Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://kr-jihomoravsky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Ochoz u Brna – pokračování těžby v rámci stanoveného DP Ochoz u Brna I, k.ú. Ochoz u Brna - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení
03. 04. 2020 Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice, k. ú. Bratčice a Mělčany u Ivančic - zveřejnění rozhodnutí o změně č. 10 IP
03. 04. 2020 Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče primární
03. 04. 2020 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
03. 04. 2020 Výběrové řízení - zubní lékařství, ambulantní péče primární
02. 04. 2020 Parkovací dům Purkyňova - oznámení o podaných odvoláních
02. 04. 2020 Oznámení účastníkovi řízení o možnosti převzít písemnost č. j. 50443/2020
02. 04. 2020 Bytový dům Mánesova, Boskovice - vyrozumění účastníků odvolacího řízení
02. 04. 2020 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na místo účetní/účetního oddělení účetnictví odboru ekonomického (pracovní poměr na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou)
01. 04. 2020 Zařízení "Linka předúprav povrchů před práškovým lakováním" v k.ú. Letovice společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. - zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby dle § 11 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb.
01. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 12 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárny Brno provoz Brno sever" v k.ú. Maloměřice
01. 04. 2020 Oznámení neznámému vlastníkovi zemědělské stavby na pozemku parc. č. 649/1, 649/2 v k.ú. Moravská Nová Ves o možnosti převzít písemnost SÚ Břeclav
01. 04. 2020 Oznámení o prodloužení lhůty k podávání nabídek - záměr prodeje budovy a pozemků v k. ú. Znojmo-město
31. 03. 2020 INFORMACE PRO OBČANY K PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY V DOBĚ TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU
31. 03. 2020 OOP I/23 sjezd TT Kampus
31. 03. 2020 OOP - Stanovení PÚP - Královopolský tunel - čištění
30. 03. 2020 Zařízení k využívání odpadů – Dekontaminační plocha Zakřany - zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby
30. 03. 2020 Rozhodnutí o odvolání týkající se umístění stavby "Administrativně - výrobní objekt" v k.ú. Kounické Předměstí
30. 03. 2020 Oznámení o vhodném kandidátu/kandidátce na místo investičního referenta/referentky (se zaměřením na marketingové a veletržní aktivity) oddělení rozvojových programů odboru regionálního rozvoje
27. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/47 Vyškov - Marchanice
26. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti a mládež_Strážnice
26. 03. 2020 Prodloužení tramvajové trati Merhautoutova-Lesná - zveřejnění závěru ZŘ EIA
26. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v Sychotíně - změna č.1
26. 03. 2020 OOP I/52 oprava VO
26. 03. 2020 Návrh na stanovení MÚP na sil. I/71 v k.,ú. Velká n. Veličkou
25. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti a mládež_Boskovice_rozšíření
25. 03. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Bořitova a u Sebranic
25. 03. 2020 OOP - Stanovení PÚP - Husovický tunel - čištění
25. 03. 2020 Oznámení o návrhu OOP, stanovení místní úpravy provozu, I/42 Brno, SSZ 2.02 Poříčí x Rybářská
25. 03. 2020 Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti a mládež
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Němčice
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Chvalovice
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Závist
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Benešov
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Sebranice
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Vážany
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a městem Dubňany
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Žerůtky
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Rozseč nad Kunštátem
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Voděrady
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Ludíkov
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kunice
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice
24. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Letovice a obcí Ústup
24. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání integrovaného povolení společnosti Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi pro zařízení "Farma chovu prasat středisko Dolenice", k.ú. Dolenice
24. 03. 2020 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (na období 2021 až 2027) - závěr zjišťovacího řízení SEA
24. 03. 2020 Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019
24. 03. 2020 Výběrové řízení na místo metodika/metodičky sociálně-právní ochrany dětí oddělení SPO a rodinné politiky odboru sociálních věcí
20. 03. 2020 Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027 - závěr zjišťovacího řízení koncepce SEA
20. 03. 2020 Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa - vyjádření odborně způsobilé osoby k žádosti o vydání IP

XML