Město Přeštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://prestice-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice

Datová schránka: hcpbx62
E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2015 Dokument "OVÚP-MIM Rozhodnutí o..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Zahájení zjišť. řízení ke koncepci "Strategie integrovaných územních investic Plzeňské metropolitní oblasti
26. 01. 2015 Dokument "Dražební vyhláška Exe..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Dokument "Dražební vyhláška AGH..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Dokument "Usnesení Exekut.úřadu..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Dokument "Veřejná vyhláška - ve..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Oznámení o přerušení elektřiny dne 23.2.2015 v Přešticích
23. 01. 2015 Dokument "OS Plzeň-jih - Usnese..." již není dostupný.
23. 01. 2015 Dokument "Usnesení Exekut. úřad..." již není dostupný.
23. 01. 2015 Rekonstrukce Komenského ulice v Přešticích
22. 01. 2015 Schůzky Bytové komise Rady města Přeštice
22. 01. 2015 OZV č. 1/2015
22. 01. 2015 OZV č. 1/2015
21. 01. 2015 Dokument "OSVVPP - KOLÁČKOVÁ - ..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Dokument "OSVVPP - KOLÁČEK - VÝ..." již není dostupný.
21. 01. 2015 Dokument "OSVVPP - KOLÁČEK - VÝ..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Dokument "OVÚP-MIM Rozhodnutí o..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
20. 01. 2015 Rozhodnutní o registraci kandidátní listiny
20. 01. 2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncpeci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
20. 01. 2015 Předání závěru zjišťovacího řízení k záměru "CTPark Přeštice"
20. 01. 2015 Oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
20. 01. 2015 Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území ČR – Operační program pro bud.program EÚS ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na ŽP
20. 01. 2015 Usnesení KÚ PK č.j. RR/188/15
20. 01. 2015 Vojenské lesy a statky ČR - výběrové řízení na prodej nemovitého majetku státu
20. 01. 2015 Policie ČR - vyhlášení popisu věci - KRPP-181418-52/TČ-2014-031117
20. 01. 2015 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Stavební bytové družstvo - pořadní pro přidělení družstevních bytů v r. 2015
20. 01. 2015 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci č.j. KRPP-167614-336/TČ-2013-031171-J
20. 01. 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nedostatečně určitě označených osdob v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.10.2014
20. 01. 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nedostatečně určitě označených osdob v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.10.2014
20. 01. 2015 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20. 01. 2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, úz.prac. Plzeň - Agenda nedostatečně určitě označených osob v KN (neznámý vlastník) - §§64-65 zák. č.256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.7.2014
20. 01. 2015 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Dokument "Usnesení – dražební v..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Dokument "Dražební vyhláška Exe..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Pořadník pro přidělení družstevních bytů v roce 2014
20. 01. 2015 Dokument "Usnesení Exekut.úřadu..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Pozvánka na 21. ZM dne 12.12.2013
20. 01. 2015 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
20. 01. 2015 POVODNĚ - nouzový stav - rozhodnutí vlády
20. 01. 2015 Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů
20. 01. 2015 Výběrové řízení na funkci vedoucí(ho) PS v Přešticích
20. 01. 2015 Výběrové řízení - stavební a investiční technik města
20. 01. 2015 Dokument "OŠVVPP - Bešta - rozh..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Dokument "OSD Oznámení VV SŘ CH..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Dokument "OŽP - Oznámení kanali..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Dokument "PR-UVÚP-KON/632/2015-..." již není dostupný.
20. 01. 2015 Hana Hauptmanová - zahájení řízení o zrušení ŽO
20. 01. 2015 Dokument "OSVVPP - BEŠTA - VÝZV..." již není dostupný.

XML