Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 10. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Smetanová
10. 10. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Kopcová
10. 10. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Lhotský
10. 10. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Toman
09. 10. 2019 Silnice I/55 Břeclav, obchvat - SO 916 Přemístění betonárny - informace o vydání závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.
09. 10. 2019 Dokument "Rekonstrukce ŽST Kyjo..." již není dostupný.
09. 10. 2019 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 v Letovicích
09. 10. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu k uzavírce silnice I/53H v obci Lechovice
09. 10. 2019 OOP I/54 Blatnice pod sv. Antonínkem - uzavírka
09. 10. 2019 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Světlá u Šebetova
09. 10. 2019 Záměr darování pozemků v k. ú. Luleč
09. 10. 2019 Výběrového řízení na pozici vedoucí stavebního úřadu - ÚMČ Brno - Kníničky
08. 10. 2019 Dokument "Oznámení o možnosti v..." již není dostupný.
08. 10. 2019 Rozhodnutí o odvolání Syrovín - Těmice
08. 10. 2019 OOP PÚP I/52 výlov Vrkoč
07. 10. 2019 Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM-Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská-informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.
07. 10. 2019 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ - zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce SEA
04. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov - Marchanice
04. 10. 2019 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Lesná u Znojma
03. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna ROSTEX“ v k. ú. Vyškov
03. 10. 2019 „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“, k. ú. Slavkov u Brna, okr. Vyškov – vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
03. 10. 2019 OOP PÚP I/51 Hodonín sjezd
03. 10. 2019 OOP PÚP I/54 Vracov hody
03. 10. 2019 OOP PÚP I/40 Valtice kanalizace
03. 10. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy (právníka/právničky) odboru vnějších vztahů
03. 10. 2019 Výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ambulantní péče specializovaná
03. 10. 2019 Výběrové řízení - všeobecná sestra, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
03. 10. 2019 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče primární
03. 10. 2019 Rousínov-Kroužek – zařízení na využití odpadů recyklací, k.ú. Kroužek, okr. Vyškov – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
02. 10. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě na ulici Pražská-rekonstrukce plynovodu
02. 10. 2019 Dokument "Usnesení o prodloužen..." již není dostupný.
02. 10. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa ekonom/ka - referent/ka správy dotací oddělení sportu odboru školství
01. 10. 2019 V416 - sdružené vedení s V5592/3 - zveřejnění oznámení EIA MŽP
01. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Lipůvky
01. 10. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace
01. 10. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova na Jarošce, příspěvkové organizace
30. 09. 2019 OOP - I/42 demontáž lávky pro pěší
30. 09. 2019 Výsledky výběrového řízení konané dne 18.09.2019
30. 09. 2019 Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost, ambulantní péče primární
30. 09. 2019 Výběrové řízení - ortopedie, ambulantní péče specializovaná
27. 09. 2019 Centrum nákupu Modřice II - dostavba, k.ú. Modřice, okr. Brno-venkov - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení
27. 09. 2019 OOP Stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, Gajdošova, záliv u X Táborská, Stavba polyfunkčního domu
26. 09. 2019 Výběrové řízení na dvě místa referentů/referentek agendy RJMK/ZJMK oddělení organizačního odboru kancelář hejtmana
25. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Brně
25. 09. 2019 OOP I/52 oprava VO
25. 09. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Fráňová
25. 09. 2019 OOP PÚP I/52 most I/53
24. 09. 2019 Rekultivace dobývacího prostoru Pískovny Černovice-dílčí oblast 1 a Zařízení k využívání odpadů postupem R 13 – dočasná mezideponie materiálu pro recyklaci - zveřejnění Oznámení EIA
24. 09. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy oddělení správního odboru správního a Krajského živnostenského úřadu
24. 09. 2019 Záměr darování částí pozemku p. č. 3198/3 v k. ú. Orlovice

XML