Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://jmk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53, z důvodu uzavírky silnice II/413 v obci Vítonic...
16. 04. 2021 DOT(MarešováIvana)-Dodatek ke Smlouva o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výměnu
16. 04. 2021 DOT(RosenbergováMart)-Dodatek keSmlouva o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
16. 04. 2021 DOT (Neuschl Zbyněk) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - prodloužení termínu realizace projekt...
16. 04. 2021 DOT (Girglová Noemi) - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - prodloužení termínu realizace proje...
16. 04. 2021 Rozhodnutí
16. 04. 2021 Nařízení státní veterinární správy - ukončení opatření k zamezení šíření nákazy vysoce patogenní av...
16. 04. 2021 SU Ivančice_§ 36 odst.3_Valentová, Črenák....
16. 04. 2021 Řízená skládka odpadů Hantály - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 13 IP
15. 04. 2021 DOT(Zachař Milan) - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výměn...
15. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OI - odd. správy infrastruktury a operačních systémů
15. 04. 2021 DOT (Jelínková Jitka) - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace- prodloužení termínu realizace - zák...
15. 04. 2021 DOT(Hřebíčková Jana)-Dodatek ke Smlouva o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
15. 04. 2021 DOT (Drápelová Iva) -Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
15. 04. 2021 DOT (Dohnal Petr) - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výměn...
15. 04. 2021 Pískovna Černovice, odpady-zveřejnění oznámení záměru EIA
14. 04. 2021 Veřejná vyhláška - vyrozumění účastníků a podaném odvolání (Kománková)
14. 04. 2021 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb (2021) 10
14. 04. 2021 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb (2021) 10
14. 04. 2021 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb (2021) 10
14. 04. 2021 DOT § 101a – Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb (2021) 10
14. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - částečná uzavírka silnice I/38 (ulice Havlíčkova) ve Znojmě
13. 04. 2021 Stanovení PÚP
13. 04. 2021 Rozšíření kamenolomu Lomnička - závěr zjišťovacího řízení
13. 04. 2021 Prohloubení kamenolomu Lomnička-závěr zjišťovacího řízení
13. 04. 2021 FW: Nařízení KHS JMK
13. 04. 2021 DOT (Sadecký Radek) -Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
13. 04. 2021 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné ná...
13. 04. 2021 Svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
13. 04. 2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb MUDr. Zdeňka Kytýrová
12. 04. 2021 Společné povolení
12. 04. 2021 Oznámení o ukončení poskytování ZS MUDr. Šírová
12. 04. 2021 Oznámení o ukončení poskytovaných ZS
12. 04. 2021 Výzva k převzetí písmenosti
12. 04. 2021 Záměr darování pozemků v k. ú. Moravská Nová Ves
12. 04. 2021 Oznámení o návrhu OOP
12. 04. 2021 Českomoravský cement, a.s.-Cementárna Mokrá-Z14-zveřejnění rozhodnutí o změně IP
09. 04. 2021 OOP I/42 Žabovřeská Bypass
09. 04. 2021 Usnesení o atrakci
09. 04. 2021 Záměr darování částí pozemku v k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova
09. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ORR - odd. strategického rozvoje
09. 04. 2021 Zveřejnění na úřední desce JMK - Bezúplatný převod pozemku p. č. 445/11 v k. ú. Mikulčice
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu
08. 04. 2021 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Malhostovice a k. ú. Nuzířov
08. 04. 2021 OOP
07. 04. 2021 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Domova na Jarošce, p.o.
07. 04. 2021 DOT(Pospíšil Stanislav)-Dodatek Smlouva o poskytnutí dotace - na základě Dotačního programu na výmě...
07. 04. 2021 DOT (Kašparovská Michaela) -Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - prodloužení termínu realizace-
07. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I. třídy - sil. I/71 v k.ú. Javorník, oprava mostu ev.č....
07. 04. 2021 DOT (Kašparovský Martin) - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - prodloužení doby realizace- na

XML