Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://jmk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 Stanovisko SEA k návrhu koncepce změna č. 2ÚP Moravská Nová Ves
27. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2021
24. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Velatice - Výměna vrat na budově zbrojnice
24. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK na období 2023–2025
24. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu
24. 06. 2022 Dekontaminační plocha Rajhradice - rozhodutí o změně č. 3 integrovaného povolení
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Tučapy - Tučapy - garáž pro CAS
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Ruprechtov - Vybavení jednotky SDH obce Ruprech...
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - městys Doubravník - Instalace osvětlovacího stožáru
23. 06. 2022 Záměr darování částí pozemků v k. ú. Ivanovice na Hané
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Krásensko - Vybavení členů JSDH Krásensko osobn...
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Telnice - Dovybavení Jednotky SDH Telnice 2022
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Jiřice u Miroslavi - Dovybavení jednotky
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - město Velké Pavlovice - Pořízení výstroje a výzbroje...
23. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Bošovice - Věcné prostředky PO pro JSDHO Bošovi...
23. 06. 2022 závěr zjišťovacího řízení EIA "Plavební okruh Veselí nad Moravou-Vnorovy", k. ú. Veselí nad Moravou...
23. 06. 2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Letovice a obcí Křetín
23. 06. 2022 Rozhodnutí - prohlášení o nicotnosti rozhodnutí, kterým byl vydán ZZŘ k záměru "DP Žabčice - Těžba ...
23. 06. 2022 Stavovení PÚP
23. 06. 2022 DOT - PVP 2022 - V2 - obec Výrovice - Podpora prodejny smíšeného zboží
22. 06. 2022 Záměr darování části pozemku v k. ú. Adamov
22. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OINV
22. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Ladná - Cisternová automobilová stříkačka - rek...
22. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Mutěnice - Zásahový GINA Tablet + pořízení věcn...
22. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Kuřimská Nová Ves - Pořízení techniky pro JPO V
22. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Černovice - Chybějící výzbroj a výstroj JSDH - ...
22. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - městys Jedovnice - Pořízení věcných prostředků pro J...
22. 06. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, I/42
22. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Žabčice - Pořízení věcných prostředků požární o...
22. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Lipov - Vybavení JSDH Lipov - zásahové obleky
21. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Čejč - Obnova vybavení JSDH Čejč
21. 06. 2022 Areál Cihelna Slavkov Quarter-etapa A1, A2-zveřejnění oznámení EIA, zahájení zjišťovacího řízení
21. 06. 2022 Výsledky výběrových řízení konaných dne 15.06.2022
21. 06. 2022 Výběrové řízení - VPL, primární ambulantní péče, JMK
21. 06. 2022 Výběrové řízení - psychiatrie, specializovaná ambulantní péče, JMK
21. 06. 2022 Výběrové řízení - přeprava pacientů neodkladné péče, JMK
21. 06. 2022 Výběrové řízení - PLDD, primární ambulantní péče, JMK
21. 06. 2022 DOT - dotační program EVVO
21. 06. 2022 DOT - dotační program EVVO
21. 06. 2022 DOD 2 § 101a – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování soc. služeb13 Ú...
21. 06. 2022 Záměr darování částí pozemku p. č. 928/1 v k. ú. Kunštát na Moravě
21. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - město Lanžhot - Obnova ochranných prostředků JSDH La...
21. 06. 2022 Záměr darování pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova
21. 06. 2022 Oznámení zahájení řízení - povolení odběru povrchových vod závlahovou čerpací stanicí ČS Březí ze z...
21. 06. 2022 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Velká nad Veličkou - Pořízení věcných prostředk...
21. 06. 2022 Vhodní kandidáti/kandidátky - OKŘ - II. (pracovní poměr na dobu určitou do 31.05.2023)
21. 06. 2022 Vhodní kandidáti/kandidátky - OKŘ - I. (pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2022)
20. 06. 2022 Svolání 13. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - mimořádné materiály
20. 06. 2022 OOP -Stanovení PÚP I/50 - Holubice Logistics centre - dopravní napojení
20. 06. 2022 DOT - dotační program EVVO

XML