Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Kuřimi
24. 05. 2019 Farma chovu prasat Dolenice
24. 05. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy na silnici I/53 v obci Lechovice - akce ČOV Lechovice
24. 05. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - ZP med s.r.o.
23. 05. 2019 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
23. 05. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55 umístěné na pozemku p.č. 1798/94 v k.ú. Rohatec
23. 05. 2019 OOP - Stanovení PÚP - Svitavská rad. - 2. prodloužení
22. 05. 2019 Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022 - zveřejnění oznámení koncepce SEA
22. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Černé Hory
22. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na sil. I51 v k.ú. Hodonín
21. 05. 2019 ČOV Boskovice - Intenzifikace, k. ú. Boskovice, okr. Blansko - zveřejnění Oznámení EIA
21. 05. 2019 OOP Stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, ulice Opuštěná a Poříčí, uzavírka jízdního pásu v prostoru železničního mostu (umístění jeřábu)
21. 05. 2019 OOP - přechod. DZ na sil. I/54 Blatnice pod Sv. Ant.
21. 05. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Frýbortová
21. 05. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Srpová
21. 05. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - PhDr. Riegelová
20. 05. 2019 Svolání 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
20. 05. 2019 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zák. 100/2001Sb. - Betonárna Hustopeče – navýšení roční výrobní kapacity
17. 05. 2019 Rozhodnutí o zrušení rybářského revíru č. 461 171 - Kovalovický potok 1
17. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku p. č. 1120/4 v k.ú. Vřesovice
17. 05. 2019 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Lednice na Moravě
16. 05. 2019 Svolání 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
16. 05. 2019 Nařízení SVS/2019/059667-B k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji
16. 05. 2019 Zaječí - terénní úpravy lokality Písečník“, k. ú. Zaječí, okr. Břeclav - zveřejnění Oznámení EIA
16. 05. 2019 OOP MÚP I/43 Milonice
16. 05. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/55, k.ú. Hodonín
16. 05. 2019 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Moravský Krumlov
15. 05. 2019 dokument
15. 05. 2019 OOP Dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě
15. 05. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 - částečná uzavírka Mackovice-Oleksovice
15. 05. 2019 Záměr darování části pozemku p. č. 654 v k. ú. Rybníček
15. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 1 integrovaného povolení pro zařízení „Povrchová úprava kovů“
15. 05. 2019 Řízená skládka odpadů HANTÁLY, k. ú. Velké Pavlovice - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 10 IP
14. 05. 2019 I/52 Modřice oprava VO
13. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Brně
13. 05. 2019 OOP - stanovení MÚP - Svitavská rad. - oznámení
13. 05. 2019 Záměr darování silnice a pozemků v k. ú. Únanov
13. 05. 2019 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Velké Bílovice
13. 05. 2019 Záměr darování částí pozemku p. č. 296 v k. ú. Velké Pavlovice
13. 05. 2019 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Morkůvky
10. 05. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Žabovřeská I - II. etapa
10. 05. 2019 Oznámení o návrhu OOP ve věci stanovení MÚP na silnici I/43 "Přeznačení silnic v JMK"
10. 05. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/54, k.ú. Vlkoš
10. 05. 2019 Oznámení o vhodném kandidátovi/kandidátce na místo referenta/referentky právní agendy (právníka/právničky) odboru kancelář ředitele
10. 05. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky pro tělovýchovu a sport oddělení sportu odboru školství
10. 05. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky fondů Evropské unie oddělení správního a ekonomického odboru životního prostředí
09. 05. 2019 Modernizace zinkovny Moravský Písek - ZZŘ EIA
09. 05. 2019 Stanovisko SEA k "Územní energatické koncepci JIhomoravského kraje (na období 2018 - 2043)
09. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 u obce Hoštice-Heroltice, částečná uzavírka
09. 05. 2019 OOP PÚP I/43 Voděrady oprava silnice

XML