Město Český Brod

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cesbrod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Datová schránka: jgqbsve
E-mail: podatelna@cesbrod.cz, cesbrod@cesbrod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 02. 2015 Oznámení-zahájení řízení o prodloužení platnosti stav.povolení Č.j.MUCB 2976/15 S-MUCB 33380/14/ŽP/IS - kanalizace a ČOV Hrdešín
09. 02. 2015 Oznámení o nálezu-Čj:MUCB 3713/2015(Evid.č.7.)-dne 8.2.2015 byl v obci Č.Brod,ul.Jungmannova nalezen pes,dne 9.2.2015 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem
06. 02. 2015 Rozh. - MUCB2865/2015 S-MUCB2764/2015/od/ka - uzavírka silnice č. III/1138 - 16.2.2015-30.6.2015
06. 02. 2015 Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemků - k.ú. Liblice
06. 02. 2015 Rozh. - územní rozh. MUCB3415/2015 S-MUCB33684/2014/stav/bud - umístění stavby-rekonstrukce TS, kabely NN, AES - Tismice č.p. 118
03. 02. 2015 Exekuční příkaz čj. 180 Ex 11730/14-10 - exekuce nem.čp.1337,parc.č.st.387/4, k.ú.Č.Brod proti povinnému: Renata Kmochová,Tuchorazská 1337,Český Brod
03. 02. 2015 Oznámení - přerušení dodávky elektřiny dne 24.2.2015 od 7.30 do 15.30 hod. - Č.Brod,Jungmannova,Hřbitovní,Jana Kouly,Jatecká,Jeronýmova
03. 02. 2015 Oznámení - přerušení dodávky elektřiny dne 24.2.2015 od 7.30 do 15.30 hod. - Č.Brod,P.Velikého,Roháčova,Rokycanova, Na Bělidle,...., část Liblic
03. 02. 2015 Dokument "Draž.vyhl. č.j.002 Ex..." již není dostupný.
28. 01. 2015 Oznámení o nálezu-Čj:MUCB 2618/2015(Evid.č.4.)-dne 26.1.2015 byl v obci Č.Brod,ul.Masarykova nalezen pes,dne 26.1.2015 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem
28. 01. 2015 Výzva MÚ Č.Brod-Č.j.MUCB 2361/15 S-MUCB 1260/15/STAV/St- "Podpora obnovy kultur.památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015"
28. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 24..." již není dostupný.
28. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 25..." již není dostupný.
27. 01. 2015 Oznámení vlastníkům a nájemcům poz. - v termínu únor - září 2015 bude prováděna oprava základů a nátěr stožárů VVN,V961/962
26. 01. 2015 Dokument "Draž.vyhl. č.j. 070 E..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Záměr - na změnu doby výpůjčky poz. KN p.č.523/1,524,787,k.ú.Liblice předem určenému zájemci: TJ Liblice, Sportovní 252,Č.Brod-Liblice
26. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 22..." již není dostupný.
22. 01. 2015 Dokument "Draž.vyhl. č.j. 3-10-..." již není dostupný.
22. 01. 2015 Dokument "Draž.vyhl. č.j. 085 E..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 18..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 18..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 18..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 18..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 19..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Volby do zastupitelstva obce Mrzky - Rozhodnutí o registraci kandidátních listin
20. 01. 2015 Informace o konání 3. zasedání zastupitelstva města Český Brod - doba konání 28.1.2015 od 18.00h - obřadní síň českobrodské radnice,nám. Husovo 70
20. 01. 2015 Veřejná vyhláška - MUCB 1448/15 S-MUCB 33362/14/OD/Ka - rozhodnutí - omezení přístupu na veř.přístupnou komunikaci,k.ú.Vykáň
20. 01. 2015 Oznámení o nálezu-Čj:MUCB 1446/2015(Evid.č.3.)-dne 15.1.2015 byl v obci Č.Brod,ul.Rokycanova nalezen pes,dne 16.1.2015 byl převezen do útulku v Lysé n.Labem
20. 01. 2015 Oznámení o nálezu-Čj:MUCB 1443/2015(Evid.č.2.)-dne 13.1.2015 nalezena sada disků a pneumatik,informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí-podatelna
20. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhl. MUCB 83..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Oznámení - rozpočet 2015
20. 01. 2015 Dokument "Draž.vyhl. č.j.76 EX ..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Nařízení města Český Brod č.2/2015,kterým se mění nařízení města Český Brod č.3/2006 o stanovení max.ceny za stání m.vozidel ve vymezených částech města Č.Brod
20. 01. 2015 Nařízení města Český Brod č.1/2015,kterým se mění nařízení města Český Brod č.2/2006 o placeném stání motorových voziel ve vymezené části města Č.Brod
20. 01. 2015 Oznámení - Ministerstvo život.prostředí - posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

XML