Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Čejkovice a obcí Mutěnice
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Vranová
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Smržov
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Skrchov
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Pavlice
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Horní Poříčí
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Stvolová
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Nový Poddvorov
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejč
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Popůvky
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Karlín
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Sudoměřice
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Petrov
25. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vlkoš
25. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, MÚK Žabovřeská x Kníničská, úplná uzavírka mostu 42-001
22. 03. 2019 Výstavba nových hal č. 105 a 106 MANAG- závěr ZŘ EIA
22. 03. 2019 Zařízení pro povrchové úpravy Oslavany- Z8 IPPC - zveřejnění rozhodnutí
22. 03. 2019 OOP - Tramvaj Plotní
22. 03. 2019 OOP Jarní čištění tunelu Pisárky
22. 03. 2019 Výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie, ambulantní péče specializovaná
22. 03. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Kozlová
22. 03. 2019 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na obsazení místa účetní/účetního oddělení účetnictví odboru ekonomického
21. 03. 2019 OOP - I/23 Bítešská oprava povrchů
21. 03. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/55, k.ú. Strážnice
21. 03. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, MÚK Žabovřeská x Kníničská, úplná uzavírka mostu 42-001
21. 03. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 v obci Lechovice-posuvné pracovní místo
21. 03. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 k uzavírce silnice II/414 za obcí Lechovice
21. 03. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/55, k.ú. Vnorovy
21. 03. 2019 OOP, oprava stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, Žabovřeská, 1x staveništní sjezd
21. 03. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu
21. 03. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky pro bezpečnost a hospodářská opatření pro krizové stavy oddělení krizového řízení a obrany odboru kancelář ředitele
21. 03. 2019 Výběrové řízení na místo kontrolora/kontrolorky oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly odboru kontrolního a právního
21. 03. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - PhDr. Šiškeová
20. 03. 2019 Skládka odpadů, k. ú. Poštorná - oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 8 integrovaného povolení
20. 03. 2019 OOP - I/23 Doplnění svodidel
20. 03. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47, uzavírka D1 MUK (EXIT 226)
20. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55 „Olomouc-Přerov-Uherské Hradiště-Hodonín-Břeclav-st. hranice“ umístěné na pozemcích p.č. 3028/660 a 3004/204 oba v k.ú. Rohatec
20. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55 „Olomouc-Přerov-Uherské Hradiště-Hodonín-Břeclav-st. hranice“ umístěné na pozemku p.č. 2085 v k.ú. Rohatec
19. 03. 2019 Výzva k odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/55 „Olomouc-Přerov-Uherské Hradiště-Hodonín-Břeclav-st. hranice“ umístěné na pozemku p.č. 3028/393 v k.ú. Rohatec
19. 03. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě na ulici Pražská k uzavírce místní komunikace Pražská sídl.
19. 03. 2019 Výběrové řízení na místo kontrolora/kontrolorky oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly odboru kontrolního a právního
19. 03. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky pro oblast ekonomiky oddělení zdravotní péče a ekonomiky odboru zdravotnictví
18. 03. 2019 „Betonárna Hustopeče – navýšení roční výrobní kapacity“, k. ú. Hustopeče u Brna, okr. Břeclav – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
18. 03. 2019 OOP Stanovení PÚP na silnici I/23, I/42, I/50 montáž ITS SYSTEMU
18. 03. 2019 Výběrové řízení - tělovýchovné lékařství, ambulantní péče specializovaná
16. 03. 2019 Výběrové řízení - alergologie a klinická imnunologie, ambulantní péče specializovaná
15. 03. 2019 „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – manipulační trolejbusová trať Jedovnická + VO“, k. ú. Líšeň, Slatina, Židenice, okr. Brno-město – vyvěšení závěru zjišťovacího řízení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

XML