Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://jmk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2023 závěr zjišťovacího řízení EIA - Zařízení pro moření nerezových nádob, Daikin Device Czech Republic ...
24. 03. 2023 oznámení o shromáždění podkladů veřejnou vyhláškou
24. 03. 2023 Stanovení PÚP
24. 03. 2023 závěr zjišťovacího řízení EIA-Tryskací a metalizační box ve stávající výrobní hale v provozovně Ves...
24. 03. 2023 zveřejnění oznámení záměru EIA-Rekonstrukce farmy Šebetov – brownfield na výkrm brojlerů, k. ú. Šeb...
24. 03. 2023 DOT § 105 – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb12 - ÚŘEDNÍ DESKA
24. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OŠ
23. 03. 2023 Záměr pronajmout nebytové prostory ve zvýšeném přízemí budovy čp. 449 na pozemku parc. č. 341, k.ú...
23. 03. 2023 náhradní doručení neznámým účastníkům řízení - Zlochová Anna, Slovenská republika
23. 03. 2023 Rekreační areál Nové Mlýny - Vinohrádky-zveřejnění oznámení EIA, zahájení zjišťovacího řízení
23. 03. 2023 Stanovení PÚP uzavírka I/55 Břeclav - M.N. Ves
23. 03. 2023 Vhodný kandidát na obsazení místa - OŽP
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
23. 03. 2023 Výběrové řízení - klinický logoped, specializovaná ambulantní péče, Vyškov
23. 03. 2023 Výběrové řízení - chirurgie, specializovaná ambulantní péče, JMK
23. 03. 2023 Výběrové řízení - cévní chirurgie, specializovaná ambulantní péče, JMK
23. 03. 2023 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy
23. 03. 2023 Výsledky výběrových řízení konaných dne 15.03.2023
23. 03. 2023 Opatření obecné povahy - Stanovení změny záplavového území toku Litava, ř. km 0,000 - km 7,194
23. 03. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/54, Vlkoš
23. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OÚPSŘ
23. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Křetín
22. 03. 2023 DP "Podpora činnosti DMO v turistich oblastech JMK v letech 2023 - 2024
22. 03. 2023 vhodný kandidát/kandidátka ORR
22. 03. 2023 Oznámení přímého zadání smlouvy o veřejných službách - železnice provozní soubor JIH
22. 03. 2023 Oznámení o ukončení MUDr. Ivo Julínek
22. 03. 2023 Stanovení PÚP
21. 03. 2023 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb 1 - ÚŘEDNÍ DESKA
20. 03. 2023 Zveřejnění oznámení záměru EIA - Výrobní hala polypropylenových misek v Blatničce
20. 03. 2023 Oznámení o ukončení poskytování ZS MUDr. Rozkydal
20. 03. 2023 Oznámení účastníkům řízení o možnosti převzít písemnost
20. 03. 2023 DOT - OBCHŮDEK 2021+ II. výzva - městys Ostrovačice - Podpora provozu Ostrovačického Obecního Obcho...
20. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OI
20. 03. 2023 Informace o vydání SEA stanoviska k Návrhu změny č. 2 ÚP Rašovice
20. 03. 2023 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb 1 - ÚŘEDNÍ DESKA
17. 03. 2023 Stanovení místní úpravy provozu
17. 03. 2023 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb 2 - ÚŘEDNÍ DESKA
17. 03. 2023 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OŽP
16. 03. 2023 Výběrové řízení - VPL, primární ambulantní péče, Břeclav
16. 03. 2023 Výběrové řízení - klinický psycholog, specializovaná ambulantní péče, JMK
16. 03. 2023 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb 2 - ÚŘEDNÍ DESKA
16. 03. 2023 OOP - Stanovení PÚP - čištění Pisáreckého tunelu
16. 03. 2023 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb 1 - ÚŘEDNÍ DESKA
16. 03. 2023 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb 1 - ÚŘEDNÍ DESKA
16. 03. 2023 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb 1 - ÚŘEDNÍ DESKA
16. 03. 2023 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OSV
16. 03. 2023 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK - oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OI
15. 03. 2023 DOT § 105 – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb12 - ÚŘEDNÍ DESKA
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OINV
15. 03. 2023 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Ledce

XML