Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Nařízení SVS - ukončení mimořádných opatření z 20. 1. 2020 k ptačí chřipce
19. 02. 2020 Archeopark Cezavy, k.ú. Blučina, okr. Brno-venkov-záver zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.
18. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárny Brno provoz Špitálka", k.ú. Zábrdovice, MČ Brno-střed
18. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba textilií roztoky kaučukových směsí a termoplastů", k.ú. Břeclav
18. 02. 2020 Rozhodnutí o odvolání paní Milady Balceříkové proti usnesení Magistrátu města Brna
18. 02. 2020 „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny“ – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení záměru
18. 02. 2020 Oznámení o návrhu OOP Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/42 Brno, Opuštěná, nová kabelová lávka
18. 02. 2020 Stavební povolení I/55 Veselí n/M
17. 02. 2020 Výběrové řízení - vnitřní lékařství, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - urologie, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - pneumologie a ftizeologie, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - oftalmologie, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - klinický logoped, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - chirurgie, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - gynekologie a porodnictví, primární ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - endokrinologie a diabetologie v rozsahu diabetologie, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení- dermatovenerologie, specializovaná ambulantní péče
17. 02. 2020 Výběrové řízení - zubní lékařství, primární ambulantní péče
14. 02. 2020 Prodloužení tramvajové trati Merhautoutova-Lesná - zveřejnění oznámení záměru EIA
14. 02. 2020 OOP I/42H (Kr. Pole) - dočasný zákaz stání
14. 02. 2020 Výběrové řízení na místo referenta/referentky agendy stavebního řádu oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu
14. 02. 2020 Záměr darování silnice č. III/43112 a pozemku p. č. 2713/8 v k. ú. Bučovice
14. 02. 2020 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Žádovice
14. 02. 2020 Záměr darování částí pozemku p. č. 296/1 v k. ú. Velké Pavlovice
14. 02. 2020 Záměr darování částí pozemku p. č. 1384/1 v k. ú. Nemojany
14. 02. 2020 Záměr darování částí pozemku p. č. 2940/13 v k. ú. Ves Blížkovice
14. 02. 2020 Záměr darování částí pozemku v k. ú. Žabčice
14. 02. 2020 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství, primární ambulantní péče
14. 02. 2020 Výběrové řízení - psychiatrie, specializovaná ambulantní péče
14. 02. 2020 Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost, primární ambulantní péče, Břeclav
14. 02. 2020 Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost, primární ambulantní péče, Brno - venkov
14. 02. 2020 Výběrové řízení - kardiologie, ambulantní specializovaná péče
14. 02. 2020 Výběrové řízení - gastroenterologie, specializovaná ambulantní péče
14. 02. 2020 Oznámení zahájení stavebního řízení "I/47 IVANOVICE NA HANÉ, PRŮTAH - OPRAVA POVRCHŮ"
14. 02. 2020 OOP I/40 Břeclav kanalizace
13. 02. 2020 Mimořádné svolání 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
13. 02. 2020 Záměr darování části pozemku p.č. 2584/103 v k. ú. Břeclav
13. 02. 2020 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Boskovice
12. 02. 2020 Řízená skládka odpadů HANTÁLY, k. ú. Velké Pavlovice - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 11 integrovaného povolení
12. 02. 2020 Výběrové řízení na místo referenta/referentky právní agendy (právník/právnička) odboru zdravotnictví
12. 02. 2020 Výběrové řízení na místo referenta/referentky rozvojových programů - ekonom/ekonomka oddělení rozvojových programů odboru regionálního rozvoje
11. 02. 2020 Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 11 461 208 - Kyjovka 3C
11. 02. 2020 Výběrové řízení na místo referenta/referentky posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí
07. 02. 2020 Oznámení o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí-Návrh změny č. 2 územního plánu Velké Pavlovice", dle zákona č. 100/2001 Sb.
07. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Výkrm brojlerů Sedlešovice" v k.ú. Sedlešovice
07. 02. 2020 Moravská Nová Ves - Shromaždiště dřeva - Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí
07. 02. 2020 Odvolací rozhodnutí ve věci územního rozhodnutí pro stavbu "Reko VTL DN 300 Břeclav - Brodské"
07. 02. 2020 OOP I/41 přeznačení

XML