Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2020 Dokument "Rekultivace pískovny ..." již není dostupný.
30. 06. 2020 OOP - PÚP na sil. I/54 a I/55
30. 06. 2020 Výběrové řízení - všeobecná sestra, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče
30. 06. 2020 Konkurz na pracovní místo ředitle/ředitelky Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, p.o.
30. 06. 2020 Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy rušící rozhodnutí Městského úřadu Kuřim, odboru dopravy, č. j. MK/7640/16/OD, kterým byla deklarována neexistenci veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích p. č. 635/162, p. č. 21/1 a
30. 06. 2020 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/55 - Strážnice
30. 06. 2020 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - PhDr. Vladimír Dvořáček
26. 06. 2020 Průzkumný hydrogeologický vrt Hy-105C, k. ú. Dolní Bojanovice - zveřejnění oznámení EIA
26. 06. 2020 Deponie stavebních odpadů Břežany-Ležák, k.ú. Břežany u Znojma,okr. Znojmo-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Nový Šaldorf - Sedlešovice
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Lechovice
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Hrušovany u Brna a obcí Popovice
25. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání integrovaného povolení společnosti Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi pro zařízení "Farma chovu prasat středisko Dolenice", k.ú. Dolenice
25. 06. 2020 Oznámení o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí-Návrh územního plánu Karlín", dle zákona č. 100/2001 Sb.
25. 06. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k. ú. Račice
25. 06. 2020 Žárová zinkovna - zveřejnění rozhodnutí o změně č.6 IP
25. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2019
25. 06. 2020 OOP Stanovení PÚP na silnici I/50 Brno, Ostravská, z důvodu úplné uzavírky silnice II/373 Brno, Bělohorská
25. 06. 2020 OOP I/40 Valtice ŽP
25. 06. 2020 Výsledky výběrového řízení konané dne 17.6.2020
24. 06. 2020 Dokument "„Stáj pro výkrm býků ..." již není dostupný.
24. 06. 2020 Dokument "Zařízení ke zpopelňov..." již není dostupný.
24. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Kuřimi
23. 06. 2020 „Návrh změny č. II územního plánu Oslavany“ – informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle ust. § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
23. 06. 2020 OOP I/23 - omezení tranzitu na II/602
23. 06. 2020 OOP I/41 odstranění RZ
23. 06. 2020 OOP Stanovení PÚP na silnici I/42 z důvodu úplné uzavírky mostu ev. č. 42-001 na MÚK silnice I/42 a silnice II/384 v Brně – Žabovřeskách, realizace stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – I.
23. 06. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky agendy stavebního řádu oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu
22. 06. 2020 „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ – vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
22. 06. 2020 Oznámení o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – „Návrh územního plánu Lysice“, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
22. 06. 2020 Optimalizace výroby na provozovně Brno-Bosonohy, k. ú. Bosonohy, okr. Brno-město – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zahájení zjišťovacího řízení
22. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v Sychotíně - změna č.2
22. 06. 2020 OOP - stanovení PÚP pro havárie IS
22. 06. 2020 OOP - přechod. DZ na I/54, k.ú. Kyjov; kruhový objezd
22. 06. 2020 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 Pavlice-Vranovská Ves
22. 06. 2020 Výběrové řízení - ortodoncie, ambulantní péče specializovaná
22. 06. 2020 Výběrové řízení - plastická chirurgie, ambulantní péče specializovaná
22. 06. 2020 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče primární
19. 06. 2020 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Grešlové Mýto-oprava mostu
19. 06. 2020 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53H v obci Lechovice
19. 06. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky přezkoumávání hospodaření oddělení přezkumu obcí odboru kontrolního a právního
19. 06. 2020 Záměr darování silnice č. III/37930 a části pozemku p. č. 730/4 v k. ú. Olšany
19. 06. 2020 Záměr darování částí pozemku p. č. 4648/4 v k. ú. Bzenec
18. 06. 2020 „Návrh změny č. IV územního plánu Židlochovice“ – informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle ust. § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
18. 06. 2020 Rozhodnutí o změně rybářského revíru Kyjovka 2C
18. 06. 2020 Stavební povolení "I/71 most přes potok Svodnice v obci Blatnice"
18. 06. 2020 Výběrové řízení - urologie, ambulantní péče specializovaná
18. 06. 2020 Výběrové řízení - revmatologie, ambulantní péče specializovaná
18. 06. 2020 Výběrové řízení - rehabilitační a fyzikální medicína, ambulantní péče specializovaná
18. 06. 2020 Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie, ambulantní péče specializovaná

XML