Jihomoravský kraj

Kraj
Morava

http://jmk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Datová schránka: x2pbqzq
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Podřízené úřední desky

Okres Vyškov Okres Blansko Okres Břeclav Okres Znojmo Okres Brno Okres Hodonín

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 DOT-DP ČCK 2021-město Hrušovany nad Jevišovkou
24. 07. 2021 DOT-DP ČCK 2021-město Valtice
24. 07. 2021 DOT-DP ČCK 2021-obec Vísky
24. 07. 2021 DOT-DP ČCK 2021-město Letovice
24. 07. 2021 DOT-DP ČCK 2021-obec Čejkovice
24. 07. 2021 DOT-DP ČCK 2021-obec Kotvrdovice
24. 07. 2021 DOT-DP ČCK 2021-město Velké Pavlovice
24. 07. 2021 DOT - DP Sucho 2021 Blažovice DT4
24. 07. 2021 DOT - DP Sucho 2021 Moutnice DT1
24. 07. 2021 DOT - DP Sucho 2021 Křetín DT1
22. 07. 2021 záměr uzavřít dodatek k darovací smlouvě ze dne 21.06.2011 (pozemky v k.ú. Jundorv a Bohunice)
22. 07. 2021 oznámení o zahájení ÚŘ o změně ÚR I/42 VMO Tomkovo náměstí
22. 07. 2021 veřejná vyhláška Strádalová
22. 07. 2021 vyrozumění účastníků
22. 07. 2021 usnesení o zahájení přezkumu
22. 07. 2021 VV - náhradní doručení usnesení o přerušení řízení
22. 07. 2021 VV - náhradní doručení usnesení o přerušení řízení
22. 07. 2021 VV - náhradní doručení usnesení o přerušení řízení
22. 07. 2021 VV - náhradní doručení usnesení o přerušení řízení
22. 07. 2021 VV - náhradní doručení usnesení o přerušení řízení
21. 07. 2021 Rozhodnutí hejtmana JMK č. 7/2021 o prodloužení stavu nebezpečí
21. 07. 2021 Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 1 - třetí kolo
21. 07. 2021 Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 2 - třetí kolo
21. 07. 2021 zveřejnění oznámení - Areál výrobny stavebních hmot Blučina
21. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OKŘ
21. 07. 2021 Libuše Nejezchlebová_oznámení o možnosti převzít písemnost
21. 07. 2021 Fosfa a.s.-Expediční sklad F230-EIA-Závěr zjišťovacího řízení
21. 07. 2021 Ladislava Saňařová_oznámení o možnosti převzít písemnost
21. 07. 2021 oprava tunelu Pisárky - stanovení
21. 07. 2021 Informace o SEA stanovisku k "Návrhu změny č. 2 ÚP Znojmo"
21. 07. 2021 Program spolupráce Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 - návrh koncepce SEA
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - Mgr. David Kozelský, Ing. Valerie Kozelská Schäferová - Obnova sklípkové klenby, goti...
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - Jaromír Hánečka - Rekonstrukce střechy průjezdu a severného křídla – III. etapa
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - Mgr. Igor Jadvidžák, Ing. Lucie Jadvidžáková - Rekonstrukce střechy Dělnického domu č...
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D., doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. - II. etapa záchrany baro...
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - Ing. arch. Barbara Pavlovcová Ormston, Ing. Václav Pavlovec - Obnova střešní konstruk...
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - Jan Bazala - Oprava střechy hospodářské budovy (stájí)
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., Ing. Petr Žabička - 2. etapa oprav krovu nad obytným...
20. 07. 2021 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - MV-GŘ HZS - město Oslavany - Pořízení cisternové automobilové s...
20. 07. 2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Hrušovany nad Jev.
20. 07. 2021 DOT - RKPP3 - Ing. arch. Iva Kotíková - Obnova západní opěrné věže
20. 07. 2021 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Rybníky - Dovybavení JSDH Rybníky
19. 07. 2021 DOT - smlouva o poskytnutí dotace - DP JSDHO - obec Lovčice - Pořízení ochranných oděvů a ochrannýc...
19. 07. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - OSPŽ
19. 07. 2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2020
19. 07. 2021 Rozšíření DP Valtice V - zveřejnění oznámení EIA, zahájení zjišťovacího řízení
19. 07. 2021 Informace MŽP o zahájení řízení o uvádění GMO do životního prostředí
19. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu
19. 07. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I. třídy - sil. I/70 v k.ú. Sudoměřice
16. 07. 2021 DOT - PVP 2021 - V2 - obec Výrovice - Podpora prodejny smíšeného zboží

XML