Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 „Modernizace stájí Milotice a výstavba BPS“ zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zák. č. 100/2001 Sb.
21. 01. 2019 „Rekonstrukce výrobního areálu“, k. ú. Oleksovice, okr. Znojmo – vyvěšení informace o oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
21. 01. 2019 OOP - Stanovení MÚP na silnici I/42 SSZ K 4.62 Olomoucká - Štolcova
21. 01. 2019 OOP - Stanovení MÚP na silnici I/42 SSZ K 1.04 Bauerova - Hlinky
21. 01. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu
17. 01. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení vypouštění odpadních vod z ČOV Vyškov do toku Haná
17. 01. 2019 Výběrové řízení na místo finančního referenta/finanční referentky oddělení ekonomiky a financování investic odboru investic
17. 01. 2019 Oznámení návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v obodobí 10/2016 - 12/2018
16. 01. 2019 Oznámení zahájení vodoprávního řízení - změna povolení nakládání s vodami na ČOV Blansko
16. 01. 2019 Pohořelice II, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
16. 01. 2019 Zařízení „Výkrm kuřecích brojlerů Kučerov“ v k. ú. Kučerov společnosti ROSTĚNICE, a.s. – rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení dle § 13 odst. 3 a § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci
16. 01. 2019 Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení - návrh na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JMK ze dne 5.10.2016
15. 01. 2019 Záměr darování nemovitých věcí v k. ú. Bučovice
15. 01. 2019 Výběrové řízení - psychiatrie, ambulantní péče specializovaná
15. 01. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Rumíšek
14. 01. 2019 CTPark Blučina, BLU3 – změna záměru (verze říjen 2018) - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA
14. 01. 2019 Výběrové řízení na místo referenta/referentky pro oblast ekonomiky a zdravotní péče oddělení zdraovtní péče a ekonomiky odboru zdravotnictví
14. 01. 2019 Oznámení o vhodném kandidátovi/kandidátce na místo referenta/referentky právní agendy oddělení dopravně správních agend odboru dopravy
12. 01. 2019 OOP - tramvaj Plotní etapa 3
11. 01. 2019 Rekonstrukce trati Nesovice-Kyjov - zveřejnění oznámení EIA MŽP
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 11 integrovaného povolení pro zařízení "Slévárna hliníkových slitin", v k.ú. Modřice
11. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 8 integrovaného povolení pro zařízení „Jatka Bučovice“
11. 01. 2019 OOP - stanovení MÚP - I/42 - Husovický tunel
11. 01. 2019 Návrh opatření obecné povahy - změna vymezení aktivní zóny záplavového území toku Punkva
11. 01. 2019 Výběrové řízení na místo vedoucí/vedoucího oddělení správy infrastruktury a operačních systémů odboru informatiky
11. 01. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Dörrová
10. 01. 2019 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ - informace o závěru zjišťovacího řízení SEA
10. 01. 2019 65 A 17/2018 výzva a vyrozumění Krajského sodu v Brně – návrh na zrušení OOP Vranov
09. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 135 – Svratka 1
09. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 136 – Svratka 1A
09. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 139 – Svratka 3
09. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 137 – Svratka 2
09. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 140 – Svratka 4
09. 01. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, Žabovřeská, dočasné připojení staveniště
09. 01. 2019 Výběrové řízení na místo referent-ka pro ochranu osobních údajů/bezpečnostní tajemník-ce odboru kancelář ředitele
09. 01. 2019 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na místo kontrolora/kontrolorky oddělení vnější kontroly odboru kontrolního a právního
09. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 149 – Trkmanka 1
09. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 132 – Svratka 7-8A
09. 01. 2019 Umístění stavby "Blatnice, Hlavní, obnova kNN" na poz.k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
08. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 181 – Trkmanka 2
08. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 141 – Svratka 5
08. 01. 2019 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 142 – Svratka 6
08. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu JMK na rok 2019
08. 01. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a termínu místního šetření - pochybnost o vodním toku v k.ú. Chvalkovice
08. 01. 2019 Záměr prodeje areálu bývalého zahradnictví v k. ú. Račice
08. 01. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - MUDr. Šumberová
08. 01. 2019 Konkurz na pracovní místo ředitele/ky
08. 01. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa operátora/operátorky Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitele
08. 01. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky právní agendy (právníka/právničky) oddělení právního a ekonomického odboru kancelář hejtmana
07. 01. 2019 Revitalizace betonárny TBG BETONMIX Královo Pole - oznámení záměru EIA

XML