Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Rozšíření způsobu nakládání s odpady a navýšení okamžité kapacity zařízení ke sběru železného šrotu, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou zveřejnění ZZŘ EIA
19. 09. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě-dočasný zákaz zastavení (čištění vpustí)
19. 09. 2019 Záměr darování pozemku p. č. 2632/7 v k. ú. Želetice u Kyjova
18. 09. 2019 ýzva k odstranění reklamního zařízení z tělesa silnice I/23 umístěné na pozemku p.č. 942/1 v k.ú. Ostrovačice
18. 09. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 k uzavírce silnice III/40835 do obce Vrbovec
18. 09. 2019 Návrh MÚP na sil. I/55 v k.ú. Strážnice na Moravě
17. 09. 2019 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050 - zveřejnění návrhu koncepce SEA
17. 09. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53-částečná uzavírka na obchvatu Lechovic
17. 09. 2019 Návrh MÚP na sil. I/54 v k.ú. Archlebov
17. 09. 2019 Návrh MÚP na sil. I/54 v k.ú. Kyjov
17. 09. 2019 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče primární
16. 09. 2019 Oznámení pokračování řízení - povolení vypouštění odpadních vod do vodního toku Habřina
16. 09. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, doplnění SDZ, úprava rychlosti, uzavírka silnice I/42 Žabovřeská
16. 09. 2019 Výběrové řízení na místo administrativního a spisového pracovníka/pracovnice (archiv, spisovna) oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele
13. 09. 2019 Oznámení pokračování vodoprávního řízení - změna povolení vypouštění odpadních vod a areálu VE Vranov nad Dyjí
12. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov prasat – Šebetov“
12. 09. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 k uzavírce silnice III/4117-oprava žel.přejezdu
11. 09. 2019 Skládka S-OO3 Kozlany - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 13 IP
10. 09. 2019 Oznámení o pokračování ve správním řízení ve věci žádosti o vydání změny č. 5 integrovaného povolení společnosti Vodňanské kuře, s.r.o. pro zařízení „Farma pro výkrm kuřat Mikulovice “ v k. ú. Mikulovice a zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby
10. 09. 2019 I/71 Most přes potok Svodnice v obci Blatnice
10. 09. 2019 Cyklotrasa Strážnice - Petrov
10. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ve Skrchově
09. 09. 2019 Oznámení zahájení řízení a výzva k doložení dokladů - povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Boskovice
09. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 Slavkov u Brna - Křižanovice
09. 09. 2019 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, částečná uzavírka silnice I/42 Žabovřeská
09. 09. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 Brankovice - průtah
09. 09. 2019 Záměr darování částí pozemku p. č. 1805 v k. ú. Vacenovice u Kyjova
06. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "Farma Pánov", k.ú. Hodonín
06. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Farma prasat Vlasatice", k.ú. Vlasatice
06. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Mořírna nerezových a uhlíkových ocelí“ společnosti FK system - povrchové úpravy, s.r.o.
06. 09. 2019 Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) - zveřejnění oznámení záměru EIA MŽP
06. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení místa mechanika/mechaničky spojovacích zařízení oddělení hospodářské správy odboru kancelář ředitele
06. 09. 2019 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
06. 09. 2019 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
06. 09. 2019 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
06. 09. 2019 Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost, ambulantní péče primární
06. 09. 2019 Výběrové řízení - fyzioterapeut, ambulantní péče specializovaná
06. 09. 2019 Výběrové řízení - hematologie a transfúzní lékařství, ambulantní péče specializovaná, laboratoř
06. 09. 2019 Výběrové řízení - klinická biochemie, ambulantní péče specializovaná, laboratoř
06. 09. 2019 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
06. 09. 2019 Výsledky výběrového řízení konané dne 28.08.2019
05. 09. 2019 Provozovna Hrušovany nad Jevišovkou - zařízení na výrobu krmných směsí - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 5 IP
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Brně
05. 09. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o pochybnosti o vodním toku - Bzenec
05. 09. 2019 OOP - Stanovení přechod. DZ na I/70_ k.ú. Sudoměřice
05. 09. 2019 OOP - Stanovení PÚP na sil. I/51 a I/55, k.ú. Hodonín
05. 09. 2019 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy na území JMK k provádění běžné údržby a oprav silnic
05. 09. 2019 Záměr darování částí pozemku p. č. 4012/179 v k. ú. Dědice u Vyškova
04. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Zboňku
04. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení pěti míst investičních referentů/investičních referentek oddělení realizace investic odboru investic

XML