Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://jmk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 01. 2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb MUDr. Zdeněk Havlíček
20. 01. 2021 Výběrové řízení - zubní lékařství, primární ambulantní péče, JMK
20. 01. 2021 Výběrové řízení - cytologie, specializovaná ambulantní péče, Brno
20. 01. 2021 rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení
19. 01. 2021 Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí - stavba stavba „I/42 VMO Tomkovo náměstí, I/...
19. 01. 2021 Informace o zveřejnění na úřední desce Koncepce "Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
18. 01. 2021 Lanová dráha Pisárky - Kampus - rozeslání
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení společného (územní/stavební) řízení na stavbu „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, k...
14. 01. 2021 Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb Mgr. Radek Nedoma
14. 01. 2021 ZTV pro OS, Velké Pavlovice“, k. ú. Velké Pavlovic, zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smy...
14. 01. 2021 „CTPark Brno G-land“, k. ú. Černovice, okr. Brno-město, zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve ...
14. 01. 2021 „Betonárna Skalice nad Svitavou – optimalizace výrobní kapacity", k.ú. Skalice nad Svitavou, okr. B...
14. 01. 2021 „Výkrm prasat Střelice“ k. ú. Střelice u Brna, okr. Brno-venkov - zveřejnění závěru zjišťovacího ří...
14. 01. 2021 Rozhodnutí o odvolaní proti povolení stavby „II/372 Velké Opatovice – Chlum, extravilány“
14. 01. 2021 DOT (Tománek Radim) - Dodatek keSmlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
14. 01. 2021 DOT(Kubátová Dagmar)-Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
14. 01. 2021 Dotační stipendijní program za účelem stabilizace nelékařského zdravotnického personálu 2021
14. 01. 2021 DOT (Meixner Karel) -Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
14. 01. 2021 Dotační program ,,Do světa!" 2021
14. 01. 2021 Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2021
13. 01. 2021 Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021“
13. 01. 2021 Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021“
13. 01. 2021 Dotační program Podpora zkvalitnění služeb turistických infromačních center v JMK v roce 2021
13. 01. 2021 Dotační program Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot...
13. 01. 2021 DP Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2021
13. 01. 2021 DP Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v JMK pro rok 2021
13. 01. 2021 DP Podpora provozu venkovských prodejen v JMK pro rok 2021
13. 01. 2021 DOT(Kremzová Jitka)- Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
13. 01. 2021 Dotační program Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2021
13. 01. 2021 zveřejnění EIA V417/817-zdvojení vedení
12. 01. 2021 Výběrové řízení - lékařská mikrobiologie, specializovaná ambulantní péče, JMK
12. 01. 2021 Výběrové řízení - chirurgie, jednodenní péče, JMK
12. 01. 2021 Výběrové řízení - chirurgie, specializovaná ambulantní péče, JMK
12. 01. 2021 Výběrové řízení - ergoterapeut, specializovaná ambulantní péče, JMK
12. 01. 2021 Rozhodnutí o povolení provozu - obalovna IMOS asfalt, Žabčice
12. 01. 2021 Úprava křižovatek, Modřice, Chrlice - závěr zjišťovacího řízení
11. 01. 2021 Rozhodnutí hejtmana JMK o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 3-10 let
11. 01. 2021 zveřejnění rozhodnutí IP č. 7 pro zařízení „Výroba krmných směsí 25 t/hod. Hustopeče“
11. 01. 2021 zveřejnění rozhodnutí o změně IP č. 4 pro zařízení „Farma prasat Mašovice“
11. 01. 2021 ZZŘ „Brno Retail Park – Retail Boxes“
11. 01. 2021 Zveřejnění koncepce "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021-2027"na úřední desce kraje
11. 01. 2021 Usnesení o přerušení řízení - povolení vypouštění odpadních vod z ČOV Mikulov
11. 01. 2021 Zveřejnění koncepce MŽP "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027" na úřední desce kraje
11. 01. 2021 Zveřejnění oznámení záměru EIA-Brno Rezidenční park Štefánikova
11. 01. 2021 DOT (Abrahámová Zuzana) -Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na ...
11. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení záměru "Závlahový systém vinohradů"
30. 06. 2020 Dokument "Rekultivace pískovny ..." již není dostupný.
30. 06. 2020 OOP - PÚP na sil. I/54 a I/55
30. 06. 2020 Výběrové řízení - všeobecná sestra, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče
30. 06. 2020 Konkurz na pracovní místo ředitle/ředitelky Mateřské školy, základní školy a střední školy Vyškov, p.o.

XML