Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Informace o vydání stanoviska SEA k "Návrhu změny č. 1 ÚP Vyškov"
19. 07. 2019 Silnice I/55 Břeclav, obchvat - SO 916 Přemístění betonárny - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení
19. 07. 2019 OP Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/38 a přeložce silnice I/38 (Znojmo,obchvat)
19. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení pěti míst investičních referentů/investičních referentek oddělení realizace investic odboru investic
18. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Výrobna krmných směsí Vyškov“
18. 07. 2019 Stavební povolení, stavba "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II. etapa“
18. 07. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/54, Žarošice
18. 07. 2019 Stavební povolení I/55 BV
18. 07. 2019 Záměr pronajmout NP a současně výběrové řízení na nájemce pronájem restaurace, k.ú. Modřice
18. 07. 2019 Záměr pronajmout NP a současně výběrové řízení na nájemce pronájem posilovny, k.ú. Modřice
18. 07. 2019 21302_Záměr pronajmout NP a současně výběrové řízení na nájemce pronájem bazénu, k.ú. Modřice
18. 07. 2019 Výběrové řízení - ortopedie, jednodenní péče
18. 07. 2019 ýběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
18. 07. 2019 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
18. 07. 2019 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
18. 07. 2019 Výběrové řízení - ergoterapeut, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
17. 07. 2019 Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
17. 07. 2019 Výrobně skladovací areál Rosice – Recyklace PET - zveřejnění oznámení EIA
17. 07. 2019 Protipovodňová opatření v zastavitelné zóně v k.ú. Měnín - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA
17. 07. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 k uzavírce sil.II/398 v obci Vranovská Ves
17. 07. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě-akce Kolo pro život
17. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení 2 míst specialistů/specialistek dohledu Kybernetického operačního centra (KOC) odboru kancelář ředitele
16. 07. 2019 Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
16. 07. 2019 OOP I/23 Rosice, Na Mýtě, kabel NN
16. 07. 2019 OOP - stanovení MÚP - I/42 - Svitavská radiála
16. 07. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 u Branišovic - oprava dvou mostů
15. 07. 2019 Nařízení SVS 2019/082832-B mor včelího plodu - vymezení ochranného pásma
15. 07. 2019 OOP PÚP I/52 most I/53
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 Rozseč nad Kunštátem
12. 07. 2019 OOP PÚP I/54 Vracov povrchy
12. 07. 2019 Oznámení záměru ukončit poskytování ZS - DENTIA Brno, spol. s r.o.
11. 07. 2019 ČOV Boskovice - Intenzifikace“, k. ú. Boskovice, okr. Blansko – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení
11. 07. 2019 Výběrové řízení - zdravotnická dopravní služba
11. 07. 2019 Výběrové řízení - přeprava pacientů neodkladné péče
11. 07. 2019 Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie, ambulantní péče specializovaná
11. 07. 2019 Výběrové řízení - ergoterapeut, ambulantní péče specializovaná
11. 07. 2019 Výběrové řízení - dětská neurologie, ambulantní péče specializovaná
11. 07. 2019 Výběrové řízení - fyzioterapeut, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
11. 07. 2019 Výběrové řízení - fyzioterapeut, ambulantní péče specializovaná
10. 07. 2019 „Výrobní hala SOLIRA – změna účelu užívání objektu, odp. jímka“, k. ú. Dubňany, okr. Hodonín – vyvěšení informace o oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
10. 07. 2019 OOP I/52 Vídeňská, doplnění zábradlí
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí změny č. 8 integrovaného povolení společnosti HELUZ s.r.o. pro zařízení "Cihelna pro výrobu cihelných pálených výrobků", k.ú. Hevlín
09. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa psychologa/psycholožky oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí
09. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky právní agendy odboru zdravotnictví
09. 07. 2019 Výběrové řízení na funkční místo vedoucího stavebního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno - Kníničky
04. 07. 2019 Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022 - zveřejnění ZZŘ SEA
04. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Lažanech
04. 07. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 k uzavírce od 1.8.2019 v rámci stavby Znojmo,obchvat
04. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího odboru školství
04. 07. 2019 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na místo metodika/metodičky veřejného opatrovnictví oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí

XML