (k.ú. Znojmo-město)
27. 06. 2019 Záměr prodeje areálu bývalého zahradnictví v k. ú. Račice
26. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u ČSPH D-OIL
26. 06. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/54, k.ú. Kyjov
26. 06. 2019 OOP PÚP I/52 most I/53 změna termínu
25. 06. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - vypouštění odpadních vod z areálu VE Vranov nad Dyjí do vodního toku Dyje
25. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Milonicích
25. 06. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Moravcová
25. 06. 2019 Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie, ambulantní péče specializovaná
24. 06. 2019 OOP - MÚP na silnici I/43 - přeznačení silnic - 2. etapa
24. 06. 2019 Dokument "Uvědomění účastníků ř..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Tišnov
21. 06. 2019 OOP - stanovení PÚP - sil. I/42 - Husovický tunel
21. 06. 2019 PÚP I/50 Brno Ostravská
21. 06. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa analytika/analytičky informační a komunikační techniky oddělení správy informačních systémů odboru informatiky
21. 06. 2019 Výběrové řízení na 2 místa specialistů/specialistek dohledu Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitele
21. 06. 2019 Výběrové řízení - fyzioterapeut, ambulantní péče specializovaná
21. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 407/1 v k.ú. Hrádkov
20. 06. 2019 OOP - stanovení PÚP - Husovický tunel - 2
20. 06. 2019 Záměr darování pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Křepice
20. 06. 2019 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Pamětice na Moravě
18. 06. 2019 Dokument "Litava II – přírodě b..." již není dostupný.
18. 06. 2019 OOP - stanovení PÚP na silnici I/50 Brankovice - výměna VO
18. 06. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o termínu místního šetření - pochybnost, zda se u IDVT 10198518 v k.ú. Milešovice jedná o vodní tok
18. 06. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o termínu místního šetření - pochybnost, zda se u IDVT 10189192 v k.ú. Milešovice a k.ú. Šaratice jedná o vodní tok
18. 06. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a termínu místního šetření - pochybnost zda se u IDVT 10187837 v k.ú. Milešovice jedná o vodní tok
17. 06. 2019 Revitalizace betonárny TBG BETONMIX Královo Pole, Brno - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení
17. 06. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 - akce Lechovice,obchvat
17. 06. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 - akce Lechovice, obchvat a oprava mostu ev.č.53-010
17. 06. 2019 OOP Stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, Ostravská a Olomoucká, částečná uzavírka, realizace akce „Brno, Olomoucká, obnova VN“.
17. 06. 2019 Oznámení o ukončení dokazování a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. - II. etapa"
14. 06. 2019 OOP - rekonstrukce D1
14. 06. 2019 OOP - stanovení PÚP - Slovanské nám. - ETAPA III.
14. 06. 2019 Výběrové řízení na místo manažera/mažerky kvality útvaru řízení kvality (zástup za MD)
14. 06. 2019 Výběrové řízení na místo manažera/manažerky útvaru řízení kvality (zástup za RD)
14. 06. 2019 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na místo referenta/referentky právní agendy (PRÁVNÍKA/PRÁVNIČKY) odboru kancelář ředitele (zástup za MD)
13. 06. 2019 Dokument "vyrozumění účastníků ..." již není dostupný.
13. 06. 2019 OOP Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/53 v k.ú. Pohořelice n.Jihlavou

XML